archive-nl.com » NL » Z » Z24.NL

Total: 326

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boumans Blog
  gisteren 26 1 12 sprak De ECB zal alles doen wat nodig is om de euro te redden zei Draghi En reken maar dat het genoeg zal zijn voegde de Italiaan er aan toe Die woorden kregen de meeste aandacht Maar minstens zo opvallend was het begin van Draghi s bijzonder vrolijke toespraak Hij vertelde de aanwezigen dat de euro eigenlijk een hommel was En dat we niet weten hoe hommels kunnen vliegen net zo als niemand jarenlang begreep hoe de euro kon bestaan Draghi zei The euro is like a bumblebee This is a mystery of nature because it shouldn t fly but instead it does So the euro was a bumblebee that flew very well for several years And now and I think people ask how come probably there was something in the atmosphere in the air that made the bumblebee fly Now something must have changed in the air and we know what after the financial crisis The bumblebee would have to graduate to a real bee And that s what it s doing Mooie beeldspraak Zeker Dus laten we de metafoor meteen maar kapot checken Is het een mysterie hoe de hommel kan vliegen Nee de wetenschap snapt het heel goed Er was volgens de overlevering ooit een luchtvaartingenieur een jaar of tachtig geleden die op de achterkant van een sigarendoosje berekende dat de oppervlakte van de vleugels van de hommel te klein is om het gewicht van het beestje te dragen Maar in dat sommetje werd geen rekening gehouden met het feit dat de hommel erg klein is Op de schaal van de hommel moet je rekening houden met de stroperigheid van de lucht Nee lucht is niet echt stroperig maar wel een heel klein beetje Die viscositeit van lucht zorgt er voor dat met elk slag van de vleugeltjes meer lucht wordt meegezogen dan je zou denken En dus vliegt de hommel De in 2004 overleden theoretische bioloog en wiskundige en aerodynamicus John Maynard Smith onderzocht het zelf en legt het veel beter uit dan ik Hier een link naar een les van Smith scrol naar minuut 20 voor zijn visie op de vlucht van de bumblebee Terzijde Deze bioloog heet echt John Maynard Smith Een prachtige combi van de twee bekendste economen uit de geschiedenis John Maynard Keynes en Adam Smith Alsof het zo moest zijn Nieuw onderzoek uit 2009 naar de vlucht van de hommel liet zien dat het een buitengewoon inefficiënt insect is Professor Adrian Thomas of Oxford s Department of Zoology stelt A bumblebee is a tanker truck its job is to transport nectar and pollen back to the hive Efficiency is unlikely to be important for that way of life De hommel vliegt op brute kracht met energierijke nectar als brandstof Het beestje kan vliegen maar doet dat op een onhandige manier Geen mysterie dus Maar misschien toch een goede metafoor voor de euro een grote onhandige inefficiënte muntunie 27 juli 2012 om 16 52 Permanente link Reacties 0 Niet 29 van allochtone jongeren is werkloos maar 10 Het rapport van Forum over de werkloosheid onder allochtone jongeren hakt er in Forum schrijft Van de jongeren met een niet westerse achtergrond is 29 procent werkloos Negenentwintig procent Een gruwelijk hoog percentage Van de Marokkaanse jongeren is zelfs 39 procent werkloos Van Turkse jongeren 33 procent Rapport hier pdf Het Journaal pakte er vanavond flink mee uit RTL Nieuws opende met Bijna 1 op de drie allochtone jongeren is werkloos NRC schreef Onder niet westerse allochtone jongeren in Nederland loopt de werkloosheid snel op In het eerste kwartaal van 2011 zat 22 procent van deze jongeren zonder werk In dezelfde periode van dit jaar is dat percentage gestegen naar 29 procent Geenstijl kopte Werkloosheid allochtone jongeren 1 op de 3 Het is dan ook een ernstig beeld zet honderd allochtone jongeren tussen de 15 en 25 bij elkaar en 29 van hen zijn officieel werkloos In een groep van honderd autochtone jongeren zijn dat er nog geen tien Maar klopt het ook Nee gelukkig niet Het is niet waar dat 29 procent van de jonge allochtonen werkloos zijn Het is in werkelijkheid iets meer dan 10 procent Tien procent Niet negenentwintig Dat scheelt nogal Van groep van honderd allochtone jongeren zijn er tien werkloos Het verschil komt door de definitie van werkloosheidpercentage die het Centraal Bureau voor