archive-nl.com » NL » Z » ZERO-MERIDEAN.NL

Total: 315

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zwaailichten.org: Rampen voorkomen
  met een aantal bijzondere situaties Mensen die denken besmet te zijn maar dat direct of pas in latere stadia van de groeiramp toch niet blijken te zijn doen een extra vraag op de hulpverleningsketen Simpel negeren werkt hier niet Ze kunnen uiteindelijk echte klachten krijgen van de psychische belasting Het ongrijpbare karakter van een besmetting vraagt extra zorgvuldigheid in de voorlichting aan het publiek Een leger van deskundigen zal hun eigen meningen gaan ventileren terwijl de materie op zich voor het grote publiek al lastig te bevatten zal zijn Het mogelijke sluipende gevaar op langte termijn voor de gezondheid van de hulpverleners zelf Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de hulpverleners met name die in het nazorg traject weinig zin hebben massaal de helpende hand te bieden bij nucleaire en baterieële besmettingsrampen vanwege de onbekende risico s voor de eigen gezondheid Bron medischcontact artsennet nl De verantwoordelijkheid van de overheid Een deel van de preventieve taak in de veiligheidsketen is weggelegd voor ons allemaal In werk en privéleven heeft elke burger de verantwoordelijkheid om kleine en grote ongelukken te voorkomen Als de burger die verantwoordelijkheid niet neemt en door nalatigheid een ongeval veroorzaakt kan hij daarvoor strafrechtelijk vervolgd worden De overheid heeft een veel groter aandeel in die preventieve taak Door regelgeving vergunningenstelsels en controles op de naleving daarvan moet de overheid haar burgers zo goed mogelijk beschermen tegen alle kwaad Toch zijn een aantal grote rampen Enschede Volendam mede veroorzaakt doordat de overheid die preventieve taak verwaarloosd heeft De burgers in overheidsdienst de ambtenaren hebben in die gevallen hun verantwoordelijkheid niet goed ingevuld en door hun handelen of niet handelen de burgers die zij dienen te beschermen juist in gevaar gebracht Waar in andere EU landen ambtenaren strafrechtelijk kunnen worden vervolgd als door hun toedoen of nalaten slachtoffers vallen is dat in Nederland niet het geval In het zogeheten Pikmeerarrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de overheid een bijzondere positie inneemt als zij een wettelijk opgelegde bestuurstaak uitvoert Zo n taak kan door niemand anders dan de overheid worden uitgevoerd De Pikmeerzaak speelt in begin jaren 90 als een Friese gemeente ambtenaar tegen alle wetten in zwaar verontreinigd slib in het Pikmeer laat storten Hij werd strafrechtelijk vervolgd maar de Hoge Raad bepaalde dat de ambtenaar een bestuurstaak uitvoerde waarbij hij onschendbaar was Hierdoor ontstond grote verwarring omdat de overheid nu in feite ongestraft illegale handelingen mocht verrichten In een tweede Pikmeerarrest werd een nuance aangebracht waardoor die onschendbaarheid alleen ging gelden voor bestuurstaken die door de centrale overheid aan de lagere overheiden wordt opgelegd Afval storten viel daar duidelijk niet onder en de strafvervolging werd alsnog doorgezet Het afgeven en controleren van vergunningen is echter wel zo n wettelijk opgelegde bestuurstaak van de lagere overheden Wanneer die overheid die taak niet of onverantwoord uitvoert kan zij daar dus niet strafrechtelijk voor vervolgd worden Daarom werd de gemeente Edam Volendam niet vervolgd voor het nalaten van controles op de brandpreventie in café het Hemeltje in Volendam en de gemeente Enschede niet voor het onterecht afgeven van vergunningen en het nalaten van controles daarop in de vuurwerkopslag van SE Fireworks Het Pikmeer arrest brengt zodoende een zwakke schakel in het preventieve deel van de veiligheidsketen aan De zorgzame of de zuinige overheid Zoals de oude Romeinen al aan den lijve hadden ondervonden is een goed functioneren van de overheid gebaseerd op het voorschrijven van wetten en regels om vervolgens te controleren of die wetten en regels ook daadwerkelijk worden gehandhaaft Als wetten en regels niet meer in de praktijk gecontroleerd kunnen worden worden het dode letters en valt de basis van het bestuurlijk gezag weg In een democratie is het voornaamste doel van wetten en regels om een vrij onbedreigd bestaan te garanderen voor iedereen Die zorgzame rol van de overheid kost wel geld Wanneer de overheid gaat bezuinigen wordt er al snel gekeken of men toe kan met minder wetten en regels en vooral minder controle op de handhaving daarvan Steeds meer taken probeert de overheid af te wentelen op de burgers die bijvoorbeeld prima de mantel zorg kunnen geven aan familie en vrienden terwijl de overheid zich beperkt tot de basis zorg Ook op andere gebieden meent de steeds minder zorgzame overheid dat de burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben om de overheidswetten en regels na te leven Zo wordt er van bouwbedrijven zelf verwacht dat ze op de bouwplaats controles uitvoeren of er wel volgens de bouwtekeningen wordt gebouwd De overheid bespaart aldus op het aantal functionarissen die betrokken zijn bij het bouw toezicht maar de kwaliteit van de bouw neemt geleidelijk af Het aantal incidenten met gebouwen en bouwwerken neemt tegelijk toe De belangenverstrengeling tussen de uitvoerende en de controlerende burger wordt zo groot dat de instandhouding van de veiligheidsketen onder grote druk komt te staan En de overheid grijpt niet in blij met de extra besparingen Aldus kiest de overheid voor zuinig in plaats van zorgzaam Waarom gaat er van alles mis tijdens de rampenbestrijding Hoewel dat zo lijkt valt het in de praktijk meestal wel mee Een ramp doet zich in het leven van de gemiddelde brandweerman politieagent of ambulancebemanning niet meer dan 1 2 keer voor of nooit Er is dus geen of nauwelijks ervaring mee ondanks dat er wel op geoefend wordt Toch blijkt de werkelijkheid altijd anders te zijn Zeker in de eerste uren heerst er een chaotische situatie Hoewel iedereen zijn uiterste best zal doen orde in de chaos te scheppen is dit in het begin onbegonnen werk Het komt dan aan op basale zaken als heldenmoed vakmanschap louter toeval en domme pech De drie O s Ongeloof Onwetendheid Onmacht Overal worden fouten gemaakt en het is zeker niet vreemd dat in de eerste hectische uren van een ramp verkeerde beslissingen worden genomen of verkeerde dingen gedaan worden Dergelijke fouten zijn te herleiden tot de drie O s van de rampenbestrijding Ongeloof Onwetendheid Onmacht Ongeloof doet zich vaak direct in het begin van een ramp voor De meldingen worden door de meldkamers niet meteen serieus genomen Zo belde een ooggetuige van de Bijlmerramp direct de politie Ja hallo hier stort net een heel groot vliegtuig neer op een flatgebouw De politieMeldKamer OK we zullen even een autootje langssturen om te kijken Ook de eerst uitgerukte eenheden geloven absoluut niet ook daadwerkelijk met een ramp te maken te krijgen 26 minuten na het neerstorten van de Dakota in de Waddenzee terwijl de Kustwacht en andere hulpdiensten al volop in touw waren besloot de GGD Den Helder een geplande oefening met veel ambulances ten zuiden van Den Helder gewoon door te laten gaan omdat men de berichten niet echt geloofde Onwetendheid doet zich voor omdat de ingezette eenheden en hun commandanten niet alle nodige feiten kennen Zo wist de OnScene Commander tijdens de uitruk naar de neergestorte Hercules niet dat er meer mensen dan de standaard bemanning aan boord was en gedurende de hele inzet tijdens de Bijlmerramp wist niemand dat er in een Boeing 747 400 kilo radioactief materiaal zat of wat er nu precies in de als militair aangemerkte lading zat In Enschede wist men lange tijd niet of er wel of geen asbest was vrijgekomen Onmacht ontstaat omdat ook de hulpverleners ondanks alle oefeningen geconfronteerd worden met een buitengewone situatie waarop snel en goed ingespeeld moet worden Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden in een chaotische omgeving met een tekort aan mensen en materieel De meldkamers worden overspoeld met deels onjuiste informatie de communicatie tussen meldkamers en de mensen in het rampterrein verloopt gebrekkig Communicatienetten zijn overbelast en ook de intermenselijke communicatie gaat moeizaam doordat men zaken verkeerd zegt verkeerd verstaat of verkeerd interpreteert Op het rampterrein zelf heeft men in eerste instantie geen middelen om de ramp effectief te bestrijden en geen overzicht van de totale situatie Zo bleef tijdens de aanloop van Enschede ramp de alarmcentrale van de brandweer nog in onzekerheid over de exacte locatie en de aard van het incident terwijl de eerste brandweereenheden al ruim 20 minuten bezig waren en politie en GGD uitgingen van een mogelijke zware explosie Tijdens de rampbestrijding werd herhaaldelijk op grond van verkeerde informatie besloten gewondennesten en verzamelpunten te verplaatsen wat op zich telkens weer her en der voor verwarring zorgde Ongevallen voorkomen door het wegnemen van oorzaken Menselijk handelen Menselijk handelen is de voornaamste factor in het ontstaan en dus in het voorkomen van ongevallen Dat menselijk handelen is in zekere mate te beïnvloeden Wanneer in bepaalde situaties alertheid vereist is kan het menselijk brein daarop gestuurd worden Wanneer de hersenen weinig te doen hebben neemt de alertheid af Een automobilist op een saaie rechte weg gaat wegdromen en andere dingen doen dan zich bezighouden met autorijden en evenzo een piloot tijdens het vliegen van lange rechte trajecten Wanneer de hersenen te veel te doen hebben neemt de alertheid ook af Dezelfde automobilist in een drukke stad krijgt soms zoveel informatie te verwerken dat hij sommige dingen niet meer ziet Hetzelfde gaat op voor een piloot tijdens het aanvliegen van een drukke luchthaven Met dit gegeven in de hand kan de wegbeheerder van een saaie rechte weg optische trucs toe gaan passen waardoor de automobilist gedwongen wordt op te letten De piloot moet op een lang recht stuk af en toe handelingen verrichten om te blijven opletten Omgekeerd kan een druk en rommelig punt in de stad optisch vereenvoudigd worden door een overdaad aan strepen op de weg en borden langs de weg te verwijderen De piloot krijgt bij het aanvliegen van drukke luchthavens assistentie doordat de computergestuurde informatiepanelen alleen de op dat moment relevante gegevens weergeven De hersenprikkels worden gegeven door het gebruik van kleuren licht en geluidssignalen Dat rood de kleur van gevaar is en groen de kleur van veilig is geen toeval Bedieningspanelen worden rond deze principes opgebouwd Wanneer een signaal ten onrechte of verkeerd wordt afgegeven kan dat leiden tot ongevallen Zo werd de bemanning van een passagiersvliegtuig ooit erg afgeleid door een waarschuwingslampje dat ten onrechte bleef branden Ze wisten dat het lampje ten onrechte brandde maar ze waren er zo mee bezig dat het vliegtuig ondertussen in een duikvlucht raakte en de grond inboorde Bij het verwerken van informatie gaat een mens niet objectief te werk Met andere woorden Hij pakt alleen die informatie op die hij wil zien en interpreteert de informatie op de wijze die hem het best uitkomt Wanneer hem een negatief signaal bereikt waar hij op dat moment niet open voor staat kan hij het hele signaal wegdrukken Ook later zal hij zich niet meer kunnen herinneren het signaal ooit ontvangen te hebben Daarom moet een belangrijk waarschuwingssignaal herhaalde malen worden gegeven en moet bij voorkeur een handeling verricht worden om aan te geven dat het signaal gezien is Dat mag niet het simpel indrukken van een knopje zijn omdat daarmee de Pavlof reactie kan ontstaan De mens reageert net als de hond impulsief op het signaal door de knop in te drukken maar heeft het feitelijk genegeerd Natuurkundige wetten Wie de wetten van de natuur aan zijn laars lapt kan rekenen op narigheid Aan de andere kant kan een slim gebruik van die natuurkundige wetten ook ongevallen voorkomen Bouwkundige voorschriften zijn voortgekomen uit eeuwenlange kennis over het toepassen en de gevolgen van het niet toepassen van natuur wis en scheikundige wetten bij het bouwen Tegelijkertijd maken die natuurkundige wetten het mogelijk een gebouw zo flexibel te bouwen dat het een forse aardbeving kan doorstaan Ook bij brand en explosies spelen natuurkundige en scheikundige wetten de hoofdrol Aan de hand van deze wetten worden brandpreventieve maatregelen opgesteld Ondanks dat alles zijn natuurrampen ook een gevolg van natuurkundige wetten nauwelijks te voorkomen en kan men alleen maatregelen nemen om de gevolgen te beperken Separatie Een pan met kokende melk in de baan van een spelend kind brengen is vragen om problemen Zo ook met vliegtuigen treinen auto s of gevaarlijke stoffen Technische of procedurele maatregelen om zaken uit elkaar te houden separatie kunnen ongevallen voorkomen Separatie vindt plaats in tijd en of in ruimte Vliegtuigen worden door verkeersleiders zowel in tijd als in ruimte gescheiden Ieder vliegtuig dat in dezelfde richting beweegt heeft een andere vlieghoogte en onderling houden ze een voorgeschreven afstand tot elkaar tijd separatie Drukke luchthavens brengen met name de tijd separatie steeds verder terug Vliegtuigen vliegen dus kort na elkaar af en aan waarbij de verkeersleider hulp krijgt van computersystemen om de separatie te bewaken Treinen worden door middel van het blok systeem van elkaar gescheiden Elke trein bevindt zich in een door seinen afgesloten blok Het rode sein voorkomt dat een achteropkomende trein zijn voorganger inhaalt Ook in de chemische industrie vindt separatie plaats Stoffen die niet met elkaar in contact mogen komen worden via aparte leidingen naar aparte opslagplaatsen geleidt Bij auto s is de separatie het slechts geregeld Slechts een paar witte strepen of rode stoplichten moeten de auto s qua plaats en tijd uit elkaar houden Daar gaat het dan ook vaakst mis Monitoring Ongevallen kun je ook voorkomen door goed op te letten of er iets mis dreigt te gaan en dan in te grijpen Verkeersleiders zowel voor vliegtuigen treinen scheepvaart en autoverkeer doen eigenlijk niet anders dan dit daarbij geholpen door computersystemen die van te voren proberen uit te rekenen waar problemen dreigen te ontstaan Ook in de chemische industrie bij electrische centrales op boorplatformen etc wordt constant gemonitored of de processen wel op gewenste wijze plaats vinden Ook de overheid doet aan monitoring door de controle op de naleving van voorschriften Monitoring vindt in principe op drie niveau s plaats Reactief wacht tot iets of iemand signaleert dat er wat mis is Pro actief aan de hand van drempelwaarden een signaal ontvangen wanneer er iets mis dreigt te gaan Intensief constante bewaking en interpretatie van gegevens Aan het geautomatiseerde monitorproces kunnen ook geautomatiseerde taken gekoppeld worden Zo kan een vliegtuig dat te laag dreigt te gaan vliegen zichzelf opdracht geven op te trekken zonder dat de piloot dat kan beïnvloeden In de praktijk blijkt dat metrotreinen die zonder bestuurder rijden vele malen minder ongevallen hebben dat die met bestuurder De volledig geautomatiseerde bewaking en bediening lijkt een hoger risico met zich mee te brengen maar bewezen is dat meervoudig uitgevoerde onderling gescheiden computersystemen beter in staat zijn cruciale beslissingen te nemen dan mensen De computersystemen laten zich namelijk niet beïnvloeden door subjectieve informatie terwijl mensen zich juist daardoor in hoge mate laten leiden De enige voorwaarde en tevens het grootste risico is wel dat de computersystemen feitelijk juiste en objectieve informatie ontvangen De autopiloot van een vliegtuig bestaat uit 3 zelfstandige units die elkaars informatie controleren Zolang 2 van de 3 systemen dezelfde informatie hebben werkt het systeem feilloos Als ze alle drie andere informatie hebben schakelt de autopiloot zichzelf uit Dit systeem is in hoge mate betrouwbaar maar als de auto piloot gevoed wordt met verkeerde informatie geven alle 3 de systemen dezelfde foutieve resultaten In de autopiloot systemen moet de barometerdruk op zeeniveau QNH worden ingevoerd om de juiste vlieghoogte te kunnen vaststellen Toen een piloot op de hooggelegen luchthaven van Nairobi de veel lagere lokale barometerdruk invoerde vloog het vliegtuig op de automatische piloot direct de grond in omdat die probeerde aan de hand van die onjuiste informatie een kruishoogte vast te houden die veel lager lag dan het groundlevel Fail Save Fault Tolerance Fool Proof en Damage Control Wanneer er iets ontworpen moet worden dat bij later gebruik een zeker gevaar of risico introduceert dan is het verstandig als de ontwerper technieken toepast die bekend staan als Fail Save Fault Tolerance Fool Proof en Damage Control Deze begrippen worden vaak door elkaar heen gebruikt maar hebben toch een paar verschillende kenmerken Een Fail Save ontwerp is erop gericht dat iedere onvoorziene gebeurtenis automatisch resulteert in de meest veilige situatie Bijvoorbeeld Als het vlammetje van de CV ketel wegvalt zal de gastoevoer in het apparaat worden afgesloten Dat klinkt heel mooi maar stuit in de praktijk op allerlei praktische bezwaren Zo zal het in een gevangenis bij brand voor de gevangenen de meeste veilige situatie zijn als alle sloten opengaan maar of de omwonenden rond de gevangenis daar ook een heel veilig gevoel bij krijgen valt te bezien Als op een overweg bij problemen in de installatie de bomen gesloten blijven heb je wel eventjes een heel veilige situatie gecreërd maar hoelang duurt het voordat het verkeer om de gesloten bomen heen gaat rijden wat allesbehalve Fail Save is Bij het Fault Tolerant principe wordt in het ontwerp al met bepaalde fout situaties rekening gehouden en worden mechanismes ingebouwd om de effecten daarvan te minimaliseren Zo kan een bout moer bevestiging Fault Tolerant worden gemaakt door te zorgen dat de zwaartekracht de bout op zijn plaats houdt voor het geval dat de moer loskomt Als zo n bout een vliegtuigvleugel vasthoudt is duidelijk dat deze situatie wel eventjes goed genoeg kan zijn om erger te voorkomen maar zeker niet tot de meest veilige situatie leidt Bij Fault Tolerant principes gaat het ook om het bepalen van de grenzen aan die tolerantie dus bijvoorbeeld de uiterste limieten aan belasting spanning of druk die op een bepaald component in het ontwerp uitgeoefend kunnen worden zonder dat het onderdeel stuk gaat en het vaststellen van de situaties waarbij die limieten overschreden zouden kunnen worden Een veiligheidsventiel op een opslagtank zal in werking treden als de druk in een ketel boven een tevoren bepaalde limiet komt Maar als die limiet overschreden wordt zal het kokende of giftige goedje uit de ketel onder hoge druk door het veiligheidsventiel vrijkomen en zich in de omgeving verspreiden een situatie die menig ramp heeft veroorzaakt zie bv de Cindu ramp in 1992 Het nadeel van Fault Tolerant ontwerpen is dat je van te voren de tolerantie waarden en risico scenario s moet bedenken Elk risico waar je tevoren geen rekening mee gehouden hebt kan het hele principe teniet doen Bij een Fool Proof ontwerp wordt het benodigde menselijk handelen tevoren zo gemodelleerd dat bedieningsfouten

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/ramp_prev.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • Zwaailichten.org: Rampen bestrijden
  vier isolatieboxen drie operatiekamers met recovery een röntgenafdeling en een triage en behandelruimte 35 bedden Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM maakt onderdeel uit van het Calamiteiten Hospitaal zodat bij slachtoffers met Atomaire Biologische of Chemische ABC besmettingen een snelle diagnose mogelijk is De politie De politie kan bij rampen een beroep doen op specialistisch materieel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie voorheen het Korps Landelijke PolitieDiensten bij voorbeeld helicopters onbemande verkenningsvliegtuigjes drones schepen verbindingswagens met videoapparatuur en afzetmateriaal Voor de afzetting van het rampterrein zijn ruiters en pelotons Mobiele Eenheid inzetbaar Motorrijders zorgen voor de begeleiding van ambulances naar ziekenhuizen Ook zorgen ze voor de opvang van toestromende hulpverleningsvoertuigen op loodsposten om ze vandaaruit naar het rampterrein te begeleiden Middels de heli en de drone kan ook het brandweercommando een overzicht van het rampterrein vanuit de lucht krijgen Het Landelijk Team Forensische Opsporing vroeger het Rampen Identificatie Team geheten is het politie onderdeel dat het meest zichtbaar is op het rampterrein Dit team opgericht na de Tenerife vliegramp heeft een enorme expertise opgebouwd in het opsporen en identificeren van stoffelijke resten Ook grootschalig forensisch onderzoek naar de oorzaken van rampen behoort tot het werkterrein van het LTFO Het LTFO bestaat uit specialisten van de politie Koninklijke Marechaussee en het Nederlands Forensisch Instituut Andere diensten Het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt een eigen voorraad rampenbestrijdingsmateriaal aan waar de lokale overheden uit kunnen putten als de eigen voorraden op zijn of voor zeer uitzonderlijk materiaal zoals drinkwater producerende machines en zandzakken Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het justitieel onderzoek naar de oorzaak van de ramp Een Officier van Justitie maakt deel uit van het BeleidsTeam De gang van zaken tijdens de rampenbestrijding wordt in Processen Verbaal vastgelegd Tijdens het bergen en identificeren van de slachtoffers wordt zoveel mogelijk forensisch materiaal veiliggesteld Zodra de hulpdiensten het rampterrein veilig hebben gemaakt kan het sporenonderzoek van start gaan Een rechercheteam zal door het verhoren van direct betrokkenen trachten de omstandigheden die aan ramp voorafgingen in beeld te brengen Aan de hand van die gegevens kan het Ministerie van Justitie een strafrechtelijk onderzoek beginnen als blijkt dat laakbare of stafbare feiten de aanleiding tot de ramp vormden zoals bijvoorbeeld in Volendam en Enschede In de rampenbestrijding is ook een rol weggelegd voor andere diensten instanties en bedrijven De luchthavens met hun speciale zware crashtenders bij vliegtuigrampen maar soms ook bij industrierampen in de buurt van luchthavens De spoorwegen met hun eigen specialistisch hulpverleningsmateriaal bij spoorwegrampen De kustwacht en kustreddingsmaatschappijen bij rampen in de kustwateren De reddingsbrigades met een vloot van ondiepe reddingsvletten voor overstromingsrampen Reddingshondenteams met speciaal op mensen en lijkengeur getrainde zoekhonden Defensie voor het leveren van extra mankracht en zwaar materieel helicopters en schepen Voor grootscheepse bosbrandbestrijding kunnen de zware transportheli s waterzakken boven het brandterrein leegstorten Rijkswaterstaat bij verkeersrampen en milieurampen te water onder andere met oilbooms en chemische bestrijdingsmiddelen Dierenambulance s voor de opvang en verzorging van huis dieren Nutsbedrijven voor het leveren van drinkwater gas en licht Telecommunicatie bedrijven voor het leggen van nood communicatieverbindingen Hoogheemraadschappen bij overstromingen en milieurampen Busmaatschappijen voor het leveren van bussen bij evacuaties Particuliere bedrijven voor het leveren van specialistisch materieel zware pompen draglines kranen shovels en aanvullende voorraden bijvoorbeeld zandzakken Bouwkundige specialisten voor advies over sloop en herstelwerkzaamheden aan gebouwen Het BevolkingsRegister voor het registreren van slachtoffers De RijksDienst voor Volksgezondheid en Milieu RIVM voor specifek onderzoek naar verontreinigingen en besmettingen De Gemeentelijke Sociale Dienst voor voedsel en kledingvoorzieningen en financieële steun Sporthallen evenementenzalen scholen en bejaardentehuizen voor de opvang van evacués Bestuurlijke organisatie De Wet Veiligheidsregio s beschrijft de bestuurlijke organisatie Tijdens een ramp heeft de burgemeester van de betreffende gemeente het opperbevel Bij gemeentegrens overschrijdende rampen neemt het hoofd van veiligheidsregio die taak over Dat is meestal de burgemeester van de hoofdplaats van de regio Daarbij wordt hij ondersteund door 2 teams Het BeleidsTeam richt zich op het maken van beleid vastlegging en priorisering van besluiten contacten met andere overheidsorganen en voorlichting aan de bevolking en de pers Een Beleids Team kan op gemeentelijk en op regionaal niveau optreden Dat is afhankelijk van de uitstraling die een ramp kan hebben op de omliggende gemeenten zie GRIP Het Operationeel Team vertaalt besluiten in opdrachten voor de hulpverleners ter plaatse en regelt de logistieke zaken Het Operationeel Team is altijd een regionaal team Wanneer een ramp gemeentegrenzen overschrijdt kan de Commissaris van de Koningin CdK van de betreffende provincie het opperbevel overnemen en burgemeesters beleidsaanwijzingen geven Uiteindelijk kan de Minister van Binnenlandse Zaken de diverse CdK s aanwijzingen geven als de ramp een nog grotere omvang heeft zie GRIP De operationele leiding is in handen van de Commandant van de brandweer die daarmee in feite ook de andere operationele diensten zou aansturen In de praktijk zijn er diverse niveaus van overleg waar de hulpverleners elkaar ontmoeten Het motorkap overleg is het overleg dat het eerst en het dichtst bij de plaats van het incident plaatsvindt De bevelvoerder van het eerst aankomende voertuig de eerste ambulancebemanning en de eerste politieagenten ter plaatse bepalen hier in eerste instantie de strategie Dit overleg wordt bij het eerste opschalen omgezet in het CoördinatieTeam Plaats Incident CTPI onder commando van de dienstdoende Regionaal Officier van Dienst OvD van de brandweer Bij verdere opschaling gaat het CTPI op in het COmmando Plaats Incident COPI Het commando wordt nu afhankelijk van het soort incident gevoerd door een Hoofd Officier van Dienst HOvD van één van de hulpdiensten Als onduidelijk wie de leiding moet nemen is dat per definitie altijd de brandweer Bij grote rampen wordt eerst het rampterrein vastgesteld Dit is de plaats van de incident de directe omgeving waar uitbreiding mogelijk is en het effectgebied waar de ramp ernstige schade door brokstukken water of hitte heeft veroorzaakt of giftige stoffen zijn terecht gekomen Binnen het rampterrein worden zelfstandig opererende teams ingezet in aparte inzetvakken elk met hun eigen commando lijn COmmando RampTerrein CoRT De politie zal een Commando Omgeving Rampterrein ComRT inrichten Dit commando

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/ramp_org.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Overzicht van rampen en ernstige incidenten na 1945
  Wel kan de schade beperkt worden door goede bouwkundige en brandpreventieve maatregelen Club Casa Rosso was in de loop der jaren uitgebreid door muren van aanleunende pandjes door te breken Er ontstond zo gaandeweg een wirwar van kamers en gangen waar rook en vuur vrij spel hadden Het vergunningenstelsel in de Amsterdamse rosse buurt volgde het in die jaren gangbare gedoogbeleid Als een sexhuis geen overlast veroorzaakte werd er niet streng op allerlei regels uit bouwbesluiten gecontroleerd En nu Het aanscherpen van bouweisen en de controles op brandpreventie in horecagelegenheden zijn na elk incident weer politiek interressant Na enige tijd is de lol er vanaf en gaat het geld en de mensen weer een andere politiek interressante richting op lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina bronnen jaarverslag brandweer amsterdam 1983 De Amsterdamse brandweer Gerard Koppers 1988 HHS ISBN 90 70674 05 x 8 juli 1992 Explosie Cindu Uithoorn Bij Cindu dochter Nevcin Polymers in Uithoorn worden onder hoge druk en temperatuur kunstharsen gemaakt In de nacht van 8 juli 1992 begon een proces operator met het vullen van de HP 1 reactorketel waarna de ketel met stoom werd opgewarmd Om 9 20 uur liep de temperatuur in de ketel op boven de veilige grens Ondertussen bleek uit onderzoek van het mengsel dat de ketel met een foutief mengsel was gevuld Daarop rukte de Cindu bedrijfsbrandweer uit om de ketel te koelen Het proces was echter niet te stoppen en om 9 53 kookte de ketel over gevolgd door een zware explosie 3 bedrijfsbrandwachten kwamen om het leven 11 andere Nevcin medewerkers raakten gewond De tankdelen werden over grote afstanden weggeslingerd waardoor her en der op het terrein zware branden ontstonden Welke schakels braken De leerlingproces operator vulde ketel HP 1 aan de hand van een recept waarop het verkeerde tanknummer was ingevuld Hierdoor werd de HP 1 gevuld met een verkeerd mengsel Tijdens het vullen was een monster genomen van het mengsel maar dat was niet direct gecontroleerd Pas toen de temperatuur na een uur of 5 opwarmen oncontroleerbaar opliep controleerde het lab het mengsel en werd de fout ontdekt Toen was ingrijpen al te laat En nu Het handmatig uitvoeren van processen aan de hand van handgeschreven recepten en tanknummers houdt een groot risico van menselijk falen in Verregaande proces automatisering kan dit risico verminderen Tegenwoordig worden dergelijke complexe chemische recepten digitaal opgesteld gecontroleerd en overgebracht in de operating systemen Door de combinatie van giftige brandbare of explosieve stoffen onder hoge druk en temperatuur blijft echter een hoog restrisico bestaan Vreemd De burgemeester van Uithoorn hoorde en zag de fabriek exploderen en gaf al om 10 05 uur zonder overleg met de hulpdiensten ter plaatse een rampenverklaring af Hij tuigde direct een Gemeentelijke RampenStaf op maar daarvan waren de centrale meldkamers van politie brandweer en GGD echter niet op de hoogte Lange tijd opereerden het COmmando RampTerrein en de Gemeentelijke RampenStaf langs elkaar heen omdat ze geen contact met elkaar hadden Telefoonlijnen waren overbelast en ten stadhuize wist men niet hoe het wel aanwezige Nationaal Noodnet werkte Dit versterkte de chaos hoewel de operationele eenheden op het rampterrein er betrekkelijk weinig last van hadden De brand was namelijk al in vroeg stadium meester hoewel nog lang niet geblust lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina bronnen De Amsterdamse brandweer op weg naar de toekomst Gerard Koppers 1999 HHS ISBN 90 70674 15 7 www nbdc nl 16 september 1992 Brand in sociaal pension de Vogel Den Haag Eeen labiele bewoonster sticht brand in haar kamertje op de eerste etage van pension De Vogel aan de Scheepmakersstraat in Den Haag De 3 etages vol kleine met hout afgeschotte kamertjes staan binnen enkele minuten helemaal in brand Er zijn nauwelijks vluchtwegen voor 50 bewoners 11 van hen komen om het leven 15 raken gewond Het pension was in feite een opvanghuis voor daklozen en sociaal zwakkeren Hoewel Ma Vogel het beste voorhad met haar gasten waren de woonomstandigheden in het pension slecht en ontbraken brandwerende voorzieningen blusmiddelen en vluchtroutes De brandstichtster werd tot TBS veroordeeld Ze had in 1990 ook haar eigen huis al in brand gestoken Welke schakels braken Hoewel tegen het moedwillig veroorzaken van brand niet veel te doen is hadden de gevolgen veel minder ernstig kunnen zijn als het pension aan de veiligheidsvoorschriften had voldaan En nu Al eerder Amsterdam 1970 en helaas ook later Harderwijk 1998 bleken kamerverhuurbedrijfjes niet te voldoen aan brandpreventie eisen en bovendien extra kwetsbaar voor brandaanslagen door het soms wat licht ontvlambare karakter van de bewoners De gemeente Den Haag reageerde alert en stelde verscherpte eisen op voor verblijfsinrichtingen die ook landelijk navolging kregen lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina 4 oktober 1992 Bijlmer ramp Amsterdam Om 18 22 uur steeg de El Al Boeing 747 F reighter 4X AXG op van baan 01L voor vlucht LY 1862 met bestemming Tel Aviv geladen met parfum machine en wapenonderdelen en chemicaliën Om 18 27 uur op een hoogte van 1750 meter boven het Gooimeer brak een ophangbout van de binnenste motor nummer 3 aan de rechtervleugel af De motor viel van de vleugel af en sleurde in zijn val de buitenste motor 4 mee De bemanning zette een noodlandingsprocedure in maar bij het op de landingskoers zetten raakte het vliegtuig onbestuurbaar en vloog om 18 34 uur verticaal de 7e etage van de Bijlmerflats Groeneveen en Kruitberg in De flats raakten over alle 10 verdiepingen en over zeker 200 meter in brand en stortten op het impactpunt geheel in Er vielen 43 doden inclusief de bemanning van 3 en 1 passagiere in de Boeing en 25 gewonden Welke schakels braken De afgebroken bout leed aan metaalmoeheid samen met 70 van de andere bouten in de vleugelophanging El Al had echter het onderhoud uit bezuinigingsoverwegingen verminderd en daarom waren de bouten niet gecheckt en vervangen Na het afbreken hebben de piloten een brandalarm uit beide motoren ontvangen en ze volgens standaard procedures afgezet Vanuit de cockpit is het zicht op de vleugels en motoren zeer slecht en een visuele check op de motoren behoort niet tot de standaard procedures bij een brandalarm Daardoor waren de vliegers onwetend van de ernst van de situatie De informatie over de afgebroken motoren was wel bekend bij een deel van de verkeerstoren bemanning maar niet bij de verkeersleider die het El Al toestel afhandelde Het uitwisselen van communicatie op de toren kwam overigens tijdens de parlementaire enquete onder vuur te liggen waarbij het begrip onder de pet houden opgang deed De gezagvoerder vroeg een noodlanding te mogen maken op de 09 27 Buitenvelderd baan hoewel de verkeersleiding een landing met wind tegen op de 06 24 Kaagbaan voorstelde Bij het aanvliegen op de 09 27 zou een stevige wind van 22 knopen opzij en in de rug voor uiterst ongunstige landingscondities zorgen Waarom de gezagvoerder toch op de 09 27 wilde landen is nooit definitief duidelijk geworden Toen de motoren er af vielen had het vliegtuig teveel hoogte en snelheid en was het te zwaar om direct een landing te kunnen inzetten Daarom moest de Boeing al dalend en kerosine dumpend een complete 360 graden rechterbocht boven Amsterdam maken om op te lijnen met baan 27 Het vliegtuig was toen nog redelijk bestuurbaar Op een vlieghoogte van 1700 voet zuidoost van de Bijlmer zakte de vliegsnelheid tot het punt waar de flaps en slats het vleugeloppervlak moesten vergroten en zo voor extra draagvermogen zouden zorgen De gezagvoerder wist echter niet dat de slats aan de rechtervleugel waren afgebroken of niet meer uitgeschoven konden worden Doordat de linkerkant wel uitgeschoven werd raakte het draagvermogen ongelijk verdeeld en gleed het toestel oncontroleerbaar naar rechts weg om tenslotte in de flat Groeneveen te crashen En nu Boeing heeft de motoropvanging van alle 747 s aangepast Sommige 747 F s hebben camera s zodat de bemanning wel de vleugels kunnen zien maar de meesten niet Wat Schiphol nu doet met meldingen van mensen die iets van een vliegtuig zien afvallen is niet bekend maar een later incident met een zeer laag vliegend en mogelijk brandend vliegtuig gaf niet het idee dat de pet afgezet was Achterstallig onderhoud is een toenemend probleem in de luchtvaartwereld Net als El Al moeten veel kleinere maatschappijen bezuinigen en tegelijkertijd worden de vliegtuigen ouder en duurder in onderhoud Toch neemt het aantal vliegtuigongelukken de laatste jaren eerder af dan toe hoewel dit vaak een verschil van één ernstige crash meer of minder is Wonen onder de rook van een drukke luchthaven als Schiphol houdt een groot risico in om in een vliegtuigramp betrokken te raken maar ook hier is elke bewering voor of tegen statistisch te onderbouwen Zo hadden de inwoners van het Schotse Lockerbie statistisch gezien vrijwel 0 kans om ooit in een vliegramp om te komen maar deden dat toch en masse Vreemd Later ontstond over van alles en nog wat opschudding onder andere over de rol van de Israelische geheime dienst mannen in witte pakken de aard van de lading en het vrijkomen van radioactiviteit doordat de 747 400 kilo verarmd uranium aan boord had als contragewicht maar waarvan niemand tijdens de rampenbestrijding op de hoogte was Er werden 43 slachtoffers geborgen hetgeen lijkt te kloppen met de uitslag van het speurwerk naar de lijst van vermisten Sommigen trekken deze perfecte match in twijfel en menen dat er meer slachtoffers zijn onder de hoofdzakelijke illegale bewoners van de flat Nog jaren na de ramp zouden er hulpverleners die geruime tijd op het rampterrein hebben gewerkt ziek zijn geworden van de gevolgen van blootstelling aan radioactieve en andere chemische stoffen waaraan enkelen zelfs zouden zijn overleden In februari 2003 bracht een onderzoek aan het licht dat de hulpverleners meer gezondheidsklachten hebben dan een vergelijkbare groep die niet op het rampterrein heeft gewerkt Er kon echter geen oorzaak voor die klachten worden gevonden Blootstelling aan verarmd uranium of de mycoplasma fermentans bacterie kon niet worden aangetoond De Cockpit Voice Recorder CVR is nooit gevonden Deze feloranje blackbox zit in het vliegtuig naast de Flight Data Recorder die wel redelijk intact is aangetroffen Het lijkt uitgesloten dat de CVR volledig verwoest is door de impact El Al nam op Schiphol een uitzonderingspositie in De El Al vrachtvlucht had in feite een militaire missie Zowel Israël als Nederland hadden redenen om niet alle gegevens rond deze vlucht openbaar te maken Een parlementaire enquête moest het definitieve antwoord op alle raadsels geven maar slaagde daar maar gedeeltelijk in Verbazingwekkend was dat bij een ramp van deze omvang zoveel positieve factoren meespeelden De 747 was een vrachttoestel de bewoners van de meeste flats waren afwezig het vliegtuig raakte de flat verticaal waardoor het impact oppervlak het kleinst was Het totale rampterrein was hooguit 300 bij 300 meter erg klein voor een ramp van deze omvang lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina bronnen De Amsterdamse brandweer op weg naar de toekomst Gerard Koppers 1999 HHS ISBN 90 70674 15 7 eindrapport Parlementaire Enquetecommissie Vliegramp Bijlmer ISSN 0921 7371 SDU 1999 Doemvlucht Pierre Heijboer 2002 ISBN 90 274 7970 4 22 december 1993 Watersnood Limburgse Maas Limburg Het op veilige hoogte houden en onderhouden van zee en rivierdijken is een overheidstaak die ook deel uitmaakt van de veiligheidsketen Door bezuinigingen zijn deze taken echter de laatste jaren aan erosie onderhevig en dat gold ook voor de rivierdijken Deze waren op veel plekken te laag en her en der ondermijnd door muskusratten en afkalving December 1993 is een natte maand in Noord Frankrijk en Belgische Ardennen Al dat regenwater moet door de Maas worden afgevoerd Ten behoeve van het scheepvaartverkeer is de loop van de Maas echter aangepast door een aantal bochten eruit te halen Daardoor is de rivier korter geworden en is er minder opvangcapaciteit voor overvloedige hoeveelheden regenwater De Maas stijgt tot ruim 8 meter boven N A P 3 meter hoger dan normaal In de laagstgelegen Maasdorpen Itteren en Borgharen treedt de Maas al op 20 december buiten zijn oevers Op 22 december heeft de overvolle Maas de dijken in vrijwel geheel Limburg zodanig ondermijnt dat ze breken of overstromen Ongeveer 1 5e van de provincie Limburg loopt onder 12000 inwoners worden geëvacueerd Vee wat niet tijdig uit de weilanden en de stallen gehaald kan worden komt om Het waterpeil zakt tijdens de kerstdagen die menig Limburger in een sporthal moet doorbrengen Daarna kan het opruimen van de modder en het meegespoelde afval beginnen De financiële schade bedraagt meer dan 50 miljoen gulden Welke schakels braken Het uit en afstellen van groot onderhoud aan de rivierdijken maakte het risico op ernstige overstromingen reëel en in sommige delen van het land meer dan dat Niet alleen de overheid had schuld aan het achterstallig onderhoud ook de opstelling van milieu actiegroepen hadden de werkzaamheden voor dijkversterking in de loop der jaren gefrustreerd omdat het argument van beschadiging van natuur en landschapschoon politiek gevoelig lag En nu Met extra geld is er grote haast gemaakt om de dijken voor het volgende regenseizoen versterkt en op hoogte te hebben Achteraf ontstond discussie over de noodzaak van de grootscheepse evacuatie en de daaropvolgende rigoureuze dijkverzwaringen Om een snel aanzwellende rivier zijn overtollige water te laten afvoeren zijn her en der poldergebieden aangewezen die in geval van nood onder water gezet gaan worden Omdat daarbij dan ook enkele natuurgebieden blank komen te staan ontstonden ook hierover protesten 30 januari 1995 Watersnood rivierengebied Gelderland In januari 1995 kwamen de waterstanden in Maas en Rijn boven een veilige hoogte uit door extreme regenval in Noord Frankrijk en Zuid Duitsland De overheid moest besluiten de bevolking uit een groot aantal polders tussen Maas en Waal te evacueren omdat de dreiging van een overstroming reëel was De polders zouden bij een dijkdoorbraak ruim 3 a 4 meter onder water lopen Vanaf 30 januari werden in een omvangrijk evacuatieplan 250 000 mensen en tienduizenden dieren uit de bedreigde gebieden geëvacueerd en tijdelijk elders overgebracht Het was de grootste evacuatie die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden en gelukkig was de maatregel niet nodig In Limburg langs de IJssel en in het Westland vonden op kleinere schaal daadwerkelijke overstromingen plaats brandweereenheden uit het hele land en particuliere bedrijven zijn met zwaar pompmateriaal enige weken bezig geweest het water weg te pompen Welke schakels braken Dezelfde als in 1993 Watersnood Limburgse Maas 15 juli 1996 Hercules ramp Eindhoven Op 15 juli 1996 rond 18 uur probeert de Lockheed C130 Hercules CH 06 van de Belgische Luchtmacht te landen op het militaire vliegveld Eindhoven Aan boord is het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht dat terugkeert van een succesvol optreden op het prestigieuze muziekfestival van Modena in Italïe Het toestel komt niet goed voor de baan uit en wil een doorstart maken maar dan vliegt een zwerm vogels op uit het net gemaaide gras langs de baan De zwerm komt terecht in de twee linker motoren die uitvallen De crew zet ook de rechter binnenmotor 3 uit Vlak boven de baan met veel te weinig snelheid en met de buitenste rechtermotor nog op vol vermogen draaiend zwaait de zware Hercules naar links De linker vleugeltip raakt de grond Het vliegtuig tolt om zijn as en schiet het gras naast de baan in Landingsgestel propellers en vleugels breken af Het toestel glijdt over de parallelbaan ploegt door een greppel en komt in een grasveld terecht een spoor van brandende kerosine achter zich aan trekkend Om 18 02 uur komt de Hercules hardhandig en brandend tot stilstand in het gras naast de parallelbaan maar de romp is nog intact en de inzittenden hebben de crash overleefd Er ontstaat een hevige kerosinebrand rond de vleugels In het vliegtuig zorgt een zuurstoftank voor een vuurzee aan de voorzijde De 4 bemanningsleden en 37 passagiers vluchten naar het achterste niet brandende deel van het vliegtuig De branden vullen het vliegtuig met giftige hete rook De noodluiken zijn door de klap verwrongen en kunnen van binnenuit niet geopend worden Binnen 3 minuten is de luchtmachtbrandweer ter plaatse Met de eerste schuimblus aanval slaagt de brandweer erin de belangrijkste vuurhaarden uit te krijgen maar in de motoren woeden metaalbranden en ook in de cabine blijft het branden Om 18 25 uur ziet een bevelvoerder door een raam dat er nog veel mensen achterin het vliegtuig zitten Door een gat in de romp wordt een blus en reddingspoging ondernomen maar de hitte is te groot De noodluiken kunnen ook van buitenaf niet snel worden geopend Rond 18 36 uur worden de eerste slachtoffers gered Uiteindelijk komen 34 mensen om het leven de rest raakt zeer zwaar gewond Welke schakels braken De Belgische co piloot die tijdens de landing het vliegtuig vloog had weinig ervaring Hij kwam vanwege personeelstekort bij de transport eenheid van de F16 s af was niet erg gemotiveerd om met de zware saaie vrachtvliegtuigen te vliegen en had nog nooit een doorstart met een Hercules geoefend De vliegveld brandweerploeg was kort tevoren door bezuinigingen ingekrompen en had nu onvoldoende bezetting om zowel te kunnen redden als te kunnen blussen Later zou de Raad voor de TransportVeiligheid concluderen dat redden ook niet de bedoeling van de vliegtuigbrandbestrijding kan zijn en dat de brandweer daar ook niet voor was uitgerust De OnSceneCommander was niet door de luchtverkeersleiding ingelicht over het aantal inzittenden hoewel dat wel bij die verkeersleiding bekend was De OSC besloot de brand aan de voorzijde aan te pakken en gaf gedurende ruim 20 minuten geen aandacht aan de mogelijke aanwezigheid van slachtoffers De eerste schuimblusaanval werd uitgevoerd met twee MACs Major Airport Crashtender Om 18 10 uur was de tank van 1 MAC leeg maar er was in de aanvalsplannen geen rekening gehouden met een langdurige blus inzet Voor een langdurige bluswateraanvoer was de luchtmachtbrandweer aangewezen op de gemeentebrandweer die echter pas om 18 15 uur werd gealarmeerd Gedurende 6 minuten had men te weinig bluscapaciteit om het oplaaiende vuur in de cabine en de motoren onder controle te krijgen De gemeentebrandweer van Eindhoven werd te laat gealarmeerd Zij verkeerden in de veronderstelling dat de luchtmachtbrandweer het wel alleen afkon Pas in een laat stadium werd opgeschaald conform het rampenplan Een gezamenlijk optreden met de luchtmachtbrandweer in een rampsituatie was nooit geoefend en men was nauwelijks op de hoogte van de procedures en rampenplannen voor een vliegtuigongeval De GGD VerbindingsCommandowagen rukte uit met achterlating van een aanhanger met extra medische voorraden zoals zuurstof die op het rampterrein node werden gemist Niet alleen de hulpverlening verloopt in chaos Ook de onderzoeken naar de ramp zwalken alle kanten op Er zijn tientallen commissies en rapporten die iets constateren maar op vrijwel elke constatering steekt een storm van commentaar op bij de diverse overheids instanties Hele stukken worden uit rapporten geschrapt Defensie wijst 3 schuldigen aan op het laagst mogelijke niveau De verkeersleider de On Scene Commander en hun eerstverantwoordelijke de basis commandant Ze zouden onvoldoende hebben geanticipeerd op de grote hoeveelheid passagiers in de Hercules en redding en rampenplan te laat hebben opgestart Ze worden op non actief gesteld De verkeersleider en de On Scene Commander worden ook strafrechtelijk in staat van beschuldiging gesteld maar uiteindelijk vrijgesproken Ook Defensie stelt zich later terughoudender op terzake de schuldvraag En nu Bij de hulpdiensten en Defensie worden allerlei procedures aangescherpt Een belangrijke verbetering is dat militair personeelstransport niet meer mag plaatsvinden met vracht transporttoestellen Niettemin doemt uit de eindeloze en moedeloze lijst van fouten een onthutsend beeld op van de rampenbestrijding anno 1996 in Nederland Nadien is er veel veranderd maar of de Hercules ramp daar veel aan bijgedragen heeft valt te betwijfelen Vreemd Ook de opvang van de nabestaanden voltrok zich uiterst onzorgvuldig De familie van 2 gewonde meisjes werd die avond gemakshalve maar voorgehouden dat ze beiden overleden waren omdat ze in het ziekenhuis nog niet geïdentificeerd konden worden Het duurde tot de dag van de eredienst voordat alle nabestaanden geïnformeerd waren over het lot van hun dierbaren hoewel dat al lang en breed bij de militaire autoriteiten bekend was Men vertelde de nabestaanden dat alle redding onmogelijk en ook hopeloos was geweest maar later bleek uit getuigenverslagen van overlevenden dat tot zeker een kwartier na de impact nog vrijwel alle inzittenden in leven waren De vorming van giftige hete gassen in het achterdeel van de romp en dus impliciet de te laat op gang gekomen redding leidde uiteindelijk tot hun dood In februari 2004 meldde het Eindhovens Dagblad dat de rol van de gemeente Eindhoven wellicht in de doofpot is gestopt De trage opkomst van de gemeentebrandweer had veel meer invloed op de gebeurtenissen dan de diverse rapporten doen blijken Bijna alle direct betrokkenen krijgen te maken met spreekverboden Er komen zelfs regelrechte Watergate scenario s aan de orde Een CD met de geluidsopnamen van de GGD alarmcentrale worden uit een auto gestolen De auto van journalist Hans Matheeuwsen die voor het Eindhovens Dagblad de zaak volgt wordt gestolen en uitgebrand teruggevonden Hij had net na een tip het Hercules dossier uit zijn achterbak weggehaald lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina bronnen Vergeten ramp Hans Matheeuwsen 2009 onderzoeksrapport vliegramp eindhoven Inspectie brandweer rapport Hercules ramp Raad van TransportVeiligheid www nbdc nl 25 september 1996 Dakota ramp PH DDA Waddenzee Den Helder De enige nog in Nederland vliegende Dakota DC3 PH DDA van de Dutch Dakota Organisation maakte een chartervlucht van Schiphol van Texel en terug met aan boord 26 brugwachters van de provincie Noord Holland op een personeelsuitje Na de start van vliegveld Texel om 16 28 uur ontstonden er mechanische problemen in 1 van de 2 motoren De motor werd uitgezet maar men slaagde er niet in de propeller in de vaanstand te zetten Daardoor werkte de propeller als een molen en werd het vliegtuig moeilijk bestuurbaar Het probeerde een noodlanding op het marinevliegveld De Kooy bij Den Helder te maken maar waarschijnlijk is de bemanning teveel bezig geweest met alsnog te proberen de propeller in vaanstand te krijgen en te weinig met het besturen van het vliegtuig zelf Uiteindelijk kwam het toestel dat op lage hoogte vloog om 16 37 uur in een duikvlucht en boorde zich in het ondiepe water van de Waddenzee op de zandplaat Lutjeswaard 18 kilometer ten noordoosten van Den Helder 1 inzittende slaagde erin zwaargewond uit het wrak te komen en in het ondiepe water te blijven staan tot een gealarmeerde marinehelikopter hem kon redden Helaas overleed hij alsnog aan zijn verwondingen Alle 32 inzittenden kwamen om Welke schakels braken Bij een oud vliegtuig als de Dakota zijn de vele mechanische onderdelen niet allemaal voorzien van allerlei extra veiligheidsmaatregelen en storingssignalering Er bleek een oliepomp geblokkeerd te zijn maar de bemanning kon dat niet weten De Dakota bemanning bestond uit gepensioneerde lijndienst vliegers die echter veel ervaring hadden met dit type toestel Uit andere vliegrampen is bekend dat de piloten ongeacht hun ervaring toch erg in beslag genomen kunnen zijn door de probleemoplossing en ondertussen niet meer zo geconcentreerd met het vliegen zelf bezig zijn Daarbij heeft mogelijk een rol gespeeld dat de cockpit inrichting niet symmetrisch was De twee vliegers hadden dus niet allebei dezelfde instrumenten en bedieningsorganen tot hun beschikking wat naar de huidige maatstaven als minder optimaal wordt gezien Tijdens de rampenbestrijding werden veel operationele fouten gemaakt zoals het gebruik van het Noordzee rampenplan voor een ongeval op de Waddenzee Ambulances die op weg waren naar een oefening werden ook nadat duidelijk was geworden wat er gebeurd was niet teruggeroepen en de plek waar slachtoffers aan land gebracht zouden worden werd niet eenduidig vastgesteld Het Geminiziekenhuis in Den Helder was erg verbaasd dat er ineens een helicopter met een zwaar gewonde landde omdat de CPA hen niet had geïnformeerd Deze gewonde overleed helaas kort na aankomst Voor de gevolgen van de ramp maakte dit echter geen verschil aangezien er al direct geen hoop op overlevenden meer was Pluspunt was de nabijheid van de marinevliegbasis met reddingsheli s en de snelle actie van burgers waaronder een Texelse schelpenvisser die met een plat werkschip snel ter plaatse was En nu De DDA heeft lange tijd geen vergunning meer gehad om passagiers mee te nemen in hun historische vliegtuigen omdat de overheid achteraf het ontbreken van allerlei veiligheidsmaatregelen in het mechaniek te gevaarlijk vond Met het verstrijken van de tijd wordt de soep minder heet gegeten maar een dergelijk ongeval kan zich altijd voordoen met een historisch toestel lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina zie ook http www douglasdc3 com dda dda htm bronnen onderzoeksrapport Dakota incident Waddenzee www nbdc nl www planecrashinfo com www aviacrash nl paginas ph dda htm 25 februari 1999 Legionella besmetting Westfriese flora Bovenkarspel Van 19 tot 28 februari 1999 stond in hal 3 van de Westfriese Flora een bubbelbad ten toon Het bad was gevuld met water uit een brandslang die al in geen tijden gebruikt was In dit stilstaande water had zich een zeer agressieve vorm van de legionellabacterie gevestigd De Legionella Pneumophilia type 1 In het bubbelbad werd het water opgewarmd tot 37 graden Celsius Ook in de hal waar het bubbelbad was opgesteld was het warm en vochtig een ideale omgeving voor deze bacterie om zich in hoog tempo te vermenigvuldigen De bacterie wordt op mensen overgebracht doordat besmette waterdruppeltjes worden ingeademd In de longen ontstaat een bacteriologische ontsteking De besmette personen worden na 2 tot 18 dagen ziek maar vertonen in eerste instantie de symptomen van een hevige verkoudheid of longontsteking Het duurt geruime tijd voordat de gezondheidszorg opmerkt dat er zeer veel zware gevallen van longontsteking in een bepaald gebied voorkomen en er gericht naar de oorzaak gezocht gaat worden Wanneer de legionellabacterie direct met gerichte anti bacterie middelen bestreden wordt is de overlevingskans hoog Vanaf 7 maart 1999 kwamen in het Westfries Gasthuis in Hoorn opeens 13 patiënten met de verschijnselen van de veteranenziekte binnen De GGD kon deze gevallen al snel aan de Westfriese flora koppelen en vanaf 12 maart werd door de RIVM een epidemie waarschuwing afgegeven zodat artsen en ziekenhuizen in het hele land alert konden zijn op zieke bezoekers van de flora In totaal werden 318 gevallen gemeld Vooral patiënten die extra kwetsbaar waren overleefden de ontsteking die met hoge koorts gepaard gaat niet 32 mensen overleden in 2001 overleed nog een slachtoffer na een jarenlang ziekbed 206 mensen werd zwaar ziek en velen van hen hielden blijvende lichamelijke klachten over aan het bezoek aan de bloemententoonstelling Welke schakels braken Hoewel de legionairs of veteranenziekte al lang bekend was met als oorzaak de bacterievorming in vuile airconditioning installaties was de overheid zich niet bewust van het risico dat waterdruppels in een warme vochtige ruimte met veel bezoekers kon opleveren Er was ook geen voorlichting over het niet gebruiken van stilstaand water bij temperaturen tussen 25 en 45 graden Celsius Er waren geen preventieve maatregelen voorgeschreven voor het gebruik van watervoerende elementen in publieke ruimtes en er was dus ook geen controle op De twee standhouders werden in december 2002 in een civielrechtelijke procedure schuldig bevonden aan nalatigheid De argumentatie was dat de standhouders hadden moeten weten dat chloor aan het water moest worden toegevoegd De overheid en de Flora organisatie werden niet schuldig bevonden En nu Er wordt regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van de legionellabacterie in waterleidingen van zwembaden sauna s scholen bejaardenhuizen ziekenhuizen en andere openbare ruimten met watervoerende elementen Er zijn voorschriften over de aanleg van waterleidingen zonder dode eindjes en het doorspoelen van de leidingen met heet water Op tentoonstellingen mag er geen water in gedemonstreerde stoom en badinstallaties zijn Toch besmette een koeltoren op 11 juli 2006 weer 29 mensen rond het Amsterdamse Post CS lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina zie ook http www kennislink nl publicaties in paniek om een sproeier bronnen Stichting Veteranenziekte RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM 13 mei 2000 Explosie vuurwerkopslagplaats Enschede Om 15 03 kwam een brandmelding binnen van een buitenbrand op het terrein van vuurwerkbedrijf SE Fireworks in de woonwijk Roombeek West in Noord Enschede De met 4 voertuigen uitgerukte brandweer ving aan met blussen maar om 15 34 uur vonden er 2 zeer zware vuurwerkexplosies plaats De tweede explosie verwoestte 400 woningen en veroorzaakte overal grote branden onder andere bij de aangrenzende Grolsh fabriek waar een methaantank dreigde te ontploffen De brandweer slaagde erin dit gevaar te bezweren Er vielen 22 doden en meer dan 900 gewonden Een 23e slachtoffer overleed op 2 oktober 2000 Welke schakels braken Uit het NIBRAonderzoeksrapport Het ging in bijna alle schakels van de veiligheidsketen mis Als de preventietaak op een goede wijze ingevuld was geweest had de ramp niet plaatsgevonden De opslag was anders gebouwd dan waarvoor vergunning was verleend Er waren onbeveiligde zeecontainers in gebruik die niet geschikt waren voor de opslag van zwaar vuurwerk Er was geen sprinklerinstallatie Er lag zeer explosief schietkatoen in daarvoor ongeschikte verpakkingen De brandweer die met tekort aan personeel was uitgerukt heeft geen goede verkenning van het terrein van de vuurwerkfabriek uitgevoerd Volgens de commissie Oosting is daardoor een brand tussen 2 zeecontainers over het hoofd gezien dat de inleiding zou zijn geweest tot de eerste van drie steeds zwaardere explosies Tot overmaat van ramp gebeurde dit alles in een dichtbevolkte woonwijk Het hele vergunningenstelsel en de controle daarop bleek echter in de praktijk door onderbezetting niet te functioneren En nu De hele vuurwerkbranche werd direct aan extra controles onderworpen maar ernstige misstanden werden niet aangetroffen Wel werd duidelijk dat het uit China geïmporteerde vuurwerk niet correct gelabeld was Her en der in het land drongen buurtbewoners aan op verplaatsing van de opslagen maar in het overvolle Nederland kan niet makkelijk ruimte gevonden worden waar rondom een straal van 5 kilometer leeg blijft zoals bijvoorbeeld in Amerika aangehouden wordt bij vuurwerkopslag van een soortgelijke capaciteit als die in Enschede De commissie Oosting oordeelde hard over het optreden van zowel landelijke als gemeentelijke overheden De landelijke overheid heeft na een explosie in een vuurwerkopslag in Culemborg onvoldoende preventief beleid ontwikkeld en de gemeente Enschede heeft vergunningen verleend waarmee een potentieel gevaarlijke situatie niet alleen gedoogd maar ook achteraf goedgekeurd werd 2 wethouders traden af Vreemd In mei 2003 heeft het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de oorzaak van de vuurwerkramp het zogenaamde eerste vlammetje op een laag pitje gezet Daarmee wordt de kans dat er ooit licht komt in een aantal mysterieuze zaken erg klein Volgens getuigen zou rond 14 55 uur op het terrein mortiervuurwerk zijn afgestoken Er zou echter na 13 30 uur niemand van SE Fireworks op het terrein zijn geweest Op 23 augustus 2002 is een verdachte veroordeeld tot 15 jaar cel wegens opzettelijke brandstichting Op de korte broek van de verdachte waren samengesmolten vuurwerkresten aangetroffen hij had geen alibi en heeft in de cel de brandstichting toegegeven tegen een undercover agent Rechercheurs gaven later te kennen dat het politie onderzoek erg eenzijdig op de verdachte toegespitst was en dat andere sporen daarom niet uitgelopen werden zoals de rol van klusjesman K In mei 2003 werd de verdachte in hoger beroep vrijgesproken Klusjesman K zijn zwager en de broer van de vrijgelaten verdachte zouden die zaterdagmiddag op het terrein zijn geweest en daar demonstraties met illegaal vuurwerk hebben gegeven aan een Duitse vuurwerkhandelaar Deze handelaar kwam naar eigen zeggen rond 11 uur die zaterdagochtend iets ophalen bij SE Fireworks maar stond voor een gesloten poort Het opgeslagen vuurwerk kan volgens sommige deskundigen nooit zo n hevige explosie veroorzaken De commissie Oosting oordeelde dat het wel mogelijk was De eigenaren waren merkwaardig snel te plaatse en volgens een getuige had één van hen al tevoren aangegeven dat er bij brand een zeer gevaarlijke situatie zou ontstaan door de opslag van niet toegestane soorten explosieven Ook merkwaardig is het compleet verdwijnen van twee slachtoffers die op geruime afstand van de explosieplaats woonde Er woedden wel zware branden en er stond niets meer overeind op de locaties waarvan aangenomen wordt dat de slachtoffers daar aanwezig waren tijdens de explosie maar niet van een dusdanige intensiteit dat het hele lichaam niet meer teruggevonden kon worden Het aantal doden is uiteindelijk op 22 gesteld één lager dan aanvankelijk was opgegeven Een vrouw die op 2 oktober overleed is eind 2000 aan de lijst met slachtoffers toegevoegd lees de uitgebreide informatie op een aparte pagina zie ook http www 13mei2000 nl bronnen www tctubantia nl eindrapport commissie Oosting www nbdc nl 1 januari 2001 Cafébrand Volendam Om 00 35 uur een in de nieuwjaarsnacht van 2001 raakte de dichte gortdroge dennetakversiering aan het plafond van Café de Hemel aan de Haven in Volendam in brand doordat er een bosje sterretjes werd aangestoken Binnen 3 minuten was het vuur al uit maar de hitte intensiteit liep in die korte tijd enorm hoog op In plaats van de toegestane 85 personen waren er zeker 300 mensen aanwezig die in paniek probeerden te vluchten door de met tralies afgesloten ramen de 3 vluchtwegen en de trap naar de ondergelegen bar die eveneens overvol was Hulpverleners werden geconfronteerd met zeer grote hoeveelheden ernstig gewonde personen en mensen die in paniek verwanten zochten Het duurde geruime tijd voordat de hulpverlening enigzins gestructureerd ging verlopen en pas uren na de eerste melding konden de laatste slachtoffers afgevoerd worden Tijdens de brand en de paniek vielen er 4 doden In de eerste week overleden nog 6 jonge mensen aan hun zware brandwonden en lagen er nog 90 in ziekenhuizen en brandwondencentra in heel Nederland België en Aken Duitsland Later overleden nog 3 jongeren aan hun verwondingen Het 14e slachtoffer overleed in de zomer van 2001 ten gevolge van medische fouten Het slachtoffer had in een Belgisch ziekenhuis de MRSAbacterie opgelopen waardoor terug in Nederland de behandeling van een hartklep infectie in een bureaucratisch proces verzandde Welke schakels braken Er waren zeer veel mensen in het café meer dan 3 maal de capaciteit van de beschikbare maar slecht aangegeven nooduitgangen Voor de ramen die toegang gaven tot een plat dak zaten tralies Het café had dan ook geen gebruiksvergunning maar de gemeente heeft daaraan geen consequenties verbonden voor de eigenaar De kerstversiering was niet brandwerend en ook niet brandwerend aan het plafond bevestigd zoals de brandverordening wel voorschrijft en de gemeente nog kort tevoren per brief had geëist De gemeente had geen controles daarop uitgevoerd Er werd binnenshuis vuurwerk afgestoken ook al waren dat maar sterretjes waardoor de kerstversiering in brand vloog en het nylon net dat de versiering op zijn plaats hield brak De gemeentelijke bestuurlijke organisatie en de hulpdiensten waren niet goed voorbereid op een overigens zeldzaam incident als dit De brand werd geclassificeerd als zeer grote brand maar het feitelijke incident was binnen 3 minuten en zonder enige tussenkomst reeds beëindigd De hulpverleners uit Volendam zelf waren onderdeel van het drama door de betrokkenheid van familie en kennissen Hierdoor moest het commando worden overgedragen aan iemand die de officiers opleiding nog niet had afgerond en nu direct het Commando Rampterrein op zich moest nemen De burgemeester was midden in het incident op de dijk in een autospuit terecht gekomen waar hij lange tijd niet meer weg kon Hij besloot geen rampenverklaring af te geven voordat alle gewonden afgevoerd waren Een opmerkelijke beslissing die te verklaren valt uit het feit dat hij niet in staat was objectief over de situatie te oordelen vanuit zijn netelige positie Er is dan ook geen Gemeentelijke RampenStaf of een CoRT ingericht De commandovoering op CTPI niveau gebeurde vanuit een mobiele commandopost midden in het rampterrein waardoor de operationele en beleidsmatige aansturing door elkaar heen liepen En nu Burgemeester en wethouders van Volendam kwamen zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat hun ambtenaren een aantal malen voor de brandgevaarlijke situatie in de drie café s in het pand aan de Haven hadden gewaarschuwd Het gedoogbeleid maakte echter dat er geen stappen werden ondernomen De Burgemeester en een wethouder legden hun ambt neer Na de Commissie Oosting in Enschede haalde ook de Commissie Alders in Volendam hard uit naar de overheden Brandpreventie en rampenbestrijding hebben de afgelopen jaren op alle bestuurlijke niveaus geen hoge plek op de agenda gehad Gedoogbeleid en bezuigingen hebben de basis

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/ramp_sel.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Overzicht van rampen en ernstige incidenten na 1945
  beschikken editor zero meridean nl Zoek op woord OF op soort incident brand explosie instorting instabiele constructie botsing ontsporing vergaan crash ongeval met gevaarlijke stof besmetting nucleaire stof besmetting giftige stof besmetting bacterie aanslag dreigende overstroming overstroming aardbeving sneeuw ijzel onweer hagel storm windhozen OF op object chemische industrie industrie overig horeca hotel pension vliegtuig trein schip wegtransport bus verkeer openbare ruimte station luchthaven theater bioscoop stadion sporthal zwembad tentoonstelling evenement gevangenis gesloten psych inrichting ziekenhuis school kantoor woning en leefgebied stad dorp natuurgebied OF op oorzaak besturings of bedieningsfout achterstallig of gebrekkig onderhoud miscommunicatie fout in administraties vallen kantelen stoten mechanisch falen of slijtage chemische reactie of dampvorming electrisch mankement kortsluiting oververhitting of warmte aanstraling ontwerp of constructie fout biologische reactie natuurverschijnsel crimineel of psychotisch handelen oorlogshandeling of terreurdaad onbekend U kunt één zoekoptie gebruiken Klik dan op de Zoekknop of druk op enter Opnieuw zoeken Overzichten Overzichtskaart ramplokaties in Nederland Rampen GRIP 3 of 4 Grootschalige incidenten GRIP 1 2 of 3 Grote branden Spoorweg ongevallen Ongevallen met chemische producten Luchtvaart ongevallen Verkeersongevallen Scheepvaart en water ongevallen Extreem weer natuurgeweld Alle rampen en incidenten in de database oudste eerst Alle rampen en incidenten in de database jongste eerst

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/incidentendb.php (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Nieuws
  tot stilstand Door de ijzel en de harde wind gaan hoogspanningslijnen dansen met het gevaar van draadbreuk of sluiting De hulpdiensten schalen bestuurlijk op tot GRIP 2 De mini winter volgt op een periode van uitzonderlijk warm weer maar houdt maar kort aan Bron RTV Noord KNMI Hulpverleningsforum Er zijn 1 nieuwsberichten gevonden Alle nieuwsberichten van 2016 bekijken Alle nieuwsberichten bekijken Alle nieuws Zoek op woord Overzicht 2016 5 januari

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/nieuws.php (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Overzichtskaart van rampen in Nederland na 1945
  Overzichtskaart van ramplokaties in Nederland terug naar index

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/map/index2.php (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Nieuws
  tot stilstand Door de ijzel en de harde wind gaan hoogspanningslijnen dansen met het gevaar van draadbreuk of sluiting De hulpdiensten schalen bestuurlijk op tot GRIP 2 De mini winter volgt op een periode van uitzonderlijk warm weer maar houdt maar kort aan Bron RTV Noord KNMI Hulpverleningsforum Er zijn 1 nieuwsberichten gevonden Alle nieuwsberichten van 2016 bekijken Alle nieuwsberichten bekijken Alle nieuws Zoek op woord Overzicht 2016 5 januari

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/nieuws.php?selitem=201601051 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Nieuws
  Woensdrecht Als de brand van de onderstel geblust is wordt de LPG tank nog geruime tijd met water gekoeld tot het explosiegevaar geweken is Er wordt tot GRIP 2 opgeschaald en de inwoners van Zegge wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven De A58 is tot in de avonduren in beide richtingen afgesloten Bron hulpverleningsforum Omroep Brabant Er zijn 1 nieuwsberichten gevonden Alle nieuwsberichten

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/nieuws.php?selitem=201512281 (2016-02-07)
  Open archived version from archive •