archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 707

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bronbemaling of bouwputbemaling - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  aaneengesloten periode van 30 dagen De onttrekking duurt niet langer dan 180 dagen De pompcapaciteit bedraagt minimaal 10 m3 per uur Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de onttrekking melden bij het waterschap 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden a de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet verder te verlagen dan maximaal 0 5 meter beneden het gewenste ontgravingsniveau of saneringsniveau b indien de gewenste grondwaterstandsverlaging is bereikt de bemalingscapaciteit zodanig terug te brengen dat de verlaging niet verder toeneemt c op zo kort mogelijke afstand van het op dat moment diepste ontgravingsniveau of saneringsniveau een peilbuis te plaatsen d dagelijks de onttrokken hoeveelheid grondwater vast te stellen en op een meetstaat aan te tekenen e de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen Wilt u meer onttrekken of zijn er andere bijzonderheden kijk dan verder bij tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig Let op loost u het water op oppervlaktewater Dan heeft u daarvoor ook een vergunning nodig Via het formulier dat u rechts op deze pagina kunt downloaden vraagt u zowel de onttrekking als

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3487/bronbemaling/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater U moet hiervoor een melding doen Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi De hoeveelheid water meer dan 1 m3 per uur maar minder dan 250 m3 per uur bedraagt de hoeveelheid water minder dan 25 bedraagt van de ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de kwantitatieve lozing melden bij het waterschap Loost u meer dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap Voor het lozen op oppervlaktewater zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en in het Besluit lozen buiten inrichtingen emissiegrenswaarden opgenomen voor diverse stoffen Bij het lozen op oppervlaktewater kunnen andere niet in het besluit genoemde stoffen soms tot waterkwaliteitsproblemen leiden Het is de verantwoordelijkheid van degene die loost om hiermee bij het lozen rekening te houden Bij twijfel is het verstandig om met het waterschap contact op te nemen Als het waterschap vindt dat het lozen van grondwater tot problemen kan leiden dan kan het waterschap maatwerkvoorschriften stellen op basis van de zorgplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3573/grondwater-vanuit/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Grondwatersanering - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  het waterschap Meld uw werkzaamheden altijd vooraf De hoeveelheid te onttrekken grondwater is niet meer dan 25 000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen De pompcapaciteit bedraagt minimaal 1 m3 per uur Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de onttrekking melden bij het waterschap 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden a de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet verder te verlagen dan strikt noodzakelijk b op zo kort mogelijke afstand van het zwaartepunt van de onttrekking een peilbuis te plaatsen c de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen Wilt u meer onttrekken of zijn er andere bijzonderheden kijk dan verder bij tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig Let op loost u het water op oppervlaktewater Dan heeft u daarvoor ook een vergunning nodig Via het formulier dat u rechts op deze pagina kunt downloaden vraag u zowel de onttrekking als de lozing aan Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater pdf 193 kB Melden via Omgevingsloket Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater Folder grondwaterbemaling pdf 912 kB Navigatie Sla navigatie over Producten

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3489/grondwatersanering/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Noodvoorziening - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  U moet daarvan zo spoedig mogelijk melding doen bij het waterschap u onttrekt grondwater ten behoeve van een noodvoorziening Deze grondwateronttrekking is vrijgesteld van de vergunningplicht U moet de onttrekking zo snel mogelijk melden bij het waterschap U bent verplicht de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater pdf 193 kB Melden

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3490/noodvoorziening-0/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Proefonttrekking - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  voorwaarden dan volstaat een melding bij het waterschap voorafgaand aan de werkzaamheden De hoeveelheid onttrokken grondwater bedraagt niet meer dan 100 000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen De onttrekking duurt niet langer dan een aaneengesloten periode van 180 dagen De pompcapaciteit is minimaal 10 m3 per uur Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de onttrekking melden bij het waterschap 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden a u bent verplicht de waterhoeveelheden te meten gegevens daarover te registreren en daarvan opgave te doen aan het bestuur b u bent verplicht de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen Wilt u meer onttrekken of zijn er andere bijzonderheden kijk dan verder bij tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig Let op loost u het water op oppervlaktewater Dan heeft u daarvoor ook een vergunning nodig Via het formulier dat u rechts op deze pagina kunt downloaden vraagt u zowel de onttrekking als de lozing aan Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater pdf 193 kB Melden via Omgevingsloket Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater Folder grondwaterbemaling pdf 912 kB In

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3491/proefonttrekking/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Lozen van water op riolering - Waterschap Rijn en IJssel
  Een groot aantal indirecte lozingen is geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi en Besluit lozing afvalwater huishoudens Blah Ook voor deze lozingen is de gemeente of provincie het bevoegd gezag Lees hier over op onze pagina regelgeving Lozen van water op het riool Attentie Aanvragen of melden via Omgevingsloket De gemeente of de provincie is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo Het waterschap is formeel adviseur en toezichthouder bij indirecte lozingen Voor indirecte lozingen lozingen op een vuilwaterriool of hemelwaterstelsel is de Wabo van toepassing Lozen van water op RWZI Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Aanvragen of melden via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Voor lozingen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI of ander zuiveringstechnisch werk van het waterschap is de Waterwet van toepassing en is het waterschap bevoegd gezag De persleiding naar de RWZI kan behoren tot het zuiveringtechnische werk zodat ook voor het lozen op de persleiding de Waterwet van toepassing is Neem contact op met een vergunningverlener voor meer informatie 0314 369783 Afvalwater van mestverwerkingsinstallatie lozen op het riool Mogelijkheid onder Vergunningplicht Vooroverleg aanvragen Meer info Denkt u er over om mest te gaan verwerken en afvalwater uit dit proces te gaan lozen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3483/lozen-riolering/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Lozen op oppervlaktewater - Waterschap Rijn en IJssel
  u voor de kwantitatieve lozing hoeveelheid kunt volstaan met een melding Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Grondwatersanering Proefonttrekking Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Melden via Omgevingsloket Meer info U wilt grondwater vanuit een proefbronnering of bodemsanering in het zin van de Wet bodembescherming lozen op oppervlaktewater Dit water kan stoffen of bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater U moet hiervoor een melding doen Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Water lozen uit een niet tijdelijk baggerdepot Mogelijkheid onder Vergunningplicht Besluit bodemkwaliteit Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Als het materiaal na tijdelijke opslag niet nuttig wordt toegepast volgens het Besluit bodemkwaliteit dan zijn de regels uit het Besluit bodemkwaliteit voor tijdelijke opslag niet van toepassing De berging van dit soort baggerspecie in depots wordt beschouwd als storten en valt daarmee onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo Voor het lozen van water op oppervlaktewater vanuit dit soort baggerdepots heeft u een Watervergunning nodig Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online Oppervlaktewaterlozing Mogelijkheid onder Vergunningplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit lozen afvalwater huishoudens Aanvraag via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Meer info Wanneer u afval water wilt lozen op oppervlaktewater kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing hoeveelheid kunt volstaan met een

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3482/lozen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Permanente voorziening voor onttrekken van grondwater - Waterschap Rijn en IJssel
  bijvoorbeeld gewassen of veedrenking Hiervoor gelden algemene regels Lees een samenvatting van de regels of download de volledige regeling en meldt direct Onttrekking industrieel 150 000 m3 per jaar Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Meer info U wilt grondwater onttrekken met als doel industriële toepassing en u onttrekt minder van 150 000 m3 per jaar Als u voldoet aan de voorwaarden dan volstaat een melding bij het waterschap Meld uw werkzaamheden altijd vooraf Drinkwatervoorziening Attentie Aanvragen via Omgevingsloket U wilt grondwater onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening drinkwaterbedrijven Hiervoor heeft u een vergunning nodig De provincie is het bevoegd gezag Onttrekking industrieel 150 000m3 per jaar Attentie Aanvragen via Omgevingsloket U wilt grondwater onttrekken voor gebruik in het productieproces industriële doeleinden Het debiet hierbij is meer dan 150 000m3 per jaar Hiervoor moet u een vergunning aanvragen De provincie is bevoegd gezag Gesloten bodemenergiesysteem Attentie Aanvragen via Omgevingsloket U wilt een gesloten bodemenergiesysteem installeren en in werking hebben Hiervoor is de gemeente het bevoegd gezag Wanneer een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning voor de installatie van het gesloten bodemenergiesysteem dan is deze ook bevoegd gezag voor het in werking hebben van het gesloten bodemenergiesysteem Open bodemenergiesysteem Attentie Aanvragen via Omgevingsloket U wilt een open bodemenergiesysteem installeren en in werking hebben Hiervoor is de provincie het bevoegd gezag Permanent drooghouden ondergrondse bouwwerken Verbod Het is verboden grondwater te onttrekken om ondergrondse bouwwerken permanent droog te houden of te beschermen Drainage Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 Omgevingsloket Online Kaart drainagebeleid in kaart A0 Meer info Het is toegestaan om grondwater te onttrekken met het oog op ontwatering van gronden drainage in gebieden die niet gevoelig zijn voor verdroging Drainage in aangewezen gebieden Mogelijkheid

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3480/permanente/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •