archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 707

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vergadering algemeen bestuur op 16 december - Waterschap Rijn en IJssel
  14 00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem Liemersweg 2 Deze vergadering is openbaar Bekijk hier de agenda en stukken van de vergadering Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Commissie Rekenkamer Pitch Peter Schrijver Organisatie Dagelijks bestuur Vergadering algemeen bestuur op 4 november Trefwoorden bestuur bestuurslid bestuursvergadering Navigatie Sla navigatie over Commissie

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/algemeen-bestuur/commissie-rekenkamer/@4921/vergadering-algemeen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Productenzoeker - Waterschap Rijn en IJssel
  moet hierbij maatregelen nemen om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt Dit kan ook het geval zijn bij sloop renovatie en nieuwbouwwerkzaamheden Deze werkzaamheden moet u dan ook melden bij het waterschap Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Bronneringswater lozen op oppervlaktewater Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Melden via Omgevingsloket Meer info Hoort bij Lozen op oppervlaktewater Wanneer u bronneringswater wilt lozen op oppervlaktewater kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing hoeveelheid kunt volstaan met een melding Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Melden via Omgevingsloket Meer info Hoort bij Lozen op oppervlaktewater U wilt grondwater vanuit een proefbronnering of bodemsanering in het zin van de Wet bodembescherming lozen op oppervlaktewater Dit water kan stoffen of bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater U moet hiervoor een melding doen Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Water lozen uit een niet tijdelijk baggerdepot Mogelijkheid onder Vergunningplicht Besluit bodemkwaliteit Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Hoort bij Lozen op oppervlaktewater Als het materiaal na tijdelijke opslag niet nuttig wordt toegepast volgens het Besluit bodemkwaliteit dan zijn de regels uit het Besluit bodemkwaliteit voor tijdelijke opslag niet van toepassing De berging van dit soort baggerspecie in depots wordt beschouwd als storten en valt daarmee onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo Voor het lozen van water op oppervlaktewater vanuit dit soort baggerdepots heeft u een Watervergunning nodig Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online Oppervlaktewaterlozing Mogelijkheid onder Vergunningplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit lozen afvalwater huishoudens Aanvraag via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Meer info Hoort bij Lozen op oppervlaktewater Wanneer u afval water wilt lozen op oppervlaktewater kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing hoeveelheid kunt volstaan met een melding Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Hemelwater lozen op oppervlaktewater Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit lozing afvalwater huishoudens Melden via Activiteiten Internet Module Melden via Omgevingsloket

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/productenzoeker/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Kabels en leidingen leggen bij een watergang - Waterschap Rijn en IJssel
  aanvraagt Op deze pagina leest u hier meer over Kabels en leidingen langs of onder een watergang Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Melden via Omgevingsloket Algemene regel kabels en of leidingen aanvraagformulier kabels en leidingen meldingsformulier kabels en leidingen Meer info U wilt een kabel of leiding leggen langs een watergang of waarbij een watergang wordt gekruist Indien u voldoet aan de algemene regels dan kunt u volstaan met

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3456/kabels-leidingen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Tijdelijk onttrekken van grondwater - Waterschap Rijn en IJssel
  Als u voldoet aan de voorwaarden dan volstaat een melding bij het waterschap Meld uw werkzaamheden altijd vooraf Bekijk deze voorwaarden in meer info Grondwatersanering Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Melden via Omgevingsloket Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater Folder grondwaterbemaling Meer info U wilt grondwater onttrekken met als doel een grondwatersanering in het kader van de Wet bodembescherming Als u voldoet aan de voorwaarden dan volstaat een melding bij het waterschap Meld uw werkzaamheden altijd vooraf Noodvoorziening Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Melden via Omgevingsloket Meer info U wilt grondwater onttrekken ten behoeve van een noodvoorziening bijvoorbeeld voor het bestrijden van een calamiteit brand U moet daarvan zo spoedig mogelijk melding doen bij het waterschap Proefonttrekking Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Melden via Omgevingsloket Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater Folder grondwaterbemaling Meer info U wilt grondwater onttrekken met als doel een proefonttrekking Als u voldoet aan de voorwaarden dan volstaat een melding bij het waterschap voorafgaand aan de werkzaamheden Tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig Mogelijkheid onder Vergunningplicht formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Vooroverleg aanvragen Aanvragen via Omgevingsloket Voldoet uw tijdelijke grondwateronttrekking voor bijvoorbeeld een bronbemaling grondwatersanering of proefonttrekking niet aan de voorwaarden in algemene regels dan moet u een vergunning aanvragen Dit kan via het Omgevingsloket Online U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen U kunt vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Neemt u hiervoor contact op met een vergunningverlener via 0314 369783 Deelprojecten onttrekken grondwater Verbod Het is niet toegestaan om één groot project op te splitsen in deelprojecten met afzonderlijke bemalingen met als doel

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3479/tijdelijk-onttrekken/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • (Recreatieve) evenementen - Waterschap Rijn en IJssel
  de oevers beschadigen Recreatieve evenementen Mogelijkheid onder Vergunningplicht Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen aanvraagformulier watervergunning overige activiteiten watergang Voor het organiseren van een evenement zoals een zwemwedstrijd kanotocht slipjacht of muziekevenement in of in de buurt van het water is in sommige gevallen een watervergunning nodig U kunt vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Neemt u hiervoor contact op met een vergunningverlener via

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3679/%28recreatieve%29/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Steiger of vlonder bij watergang plaatsen - Waterschap Rijn en IJssel
  watergang plaatsen Steiger of vlonder bij watergang plaatsen U wilt een steiger of vlonder plaatsen in of langs een watergang U heeft hiervoor een vergunning nodig van het waterschap Op deze pagina leest u hier meer over Vlonder plaatsen Mogelijkheid onder Vergunningplicht Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen aanvraagformulier steiger en vlonder Meer info U wilt een vlonder aanleggen in een watergang die in beheer is van het waterschap Dan moet u een vergunning aanvragen Dit kunt u doen via Omgevingsloket online U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Steiger plaatsen Mogelijkheid onder Vergunningplicht Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen aanvraagformulier steiger en vlonder Meer info U wilt een steiger aanleggen in een watergang die in beheer is van het waterschap Dan moet u een vergunning aanvragen Dit kunt u doen via Omgevingsloket online U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Zie ook Beschoeiing plaatsen of vervangen bij watergang mogelijk gerelateerd Ligplaats innemen mogelijk gerelateerd Steiger of vlonder bij een dijk mogelijk gerelateerd In ons werkgebied Wonen Werken Leren Beleven Bestuur Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Bestuursvergaderingen Jeugdbestuurder Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@5312/kopie-steiger/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Belééf de Berkel - Masterplan Lochem - Waterschap Rijn en IJssel
  planten om er te leven werken en recreëren In hartje Lochem maakten we de stuw passeerbaar voor vissen en richtten we de Berkel natuurlijker in Algemene informatie Waarom doen we dit Hoe doen we dit Planning en fasering Partners Foto s Ga naar het fotoalbum Contact Neem voor vragen contact op met projectleider Jacco van Langen j vanlangen wrij nl Nieuws uit dit project Herstelwerk vispassage klaar Herstelwerk Lochem start

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/beleef-berkel/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blauwe Knooppunten - Waterschap Rijn en IJssel
  informatie Waarom doen we dit Hoe doen we dit Planning en fasering Klik voor een vergroting Donderpad foto Matthijs de Vos Bekijk de foto s Ga naar het fotoalbum Contact Neem voor vragen contact op met projectleider Mathijs de Gier m degier wrij nl Nieuws uit dit project Berkelmonding Helbergen wordt vispasseerbaar 7 mei 2015 Inloopbijeenkomst monding Schipbeek op 9 april 2014 18 maart 2014 Definitief projectplan voor vispassages eerste

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/blauwe-knooppunten/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •