archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 707

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fotoalbum stuwen - Waterschap Rijn en IJssel
  stuwen Gepubliceerd op 5 juli 2013 De Pol Stuw en sluis Doesburg Vaste stuw Navigatie Sla navigatie over Afgeronde projecten Archiefstukken Digitaal lespakket Legger Meetgegevens geodata Vaarweginformatie Waterbeheerplan Waterrapport Watererfgoed Waterthema s Natuur Waterpeilbeheer Waterkwaliteit Waterveiligheid Recreatie Beken sloten rivieren Klimaat Watertips Watervisie 2030 Terug naar navigatie In ons werkgebied Wonen Werken Leren Beleven Bestuur Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Bestuursvergaderingen Jeugdbestuurder Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/waterpeilbeheer/stuwen/fotoalbum-stuwen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Vissterfte in vijver Lichtenvoorde: update - Waterschap Rijn en IJssel
  en beluchten In de retentievijver en het eerste deel van de Nieuwe Beek zijn na een melding van omwonenden vele dode vissen aangetroffen Het gaat om honderden kleine vissen en enkele grotere vissen Vele andere vissen snakken naar adem De beek wordt vanochtend geschoond zodat dode vissen beter zichtbaar zijn en makkelijker kunnen worden opgeruimd In de tweede helft van de middag wordt een soort beluchter of zuurstofmat geplaatst die de zuurstofconcentratie in het water weer moet verhogen Deze beluchter blijft vermoedelijk het hele weekend liggen Zuurstofloosheid De vissterfte is opgetreden als gevolg van zuurstofloosheid van het water Dat hebben zuurstofmetingen donderdagavond uitgewezen De zuurstofloosheid is vermoedelijk ontstaan als gevolg van een riooloverstort in combinatie met het warme weer van afgelopen week Riooloverstorten en zuurstofloosheid Het heeft in de omgeving van Lichtenvoorde woensdagavond laat zeer lokaal nog hard geregend waardoor de overstort waarschijnlijk in werking is getreden Door het droge en warme weer van afgelopen week zat er zeer geconcentreerd rioolwater in het rioleringsstelsel Dit is door de overstort onverdund geloosd op het relatief weinige en warme oppervlaktewater Voor de afbraak van het organische materiaal uit het rioolwater is veel zuurstof nodig Met een snelle en heftige daling van de zuurstofconcentratie in het water als gevolg Klimaat Riooloverstorten vinden vaak plaats na een hevige regenbui We voorkomen hiermee we dat er rioolwater op straat of in huizen terecht komt bij overbelasting van het rioleringsstelsel Door de klimaatverandering zullen we meer te maken krijgen met extremen Dus vaker of extremere perioden van droogte maar ook meer stortbuien Overstorten leiden vooral tot problemen in droge en warme perioden wanneer er weinig water in de beken en sloten zit Zonder aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater van het rioleringsstelsel zullen we hier in de toekomst vaker mee te maken krijger Delen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/droogte-nieuws/nieuws/vissterfte-vijver/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Bruggen Oude IJssel weer bediend - Waterschap Rijn en IJssel
  2015 De bruggen over de Oude IJssel worden weer volges het normale rooster bediend Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Navigatie Sla navigatie over Afgeronde projecten Archiefstukken Digitaal lespakket Legger Meetgegevens geodata Vaarweginformatie Waterbeheerplan Waterrapport Watererfgoed Waterthema s Natuur Waterpeilbeheer Waterkwaliteit Waterveiligheid Recreatie Beken sloten rivieren Klimaat Watertips Watervisie 2030 Terug naar navigatie In ons werkgebied Wonen Werken Leren Beleven

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/droogte-nieuws/nieuws/bruggen-oude-ijssel-0/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Bruggen Oude IJssel worden niet bediend - Waterschap Rijn en IJssel
  Gepubliceerd op 4 juli 2015 De bruggen over de Oude IJssel worden tot nader order niet bediend door de hitte Zondagochtend wordt opnieuw gekeken of bediening weer mogelijk is Houd voor de actuele informatie de scheepvaartberichten in de gaten of neem contact op met de sluiswachter via 0313 472570 of marifoonkanaal 20 Door de hitte zetten brugdelen uit waardoor de bruggen vast komen te zitten in het wegdek of niet goed meer sluiten na opening Om de bruggen zolang mogelijk in bedrijf te houden is zaterdagochtend begonnen met koelen Helaas bleek dit aan het eind van zaterdagmiddag niet toereikend Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Waterschap verwelkomt Sint Bruggen Oude IJssel worden niet bediend Oude IJsselbrug en Energiebrug Doetinchem tijdelijk niet bediend Zondag 29 juni Vaarverbod brug Slingerparallel en Stuw Ulft Zondag 6 juli Vaarverbod Brug Melkvonder Hefbrug Oversluis in Ulft Trefwoorden brug varen Navigatie Sla navigatie over Afgeronde projecten Archiefstukken Digitaal lespakket Legger Meetgegevens geodata Vaarweginformatie Waterbeheerplan Waterrapport Watererfgoed Waterthema s Natuur Waterpeilbeheer Waterkwaliteit Waterveiligheid Recreatie Beken sloten rivieren Klimaat Watertips Watervisie 2030 Terug naar navigatie In ons werkgebied Wonen Werken Leren Beleven Bestuur

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/droogte-nieuws/nieuws/bruggen-oude-ijssel/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rijn en IJssel extra alert door droogte - Waterschap Rijn en IJssel
  in officiële zwemwateren die te vinden zijn via www zwemwater nl Alleen van de officiële zwemwateren wordt structureel de waterkwaliteit gecontroleerd Blauwalgen en riool overstorten na stortbuien kunnen leiden tot een slechte waterkwaliteit in beken en rivieren Op www zwemwater nl kunt u de waterkwaliteit van uw favoriete zwemwater bekijken en ook meldingen of klachten doorgeven via de zwemwatertelefoon Het waterschap benadrukt dat springen of duiken van stuwen en bruggen gevaarlijk is en daarom verboden Komend weekeinde wordt hierop extra gecontroleerd Beregenen Er geldt nog geen beregeningsverbod of algeheel onttrekkingsverbod van oppervlaktewater Agrariërs met een onttrekkingsvergunning kunnen dus nog beregenen met oppervlaktewater Zij mogen dit zolang de watergang nog water afvoert Dit betekent dat er eerst gecontroleerd moet worden of er nog water stroomt over de eerstvolgende stroomafwaarts gelegen stuw Vergunninghouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk Stroomt er geen water over de stuw dan moet de onttrekking worden gestaakt Het waterschap is hierop alert en voert controles uit zeker in de gebieden waar nog weinig water aanwezig is Vissen De eerste meldingen van vissterfte komen nu binnen Sommige vissen en andere waterdieren krijgen het moeilijk door het droogvallen van beken de oplopende watertemperatuur afnemende zuurstofconcentraties en andere waterkwaliteitsproblemen Zij zoeken hun heil in diepere en koelere wateren maar weten die helaas niet altijd op tijd te bereiken Ziet u grote getalen vissen in nood of veel dode vissen Meldt het ons via 0314 369369 Indien mogelijk treffen wij maatregelen Van het afsluiten van de vispassages hebben vissen geen last want het vistrekseizoen is grotendeels voorbij Dijken en bruggen Onze dijken hebben weinig last van de droogte In tegenstelling tot voornamelijk de waterschappen in het westen en noorden van ons land zijn er in het beheergebied van Rijn en IJssel geen dijken met veen in de ondergrond die voor sterkteproblemen kunnen zorgen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/droogte-nieuws/nieuws/waterschap-rijn/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Mogelijke maatregelen bij droogte - Waterschap Rijn en IJssel
  en sloten met behulp van stuwen Vanuit het Twentekanaal kan water worden ingelaten in delen van de Berkel en de Schipbeek Vispassages worden soms afgesloten om te voorkomen dat het weinige water dat er in die beken nog is wegstroomt via de vispassage Beperken beregening In extreem droge perioden kan het waterschap besluiten een beperking of een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en of in een later stadium ook grondwater in te stellen Agrariërs met een onttrekkingsvergunning mogen onder normale omstandigheden beregenen met oppervlaktewater zolang de watergang nog water afvoert Vergunninghouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk Stroomt er geen water over de stuw dan moet de onttrekking worden gestaakt Schutbeperking Bij de bediening van sluizen gaat veel water verloren In extreme gevallen of een bepaalde samenloop van omstandigheden kan het soms nodig zijn om sluizen niet langer te bedienen Ook kan gekozen worden om schepen groter dan een bepaalde lengte niet langer te schutten ivm mogelijke schade aan de sluis door de diepgang van deze schepen Oplossen van problemen Als ondanks de genomen maatregelen toch problemen onstaan neemt het waterschap de nodige en mogelijke maatregelen om verdere schade of gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen Hierbij kunt u onder andere

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/mogelijke/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Mogelijke problemen bij droogte - Waterschap Rijn en IJssel
  kunnen ziekmakende stoffen produceren waar mensen maar ook huisdieren last van kunnen krijgen Lees meer informatie over blauwalgen en de locaties met blauwalgen op onze blauwalgenpagina Vissterfte Sommige vissen en andere waterdieren krijgen het moeilijk door het droogvallen van beken de oplopende watertemperatuur afnemende zuurstofconcentraties en andere waterkwaliteitsproblemen Zij zoeken hun heil in diepere en koelere wateren maar weten die helaas niet altijd op tijd te bereiken Gewassen Ook gewassen hebben last van droogte Daarom beregenen agrariërs in droge perioden hun gewassen met grond of oppervlaktewater Hiervoor is een vergunning nodig In extreme gevallen mogen agrariërs niet meer of beperkt beregenen Dit besluiten we in gevallen waarin het onttrekken van water voor beregenen de waterkwaliteit in dichtbevolkte stedelijke gebieden bedreigt Dijken en bruggen Onze dijken hebben weinig last van de droogte In tegenstelling tot voornamelijk de waterschappen in het westen en noorden van ons land zijn er in het beheergebied van Rijn en IJssel geen dijken met veen in de ondergrond die voor sterkteproblemen kunnen zorgen Wel kan eventueel oponthoud ontstaan bij beweegbare bruggen voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer Als gevolg van het uitzetten van brugdelen door extreme warmte kunnen er soms problemen ontstaan bij het bedienen van

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/mogelijke-problemen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Wat is droogte? - Waterschap Rijn en IJssel
  stromen en of er waterkwaliteitsproblemen op kunnen gaan treden Droogte Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen Ook planten hebben zeker in het groeiseizoen veel vocht nodig Wanneer de vraag naar water het natuurlijke aanbod overstijgt heerst er waterschaarste Neerslagtekort Het neerslagtekort is een maat voor de droogte Dit is het verschil tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende gewasverdamping In de zomer is doorgaans sprake van een neerslagtekort en in de winter van een neerslagoverschot Op de website van het KNMI vindt u de actuele gegevens over het neerslagoverschot en tekort in deze grafiek is het neerslagtekort weergegeven als het negatieve neerslagoverschot Vergelijken Periodes met droogte laten zich moeilijk vergelijken omdat het verloop van de neerslag van jaar tot jaar verschilt Ook de voorgeschiedenis is van belang als het ook eerder in het jaar droog was loopt het tekort op Langdurige droogte kwam in ons land weinig voor Het referentiejaar voor extreme droogte is tot op heden 1976 Met het oog op klimaatverandering zijn periodes van langdurige droogte in de toekomst vaker te verwachten Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Navigatie Sla

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/droogte/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •