archive-nl.com » NL » W » WSVHETKOGGESCHIP.NL

Total: 185

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belangrijke stap gezet!
  enkele andere oorzaken is er enige vertraging opgetreden Uiteindelijk hebben we eind februari het verslag en de conclusie van de notaris ontvangen De notaris is tot de conclusie gekomen dat het onderhoud en vervanging een verantwoordelijkheid is van de Gemeente Kampen Voor ons een belangrijke stap met voor ons positieve gevolgen Maar we zijn er nog niet Deze uitspraak betekent veel maar er zullen nog een aantal niet onbelangrijke stappen

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/praethok/i/16-praethok/12-belangrijke-stap-gezet (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Najaarsvergadering van het watersportverbond
  er bleek begin april bij het opmaken van de jaarrekening een fors tekort bij de sector topsport De Controle raad heeft onderzoek gedaan en een aantal aanbevelingen gedaan Van deze aanbevelingen zijn er vele opgepakt en doorgevoerd een aantal vergt meer tijd en zullen in 2013 op de agenda blijven staan Het tekort was aangevuld van uit het eigen vermogen met de kanttekening dat de sector topsport dit weer terug zal geven Zo het zich er naar uit laat zien wordt een flink deel van het tekort al dit jaar teruggevoerd door de sector topsport naar het eigen vermogen 2 De vergadering van Stichting de Hanze stond in het teken van de bezuinigingen van de Gemeente Kampen Dit is een terugkerend agendapunt Enige tijd geleden lag er bij de Gemeente een plan voor waarbij de watersport een behoorlijke bijdrage zou moeten gaan leveren aan de bezuinigingen Het bleek inhoudelijk een plan waarin veel fouten stonden en het plan is na aandringen van De Hanze via een aantal raadsfracties terug verwezen naar de tekentafel In maart zou een nieuwe versie worden aangeboden maar dat is niet gehaald Wel is er afgelopen najaar door een externe jurist gekeken naar de haalbaarheid van het plan Juridisch gezien bleek heet plan ook voorlopig niet realiseerbaar Kortom het plan zoals bedacht door de Gemeente is voorlopig van de baan 3 Met de Gemeente hadden we een voortgangsgesprek bij de Notaris deze heeft aanvullende vragen gesteld en gaf aan dat hij medio januari 13 met een uitspraak komt tav de verantwoordelijkheid voor onderhoud aan de beschoeiing Nog even afwachten dus 4 In onze eigen vergadering stond als belangrijkste onderwerp de evaluatie van de havenmeesters op de agenda De havenmeesters hebben zelf geëvalueerd Samenvattend hebben ze een goed jaar gedraaid met weinig problemen Er zijn meer passsanten

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/praethok/i/16-praethok/11-najaarsvergadering-van-het-watersportverbond (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Wat in het vat zit verzuurd niet
  maar moed putten uit het gezegde wat in het vat zit verzuurd niet Nu maar hopen dat dit ook voor het weer geld Afgelopen weken hebben we als bestuur vol spanning uitgekeken naar de toegezegde reactie van de Gemeente op onze brief We hebben inderdaad de beloofde reactie ontvangen maar na nadere bestudering hebben we geen echt antwoord gekregen op onze vragen Dit betekend dat we weer aan zullen kloppen bij de dossierhouder binnen de gemeente Kampen en hem zullen vragen om een toelichting U begrijpt deze droom kabbelt een beetje voort Bestuurlijk gezien zijn we met onze collega watersportverenigingen bij elkaar geweest onder de paraplu van de stichting de Hanze In deze vergadering hebben we onder andere gesproken over de ontwikkelingen en in het verleden gemaakte afspraken over de IJsseldelta En specifiek de toegankelijkheid van de verbinding van Kattegat richting Ramspol en het Keteleiland Een aantal vastgelegde afspraken uit het verleden zijn tot op heden nog niet nagekomen Vanuit de Hanze zal hier nader de aandacht voor gevraagd gaan worden Ook hebben we met elkaar gesproken over de plannen mbt de herinrichting van de Koggewerf een van de ideeën is om de nieuwe buitenhaven om te toveren van passantenhaven

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/praethok/i/16-praethok/10-wat-in-het-vat-zit-verzuurd-niet (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Hallo Koggeschippers
  wij een ligplaats hebben gekregen in de jachthaven de Riette We stonden al een aantal jaren ingeschreven bij deze haven omdat de deze als het ware naast de deur is Inmiddels hebben we de boot overgebracht en dus is onze plek aan het Koggeschip alweer bezet door een andere bootliefhebber We hebben altijd met plezier in jullie mooie haven gelegen en hopen dat we ook weer met dat prettige gevoel