de Statistiek waar Forum de cijfers van heeft gebruikt Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking al percentage van de beroepsbevolking En hoe is de beroepsbevolking gedefinieerd Dat zijn alle mensen die werken of willen werken Om precies te zijn Alle personen 15 tot 65 jaar die tenminste twaalf uur per week werken of werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden bron CBS Lang niet iedereen voldoet aan die omschrijving Scholieren en studenten bijvoorbeeld behoren niet tot de beroepsbevolking Huisvrouwen en mannen evenmin Alleen werkenden en onvrijwillig werklozen Veel allochtonen van 15 tot 25 jaar zitten op school Anderen zitten op de universiteit Sommigen zijn huisvrouw of huisman Bij elkaar is dat de meerderheid van deze leeftijdsgroep In het eerste kwartaal van 2012 was 64 procent van de allochtone jongeren niet aan het werk en ook niet werkloos De bruto arbeidsparticipatie bedroeg 36 procent meldt het CBS Iets meer dan een derde van de allochtone jongeren behoorde dus tot de beroepsbevolking Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos Alle cijfers staan hier Dus van alle niet westerse allochtonen inclusief scholieren etc had 25 5 procent een baan en was 10 5 procent werkloos Ter vergelijking van alle autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar had 38 procent een baan en was 3 8 procent werkloos Natuurlijk dat zijn nog altijd flinke verschillen Maar de stelling van Forum dat 29 procent van de allochtone jongeren werkloos is is gewoon niet waar Het is10 5 procent UPDATE Via twitter krijg ik commentaar dat het een definitie kwestie is en dat we dit altijd zo doen Ter nuancering De stelling Het werkloosheidspercentage onder allochtonen jongeren is 29 klopt als een bus Maar 29 van de jonge allochtonen zijn werkloos is onjuist Forum schrijft het zo op in de eerste alinea van het rapport De media namen het zo over Jammer Verderop in het rapport schrijft Forum netjes over de beroepsbevolking en de niet beroepsbevolking Ze snappen het dus wel Maar de eerste alinea belandde in het nieuws Het is dus geen definitiekwestie maar een kwestie van nauwkeurig formuleren Bij dit gevoelige onderwerp lijkt me correct formuleren nogal belangrijk 16 juli 2012 om 21 20 Permanente link Reacties 0 Versoepeling ontslagrecht en wel daarom Op 28 juni jl werd ik in s lands belang naar de Tweede Kamer geroepen De Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield een hoorzitting over de plannen van het Kabinet om het ontslagrecht te moderniseren Ik ben gegaan Uit ijdelheid natuurlijk En om eens te kijken hoe dat er aan toe gaat Geen bijzonderheden gewoon beleefd en saai Of ik van te voren een A4 tje met mijn gedachten over ontslagbescherming wilde opsturen Ik mailde dit Het ontslagrecht heeft de modernisering van de Nederlandse economie niet bijgehouden Zelfbewuste jobhoppende kenniswerkers worden beschermd alsof ze onmondige fabrieksarbeiders zijn Minder baanzekerheid zou deze werknemers opjutten om het beste uit zichzelf te halen en ze verantwoordelijk maken voor hun eigen carrière en levenslange scholing Minder baanzekerheid verlaagt de drempel naar ondernemerschap Bedrijven moeten zich sneller aanpassen Ook het personeelsbestand moet meebewegen zowel in kwantiteit als in kwaliteit Gegeven de hoge ontslagkosten voor vaste werknemers zoeken bedrijven de noodzakelijke flexibiliteit bij tijdelijke werknemers en zzp ers Sommigen genieten veel bescherming anderen weinig Dit is een oneerlijke en inefficiënte uitkomst De hoge ontslagbonus voor personeel met een lang dienstverband maakt veranderen van baan voor oudere werknemers duur Juist op de leeftijd dat iedere werknemer zich zou moeten afvragen hou ik deze baan tot mijn 67 ste vol of moet ik nu een tweede carrière starten zijn de kosten van zo n eventuele overstap hoog Hoge ontslagkosten zijn een financiële last voor bedrijven en waar ze ontslag voorkomen zijn ze een operationele last Voorstanders van streng ontslagrecht wijzen op het belang van duurzame arbeidsrelaties voor de economie Maar werknemers kunnen meestal kosteloos hun vaste contract opzeggen Ontslagrecht is asymmetrisch Als het belang van duurzame arbeidsrelaties zo groot is zou een pleidooi voor meer bescherming van de werkgever tegen opstappende werknemers logischer zijn Critici van modernisering van de ontslagbescherming gebruiken kortweg twee argumenten 1 De ontslagbescherming in Nederland is helemaal niet zo hoog en de arbeidsmarkt wordt er niet door verstoord 2 Verspoeling pakt voor sommige groepen desastreus uit Volgens mij zijn beide argumenten met elkaar in tegenspraak De duale arbeidsmarkt met veel bescherming voor de vaste baan en weinig voor de tijdelijke geeft perverse uitkomsten Juist mensen met een sterke onderhandelingspositie slagen er in om veel bescherming te organiseren Zwakkere groepen zijn aangewezen op tijdelijk werk zonder veel bescherming Ontslagrecht beschermt de sterken niet de zwakken Dat zouden we moeten omdraaien door van ontslagbescherming maatwerk te maken laag voor groepen die prima voor zichzelf kunnen zorgen hoog voor kwetsbare groepen Differentiatie op basis van inkomen en of opleiding klinkt onorthodox maar is alleszins redelijk 09 juli 2012 om 21 26 Permanente link Reacties 0 Dit wilden Rutte Verhagen en Wilders doen met ons pensioen Verstopt tussen de btw verhogingen nullijnen en eigen bijdragen staan in het mislukte Catshuisakkoord twee opmerkelijke plannen voor de pensioenfondsen Ten eerste wilden de coalitiepartijen plus gedoger de onderdekking bij de fondsen oplossen door de rekenrente te verhogen ongetwijfeld op initiatief van de PVV Want waarom zou je noodzakelijke en pijnlijke maatregelen nemen als je ook kunt rommelen met de boekhoudregels In het akkoord staat het zo In het kader van de herziening van het financieel toetsingskader voor de pensioenfondsen zal de risicovrije discontovoet worden berekend inclusief een zogeheten ultimate forward rate UFR die volgens de huidige inzichten oploopt naar circa 4 Op basis van de actuele inzichten in beurskoersen rente en te hanteren UFR zal de gemiddelde korting op pensioenen in 2013 en 2014 daarmee dicht bij nul liggen Briljant We hoeven niet meer te korten want de toekomstige uitkeringen zijn zojuist met een enkele pennenstreep minder kostbaar verklaard Pensioenverplichtingen hoeven voortaan niet meer op basis van marktwaardering worden berekend maar op basis van een theoretische rente zoals vorig jaar werd voorgesteld door onder andere oud ABP er Jean Frijns Die UFR is een kunstmatige rente berekend door de rentecurve van betrouwbare obligatie tot voorbij de looptijd te extrapoleren Zo construeer je rentes die misschien zouden gelden voor verplichtingen met lange looptijd van de pensioenfondsen Er zitten zacht gezegd nogal wat nadelen aan het gebruiken van een kunstmatige rentecurve bij het waarderen van toekomstige verplichtingen Vorig jaar publiceerde het ministerie van Sociale Zaken een onderzoek naar onder andere de UFR als rekenrente waarin deze keurig staan opgesomd Het belangrijkste nadeel is dat om een rente gaat die moet worden berekend Het maakt dan uit hoe je die som maakt De onderzoekers van het ministerie schrijven Hierdoor kan de vaststelling van de hoogte van de UFR onderwerp van discussie worden tussen belanghebbenden Het is dus een subjectief construct waarmee kan worden gemanipuleerd Uiteindelijk komt er met het gebruiken van een hogere rekenrente geen cent extra in de pensioenkas Maar de dekkingsgraad stijgt wel dus er wordt minder gekort op uitkeringen en er wordt eerder geïndexeerd Geld en rechten schuiven van jong naar oud De huidige 65plussers nemen een voorschot op de rendementen die hopelijk gemaakt gaan worden op de inleg van de huidige werkenden Als die rendementen tegenvallen is het geld al uitgegeven Pech voor jong En dat die rendementen tegenvallen daar leken de drie onderhandelaars in het Catshuis ook wel voor te willen zorgen In het bijna akkoord staat de volgende merkwaardige passage Met pensioenfondsen worden afspraken gemaakt over investeren in de Nederlandse economie Zo snijdt het mes aan twee kanten Enerzijds komen de afspraken ten goede aan de versterking van ons land Anderzijds is het interessant voor pensioenfondsen als zij een bijdrage kunnen leveren Dit gebeurt op marktconforme wijze Hoe je pensioenfondsen op marktconforme wijze kunt dwingen om in Nederland te beleggen is mij niet duidelijk Maar de tendens naar meer Nederlandse beleggingen door onze pensioenfondsen is zorgwekkend Als er elders meer rendement valt te halen dan moeten de fondsen vooral daar beleggen lijkt me Als er een goede reden is om minder rendabele Nederlandse investeringsprojecten voor te trekken dan moet de overheid die uit de algemene middelen subsidiëren Laat je het de pensioenfondsen doen dan hef je feitelijk een belasting op pensioenbesparingen Want de fondsen leveren rendement in Het is niets anders dan een stiekeme greep in de pensioenkas door de overheid 24 april 2012 om 11 07 Permanente link Reacties 7 Oeso blundert in eurorapport Dinsdag kwam de Oeso met een nieuw rapport over de e conomie van het eurogebied Dat bevat weinig opbeurend nieuws Maar daar had ook niemand op gerekend De eurocrisis is nog lang niet voorbij het noodfonds is nog altijd te klein en bezuinigen midden in een recessie is nog altijd onverstandig Tot zover weinig nieuws Maar op pagina 41 van het rapport wordt het opeens spannend De tekst gaat over het grote beroep dat Europese banken moeten doen op de liquiditeitssteun van de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van het monetaire stelsel Er staat een grafiek bij zie hieronder waaruit blijkt dat de Ierse en Griekse banken voor respectievelijk 87 8 en 67 5 van het bbp aan centrale bankliquiditeit hebben aangetrokken Nummer drie is Portugal waar de banken voor 27 7 bbp aan liquiditeit nodig hadden Nee op vier staat niet Spanje En ook niet Italië of België De vierde plaats wordt bezet voor de Nederlandse banken die volgens de grafiek voor 26 9 van het Nederlandse bbp aan geld hebben opgehaald bij ECB en DNB Nederland zit in de kopgroep van probleemlanden ingeklemd tussen de PIIGS Een beroerde plek Maar niet totaal onverwacht Eerder deze week schreef een analist van Citi een rapport over Nederland Daarin deze zin The reliance of Dutch banks on Eurosystem liquidity has also multiplied since mid 2011 along with that of Italian French and Spanish banks Hij zet ons nog net niet op een lijn met Portugal maar veel scheelt het niet Volgens Jan Kees de Jager heeft de analist het bij het verkeerde eind In een reactie op het Citi rapport stelde de minister van Financiën dat de stelling dat Nederlandse banken een groot beroep hebben gedaan gewoon niet klopt Wie heeft er gelijk De Oeso en Citi of onze minister Om daar achter te komen heb ik de Oeso grafiek voorgelegd bij de bron van de bankstatistieken de Nederlandsche Bank DNB Ik kreeg de volgende reactie Het OESO cijfer klopt niet De OESO heeft een reeks genomen van onze website tabel 5 1 DNB balans monetaire opstelling Daarin is een kolom leningen aan monetaire financiële instellingen Dit betreft echter niet alleen leningen aan private kredietinstellingen de monetaire tegenpartijen maar ook de Target2 vordering op de ECB De ECB en de NCB s nationale centrale banken MB zijn immers ook monetaire financiële instellingen De onderzoeker had dit kunnen weten omdat in de aangrenzende kolom deze cijfers zijn opgenomen onder de titel waarvan vorderingen binnen het ESCB Als je de totale leningen aan MFI s hiervoor corrigeert kom je bij benadering bij het beroep van Nederlandse banken op het Eurosysteem een bedrag dat veel lager is De Oeso en Citi zitten er naast De Jager heeft gelijk Hoe het precies zit met die Target2 vorderingen Ik leg het graag een keer uit Een andere keer 27 maart 2012 om 18 00 Permanente link Reacties 0 Griekse deal Europa haalt rottig neefje van straat Met de overeenstemming van dinsdagochtend zit het werk er bijna op Griekenland is vrijwel losgekoppeld van de Europese financiële markten de Europese banken De ministers van Financiën van het eurogebied beloven het schuldenland met nog eens 130 miljard euro op de been te houden en eisen daar harde garanties over bezuinigingen en hervormingen voor terug Het besmettingsgevaar van Griekenland voor andere probleemlanden in Zuid Europa is daarmee flink gereduceerd Serieuze twijfel Is Griekenland zelf nu ook gered Zeker niet Door de diepe recessie in het land kunnen de bezuinigingsdoelstellingen ook de komende jaren zomaar weer gemist worden Ook blijven er serieuze twijfels over de wil van Griekse politici om de economie echt te hervormen Het land zal nog jaren een probleemgeval blijven Nieuwe noodhulp is zeker niet uitgesloten en een faillissement van Griekenland is nog altijd goed mogelijk Het akkoord van afgelopen nacht is dan ook niet de definitieve redding van Griekenland maar eerder het in quarantaine plaatsen van het land Je kunt Griekenland zien als het rottige neefje dat maar niet wil deugen Hij liegt en bedriegt geeft geld uit met andermans credit cards jat uit het schuurtje van de buren en zorgt voor nachtelijk lawaai en andere overlast Behalve als hij zit te blowen Europa heeft dat neefje met tegenzin onder de hoede genomen Er is op de zolder van de garage een klein kamertje getimmerd waar hij mag logeren Hij krijgt wat zakgeld maar moet iedere avond om tien uur binnen zijn Oom Europa controleert zijn uitgaven op dagbasis doorzoekt regelmatig zijn jaszakken op zakjes wiet en heeft de buren gewaarschuwd de schuurt goed op slot te houden Boze schuldeisers zijn afgekocht met wat geld uit ooms eigen kas Het probleem is niet opgelost maar het dorp heeft er zo wel veel minder last van Op dezelfde manier is het Griekse probleem nu geïsoleerd Banken en andere particuliere financiële instellingen hebben geen last meer van Griekenland want vrijwel hele staatsschuld van Griekenland is straks in handen van eurolanden noodfondsen de Europese Centrale Bank of wordt met Europees geld gegarandeerd Griekenland

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/ (2012-10-25)
  Open archived version from archive


 • Wat? Nieuw ECB-gebouw in top 10 duurste gebouwen ooit! - Boumans Blog
  het als een verrijking van de skyline van Frankfurt en het Europese landschap zullen beschouwen In de laatste alinea vermeldt het persbericht terloops dat het gebouw wel iets duurder wordt dan gedacht Prijsstijgingen zorgen voor een tegenvaller van 200 miljoen euro bovenop de 850 miljoen die het gebouw zou kosten En door wat bouwblunders te zwakke fundering slechte staalconstructie komt er mogelijk nog 150 miljoen bij Daarmee komen de totale bouwkosten uit op pakweg 1 2 miljard euro Dat is niet mis Ter vergelijking de in 2010 opgeleverde Maastoren in Rotterdam met 161 meter het hoogste gebouw van Nederland werd gebouwd voor 69 miljoen Dat is een factor 17 minder voor een gebouw met ruim half zoveel vloeroppervlak als het nieuwe ECB hoofdkantoor De website The Richest People maakte onlangs een lijst met de 10 duurste gebouwen ter wereld Op de eerste plaatst staat het Londense The Shard dat omgerekend 3 9 miljard dollar kostte Het ECB gebouw staat nog niet op de ranglijst maar zou binnenkomen op een gedeelde zesde plaats Met een bouwprijs van omgerekend 1 5 miljard dollar is het net zo duur als de allerhoogste wolkenkrabber ter wereld de Burj Khalifa in Dubai Sommige economen vinden dat de overheid en centrale bank tijdens een recessie flink de portemonnee moeten trekken om de economie aan te zwengelen De ECB neemt dat advies wel erg enthousiast over Impressie van het nieuwe ECB hoofdkantoor Meer foto s en video hier 21 september 2012 om 12 56 Permanente link Reacties U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht De reacties op dit bericht zijn afgesloten Over Mathijs Mail Mathijs Laatste reacties Ed op Dit wilden Rutte Verhagen en Wilders doen met ons pensioen Savas op Dit wilden Rutte Verhagen en Wilders doen met

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/09/wat-nieuw-ecb-gebouw-in-top-10-duurste-gebouwen-ooit.html (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Krimp is zeker, groei is op hoop van zegen - Boumans Blog
  van dalende huizenprijzen en stijgende pensioenpremies die bij een arbeidsmarkt zonder loonstijgingen de consument ook in 2013 uit de winkelstraat houden Dat de overheid extra zal uitgeven is eveneens zeer onwaarschijnlijk Het Planbureau doet een poging om het nieuwe kabinet van welke samenstelling dat ook zal zijn van al te dappere en roekeloze bezuinigingsplannen af te houden Maar ook zonder nieuwe ombuigingen en lastenverzwaringen heeft de conjunctuur van de overheid weinig goeds te verwachten Toch groeit de economie in 2013 weer een beetje verwacht het CPB Dat komt door aantrekkende investeringen en flink groeiende export Na een daling in 2012 zullen bedrijven in 2013 weer ruim 3 procent extra investeren En door groei van de wereldhandel neemt de uitvoer met meer dan vier procent toe Die extra uitgaven compenseren de terughoudende consument en de bezuinigende overheid denkt het CPB Maar zeker zijn ze daarvan allerminst Juist investeringen en export zijn notoir moeilijk voorspelbare variabelen Of bedrijven durven te investeren hangt van vele factoren af waaronder onmeetbare als geloof in de toekomst zin in ondernemen en een opbouwend gesprek met de bank Knappe econoom die dergelijke ontastbare determinanten goed kan inschatten Export is zo mogelijk nog moeilijker te voorspellen Het hangt af van de wereldhandel van de Duitse conjunctuur van het economische beleid in China van de acties van Bernanke en de durf van grote multinationals Of de investeringen echt aan zullen trekken en of de export echt gaat groeien is dus maar de vraag Maar dat de beter voorspelbare consumptie en overheidsbestedingen niet zullen bijdragen aan de economische groei is een zekerheid 18 september 2012 om 19 17 Permanente link Reacties U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht De reacties op dit bericht zijn afgesloten Over Mathijs Mail Mathijs Laatste reacties Ed

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/09/krimp-is-zeker-groei-is-op-hoop-van-zegen.html (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Fact checking Draghi: we weten wél hoe de hommel vliegt - Boumans Blog
  financial crisis The bumblebee would have to graduate to a real bee And that s what it s doing Mooie beeldspraak Zeker Dus laten we de metafoor meteen maar kapot checken Is het een mysterie hoe de hommel kan vliegen Nee de wetenschap snapt het heel goed Er was volgens de overlevering ooit een luchtvaartingenieur een jaar of tachtig geleden die op de achterkant van een sigarendoosje berekende dat de oppervlakte van de vleugels van de hommel te klein is om het gewicht van het beestje te dragen Maar in dat sommetje werd geen rekening gehouden met het feit dat de hommel erg klein is Op de schaal van de hommel moet je rekening houden met de stroperigheid van de lucht Nee lucht is niet echt stroperig maar wel een heel klein beetje Die viscositeit van lucht zorgt er voor dat met elk slag van de vleugeltjes meer lucht wordt meegezogen dan je zou denken En dus vliegt de hommel De in 2004 overleden theoretische bioloog en wiskundige en aerodynamicus John Maynard Smith onderzocht het zelf en legt het veel beter uit dan ik Hier een link naar een les van Smith scrol naar minuut 20 voor zijn visie op de vlucht van de bumblebee Terzijde Deze bioloog heet echt John Maynard Smith Een prachtige combi van de twee bekendste economen uit de geschiedenis John Maynard Keynes en Adam Smith Alsof het zo moest zijn Nieuw onderzoek uit 2009 naar de vlucht van de hommel liet zien dat het een buitengewoon inefficiënt insect is Professor Adrian Thomas of Oxford s Department of Zoology stelt A bumblebee is a tanker truck its job is to transport nectar and pollen back to the hive Efficiency is unlikely to be important for that way of life De hommel vliegt op brute kracht met

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/07/fact-checking-draghi-we-weten-w%C3%A9l-hoe-de-hommel-vliegt.html (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Niet 29% van allochtone jongeren is werkloos, maar 10% - Boumans Blog
  heeft gebruikt Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking al percentage van de beroepsbevolking En hoe is de beroepsbevolking gedefinieerd Dat zijn alle mensen die werken of willen werken Om precies te zijn Alle personen 15 tot 65 jaar die tenminste twaalf uur per week werken of werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden bron CBS Lang niet iedereen voldoet aan die omschrijving Scholieren en studenten bijvoorbeeld behoren niet tot de beroepsbevolking Huisvrouwen en mannen evenmin Alleen werkenden en onvrijwillig werklozen Veel allochtonen van 15 tot 25 jaar zitten op school Anderen zitten op de universiteit Sommigen zijn huisvrouw of huisman Bij elkaar is dat de meerderheid van deze leeftijdsgroep In het eerste kwartaal van 2012 was 64 procent van de allochtone jongeren niet aan het werk en ook niet werkloos De bruto arbeidsparticipatie bedroeg 36 procent meldt het CBS Iets meer dan een derde van de allochtone jongeren behoorde dus tot de beroepsbevolking Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos Alle cijfers staan hier Dus van alle niet westerse allochtonen inclusief scholieren etc had 25 5 procent een baan en was 10 5 procent werkloos Ter vergelijking van alle autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar had 38 procent een baan en was 3 8 procent werkloos Natuurlijk dat zijn nog altijd flinke verschillen Maar de stelling van Forum dat 29 procent van de allochtone jongeren werkloos is is gewoon niet waar Het is10 5 procent UPDATE Via twitter krijg ik commentaar dat het een definitie kwestie is en dat we dit altijd zo doen Ter nuancering De stelling Het werkloosheidspercentage

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/07/zo-dat-rapport-van-forum-over-de-werkloosheid-onder-allochtone-jongeren-hakt-er-in-forum-schrijft-van-de-jongeren-met-een.html (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Versoepeling ontslagrecht, en wel daarom - Boumans Blog
  aanpassen Ook het personeelsbestand moet meebewegen zowel in kwantiteit als in kwaliteit Gegeven de hoge ontslagkosten voor vaste werknemers zoeken bedrijven de noodzakelijke flexibiliteit bij tijdelijke werknemers en zzp ers Sommigen genieten veel bescherming anderen weinig Dit is een oneerlijke en inefficiënte uitkomst De hoge ontslagbonus voor personeel met een lang dienstverband maakt veranderen van baan voor oudere werknemers duur Juist op de leeftijd dat iedere werknemer zich zou moeten afvragen hou ik deze baan tot mijn 67 ste vol of moet ik nu een tweede carrière starten zijn de kosten van zo n eventuele overstap hoog Hoge ontslagkosten zijn een financiële last voor bedrijven en waar ze ontslag voorkomen zijn ze een operationele last Voorstanders van streng ontslagrecht wijzen op het belang van duurzame arbeidsrelaties voor de economie Maar werknemers kunnen meestal kosteloos hun vaste contract opzeggen Ontslagrecht is asymmetrisch Als het belang van duurzame arbeidsrelaties zo groot is zou een pleidooi voor meer bescherming van de werkgever tegen opstappende werknemers logischer zijn Critici van modernisering van de ontslagbescherming gebruiken kortweg twee argumenten 1 De ontslagbescherming in Nederland is helemaal niet zo hoog en de arbeidsmarkt wordt er niet door verstoord 2 Verspoeling pakt voor sommige groepen desastreus uit Volgens mij zijn beide argumenten met elkaar in tegenspraak De duale arbeidsmarkt met veel bescherming voor de vaste baan en weinig voor de tijdelijke geeft perverse uitkomsten Juist mensen met een sterke onderhandelingspositie slagen er in om veel bescherming te organiseren Zwakkere groepen zijn aangewezen op tijdelijk werk zonder veel bescherming Ontslagrecht beschermt de sterken niet de zwakken Dat zouden we moeten omdraaien door van ontslagbescherming maatwerk te maken laag voor groepen die prima voor zichzelf kunnen zorgen hoog voor kwetsbare groepen Differentiatie op basis van inkomen en of opleiding klinkt onorthodox maar is alleszins redelijk 09 juli 2012 om

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/07/versoepeling-ontslagrecht-en-wel-daarom.html (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Dit wilden Rutte, Verhagen en Wilders doen met ons pensioen - Boumans Blog
  het gebruiken van een hogere rekenrente geen cent extra in de pensioenkas Maar de dekkingsgraad stijgt wel dus er wordt minder gekort op uitkeringen en er wordt eerder geïndexeerd Geld en rechten schuiven van jong naar oud De huidige 65plussers nemen een voorschot op de rendementen die hopelijk gemaakt gaan worden op de inleg van de huidige werkenden Als die rendementen tegenvallen is het geld al uitgegeven Pech voor jong En dat die rendementen tegenvallen daar leken de drie onderhandelaars in het Catshuis ook wel voor te willen zorgen In het bijna akkoord staat de volgende merkwaardige passage Met pensioenfondsen worden afspraken gemaakt over investeren in de Nederlandse economie Zo snijdt het mes aan twee kanten Enerzijds komen de afspraken ten goede aan de versterking van ons land Anderzijds is het interessant voor pensioenfondsen als zij een bijdrage kunnen leveren Dit gebeurt op marktconforme wijze Hoe je pensioenfondsen