archive-nl.com » NL » Z » ZAPH.NL

Total: 5

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zaph Webdevelopment - Home
  talen en met verschillende databases In maart 2004 heeft dat geleid tot de oprichting van Zaph Voor het opleveren van een complete website werkt Zaph waar nodig samen met andere kleinschalige gespecialiseerde professionals Op deze manier worden alle aspecten van uw website door ervaren mensen onderhanden genomen en is er altijd iemand beschikbaar om u te helpen Zaph maakt voornamelijk gebruik van PHP en in mindere mate van NET en

  Original URL path: http://www.zaph.nl/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Zaph Webdevelopment - Webdevelopment
  bezoeker dus veel meel flexibiliteit en gebruikersgemak dan een statische website Statische websites zijn eigenlijk niet meer van deze tijd en daarom heeft Zaph zich gespecialiseerd in webdevelopment het ontwikkelen van dynamische websites dus Waar moet ik aan denken Bij dynamische websites kunt u middels een Content Management Systeem CMS zelf de inhoud van uw website aanpassen wanneer u dat wilt Afhankelijk van uw wensen worden er daarnaast andere mogelijkheden

  Original URL path: http://www.zaph.nl/webdevelopment (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Zaph Webdevelopment - Software
  oplossing met het minste financiële risico is een zelfstandig programmeur in de arm te nemen U heeft dan het beste van beide werelden een flexibel inzetbare programmeur zonder extra financiële risico s Voor welke projecten Zaph verzorgt elk project van begin tot eind Dit gaat onder meer om het inventariseren en analyseren van de huidige situatie en de wensen opstellen van een functioneel ontwerp opstellen van een technisch ontwerp ontwerpen

  Original URL path: http://www.zaph.nl/software (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Zaph Webdevelopment - MKB
  het vrijwel onmogelijk om er onderhoud op te plegen een kleine wijziging kost soms weken om door te voeren Het gevolg is in vrijwel alle gevallen hetzelfde uiteindelijk zorgt het opzetten en onderhouden van uw site voor meer kosten dan wanneer u direct een professional had ingehuurd Hoe voorkomt u dit De beste optie is natuurlijk om wel een professioneel internetbedrijf in te huren deze biedt u de garantie dat

  Original URL path: http://www.zaph.nl/mkb (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Zaph Webdevelopment - Voorwaarden
  van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie Artikel 7 Intellectueel eigendom 7 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Zaph zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet 7 2 Alle door Zaph verstrekte stukken zoals rapporten adviezen ontwerpen schetsen tekeningen software enz zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zaph worden verveelvoudigd openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht 7 3 Zaph behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht 7 4 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten merken handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken 7 5 Indien het CMS van Zaph wordt ingezet om een website te realiseren krijgt de opdrachtgever daarmee een gebruiksrecht op dat CMS dat alleen geldig is voor de betreffende domeinnaam Verveelvoudiging verkoop of gebruik op een andere domeinnaam wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht De opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10 000 euro per inbreukmakende handeling en per dag dat deze voortduurt betalen aan Zaph onverminderd het recht van Zaph om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen Artikel 8 Opzegging 8 1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen 8 2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Zaph naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst 9 1 De vorderingen van Zaph op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen indien na het sluiten van de overeenkomst aan Zaph ter kennis gekomen omstandigheden Zaph goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen indien Zaph de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is 9 2 In de hierboven genoemde gevallen is Zaph bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen één en ander onverminderd het recht van Zaph schadevergoeding te vorderen Artikel 10 Gebreken klachttermijnen 10 1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen dertig dagen

  Original URL path: http://www.zaph.nl/voorwaarden (2016-01-09)
  Open archived version from archive