archive-nl.com » NL » W » WSVTEXEL.NL

Total: 179

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Duiken - Watersportvereniging Texel
  de WSV een aanzienlijk aantal fanatieke duikers Foto s Foto s Omschrijving Omschrijving De duikclub is een aparte club binnen de WSV Geregeld wordt gedoken op wrakken in de Waddenzee en Noordzee Er is ook een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zoals meewerken aan de veiligheid tijdens de Sinterklaas intocht mocht er onverhoopt iemand een onhandige Zwarte Piet vanaf de boot of een kind van de kade in het water vallen

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/activiteiten/duiken (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Landje - Watersportvereniging Texel
  Vereniging zorgt voor uniforme bordjes Hierop wordt statiegeld geheven wat de gebruiker terugkrijgt als hij geen gebruik meer wil maken van de stalling Wie gebruik maakt van de afspuitplaats zowel eigenaren die hun boot stallen op het veldje als eigenaren die hun boot na het afspuiten ergens anders stallen dient men dit zo snel mogelijk af te handelen en daarna de boot meteen weg te rijden De afspuitplaats dient bij vertrek schoongespoten achtergelaten te worden Wie z n boot of trailer wil stallen dient dit altijd van te voren te overleggen met de beheerders Die gaan na of er genoeg ruimte is en waar de boot komt te staan Geen melding betekent in ieder geval de laagste prioriteit en kan betekenen dat voor de boot geen plek is Voor onderhoud aan de boot gelden de volgende regels Bij kaalhalen van de romp of schrapen van lakwerk het afval opvangen door er een zeil onder te leggen Geen laswerk of gebruik van een slijptol op het landje in verband met doorstuiven van het slijpsel hetgeen roestvlekken en lakschade kan veroorzaken Iedere gebruiker voert het eigen afval af Bij vertrek laat de gebruiker de plek waar de boot stond schoon en opgeruimd achter De stroomaansluitingen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor kleinverbruik zoals accu even bijladen elektrisch gereedschap Langdurig gebruik met hoog stroomverbruik zoals het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan De schuur kan voor boten die erin kunnen gebruikt worden voor onderhoud Dit dient met de beheerders overlegd te worden Tevens kan de schuur beperkt gebruikt worden voor kleine tijdelijke opslag Nooit langer dan één winterseizoen Dit dient steeds te gebeuren in overleg en na toestemming van de beheerders Als de boot weer te water gaat hoeft dit niet gemeld te worden Wel dient de trailer weer op dezelfde plek teruggezet te

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/activiteiten/landje (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Werkdagen - Watersportvereniging Texel
  de gebouwen onderhoud aan de houten steigers en afmeerpalen en de installaties op en rond onze haven Ook op de boten en trailerstalling t Landje wordt hard gewerkt om de zaak na het winterseizoen weer op orde te brengen Daarnaast is de Werkdag ook een sociaal evenement het luidt het nieuwe vaarseizoen in en je spreekt je mede watersporters weer plannen voor mooie tochten worden besproken Ook voor nieuwe leden is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met de vereniging en haar leden In het verleden zijn op de werkdagen complete havens verrezen er waren ploegen die de palen plaatsten timmerploegen die de steigers opbouwden en elektraploegen die de stroomvoorziening aanlegden Door deze grote mate van zelfwerkzaamheid werd en wordt veel geld bespaard een van de redenen waarom onze liggelden tot op de dag van vandaag laag gehouden kunnen worden Op de werkdag is iedereen welkom jong oud met of zonder kluservaring Wel is het prettig dat wanneer er speciale klussen zijn we een beroep kunnen doen leden met bepaalde vaardigheden zoals bijvoorbeeld houtbewerken of bekendheid met elektra installaties Agenda Agenda Wanneer Ieder jaar op een zaterdag in april de exacte datum wordt bekend gemaakt op de najaarsvergadering

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/activiteiten/werkdagen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kajuit - Watersportvereniging Texel
  Home Agenda Activiteiten Jeugdzeilen Zeiltochten Vissen Duiken Landje Werkdagen Kajuit Zeekanovaren Waddenzeecursus Bestuur Ledeninformatie Forum Contact Kajuit De Kajuit is het clubgebouw van de vereniging We beschikken over een uitgebreide kantine douches en opslag voor kajaks en ander materiaal De

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/activiteiten/kajuit (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zeekanovaren - Watersportvereniging Texel
  wordt gekeken wat voor soort tocht er gevaren kan worden Met behulp van de kanotrailer kan ook vanaf een andere plek dan de haven van Oudeschild gestart of geëindigd worden Overige kano activiteiten In onderling overleg varen clubleden ook geregeld in het weekend Soms een dagdeel soms een hele dag en een enkele keer met een overnachting erbij Er wordt dan bijvoorbeeld gestart vanaf Texel bij paal 28 of 33 en gevaren naar de noordkant van Vlieland over de Noordzee of over de Waddenzee naar camping Stortemelk om daar te overnachten In de kano zijn tent slaapmat en zak brander proviand en land kleding mee In het winterseizoen gaan fanatiekelingen ook wel eens de zee op de kleding aangepast aan de omstandigheden en het koude water Tijdens de winter theorie avonden kan men zich bekwamen in tochtplanning e d Daarnaast oefent de club s winters op een aantal avonden in het binnen zwembad diverse kanotechnieken kunnen dan prima aangeleerd worden of verfijnd Soms fungeren we als zwembegeleiding tijdens zwemoversteken of triatlons Met de kano ben je snel bij een zwemmer met problemen we maken geen lawaai veroorzaken geen uitlaatgassen en kunnen de richting aangeven Interesse Wanneer je al een aantal basistechnieken kent kan je gelijk met diverse tochten meevaren afhankelijk van de omstandigheden en je vaardigheden Neem van te voren even contact op met één van onderstaande contactpersonen Om veilig mee te kunnen varen is geschikte kleding nodig Dit bestaat minimaal uit een zwemvest neopreen long john een wetsuit surf schoenen en een winddicht jack In overleg heeft de club een aantal zwemvesten wetsuits en anorak s te leen Een clubboot spatzeil en peddel is te huur mits er een ervaren WSV kano lid meegaat Wanneer het kanovaren nieuw is voor je en je wilt kijken of dit je sport

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/activiteiten/zeekajakken (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Waddenzeecursus - Watersportvereniging Texel
  Username Password Remember Me Forgot your password Forgot your username Home Agenda Activiteiten Jeugdzeilen Zeiltochten Vissen Duiken Landje Werkdagen Kajuit Zeekanovaren Waddenzeecursus Bestuur Ledeninformatie Forum Contact Waddenzeecursus Cursus door Ecomare

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/activiteiten/waddenzeecursus (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bestuur - Watersportvereniging Texel
  Vissen Duiken Landje Werkdagen Kajuit Zeekanovaren Waddenzeecursus Bestuur Ledeninformatie Forum Contact Bestuur Het bestuur van bestaat uit de volgende leden Voorzitter Willem Oosterhaven 0657553406 Secretaris Jan Frederici 0222 313512 Havencommissaris Albert Meijer 06 13696881 Penningmeester Koos Bremer 0222 318624 Bestuurslid

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/bestuur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ledeninformatie - Watersportvereniging Texel
  het geval is heeft het bestuur het recht op kosten van de eigenaar of de gebruiker het vaartuig uit de haven te verwijderen Artikel 12 Iedere eigenaar of gebruiker die met zijn vaartuig een plaats in de haven inneemt is verplicht er zorg voor te dragen dat het op zodanige wijze gemeerd is dat het vrij blijft van andere schepen palen steigers en vlotten Het gebruik van stootwillen is verplicht Wordt hieraan naar oordeel van de havencommissaris niet of niet voldoende voldaan dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te doen voorzien op kosten van de eigenaar of gebruiker Artikel 13 Iedere eigenaar of gebruiker van een vaartuig moet bij het verlaten van de ligplaats het daartoe bestemde bordje op groen zetten indien hij voor één of meerdere nachten de box niet gebruikt Het bestuur is bevoegd om de box waarvan het bordje op groen staat te verhuren aan een passant of te gebruiken als wisselplaats Indien de eigenaar voor één of meerdere nachten de haven verlaat is hij verplicht de tijd en datum van terugkeer op het bord in de verblijfsaccommodatie te vermelden De eigenaar of gebruiker die met zijn vaartuig de haven als passant bezoekt dient zich bij aankomst te melden en bij vertrek zijn bestemming op te geven De passant zal slechts die box bezetten die wordt aangewezen door de havencommissaris of havenmeester waarbij hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd Artikel 14 De eigenaar van een vaartuig dat ligplaats in de haven inneemt of verlaat is aansprakelijk voor schade aan verenigingseigendommen of aan derden veroorzaakt door zijn toedoen of door toedoen van een lid van zijn bemanning of van zijn gasten ongeacht op welke wijze die schade is ontstaan Iedere eigenaar is verplicht zijn vaartuig deugdelijk te verzekeren tegen dergelijke schade Bij de aanvraag voor een ligplaats of standplaats dient een afschrift van bet verzekeringsbewijs te worden gevoegd Artikel 15 De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met Texel als thuishaven en dat voorzien is van een motor dient er voor te zorgen dat aan boord een goed werkende brandblusser beschikbaar is Alle vaartuigen dienen te zijn voorzien van deugdelijke noodsignalen reddingvesten en goed ankergerei Artikel 16 In geval van brand storm of enig ander onheil is een ieder die in het havengebied aanwezig is verplicht hulp te bieden Artikel 17 Aan gebruikers van de haven en of een standplaats op het verenigingsterrein die handelingen verrichten in strijd met de bepalingen van dit reglement of die nalatig zijn in het nakomen van de verplichtingen hun opgelegd krachtens de bepalingen van dit reglement kan door het bestuur op advies van de havencommissaris het gebruik van ligplaats en of ruimte ontzegd worden Artikel 18 Bij verschil van mening over de uitleg van enig artikel van dit reglement een onderwerp waarin dit reglement niet voorziet dan wel een gevraagde ontheffing op één dezer artikelen beslist het bestuur Tegen een dergelijke beslissing kunnen de leden schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering Artikel 19 Een besluit tot wijziging van het jachthavenreglement kan slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering met instemming van een meerderheid van de daar aanwezige leden Een voorstel tot wijziging van het jachthavenreglement moet woordelijk in de oproep tot de vergadering vermeld worden Statuten Statuten STATUTEN WSV Texel Naam zetel duur Artikel 1 De vereniging draagt de naam Watersportvereniging Texel en is gevestigd te Texel nader aan te duiden de vereniging De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Het verenigingsjaar valt samen met bet kalenderjaar Doel Artikel 2 De vereniging heeft als doel de bevordering van de watersport in de ruimste zin Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen welke haar ten dienste staan Zij ontvangt haar geldmiddelen uit o a contributies liggelden subsidies donaties stalling Zij heeft een jachthavenreglement welke artikelen haar leden onverwijld dienen na te komen Leden Artikel 3 De vereniging heeft leden en ereleden Als lid kunnen worden toegelaten personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Gemeente Texel en woonachtig op het eiland Tot erelid kunnen benoemd worden personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben De benoeming van ereleden geschiedt door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur Artikel 4 Het lidmaatschap eindigt door Overlijden Schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur vóór 1 oktober van een verenigingsjaar door welke opzegging het Lidmaatschap beëindigd wordt per 31 december van dat jaar Royement door het bestuur Een lid dat handelt in strijd met de belangen van de vereniging of weigert na herhaalde aanmaning zijn contributie te voldoen kan worden geroyeerd De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst Bij beëindiging van Lidmaatschap vervallen alle rechten Artikel 5 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf zeven of negen leden Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit leden der vereniging benoemd Elk jaar treden twee leden van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar Het bestuur stelt per vacature tenminste één kandidaat voor Andere kandidaten kunnen gesteld worden door tenminste tien leden der vereniging mits deze kandidaten schriftelijk bij bet bestuur opgegeven worden uiterlijk tien dagen vóór de datum van de ledenvergadering waarin vervulling van vacatures in bet bestuur moet plaatsvinden Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in Elk bestuurslid kan ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd te allen tijde uit zijn functie door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst Een schorsing welke niet binnen een maand gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts a Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging b Door bedanken

  Original URL path: http://www.wsvtexel.nl/ledeninformatie (2016-05-01)
  Open archived version from archive •