op marktconforme wijze kunt dwingen om in Nederland te beleggen is mij niet duidelijk Maar de tendens naar meer Nederlandse beleggingen door onze pensioenfondsen is zorgwekkend Als er elders meer rendement valt te halen dan moeten de fondsen vooral daar beleggen lijkt me Als er een goede reden is om minder rendabele Nederlandse investeringsprojecten voor te trekken dan moet de overheid die uit de algemene middelen subsidiëren Laat je het de pensioenfondsen doen dan hef je feitelijk een belasting op pensioenbesparingen Want de fondsen leveren rendement in Het is niets anders dan een stiekeme greep in de pensioenkas door de overheid 24 april 2012 om 11 07 Permanente link Reacties U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht Wat Matijs voor het gemak maar over het hoofd ziet is dat het huidig gebruikte rentepercentage ook niets te maken heeft met de werkelijkheid De rendementen liggen momenteel rond de 4 5 dus waarom rekenen met 2 5 Over de hoogte van een UFR is te discussieren maar bijvoorbeeld gemiddeld rendement van de laatste 5 jaar met een afslag van 1 lijkt me een aardige Het allergrootste nadeel van het rekenen met een te laag percentage is dat het de economie verlamd doordat burgers niet meer weten waar ze aan toe zijn Geplaatst door Ed 26 april 2012 om 08 33 Puur uit nieuwsgierigheid Mathijs Hoe kun je dit doortrekken naar en verband leggen met de discussie Defined Benefit vs Defined Contribution plans Geplaatst door Savas 25 april 2012 om 15 18 Mathieu zo als jij het stelt zou het inderdaad moeten zijn maar helaas is dit niet waar In de jaren 80 en 90 is de inleg van werknemers in pensioenfondsen niet kostendekkend geweest Dit betekent dat de gemiddelde werknemer zo n 20 jaar te weinig pensioenpremie heeft betaald in verhouding tot het beloofde pensioen Daarnaast is bij die inleg niet voldoende rekening gehouden met de stijgende levensverwachting Oftewel Bij ongewijzigd beleid zullen de oudere generaties meer krijgen dan ze hebben betaald dit moet door de jongere genraties of enorme toekomstige rendementen worden betaald Zonder dat

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/04/dit-wilden-rutte-verhagen-en-wilders-doen-met-ons-pensioen-.html (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Oeso blundert in eurorapport - Boumans Blog
  de Nederlandse banken die volgens de grafiek voor 26 9 van het Nederlandse bbp aan geld hebben opgehaald bij ECB en DNB Nederland zit in de kopgroep van probleemlanden ingeklemd tussen de PIIGS Een beroerde plek Maar niet totaal onverwacht Eerder deze week schreef een analist van Citi een rapport over Nederland Daarin deze zin The reliance of Dutch banks on Eurosystem liquidity has also multiplied since mid 2011 along with that of Italian French and Spanish banks Hij zet ons nog net niet op een lijn met Portugal maar veel scheelt het niet Volgens Jan Kees de Jager heeft de analist het bij het verkeerde eind In een reactie op het Citi rapport stelde de minister van Financiën dat de stelling dat Nederlandse banken een groot beroep hebben gedaan gewoon niet klopt Wie heeft er gelijk De Oeso en Citi of onze minister Om daar achter te komen heb ik de Oeso grafiek voorgelegd bij de bron van de bankstatistieken de Nederlandsche Bank DNB Ik kreeg de volgende reactie Het OESO cijfer klopt niet De OESO heeft een reeks genomen van onze website tabel 5 1 DNB balans monetaire opstelling Daarin is een kolom leningen aan monetaire financiële instellingen Dit betreft echter niet alleen leningen aan private kredietinstellingen de monetaire tegenpartijen maar ook de Target2 vordering op de ECB De ECB en de NCB s nationale centrale banken MB zijn immers ook monetaire financiële instellingen De onderzoeker had dit kunnen weten omdat in de aangrenzende kolom deze cijfers zijn opgenomen onder de titel waarvan vorderingen binnen het ESCB Als je de totale leningen aan MFI s hiervoor corrigeert kom je bij benadering bij het beroep van Nederlandse banken op het Eurosysteem een bedrag dat veel lager is De Oeso en Citi zitten er naast De Jager heeft gelijk Hoe

  Original URL path: http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/03/oeso-blundert-in-eurorapport.html (2012-10-25)
  Open archived version from archive