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/praethok/i/16-praethok/9-hallo-koggeschippers (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Woord van de voorzitter
  dit gesprek hebben we onze brief toegelicht en aangegeven dat we het zeer vreemd vinden dat een subsidie verzoek uit 2009 tot op heden nog niet beantwoord is Ook hebben we nogmaals de staat van onderhoud van de beschoeiing onder de aandacht gebracht We hebben afgesproken dat we uiterlijk eind mei een antwoord krijgen op onze brief met daarin aandacht voor zowel de subsidie aanvraag en de staat van onderhoud We wachten af en dromen door Een aantal weken geleden werden we verrast door een brief van het watersportverbond met daarin de verontrustende mededeling dat het boek jaar 2011 fors in de min was geëindigd In de uitleg werd duidelijk dat het ging om een tekort bij de afdeling topsport hier waren een aantal gehoopte sponsorcontracten niet getekend en dus kampten ze daar met minder inkomsten Een aantal watersportverenigingen heeft toen het initiatief genomen een brief te sturen naar het hoofdbestuur waarin hun ongerustheid werd uitgedrukt inmiddels hebben al zeker 60 verenigingen hierbij dit initiatief ondersteund ook wij In de regiovergadering van het watersportverbond is een toelichting gegeven zijn excuses gemaakt in aangegeven dat het tekort vanuit de reserves gedekt wordt en is ons verzekerd dat de afdeling topsport de

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/praethok/i/16-praethok/8-woord-van-de-voorzitter (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Van de voorzitter
  er is een nieuw speeltoestel geplaatst voor de kleinste koggeschippers het havenkantoor wordt stevig onder handen genomen en een aantal boten is alweer het water in Onze grootste zorg blijft de steiger en de beschoeiing Daarover heb ik u in de jaarvergadering gemeld dat we een brief hadden gestuurd naar de gemeente Kampen Inmiddels heb ik contact gehad met de behandelend ambtenaar en hij stelde voor om maar eens met

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/praethok/i/16-praethok/7-van-de-voorzitter (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Van de TD onderwerp: Werkuren
  dat de Algemene Vergadering bij Huishoudelijk Reglement nadere regels kan geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt tsjonge wat een dure taal En wat hebben we gevonden in het Huishoudelijk reglement u raadt het al een betreffend artikel over werkuren En wel Artikel 16 Werkzaamheden En daar staat het volgende Leden zijn verplicht voor de vereniging werkzaamheden te verrichten als zij daarvoor opgeroepen worden Dit kan betekenen dat zij op jaarbasis voor 2 x 4 uur ingezet kunnen worden voor diverse werkzaamheden die door de technische commissie in overleg met het bestuur vastgesteld worden Voor het niet nakomen van deze verplichting is met ruime meerderheid van stemmen een boeteclausule vastgesteld van 100 per 4 uur tijdens de ledenjaarvergadering van 12 maart 2008 Men mag wel zelf zorgdragen voor een gelijkwaardige vervanger De boete ontslaat het lid niet van werkplicht die blijft gewoon geldig Dus geen afkoop van werkplicht Nou is dit natuurlijk wel allemaal heel formeel maar voor ons als TC wel van belang Eigenlijk misschien niet eens het belang van de TC maar van u als lid want als er geen vrijwilligers zijn om de werkzaamheden te doen moeten we bedrijven inhuren om de werkzaamheden voor ons te doen En wat gebeurt er dan het liggeld moet worden verhoogd om deze bedrijven te kunnen betalen en uiteindelijk wordt dit betaald door de leden Als TC hebben wij het volgende voorstel besproken met het bestuur Het bestuur is hiermee akkoord A Alle leden geven hun beroep vakgebied aan waarbinnen ze werkzaam zijn in het dagelijks leven hierdoor kunnen wij als TC de juiste personen benaderen voor de verschillende onderdelen B Alle leden geven hun voorkeur aan voor welk onderdeel ze werkuren willen verrichten Mocht u al een taak vervullen wilt u dit dan ook aangeven en dan

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/van-de-td/werkuren (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe opstapjes steiger
  is erg tijd rovend hier komt dan ook de vakantie periode nog bij Voor de gene die niet bij deze lichting zit is het toe gestaan om u eigen tijdelijke opstap te plaatsen Deze moet dan niet al te breed zijn i v m bagagewagen en geen blijvende schade aan het steigerbed op leveren We weten het is lastig maar het is niet anders Van het bestuur uit is besloten

  Original URL path: http://www.wsvhetkoggeschip.nl/van-de-td/nieuwe-opstapjes-steiger (2016-04-29)
  Open archived version from archive