archive-nl.com » NL » Z » ZERO-MERIDEAN.NL

Total: 315

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zwaailichten.org: Vuurwerk ramp Enschede
  ernstig uit de hand blijkt te lopen Door deze explosie sneuvelen ramen en dakpannen in de omgeving Om 15 35 42 uur neemt de brand in de opslagplaatsen fors toe Om 15 35 46 explodeert opslagplaats C11 als eerste vrijwel direct gevolgd door alle andere opslagplaatsen Een vuurbol van 135 meter doorsnee ontstaat op het terrein van de vuurwerkfabriek Brandend vuurwerk en brokstukken puin worden honderden meters weggeslingerd Op 580 meter van de vuurwerkfabriek wordt een bromfietser dodelijk getroffen door een stuk beton Overal in de omgeving raken huizen in brand en storten in Door de explosies wordt een gebied van 42 hectare groot verwoest 450 huizen in 11 straten gaan geheel verloren in de omgeving raken 1500 woningen beschadigd Er vallen 947 gewonden waarvan er 527 in ziekenhuizen moeten worden behandeld of opgenomen 22 mensen komen om het leven Van 3 van hen wordt niets meer teruggevonden 4 maanden na de explosie op 2 oktober 2000 overlijdt het 23e slachtoffer De rampbestrijding De brandweerauto s rondom de vuurwerkopslagplaats zijn direct verwoest en bij het tellen van de koppen ontbreken 4 brandweerlieden De resterende brandwachten proberen te helpen waar ze kunnen als ze kunnen De alarmcentrale heeft na de explosie niet meteen een goed beeld van de hele situatie rond de Tollensstraat maar op de enorme klap en de gigantische rookwolken reageren veel brandweerkorpsen al op eigen initiatief Alle brandweer politie en ambulance eenheden uit de verre omtrek trekken richting Roombeek West inclusief eenheden van de Duitse Technische HilfsWerke en brandweerkorpsen van vlak over de grens Zelfs vanuit de randstad komen ambulances Sigmateams en MMT s toesnellen De eerste 35 minuten kan er van het blussen van de branden geen sprake zijn Alle handen zijn nodig om de gewonden te helpen en de overlevenden te evacueren De vele kleinere branden in de buurt nemen snel in omvang toe tot er rond 16 45 uur een heuse vuurstorm ontstaat in de wijk Omstreeks 16 10 uur beginnen de eerste brandweergroepen aan de buitenkant van het rampterrein met het blussen Inmiddels heeft de GGD rond 16 uur 2 gewondennesten ingericht in het Van Heekpark en in het CBB gebouw Brokstukken hebben op het terrein van Grolsch vernielingen en branden veroorzaakt Een methaangas ballon staat in brand Rond 16 20 uur besluit de GGD de gewondennesten te gaan verplaatsen omdat een ammoniaktank op het Grolsch terrein een grote bedreiging vormt De ammoniak is echter al rond 15 50 uur ingeblokt door de bedrijfsbrandweer maar er heerst grote verwarring over de feitelijke risico s Burgemeester Mans is niet in de stad tijdens de explosie Zodra hij op het stadhuis aankomt geeft hij een rampenverklaring af Het is dan 16 50 uur Pas rond 18 30 uur is de brandbestrijding op het rampterrein zo georganiseerd dat er gestructureerd geblust kan worden Die 13e mei om 21 uur zijn de laatste gewonden uit de gewondennesten afgevoerd In de Diekmanhal is opvang voor de niet gewonde bewoners geregeld Ruim 2000 mensen zijn geevacueerd In de nacht brandt de wijk in een spookachtig decor verder Pas op 14 mei om 19 30 uur zijn de branden voor het grootste deel geblust Op dinsdag 15 mei om 2 00 uur zijn alle branden uit Nadat het terrein voldoende afgekoeld is kan het RIT gaan beginnen met het zoeken naar slachtoffers Er zijn intussen lange lijsten met vermisten en een rechercheteam uit Amsterdam komt helpen om die lijst uit te dunnen Het puin zal voorzichtig worden verwijderd en naar een speciale stortplaats worden gebracht Op 18 mei zijn er officieel 17 slachtoffers geborgen maar er is dan sprake van 3 extra slachtoffers die van het RIT niet openbaar gemaakt mogen worden Op 19 mei zijn 7 mensen vermist en loopt het officiële dodental terug van 17 naar 16 totaal dus 23 Op 23 mei is de laatste stand 18 doden en 4 vermisten totaal 22 Later ontstaan veel speculaties over de grote hoeveelheid lijkwagens die af en aan rijden van het rampterrein naar de als mortuarium ingerichte hangar op het vliegveld Twente Het uiteindelijke dodental wordt op 22 gesteld Van 3 personen wordt niets meer teruggevonden Op 24 mei om 18 uur wordt de rampenverklaring ingetrokken en is de ramp officieël beeindigd Het rampterrein tijdens de brand In het midden de Roomweg rechtsmidden de Grolsch fabriek Het ramp terrein na de brand Links midden is de krater waar de vuurwerkbunker stond rechts de Roomweg en rechtsboven de Grolsch fabriek In de jaren na de ramp is de wijk Roombeek West helemaal opnieuw opgebouwd Het terrein van SE Fireworks is onbebouwd gebleven De krater met resten van de vuurwerkbunker is nog steeds aanwezig en vormt zo een eenvoudig maar indrukwekkend monument De oorzaken Uit het NIBRAonderzoeksrapport Het ging in bijna alle schakels van de veiligheidsketen mis Als de preventietaak op een goede wijze ingevuld was geweest had de ramp niet plaatsgevonden De opslag was anders gebouwd dan waarvoor vergunning was verleend Er was geen sprinklerinstallatie en op sommige plekken waren er open verbindingen tussen de opslagplaatsen Er waren ook onbeveiligde zeecontainers en prefab garageboxen in gebruik die niet geschikt waren voor de opslag van zwaar vuurwerk De gemeente Enschede wist dat SE Fireworks niet over de juiste vergunningen beschikte maar omdat het bedrijf toch eind 2002 naar een nieuwe locatie zou gaan werd er geen actie ondernomen Defensie is verantwoordelijk voor het controleren van vuurwerkopslagplaatsen maar de beschikbare mankracht voor die controles was ontoereikend Er werd nauwelijks in de praktijk gecontroleerd en als er een verbetering geëist werd was er geen sprake van controle op de uitvoering daarvan Het opgeslagen vuurwerk was verkeerd geclassificeerd en er lagen zeer gevaarlijke combinaties opgeslagen Vuurwerk wordt ingedeeld in 4 gevarenklassen Klasse 1 1 gevaar voor massa explosie Klasse 1 2 gevaar voor scherfwerking maar niet met gevaar voor massa explosie Klasse 1 3 gevaar voor brand gering gevaar voor luchtdruk of scherfwerking of gevaar voor beide maar niet met gevaar voor massa explosie Klasse 1 4 een gering ontploffingsgevaar dat beperkt blijft tot de verpakking Op 13 mei lag er bij SE Fireworks volgens de officiële opgave alleen vuurwerk uit de lichtste categorie 1 4 opgeslagen maar het vuurwerk wordt al vanuit de fabriek in China verkeerd geclassificeerd om de transportkosten te drukken Zowel de RijksVerkeersInspectie als de vuurwerkbranche zelf waren daarvan op de hoogte maar om kostentechnische redenen voelde men er niet veel voor om dat te verbeteren De Inspectie en hun Ministerie lieten het er bij zitten In werkelijkheid ging het voornamelijk om klasse 1 3 vuurwerk dat op sommige plekken uit de verpakking was gehaald Daardoor moest dat vuurwerk als klasse 1 1 worden ingedeeld de zwaarste en gevaarlijkste klasse In de werkplaats C2 lag gedroogd schietkatoen dat als lont werd gebruikt open en bloot Ook dit moet als klasse 1 1 worden behandeld Daarnaast lag er vrijwel zeker ook zwaar illegaal vuurwerk opgeslagen dat uiteraard geen label had Daarbij zouden mogelijk ook 2 vaten met zwart kruit zijn dat zeer explosief is en zeker in klasse 1 1 valt De gecombineerde opslag van klasse 1 3 vuurwerk met zwaar illegaal vuurwerk zwart kruit en vuurwerk dat uit de verpakking was en dus in klasse 1 1 viel kan tot een massa explosie leiden Dat is al in 1991 na de explosie van de vuurwerkopslagplaats van MS Vuurwerk in Culemborg door TNO vastgesteld met de aanbeveling vuurwerkopslag niet meer toe te staan in de bebouwde kom Het cruciale rapport dat had kunnen zorgen voor strengere regelgeving rond de vuurwerkopslag en daarmee het verdwijnen van SE Fireworks uit de Tollensstraat verdween in een ambtelijke la De uiteindelijke oorzaak van de massa explosies is vastgesteld als een schok initiatie wat wil zeggen dat het vuurwerk in de MAVOboxen tot ontploffing kwam door een schokgolf van de explosie in container E2 en de opslagplaatsen explodeerden door de schokgolf van de MAVO boxen Maar er zijn twijfels of deze volgorde wel juist is De berekeningen van de schokgolf zijn onder andere gebaseerd op de diepte van de krater op de plek van C11 Maar de krater zou zo diep zijn omdat op die plek een kuil onder de fundering van de bunker zat Die kuil zat daar al toen het terrein nog een kolenopslag was De geëxplodeerde bunkervloer zou in die kuil zijn gezakt maar dat effect is niet verder in de berekeningen uitgewerkt Ook kan hiermee niet verklaard worden waarom er vuurwerk al vóór de massa explosie om 15 35 46 uur recht de lucht invloog Als het vuurwerk in de afgesloten ruimtes zou ontbranden had het alle kanten opgeschoten maar niet recht omhoog Dat zou alleen mogelijk zijn als er toen vuurwerk buiten de afgesloten ruimtes tot ontbranding is gekomen De brandweer wist tijdens de uitruk dat het om brand in een vuurwerkopslag ging Er zou echter geen aanvalsplan voor het bedrijf op de bluswagens aanwezig zijn en ook kreeg men geen extra informatie van de alarmcentrale over de aard van het bedrijf In 2008 publiceerde TwenteNieuws echter informatie waaruit bleek dat er wel degelijk aanvalsplannen op de bluswagens aanwezig waren geweest die niet werden toegepast Er werd uitgerukt met een tekort aan personeel Daardoor kon de verkenning van het terrein niet goed plaatsvinden en heeft men wellicht branden over het hoofd gezien Met name de brand tussen container E2 en E15 in de hoek waar de aanhanger stond zou al langere tijd aan de gang zijn maar omdat de bevelvoerder mee moest helpen met blussen werd deze niet tijdig ontdekt Container E2 zou door deze langdurige brand aanzienlijk verhit zijn tot er zelfontbranding in de container kon plaatsvinden Volgens anderen is deze brand echter veel later ontstaan en heeft dit geen impact op het verloop van de gebeurtenissen gehad De brandweer officier was tijdens het blussen op de hoogte van de aanwezigheid van klasse 1 4 vuurwerk Hij kende ook de klasse indeling en wist dat hij bij zwaarder geclassificeerd vuurwerk snel de omgeving zou moeten evacueren De eigenaren deelden hem echter expliciet mee dat het alleen om klasse 1 4 vuurwerk ging Wel adviseerden de eigenaren om de deuren gesloten te houden Daaran werd geen gevolg gegeven waarschijnlijk omdat de brandweer meende de branden onder controle te hebben Tussen 15 18 en 15 30 uur heeft de brandweer met de sleutel van klusjesman Kloppenborg de deuren van een aantal bunkers geopend om volgens de zogeheten kubus methode systematisch de ruimtes rondom de brandhaard te verkennen hitte rook en stoom uit de ruimtes te laten ontsnappen en vuurresten gericht af te blussen Het is nooit duidelijk geworden welke deuren wel of niet zijn geopend Het openen van de bunkerdeuren terwijl de brand nog niet geblust was zou de aanleiding kunnen zijn tot het verergeren van de branden en uiteindelijk tot de massa explosies om 15 35 uur 15 32 uur De brand lijkt onder controle De belangrijkste oorzaak van de ramp is echter nooit definitief vastgesteld Waardoor ontstonden de eerste branden op en rond het terrein Een theorie gaat uit van brandstichting met brandgranaten in of bij container E2 De brandstichter zou niet geweten hebben dat er in container E2 ook zeer explosieve shells waren opgeslagen Door de explosie van E2 vlogen de shells in het rond en zette de kettingreactie van explosies in gang Er is in eerste instantie een verdachte veroordeeld wegens brandstichting maar in hoger beroep weer vrijgelaten omdat sluitend bewijs ontbrak Een andere theorie gaat uit van zelf ontbranding van vuurwerk in een ruimte waar de CVketel hing De branden zouden verergerd zijn na een gasexplosie en door uitstromend gas in die ruimte Recentelijk doen er twee meer aannemelijke scenario s de ronde In het eerste scenario is er inderdaad nadat Hennie Kloppenborg rond 13 30 uur de hogedrukspuit heeft opgehaald niemand meer op het terrein geweest Er is een ondeskundig op een tijdschakelaar aangesloten bouwlamp op het bunkercomplex waardoor die zaterdagmiddag in de werkruimte C2 kortsluiting ontstaat In C2 ligt geopend vuurwerk dat tot ontbranding komt en daarmee het vuurwerk veroorzaakt dat rond 14 45 uur wordt gezien In dit scenario is geen verklaring voor het recht omhoog vliegen van vuurwerk dat in de bunkers tot ontbranding zou zijn gekomen Het tweede scenario legt de nadruk op de levendige parallelhandel in illegaal vuurwerk met het personeel en het terrein van SE Fireworks als middelpunt Op die zaterdagmiddag zou een demonstratie van dit illegale vuurwerk aan een Duitse vuurwerkhandelaar uit de hand zijn gelopen Tijdens die demonstratie zal er vuurwerk uit de bunkers zijn gehaald en is het ook aannemelijk dat een aantal bunkerdeuren open waren Dit scenario wordt ondersteund door getuigenverklaringen die al ver vóór 14 45 vuurwerk hebben horen afsteken en het kan verklaren waarom er vuurwerk recht omhoog vloog Dat lag buiten de bunkers Dit scenario lijkt te worden ondersteund door een getuigenverklaring In mei 2010 10 jaar na de ramp verklaart een familielid van eigenaar Pater in een RTV Oost reportage dat Pater zijn vrouw 2 oproep medewerkers en klusjesman Kloppenborg die zaterdagmiddag tussen 13 30 uur en 14 30 uur op het terrein aan het werk waren De oproep medewerkers zouden een vuurwerk tekstbord opgehaald hebben voor een jarig familielid terwijl Pater en Kloppenborg zouden hebben getest of een partij verouderd vuurwerk nog te gebruiken was voor dat feest Het testen van het verouderde vuurwerk zou het eerste vlammetje hebben veroorzaakt Geen van de theorieën en scenario s zijn echter met concreet bewijs te onderbouwen SE Fireworks eigenaren Bakker en Pater werden in mei 2003 in hoger beroep veroordeeld tot een jaar cel wegens het overtreden van milieuvoorschriften illegale handel in vuurwerk en brand en ontploffing door schuld met de dood tot gevolg De lessen De hele vuurwerkbranche werd direct aan extra controles onderworpen maar ernstige misstanden werden niet aangetroffen Wel werd duidelijk dat het uit China geïmporteerde vuurwerk niet correct gelabeld was Her en der in het land drongen buurtbewoners aan op verplaatsing van de opslagen maar in het overvolle Nederland kan niet makkelijk ruimte gevonden worden waar rondom een straal van 5 kilometer leeg blijft zoals bijvoorbeeld in Amerika aangehouden wordt bij vuurwerkopslag van een soortgelijke capaciteit als die in Enschede De commissie Oosting oordeelde hard over het optreden van zowel landelijke als gemeentelijke overheden De landelijke overheid heeft na een explosie in een vuurwerkopslag in Culemborg in 1991 onvoldoende preventief beleid ontwikkeld en de gemeente Enschede heeft vergunningen verleend waarmee een potentieel gevaarlijke situatie niet alleen gedoogd maar ook achteraf goedgekeurd werd 2 wethouders traden daarom later af Ook het brandweer optreden in het eerste half uur werd door de commissie Oosting gelaakt Er was geen aanvalsplan voor de vuurwerkopslagplaats de brandweereenheden rukten uit met een bezetting die ver onder de landelijk norm viel het alarmeringssysteem was niet conform die norm één autospuit rukte uit met alleen de chauffeur die elders bemanning moest oppikken de alarmcentrale had geen overzicht van de gebeurtenissen rond de Tollensstraat en de plaatsen waar brandweer eenheden waren ingezet branden op en om het terrein werd niet goed verkend en de bevelvoerders schatten de situatie tijdens de brand veel te licht in waardoor ze niet tijdig tot grootschalige ontruiming van de omgeving overgingen Ook na de zware explosies werden er vele tekortkomingen rond de rampenbestrijdingsorganisatie geconstateerd Zo duurde het ruim een uur voordat de Regionaal Commandant van Dienst kon worden bereikt De informatie over de ammoniaktank op het Grolsch terrein was niet volledig en bovendien onjuist maar op grond daarvan werden wel 2 gewondennesten verplaatst Politie en brandweer hadden op 2 verschillende locaties hun commandoposten ingericht Vreemd In mei 2003 heeft het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de oorzaak van de vuurwerkramp het zogenaamde eerste vlammetje op een laag pitje gezet Daarmee wordt de kans dat er ooit licht komt in een aantal mysterieuze zaken erg klein Meer dan welke naoorlogse ramp dan ook is de vuurwerkramp in Enschede omgeven door nooit opgehelderde raadsels Rond 14 45 uur horen en zien omwonenden vuurwerk ontploffen achter de gesloten hekken van de vuurwerkfabriek Oom 14 50 uur ontstaan er door neerdalende vuurwerkresten brandjes in het droge gras rondom de fabriek Volgens getuigen wordt er om 14 55 uur op het terrein zwaar mortier vuurwerk afgestoken en om 15 00 uur klinkt er luid gerommel uit de vuurwerkopslagplaats Maar na 13 30 uur toen klusjeman Hennie Kloppenborg een hogedrukspuit op heeft gehaald zou er niemand van SE Fireworks meer op het terrein zijn geweest Het kan zijn dat onbevoegden zich via een naastgelegen terrein toegang hebben verschaft Hoe zij bij het zware vuurwerk hebben kunnen komen kan niet worden verklaard Op dat naastgelegen terrein zouden ook duistere praktijken in relatie tot drugshandel plaats hebben gevonden door de buurman van SE Fireworks Henk Vinke Deze zou na de ramp spoorloos zijn verdwenen en is als vermist bijgeschreven Vinke zou echter op de Roomweg door vallend puin zijn getroffen daarna zwaar gewond naar een pand in de Nieuwluststraat zijn gesleept waar hij vervolgens in de vuurstorm niet meer gered kon worden en veraste Er zijn aanwijzigen dat er voor de explosies mensen op dat terrein waren en er snel vandoor zijn gegaan De hermetische gesloten containers waarin vuurwerk wordt vervoerd lenen zich heel goed voor het vervoer van smokkelwaar omdat ze om veiligheidsredenen nooit geopend worden door de douane Op 23 augustus 2002 werd verdachte Andre de Vries veroordeeld tot 15 jaar cel wegens opzettelijke brandstichting Op de korte broek van de Vries zouden samengesmolten vuurwerkresten zijn aangetroffen zijn alibi zou niet kloppen en hij heeft in de cel de brandstichting toegegeven tegen een undercover agent De technische bewijzen waren echter niet sluitend Zo werd het bewijs dat zijn mobiele telefoon vlak voor de brand werd opgepikt door een GSM mast in de buurt van Tollensstraat ontkracht omdat er ander bewijs was dat de verdachte die telefoon niet in zijn bezit had Ook het eventuele motief van de dader bleef duister Rechercheurs van het Tol team gaven later te kennen dat het politie onderzoek erg eenzijdig op de Vries toegespitst was en dat andere sporen daarom niet uitgelopen werden De rol

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_enschede_130500.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • Zwaailichten.org: Cafébrand Volendam
  Ze hebben hete gassen ingeademd en er zijn vluchtende mensen over hen heen gedaverd In de paar minuten dat de brand woedde zijn meer dan 200 mensen gewond 10 van hen zo ernstig dat ze later aan hun letsel overlijden 4 jongeren overlijden direct Een nooduitgang komt uit op het platte dak aan de achterzijde Vandaar af springen mensen naar beneden en raken daarbij gewond De rampbestrijding Om 00 38 uur komt de eerste melding bij CPA Amsterdam binnen Er zou sprake zijn van een woningbrand aan de Haven te Volendam waarbij mensen uit ramen springen De Brandweer krijgt een minuut later de eerste telefoontjes en alarmeert de blusgroep Volendam Het is dan al duidelijk dat er brand in een café is en dat er meerdere gewonden zijn Op grond van de vele paniektelefoontjes gaan er meerdere ambulances en brandweervoertuigen op weg De eerste autospuit is om 00 46 uur op de dijk Tot hun verbazing is er geen spoor van brand maar wel een enorme chaos De brandweerlieden worden bijna uit de auto getrokken en het publiek begint aan de slangen ter trekken Overal waar ze kijken zien ze zwaar verbrandde mensen rondlopen De bevelvoerder de ondercommandant van de Volendamse Brandweer geeft aan de AC door dat het om een grote tot zeer grote brand gaat met meer dan 50 gewonden Dit zogeheten Nader Bericht geeft hij om snel meer brandweer op de been te brengen want van enige brand is niets te bespeuren Op grond van die melding rukken er steeds meer brandweer eenheden uit en er gaan in totaal 15 ambulances richting Volendam Toch is het zowel de CPA in Amsterdam als AC in Purmerend nog steeds onduidelijk wat er nu echt aan de hand is Er wordt dan ook niet tot opschaling naar een rampsituatie over gegaan De bevelvoerders van de brandweren van Edam en Volendam zijn niet voldoende opgeleidt om goed met een dergelijke complexe situatie om te kunnen gaan Ze proberen zo goed mogelijk hun mensen in te zetten bij het evacueren van Het Hemeltje en het koelen van de slachtoffers maar er komt geen structuur in de aanpak van de ramp De grote hoeveelheid slachtoffers leidt er wel toe dat de Centraal Post Ambulancvervoer te Amsterdam rond 1 00 uur de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie bij Rampen GHOR in werking stelt SIGMA eenheden worden opgeroepen en materiaal naar Volendam gebracht Ook probeert men een traumateam Mobiel Medisch Team MMT op te roepen maar die zijn s avonds en s nachts niet paraat en hun helicopter mag niet vliegen Een MMT van het Amsterdamse VU ziekenhuis komt per auto rond 1 50 uur aan op het rampterrein Dan zijn de ziekenhuizen in de omgeving al gealarmeerd en bezig gewonden op te vangen en extra capaciteit bij te schakelen Ondertussen is het bericht van de brand snel door het dorp verspreidt en overal vandaan trekken bezorgde ouders naar de dijk op zoek naar hun kinderen In café s en woonhuizen rond Het Hemeltje worden de zwaar verbrandde slachtoffers binnengebracht en onder de douche gezet Iedereen is druk bezig met helpen van de vele slachtoffers Ook de burgemeester van Volendam stapt in zijn auto en rijdt naar de dijk waar hij zich bij de bevelvoerder meldt die vanuit de autospuit het contact met de AC onderhoudt Op de dijk heerst volslagen chaos en zowel de burgemeester als de bevelvoerder kunnen het voertuig niet meer uit Hoewel hij ziet dat het heel erg is besluit hij geen rampenverklaring uit te geven omdat hij midden in de chaos vast zit Door dit besluit komt er geen verbetering in de chaotische aansturing van de vele hulpdiensten op en rond de dijk Omdat de commandant van het korps Edam Volendam met een opleiding tot hoofd brandwacht niet bevoegd is leiding te geven is het Commando RampTerrein in eerste instantie bij de ondercommandant komen te liggen Als echter blijkt dat zijn eigen kinderen ook gewond zijn wordt hij om 1 37 uur vervangen door een onderofficier één van de weinige Volendamse brandweerlieden zonder directe betrokkenheid bij de brand die daarvoor niet is opgeleidt De politie is de eerste 3 kwartier niet bij machte de dijk rond Het Hemeltje te ontruimen Aangevraagde ME bijstand kan niet worden geleverd en de politie concentreert zich dan maar op het vrijmaken van ambulance routes en het bijstaan van de vele gewonden Pas om 1 20 uur wordt de dijk rond Het Hemeltje vrijgemaakt van publiek dat voor een groot deel bestaat uit ouders op zoek naar hun kinderen Rond 1 30 uur is er een mobiel commandocentrum operationeel op de Zeedijk midden in het RampTerrein Door de rondom hen heersende hectiek van de feitelijke rampenbestrijding komt het Commando RampTerrein niet van de grond Daardoor blijft de commandostructuur op het niveau van een CoördinatieTeam Plaats Incident Wel wordt daar ten tweede malen door de daar inmiddels aanwezige burgemeester besloten geen rampenverklaring af te geven en dus wordt er ook geen Gemeentelijke RampenStaf opgestart De hulpverlening blijft steken in de routine van alledag waarbij iedereen die kan helpen zo goed mogelijk hulp verleend Het CTPI richt zich alleen op de activiteiten op het rampterrein niemand bemoeit zich met de zaken eromheen Er worden de hele nacht geen beleidsbeslissingen gevraagd of genomen noch andere activiteiten uit een rampenplan opgestart Intussen zijn op diverse lokaties spontaan gewondennesten ontstaan Slachtoffers allerlei soorten hulpverleners en zoekende ouders lopen daar in en uit Met eigen vervoer worden de gewonden naar ziekenhuizen gebracht Er wordt hier en daar geprobeerd te registreren waar de slachtoffers naartoe gebracht zijn maar een gecoördineerde slachtofferregistratie ontbreekt Rond 2 uur worden in de WirWar bar 80 slachtoffers door een MMT getrieerd Om 2 10 uur wordt de SIGMA tent opgezet op de Dijk die als Verzamelplaats Gewonden dienst moet gaan doen Om 2 30 uur is een tweede SIGMA tent operationeel op het Europaplein Om 2 45 uur arriveert een 2e MMT Rond dat tijdstip is de medische hulpverlening goed georganiseerd maar de situatie is nog altijd chaotisch Doordat

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_volendam_010101.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Brand cellencomplex Schiphol
  een bereikbaarheidskaart die informatie geeft over de wijze waarop men het cellencomplex moet betreden Op die kaart is sprake van 2 ingangen en autospuit 641 rijdt ingang 1 in Het 2e van de dubbele hekken zit echter met een ketting op slot Achter de autospuit staan busjes van de KMAR Personeel van de inrichting geeft door dat ze via de hoofdingang nr 2 op de kaart moeten rijden Het kost minuten voordat de autospuit zich uit ingang 1 en langs de busjes heeft gewurmd maar om 00 13 uur staan autospuit en HV en in de sluis van hoofdingang 2 te wachten tot ze het terrein op kunnen rijden Om 00 15 uur kunnen de eerste brandweerwagens het terrein op Ze stellen zich op bij de J vleugel Om 00 20 uur kan de brandweer beginnen met redden en blussen luchtfoto cellencomplex Om 00 16 uur arriveert de 649 uit Rijsenhout bij ingang 1 Er is daar niemand meer om ze op te vangen en door te sturen maar achter het hek is de uitslaande brand goed zichtbaar De bezetting van de 649 knipt het kettingslot door en rijdt via de noordoost zijde van de complex naar de K vleugel Intussen heeft het Regiecentrum ook de crashtenders van de post Rijk in het landingsterrein de airside van de luchthaven gealarmeerd De crashtender rijden via de taxibanen naar de noordkant van het cellencomplex Ze brengen hun waterkannonnen in stelling terwijl de ploeg van de 641 aan de westkant van de K vleugel bezig is en de ploeg van de 649 aan de oostkant De Airport Fire Officer heeft de leiding maar weet niets van de inzet van de 649 die niet op het kanaal van de luchthaven werkt Deze voor de brandweerlieden potentieel gevaarlijke situatie leidt gelukkig niet tot ongelukken De gevangenen uit de K en de J vleugel zijn intussen ondergebracht in de luchtkooi naast de J vleugel De situatie is bedreigend zowel voor de gedetineerden die vrezen geen kant op te kunnen en het vuur hun kant op zien komen als voor de bewakers die vrezen met een geplande uitbraakpoging te maken te hebben en door de gevangenen bedreigt worden met biljartkeu s en stoelpoten Van 2 bewaarders worden de sleutelbossen afgenomen De KMAR richt zelfs een pistool op de mensen in de luchtkooi Uiteindelijk weten de bewaarders de gedetineerden uit de luchtkooi te evacueren naar een veiliger plaats op het complex In die chaos krijgt de brandweer geen duidelijk beeld of er nog mensen in de brandende vleugel zitten maar verkenningen in de K vleugel zijn door de grote hitte onmogelijk Inmiddels is rond 00 30 opgeschaald naar zeer grote brand en wordt het Grootschalig Water Transport systeem opgebouwd Dat gaat echter erg traag Er moeten gaten in de hekken geknipt worden en slangen door de gebouwen worden getrokken waarvoor allerlei sleutels nodig zijn Pas tegen 2 uur kan er via de hoogwerkers van Hoofddorp en Amstelveen voldoende water in de brand gespoten worden Om 02 15 wordt in het Triport2 gebouw op Schiphol het BeleidsTeam en het Operationeel Team actief Er waren op dat moment binnen de Regio Amsterdam Amstelland nog geen GRIP procedures ingericht maar de opschaling vindt plaats conform het Rampenplan Nu er flinke hoeveelheden water in het complex kan worden gespoten is de brand snel onder controle Om 02 55 uur wordt Brand Meester gegeven Het nablussen duurt nog tot ver in de ochtend 11 gedetineerden uit de cellen 5 9 10 12 13 en 14 worden dood in hun cel aangetroffen Ze zijn overleden aan koolmonoxide vergiftiging zo blijkt later uit het autopsierapport 15 mensen bewaarders en bewoners liggen gewond in ziekenhuizen Een aantal gedetineerden zijn in de chaos ontsnapt Cellencomplex na de brand Uitgebrande K vleugel rechtsonder In de loop van de nacht wordt het complex ontruimt en de bewoners ondergebracht in andere gevangenissen De opvang van de getraumatiseerde gedetineerden is weinig humaan De gedetineerden uit Schiphol Oost worden her en der in andere cellen geplaatst soms onder gevangenis regimes die niet horen bij de aard van het misdrijf waarvoor ze zijn ingesloten Hoewel de psychosociale hulpverleners de meeste slachtoffers wel kunnen bijstaan gaat dat soms alleen door een luikje in de celdeur doordat sommigen in isolatie zijn opgesloten Ook is er een taalprobleem dat door een tekort aan tolken niet altijd goed wordt opgelost Het uitzetten van de gedetineerde slachtoffers gaat gewoon door zodat de opvang abrupt eindigt als ze weer in hun land van herkomst aankomen In politiek Den Haag wordt gepleit voor een generaal pardon voor de direct betrokkenen maar dat is in eerste instantie door de Minister van voor Vreemdelingenzaken en Integratie niet gehonoreerd De oorzaken In gevangenissen stichten gevangenen regelmatig brand in hun cel of in de gezamenlijke ruimtes Branden in gevangenissen zijn zeer riskant want enerzijds moeten de gevangenen bij brand snel en veilig uit hun cellen gehaald kunnen worden maar anderzijds moeten ze niet heel simpel de straat op kunnen vluchten Daarom moeten bij de bouw van cellencomplexen extra brand en rookwerende voorzieningen worden aangebracht Die speciale voorschriften zijn vastgelegd in het Brandbeveiligingsconcept voor Cellen en Celgebouwen De dringende behoefte aan extra cellen en de politieke druk die daarachter zit leidt ertoe dat her en der tijdelijke cellencomplexen uit pre fab elementen worden opgetrokken De pre fab complexen hebben niet dezelfde brand en rookwerende voorzieningen als een permanente gevangenis Bij de bouw van het cellencomplex op Schiphol is de aandacht voor brandpreventie minimaal wat aan het licht komt als tijdens de bouw van het cellencomplex op Schiphol in 2002 een flinke brand uitbreekt waarna het NIBRA aandringt op extra brandwerende voorzieningen Op Justitie ligt dan echter een enorme politieke druk om grote hoeveelheden illegalen bij de grens op te vangen Daarom plaatst men er al gedetineerden voordat aan alle veiligheidseisen is voldaan De gemeente Haarlemmermeer moet tot twee maal toe een dwangsom eisen om te zorgen dat de brandveiligheid in het complex op een aanvaardbaar niveau komt Ondanks dat worden de brandveiligheidseisen met de voeten getreden om maar zo veel en zo snel mogelijk asielzoekers en bolletjeslikkers te kunnen vastzetten Na herhaalde afkeuringen wordt het complex pas in september 2005 door de brandweer in orde bevonden Na de in gebruikname van het complex brak er nog 2 maal brand uit doordat gedetineerden hun matras in brand staken Hoewel de oorzaak van de brand in cel 11 nooit definitief is vastgesteld zie bij vreemd is het volgens de OnderzoeksRaad aannemelijk dat een brandende sigarettenpeuk de lakens aan het voeteneind in brand heeft gezet De bewoner van cel 11 is in 2007 tot 3 jaar cel veroordeeld wegens brandstichting Voor de rechter was het voldoende om te constateren dat de bewoner door zijn toedoen op één of andere manier de brand had doen ontstaan Daarbij had hij de risico s van een brand in een gevangeniscel voldoende kunnen inschatten en daarnaar moeten handelen Justitie had aanvankelijk ook de directeur van het cellencomplex en de twee bewakers die de deur van cel 11 open lieten staan will vervolgen wegens nalatigheid maar zag daar in juli 2007 van af Daardoor komt de volledige schuld aan de ramp op de schouders van de celbewoner terecht wat zeer discutabel is gezien de waslijst aan tekortkomingen die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in haar eindrapport haarscherp aan het licht bracht Allemaal kleine scheurtjes in de veiligheidsketen die in de nacht van 26 oktober door de sigarettenpeuk van de celbewoner accumuleerden tot een ramp Celdeur 11 werd niet gesloten na het evacuëren van de bewoner Hierdoor kon extra zuurstof de brand bereiken en ontstond een flash over Dit was de voornaamste oorzaak van de snelle brand rook en hitte uitbreiding in de K vleugel Het Brandbeveiligingsconcept Cellen en Celgebouwen schrijft voor dat de celdeur bij brand altijd gesloten moet zijn De bewakers hadden dat in hun instructie kunnen lezen Dat de bewakers dit nalieten kon hen niet worden aangerekend meende de OnderzoeksRaad voor de Veiligheid Gegeven de onverwachte situatie waar ze niet in waren getraind en hun pogingen met gevaar voor eigen leven toch zoveel mogelijk mensen uit de cellen te halen verdienen zij juist beloning dan straf maar zo simpel zit de wereld van schuld en boete niet in elkaar Justitie ging aanvankelijk over tot vervolging wegens dood door schuld maar zag daar uiteindelijk toch van af Nadat zij de deur van cel 11 hadden geopend bleven de bewaarders bij de gewonde maar zelfstandig lopende bewoner en begeleidden hem naar de gang tussen de vleugels J en K Hoewel hiermee veel tijd verloren ging lieten zij hem niet alleen naar de gang lopen De celdeuren moesten met de hand geopend worden In permanente cellen is meestal een installatie aanwezig die alle deuren automatisch kan ontgrendelen in geval van nood Bij het openen van de deuren begonnen de bewakers aan de kant waar de brand niet woedde waardoor het steeds moeilijker en vervolgens onmogelijk werd bij de cellen te komen die het dichts bij de brandende cel 11 lagen De nooddeuren aan de kopse gevel van de vleugels gaan normaal gesproken automatisch open door de brandmeldinstallatie Omdat het detentiecentrum deze situatie onwenselijk vond is dit opgeheven In plaats daarvan heeft men een organisatorische maatregel getroffen De wachtcommandant de afdelinghoofden en de centrale post kregen een sleutel en moest de brandweer aan de poort opvangen om de sleutesl te overhandigen De brandweer werd echter niet opgevangen en had geen sleutels ter beschikking De vertraagde doormelding van de automatische brandmelding naar het Regiecentrum Schiphol was niet bij de brandweer bekend De directie van het cellencomplex had dit wel aan de gemeente Haarlemmermeer laten weten maar geen van de partijen had aanvullende maatregelen genomen om de risico s van zo n vertraagde doormelding te beperken De brandweer moet volgens het Brandbeveiligingsconcept voor Cellen en Celgebouwen over een doeltreffend aanvalsplan beschikken De brandweer meende echter dat een aanvalsplan alleen nodig was voor objecten met gevaarlijke stoffen en vond een bereikbaarsheidskaart voldoende Door het ontbreken van een aanvalplan had de brandweer niet tevoren nagedacht over de brandbestrijding in het complex en kon daar dus ook niet samen met de BedrijfsHulpVerlening op oefenen Dat er in de K vleugel gerookt mocht worden droeg bij tot de brandrisico s ook omdat daardoor de brandmelder vaker afgingen In andere vleugels gold wel een rookverbod De aanrijtijden van de brandweer waren te lang Dat was bij de brandweer bekend als onderdeel van het zogeheten dekkingsplan Er waren door de brandweer geen extra maatregelen genomen om de specifieke gevaren van het cellencomplex te betrekken in dat dekkingsplan Dat de brandweer niet op tijd kon komen was bij de Dienst Justitiële Inrichtingen echter niet bekend De BedrijfsHulpVerlening was niet afgestemd op het zelfstandig functioneren zonder hulp van buiten af Zo was er bewust afgezien van een perslucht opleiding voor de BHV omdat er op gerekend was dat de brandweer snel ter plaatse zou komen De Rook en Warmte Afvoer RWA installatie in de K vleugel werkte niet Het systeem werd niet regelmatig onderhouden De noodaccu s werkten niet en de stuurventielen van de luiken waren niet fail save waardoor ze bij spanninsguitval dicht bleven in plaats van open te gaan Waarschijnlijk was de hele electrische installatie niet in orde want de luiken waren ook niet open gegaan toen er nog wel stroom was in de K vleugel Als de RWA installatie goed had gewerkt hadden de bewakers mogelijk meer cellen kunnen opmaken Er waren in de avond en nacht te weinig bewakers aanwezig om het grote aantal gedetineerden tijdig en verantwoordt te kunnen evacuëren De teampost in de K vleugel was s avonds en s nachts gesloten zodat de bewakers na het brandalarm een heel eind moesten lopen vanaf de centrale post naar cel 11 Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van uitzendkrachten die een uiterst minime opleiding hadden gehad Eén van de 2 eerst aanwezige bewakers bij de brandende cel 11 was een uitzendkracht De bewakers waren niet getraind in de brandbestrijding en de evacuatie Er was wel een papieren instructie waar iedere bewaker kennis van had moeten nemen maar daarmee maakte het optreden bij brand nog geen deel uit van de parate kennis van de bewakers Er was nooit een brandoefening gehouden niet door de eigen BHV en al helemaal niet samen met de brandweer De kaart op de brandweervoertuigen gaf niet aan dat ingang 1 niet meer gebruikt moest worden Toch had de brandweer ook na de wijziging in de toegangen het complex regelmatig geinspecteerd en had men toen het verschil tussen kaart en werkelijke situatie op moeten merken De wijze waarop de hulpdiensten het terrein op moesten via de sluis was in de praktijk niet bekend bij de bewakers van het complex De wachtcommandant had daar de hulpdiensten moeten opvangen sleutels en porotfoons overhandigen en hen naar de exacte locatie moeten wijzen Nu moest de brandweer op eigen houtje op zoek naar de K vleugel maar kwam daardoor wel toevallig bij de J vleugel uit waar de gevangenen intussen in de luchtkooi waren opgevangen en nog steeds door de brand bedreigd werden Zodoende kon dat risico als eerste worden aangepakt wat hoogstwaarschijnlijk levens heeft bespaard De directie van cellencomplex Schiphol Oost was op de hoogte van de gebrekkige brandveiligheid maar heeft geen enkele maatregel getroffen om daar wat aan te doen Justitie oordeelde niettemin in juli 2007 dat de directeur geen onzorgvuldig handelen ten laste kon worden gelegd Ook bij zijn baas de hoofddirectie van de DJI stond de brandveiligheid van de tijdelijke cellencomplexen niet bovenaan de agenda Pas na de uitkomsten van het onderzoek van de OnderzoeksRaad voor de Veiligheid en na de grote politiek commotie over die resultaten werden tijdelijke cellencomplexen gesloten omdat ze nog steeds onveilig waren Het feit dat locatie directie wel degelijk tevoren op de hoogte was van de onveilige situatie werd overigens door topmedewerkers van Justitie onder de pet gehouden zodat de Minister de 2e kamer verkeerd informeerde De RijksGebouwenDienst heeft geen brandveilig gebouw opgeleverd aan de Dienst Justitiële Inrichtingen die daar wel van uit had mogen gaan De zeecontainers waren niet langdurig brandwerend zoals wel in het Brandbeveiligingsconcept Cellen en Celgebouwen is beschreven De cellen bevatten veel brandbaar materiaal waaronder de wandbekleding Na de brand van 2002 heeft de NIBRA allerlei aanbevelingen gedaan om het complex brandveiliger te maken maar die zijn niet allemaal opgevolgd De omhullende bebouwing de schilruimte maakte snelle verspreiding van rook en hitte door de hele vleugel mogelijk De in het Brandbeveiligingsconcept voorgeschreven compartimentering ontbrak De sprinker installatie was niet in de cel maar in het omhulsel erboven aangebracht waardoor brand in de cel niet direct automatisch geblust kon worden Dat was toch niet mogelijk geweest want de sprinklers waren droge leidingen die eerst door een autospuit van water zou moeten worden voorzien dus pas nadat de brandweer ter plaatse was gekomen Er was geen eigen blusinstallatie op het terrein De bouwvergunning was ten onrechte afgegeven De gemeente Haarlemmermeer had onvoldoende gecontroleerd of aan de bouwverordering voor cellencomplexen werd voldaan De gemeente ging ervan uit de de RijksGebouwenDienst daar wel voldoende ervaring mee zou hebben terwijl de gemeente die kennis zelf niet in huis had De lessen Waar bij de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede de falende overheid de verantwoordelijk nog deels kon afschuiven op de burgers die de overheidsvoorschriften niet naleefden gaat dat niet op bij de brand in het cellencomplex Niemand anders dan de overheid die toch de taak heeft alle burgers zo goed mogelijk te beschermen tegen levensbedreigende risico s bleek hier op alle fronten te hebben gefaald in de uitvoering van haar eigen veiligheidsbeleid Die taak zou de overheid juist extra zwaar moeten opnemen waar het gaat om burgers die niet zelf redzaam zijn en bovendien door de overheid in die niet redzame positie zijn gedwongen Gedetineerden in cellencomplexen moeten er op vertrouwen dat hun bewakers hen in veilgheid zullen en kunnen brengen als ze in hun cellen door gevaar bedreigd worden De manier waarop Justitie voor tijdens en na de ramp de gedetineerden hun gezondheid en hun veiligheid benaderde geeft echter geen blijk van een zorgvuldige en zorgzame aanpak Er barstte een hevige politieke discussie los over de slechte omstandigheden waaronder de overheid illegalen opsluit In dergelijke tijdelijke cellencomplexen worden vooral mensen opgesloten die geen strafbaar feit hebben gepleegd Ze wachten in zo n cellencomplex op uitzetting na een afgewezen asiel aanvraag In de maand na de ramp trof de brandweer bij controles tot 2 maal toe openstaande brandwerende deuren aan in het resterende deel van het complex De gemeenteraad van Haarlemmermeer drong daarop aan op onmiddelijke sluiting maar dat ging de Burgemeester aanvankelijk te ver Toen ook een 3e brandweer controle nog steeds tekortkomingen vaststelde en de Minister van Justitie zich hierover niet al te druk wenste te maken trok de gemeente Haarlemmermeer uiteindelijk de gebruikervergunning in en gaf het bevel het complex per 6 december 2005 te sluiten De Minister heeft dit besluit echter per Koninklijk Besluit vernietigd iets wat slechts in zeer zeldzame gevallen voorkomt namelijk wanneer het landsbelang alle andere belangen overstijgt Over de hoofden en de veiligheid van de illegale buitenlanders heen werd hier een machtstrijd tussen overheden uitgevochten Het cellencomplex bleef open De gemeente Haarlemmermeer stelde een eigen Commissie Hendrikx in die de brand en de rol van de gemeente daarin onderzocht De Commissie Hendrikx kwam tot de conclusie dat de gemeente niets te verwijten viel maar daar was de OnderzoeksRaad voor de Veiligheid het niet mee eens De gemeente had er niet blindelings van uit moeten gaan dat de rijksoverheid wel wist wat ze deed maar had eigen deskundigheid moeten aantrekken om de situatie te beoordelen voordat de gebruiksvergunning werd afgegeven De Raad pakte het onderzoek grootscheeps en zeer nauwgezet aan In haar rapport gaf de Raad zeer gedetailleerd aan welke overheidsdiensten ernstige fouten hadden gemaakt tijdens de bouw en het beheer van het cellencomplex waardoor de gevolgen van een celbrand zo ernstig hadden kunnen worden Al voor het verschijnen van het definitieve rapport maakten de uitgelekte harde conclusies een storm van politieke emoties los

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_schiphol_261005.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Vliegtuigcrash Turkish Airline 737, Zwanenburg, Haarlemmermeer
  uur vraagt de meldkamer Haarlem hulp van de meldkamer in Amsterdam om 55 ambulances te regelen Amsterdam heeft dan al op grond van de bij hen binnengekomen 112 telefoontjes ambulances op weg gestuurd naar de Kromme Spieringweg De MKA Amsterdam schakelt de Landelijke Meldkamer Ambulancezorg LMAZ in teneinde ook in andere regio s vrije ambulances op te roepen Om 10 44 uur vraagt de eerste ambulance op de rampplek aan de meldkamer Haarlem om een MMT Er gebeurd niets met dat verzoek Om 10 46 uur gaat de meldkamer Haarlem hun eerste Geneeskundige Combinatie alarmeren Om 10 52 uur wordt de 2e Geneeskundige Combinatie van Kennemerland opgeroepen gevolgd door aanvragen bij de meldkamers van NoordHoland Noord en Hollands Midden voor de 2 andere benodigde Geneeskundige Combinaties Bij iedere Geneeskundige Combinaties hoort ook een Mobiel Medisch Team MMT Een MMT moet telefonisch worden besteld bij de meldkamer waar zo n trauma team onder valt De dichtsbijzijnde trauma heli de LifeLiner 1 staat op het dak van het VU ziekenhuis in Amsterdam en kan binnen 4 minuten op de rampplek zijn Dit team moet dus aangevraagd worden bij de MKA Amsterdam Maar dat doet de meldkamer in Haarlem niet De MKA Amsterdam waar ze al sinds 10 27 uur van de vliegramp weten en door de meldkamer in Haarlem gevraagd is om 55 ambulances te regelen alarmeert de LifeLiner 1 ook niet uit zichzelf Wat niet gevraagd wordt wordt niet geleverd Om 11 00 uur krijgt ook de MKA NoordHoland Noord in Alkmaar vanaf de rampplek een verzoek voor een MMT Zij vragen dit aan bij de Landelijke Meldkamer Ambulancezorg die daarop allevier de vliegende MMT s laat alarmeren Omdat de heli van Groningen buiten dienst is gaan er rond dat tijdstip 3 helicopters op weg naar de Kromme Spieringweg De grond gebonden MMT s in Alkmaar en Leiden die zich niet per heli maar per bus verplaatsen worden niet gevraagd en niet opgeroepen De Lifeliner 2 uit Rotterdam die als eerste is vertrokken bereikt om 11 21 het akkerveld naast de Boeing De LifeLiner 1 zou maar 4 minuten hoeven te vliegen naar de ongevalslokatie maar wordt in een verwarrende conversatie met de meldkamer Haarlem van de ene naar de andere UitGangsStelling op Schiphol gestuurd Pas om 11 28 uur kan de heli uiteindelijk op de Kromme Spieringweg naast de LifeLiner 2 landen Als laatste komt om 11 51 uur ook de helicopter uit Volkel MMT Nijmegen aan Ook zij hebben enige tijd zoekend rondgevlogen Vanaf 11 00 uur zijn vanuit de verre omtrek tot aan Eindhoven aan toe ambulances helicopter MMT s Geneeskundige Combinaties en SIGMA teams op weg naar de Kromme Spieringweg Ook de SAMIJ container uit Enkhuizen wordt ingezet Deze container bevat brandblus en hulpverleningsmateriaal voor hulpverlening in natte gebieden SAMIJ staat voor SAMenwerkende hulpdiensten in het IJsselmeergebied Vanaf 11 30 uur zijn die Geneeskundige Combinaties de SIGMA en Ambulance teams met hun MMT doktoren aan het werk op de rampplek De opvang en triage van de inzittenden in de gewondennesten is in volle gang Trauma teams proberen in het wrak de beknelde slachtoffers te stabiliseren terwijl brandweerlieden ze met draagbare hydraulische apparatuur proberen te bevrijden Overal in het veld staan of liggen passagiers die gewond of verdoofd door de klap uit het wrak zijn geklommen Sommige slachtoffers zijn met stoel en al uit het wrak geslingerd en in de modder gedrukt In het wrak staat geen stoel meer op zijn plaats en zitten mensen bekneld De cockpitbemanning is door de instrumentenpanelen achter hen en het neuswiel onder hen verpletterd Ze zijn op slag dood en kunnen niet worden bereikt totdat de brandweer een gat in de panelen maakt Op alle snelwegen van en en naar de rampplek worden rijbanen afgesloten om de hulpdiensten ruim baan te geven De A9 die vlak langs de rampplek voert wordt een groot deel van de dag geheel afgesloten De smalle polderwegen rond het wrak raken gaandeweg verstopt met hulpverleningsvoertuigen Na de crash met de KLM Cityhopper in 1994 heeft de luchthavenbrandweer terreinvaardige crashtenders en een speciaal rupsvoertuig aangeschaft voor het werken in de modderige velden rond het landingsterrein Deze bewijzen nu hun nut Het rupsvoertuig kan met een platte kar gewonden uit het weiland halen maar ook boeren uit de omgeving voeren met hun trekkers gewonden af 120 inzittenden zijn bij de crash gewond geraakt Vanaf de gewondennesten in de schuur worden ze overgebracht naar 11 ziekenhuizen in de omgeving 53 van hen zijn zo zwaar gewond dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen de anderen kunnen na behandeling naar huis Om 13 15 uur zijn alle overlevenden van de rampplek afgevoerd In totaal 750 hulpverleners komen in actie op de rampplek of in sporthal De Wildenhorst in Badhoevedorp die volgens het rampenplan de opvangplek wordt voor niet gewonden en familieleden De niet gewonde passagiers worden met bussen naar sporthal De Wildenhorst in Badhoevedorp overgebracht waar ook familie en afhalers worden opgevangen Maar de impact van de crash is zo groot geweest dat de hulpverleners in de middag besluiten om voor alle zekerheid alle overlevenden voor controle naar een ziekenhuis over te brengen De overleden passagiers worden geborgen en in een mortuarium op Schiphol ondergebracht De overleden cockpitbemanning blijft nog lang in het wrak achter om onderzoek naar de cockpit omstandigheden mogelijk te maken De overleden slachtoffers zijn 5 Turken en 4 Amerikanen 3 van hen waren Boeing medewerkers Behalve de cockpitbemanning is ook een steward van Turkish Airlines overleden Om 16 42 uur is de inzet van de zwaailichtensector op het rampterrein beëindigd en nemen de ongevals onderzoekers het akkerveld in beslag voor sporenonderzoek De Flight Data Recorde r en de Cockpit Voice Recorde r worden uit het wrak geborgen en naar Parijs overgebracht waar apparatuur is om dit type recorder uit te lezen Het ramptterein wordt om 19 30 uur als Plaats Delict overgedragen aan Justitie die moet gaan onderzoeken of er strafbare feiten aan de ramp ten grondslag hebben gelegen Dit sporenonderzoek neemt dagen in beslag de traditionele blauwe tentjes van de forensische onderzoekers maken dan ook plaats voor een enorme partytent naast het vliegtuig Op 15 maart werd het wrak uit het weiland getakeld en afgevoerd naar een hangar in Schiphol Oost De oorzaak De TK1951 maakt een ILS Cat1 automatische landing de enige van de 3 Instrument Landing System categorieën waar de co piloot ervaring mee heeft Het zicht op de baan is met 4 5 kilometer veel beter dan de minimum beslissingshoogte voor een categorie 1 landing De piloten hoeven dus niet noodzakelijkerwijs een automatische landing te maken maar ze doen dat vooral voor de routine en om brandstof te besparen hetgeen heel gebruikelijk is Het Instrument Landing System bestaat uit 2 radio bakens langs de baan die de baanrichting aangeven de localizer en de ideale daalhoek de glide slope Localizer en glide slope bakens De automatische besturingssystemen van het vliegtuig kunnen aan de hand van deze radio signalen aangevuld met gegevens van de radio hoogtemeters het toestel automatisch in de juiste daal hoek en snelheid naar de baan brengen en laten landen Zodra het toestel op de baan staat trekken de automatisch besturingssystemen zich terug en moeten de piloten zelf het toestel afremmen Een automatische besturingssysteem bestaat uit een dubbel uitgevoerde auto pilot die de rol en richtingroeren bedient waarmee het toestel van koers en hoogte kan veranderen de auto throttle die de gashendels bedient waarmee de snelheid wordt bepaald en een mode control panel waarmee de bemanning het systeem opdrachten geeft zoals de vlucht modus de gewenste horizontale en verticale snelheid en de vlieghoogte In een Boeing 737 800 gebruiken de linker auto pilot en de auto throttle de gegevens van de linker radio hoogtemeter terwijl de rechter auto pilot de rechter radio hoogtemeter gebruikt Een vliegtuig heeft meerdere hoogtemeters De hoogtemeters voor de normale vlucht op kruishoogte worden door barometerdruk aangedreven Ze zijn niet zo nauwkeurig maar goed genoeg voor hun werk op grote hoogte Zodra het vliegtuig echter een landing moet maken op de automatische piloot moeten er nauwkeuriger hoogtemeters gebruikt worden om de exacte vlieghoogte door te geven aan het automatische besturingssysteem Deze radio hoogtemeters LRRA Low Range Radio Altimeter s werken in een Boeing 737 op hoogtes onder de 2500 voet Als het toestel op de grond staat geeft de meter een hoogte tussen 2 tot 6 voet aan LRRA s werken met een aparte zender en ontvanger onder het vliegtuig Beide meters hebben aparte antenne s De radio hoogtemeters berekenen het tijdsverschil tussen het zenden en onvangen van een signaal naar de grond en weten zo de exacte vlieghoogte Het is 10 15 uur als de bemanning boven Flevoland op een hoogte van 8400 voet opeens een waarschuwing krijgt dat het landingsgestel neergelaten moet worden Dat is vreemd in deze fase van de landing maar de bemanning doet daar verder niets mee Volgens de Flight Data Recorder is dit het moment waarop de linker radiohoogtemeter 8 voet op het instrumentenpaneel van de gezagvoerder laat zien Nu de linker radio hoogtemeter een foutieve waarde in de display van de gezagvoerder aat zien terwijl de rechter meter op het paneel van de co piloot de juiste hoogte aangeeft had de bemanning dus moeten afzien van een automatische landing Maar de afwijking wordt niet opgemerkt en er wordt ook geen aandacht besteedt aan de reden waarom het landingsgestel al zo vroeg neergelaten moest worden De TK1951 zet automatisch bestuurd de daling in en maakt een linkerbocht boven Zaandam om op te lijnen met baan 18R De TK1951 vliegt sinds het vertrek uit Istanbul op de rechter auto pilot Al kort na de start registreert de Flight Data recorder dat de linker radio hoogtemeter een foutieve waarde aangeeft maar de radio hoogtemeters worden bij de start niet gebruikt en schakelen uit boven de 2500 voet Tijdens de ILS landing op Schiphol wil de crew beide auto pilot systemen gebruiken maar de linker wordt niet actief Uiteindelijk wordt de nadering ingezet met alleen de rechter auto pilot operationeel maar uit de cockpit voice recorder kan worden opgemaakt dat de piloten menen dat beide systemen werkten hoewel dat enkelvoudig gebruik op hun display met single channel wel werd weergegeven Er wordt door de bemanning in ieder geval geen aandacht besteedt aan de reden waarom de linker auto pilot niet in werking wil komen Overigen is het bij een ILS cat1 nadering niet noodzakelijk dat beide auto pilots actief zijn Maar nu krijgt de rechter auto pilot zijn hoogte informatie van de goedwerkende rechter radio hoogtemeter terwijl de auto throttle zijn informatie krijgt van de linker radio hoogtemeter die onveranderlijk 8 voet aangeeft De vluchtmodus is zo ingesteld dat de auto pilot de glide slope moet onderscheppen en volgen Op het moment dat ook de andere vliegcondities zoals de stand van de vleugelkleppen de flaps en de daalsnelheid overéénkomen met de stand zoals ze zijn ingeprogrammeerd als zijnde vlak boven de baan meent de auto throttle dus dat de Boeing kan gaan landen In die laatste meters trekt de auto throttle de gashendels dicht Daarmee wordt de snelheid uit het toestel gehaald klaar om de wielen op de baan te zetten Dit heet de retard flare positie Maar de TK1951 is nog lang niet boven de baan Daarvoor moet de Boeing nog zeker 2 kilometer vliegen en 1000 voet zakken Ondertussen probeert de rechter auto pilot die wel de juiste hoogte informatie heeft het glijpad en de daalsnelheid zo goed mogelijk te blijven aanhouden Omdat de motoren door de auto throttle in de idle stand zijn gezet en dus geen vermogen meer leveren is er weinig luchtstroom meer over de vleugels en dreigt te toestel weg te zakken De auto pilot kan dat alleen maar opvangen door de neus steeds verder op te trekken De bemanning merkt niets van dat alles De gegevens van de linker radio hoogtemeter en de linker auto pilot worden op het linker instrumentenpaneel Primary Flight Display getoond dat van gezagvoerder Op het rechter paneel dat van de co piloot staan de gegevens van de rechter LRRA en de rechter auto pilot De linker Primary Flight Display van de gezagvoerder met in de rechtercirkel de luchtdruk hoogtemeter en in de linkercirkel de foutieve waarde van de radio hoogtemeter Linksboven geeft de aanduiding RETARD de foutieve auto throttle positie weer Eindrapportage Onderzoeksraad voor de Veiligheid blz 23 Het display van de gezagvoerder laat nu een heel ander beeld zien dan dat van de co piloot De modus staat op RETARD de roll en pitch bar zijn van het scherm verdwenen en de radio hoogtemeter staat op 8 Volgens het scherm van de gezagvoerder is de Boeing aan de laatste meters van de vlucht bezig maar de baan is nog een eind verderop Op het scherm van de co piloot ziet alles er redelijk normaal uit Wel is de pitch de hoek die het vliegtuig maakt over zijn dwarsas en dus de hoek waarmee de neus de lucht in wijst te hoog en de snelheid te laag voor dit moment in de vlucht Ook de observer die uit veiligheidsredenen als extar bemanningslid de gang van zaken in de gate moet houden op deze LineFlight Under Supervision waarnemer merkt geen bijzonderheden op tot hij om 10 24 36 uur zegt dat er een defecte radio hoogtemeter is De gezagvoerder bevestigd dat in het Turks Tamaaaam Oookee maar doet er verder niets mee Om 10 25 47 uur gaat opeens de stick shaker bewegen De stick shaker laat de stuurkolom trillen en maakt een ratelend geluid als het vliegtuig dreigt te overtrekken of stallen De hoek van de vleugels ten opzichte van de langsstromende lucht is dan zodanig dat er geen draagkracht meer onder de vleugels wordt opgebouwd Als hier niets aan gedaan wordt zal het vliegtuig als een baksteen uit de lucht vallen Bij een vliegtuig waarbij de roeren direct met draden aan de stuurkolom zijn gekoppeld gaat de stuurkolom hevig trillen door de krachten die op de roeren worden uitgeoefend Bij een groot vliegtuig met hydraulisch bediende roeren wordt dit effect gesimuleerd door de stick shaker Tot dan is vlucht TK1951 voor de bemanning normaal verlopen maar nu zit de Boeing kort voor de baan en dicht bij de grond zwaar in de problemen De snelheid van de TK1951 is met 107 knopen te laag en de neus is te ver opgetrokken doordat de autothrottle op dat moment al ruim 90 seconden in de retard flare positie stond terwijl de auto pilot het glijpad volgt en dus de neus steeds verder op moet trekken om de daal snelheid aan te kunnen houden Nu heeft de bemanning nog maar heel kort de tijd om het vliegtuig uit de overtrek positie te halen De gezagvoerder neemt de besturing over van de co piloot die intussen conform de overtrek procedure volgas geeft en de neus verder optrekt Maar de auto throttle is nog steeds actief en zet de gashendels direct weer in idle stand De neus gaat nog verder omhoog maar het duurt ruim 10 seconden voordat de bemanning de autothrottle heeft uitgeschakeld en opnieuw volgas kan geven Het duurt dan nog enige seconden voordat de motoren opgespind zijn tot volvermogen Dat duurt te lang het is te laat Het is 10 26 uur precies als de Boeing stalled en als een baksteen uit de lucht valt De staart raakt het eerst de grond Het toestel trekt een spoor van 150 meter door de akker de op vol vermogen draaiende motoren schieten los en ploegen zich ver voor het toestel uit over de akker De zachte natte vettige klei op het akkerland beperkt de gevolgen van de crash waardoor het toestel grotendeels intact blijft en er geen brand uitbreekt als de kerosine uit de gescheurde vleugeltank stroomt De Flight Data Recorder die steeds de laatste 25 vlieguren registreert blijkt in die periode al twee maal eerder op 23 en 24 februar 2009 een dergelijk probleem met de linker hoogtemeter te hebben vastgelegd Er komen meer berichten naar buiten dat de radio hoogtemeters in 737 s waaronder die in de KLM vloot af en toe niet functioneren De 8 waarde van de linker radio hoogtemeter zou er volgens de fabrikant op wijzen dat de informatie van de zendende en de ontvangende antenne direct gekoppeld werden bijvoorbeeld door vochtvorming op de aansluitkabels De Onderzoeksraad voor de Veiligheid somt een aantal aspecten op die het effect van de niet functionerende hoogtemeter hebben versterkt De TK1951 moest van de naderingsverkeersleiding op een hoogte van 2000 voet kort voor de baan indraaien en de localizer oppakken Als ze dat op een afstand van 6 2 mijl hadden gedaan had de Boeing vanzelf in het glide slope signaal van baan 18R terecht gekomen en was het toestel automatisch het juiste glijpad gaan volgen Maar de TK1951 kwam een beetje zuiderlijker op 5 5 mijl op een hoogte van 2000 voet binnen het bereik van het glide slope signaal Op die afstand bevindt het glijpad zich lager dan de Boeing Daarom moest de bemanning eerst op het mode control panel de vluchtmodus omschakelen naar vertical speed om een stukje te dalen tot het systeem het glide slope signaal had onderschept en daarna de glide slope modus weer terugzetten Die extra handelingen maakten dat ze de landings checklist niet vóór de beslissingshoogte van 1000 voet hadden afgewerkt Nu zou volgens de Raad de gezagvoerder moeten besluiten de landing af te breken want het vliegtuig was op dat punt in de nadering nog onstabiel Dit is een discutabel standpunt De vliegtuig zat goed voor de baan de baan was in zicht er waren op dat moment voor de bemanning geen afwijkingen op een normale nadering Op dit punt de landing afbreken zou veel complicaties met zich meebrengen Er zou opgetrokken moeten worden rondgevlogen om opnieuw tussen het andere vliegverkeer in te voegen en op te lijnen voor de 18R De vlucht zou te laat aankomen en er zou nodeloos brandstof worden verbruikt Het is dus niet verwonderlijk dat de gezagvoerder besloot door te gaan

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_schiphol_250209.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Vliegtuigcrash Abadan, Perzië
  P 303 in Karachi aan 2 weken later dan gepland Ook hier wordt weer 2 weken lang aan de Mariner gesleuteld Op 20 juli vertrekt de P 303 voor de volgende strech naar Abadan in Perzië om 2 dagen later door te vliegen naar Athene Na het vertrek uit Abadan doet zich opnieuw een motorstoring voor De piloot keert terug naar Abadan en maakt op één motor een noodlanding Het veelgeplaagde watervliegtuig komt 30 meter voor de landingsbaan in het woestijnzand terecht maar overleeft de landing De MarineLuchtvaartDienst besluit om vanuit Nederland een reparatieploeg met 2 nieuwe motoren naar Abadan te sturen In de hitte van de woestijn volgt een moeizame reparatieklus terwijl de bemanning per KLM naar huis gaat Het is eind augustus 1958 als een nieuwe bemanning in Abadan klaarstaat om de opgelapte P303 en de reparatieploeg naar Nederland te brengen Het verloop Op 10 september 1958 is het dan eindelijk zo ver bijna 2 maanden na het vertrek uit Biak De reparaties zijn klaar en de nieuwe bemanning zal de Mariner naar Athene vliegen de volgende stop op de reis Direct na de start merkt de piloot dat er weer een olielekkage is in de net vernieuwe bakboordmotor Hij keert terug naar Abadan maar vlak voor de landing maakt het toestel opeens een scherpe bocht naar rechts Een vleugel raakt de grond en de P 303 komt weer in het woestijnzand terecht Dit keer loopt het minder goed af Het vliegtuig staat vrijwel meteen geheel in brand Ondanks de snelle blussing door de brandweer van de dichtbijzijnde raffinaderij van Abadan komen alle 10 inzittenden 4 crewleden en 6 mensen van de reparatieploeg om in de vlammen de resten van de P 303 De slachtoffers worden volgens het dan geldende Marine voorschrift ter plekke begraven net zoals dat gebeurde met militairen die in Indië sneuvelen Pas in 2003 worden ze in Nederland herbegraven op de begraafplaats Duinrust in Katwijk De oorzaken De P 303 trok bij zijn noodlandingspoging op Abadan vlak boven de grond opeens scherp naar rechts weg waarna een vleugel de grond raakte De scherpe draai naar rechts werd veroorzaakt doordat de stuurboord propeller in reverse pitch kwam te staan de achteruit stand die alleen gebruikt wordt om na de landing het toestel af te remmen De crew had tevoren gemeld dat ze olielekkage hadden in de bakboord motor Er lijkt geen oorzakelijk verband te zijn tussen die twee maar de reden waarom de stuurboord propeller in reverse pitch is komen te staan is nooit opgehelderd De pitch van de propellerbladen de stand van de bladen ten opzicht van de luchtstroom wordt hydraulisch bediend Het kan een defect aan dat mechanisme zijn geweest door een soortgelijk defect is op 25 september 1992 een Dakota in de Waddenzee verongelukt Het kan ook zijn dat de piloot druk bezig het kreupele toestel te laten landen een bedieningsfout heeft gemaakt De cockpit van een Mariner is rudimentair en weinig gebruiksvriendelijk ingericht ergonomisch ontworpen dashboards drongen pas veel later door

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_abadan_100958.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Scheepsramp Lake Fithian, Hooghly rivier, Calcutta, India
  vast op de spudpaal Voor is de bakboord draad op een walanker dooiebed vastgemaakt terwijl de stuurboorddraad op een rivieranker staat Met de lieren is het schip wat opzij uit de sterke stroming getrokken De bemanning die niet nodig is voor de reparatie is onderdeks voor het avondeten of om kaart te spelen Alleen cutterbaas Nentjes is aan dek Het is 20 30 uur en aardedonker als Nentjes aan de lichten op de wal ziet dat de zuiger zich verplaatst Dat komt vaker voor en dan moet één van de draden met behulp van de lier strakker aangetrokken worden Daarom gooit hij de rem van de bakboordlier om de draad aan te kunnen trekken maar de aandrijving pakt niet De draad slipt door Ook als de cutterbaas de rem er weer opgooit blijft de draad doorslippen De Lake Fithian draait in de sterke stroom om de spudpaal en komt scheef te liggen De cutterbaas probeert de cutterladder te laten zakken om zo het schip aan de voorkant grip te geven maar het is te laat Waarschijnlijk raken de stoomketels door het scheefhangen los van hun bevestigingspunten de stoelen Onder dat gewicht kapseist het schip onmiddelijk Een groot deel van bemanning slaagt erin naar buiten te komen en zich op de drijvende persbuizen in veiligheid te brengen Sommigen komen in het snelstromende water terecht Wachtmachinist Prins wordt 4 5 kilometer verderop door de bemanning van de Queen van Holland uit de rivier gered maar 13 andere opvarenden verdrinken in het snelstromende water 4 man blijven in het wrak achter Hun lichamen kunnen slechts met veel moeite uit het vol modder gelopen wrak wordt bevrijdt Er is één vermiste Het lichaam van cutterbaas Jos van der Starre wordt nooit meer teruggevonden Het wrak van de Lake Fithian op de achtergrond links van het midden de Queen of Holland Het wrak van de Lake Fithian ligt ongunstig voor het scheepvaartverkeer en vormt een nieuw punt van aanslibbing maar het is erg moeilijk om de resten uit de modder te verwijderen 3 maanden later kan Wijsmuller uit IJmuiden met het bergingsvaartuig Help het wrak onder water in stukken opblazen en lichten De Help licht de cutterladder van de Lake Fithian De oorzaken De ramp werd veroorzaakt doordat een zijdraad die het schip op zijn plaats moest houden over de bakboordlier slipte De kabeltrommel van de lier wordt door een rem vastgehouden om ervoor te zorgen dat de draad strak blijft staan Uit het relaas van cutterbaas Nentjes valt op te maken dat zowel de rem als de aandrijving van de kabeltrommel niet pakten Een uur voor de ramp was de vloedstroom de Tidal Bore op komen zetten De Tidal Bore verhoogt de waterstand met enkele meters en stroomt tegen de rivierstroom in waardoor er hevige tegen gestelde krachten op het schip en het ankerwerk worden uitgeoefend De Lake Fithian opereerde al bijna 2 jaar in deze moeilijke omstandigheden in een heet en vochtig klimaat Het schip had het laatste onderhoud in 1958 in Aden

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_calcutta_181160.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Autobus rijdt in de Maas Dinant, België
  trekt met al zijn krachten aan de handrem maar de bus gaat steeds sneller de steile weg af De Rue Saint Jacques wordt in het stadje steeds smaller De chauffeur stuurt uit alle macht door het bochtige straatje en probeert de bus langs een muur tot stoppen te brengen maar ook dat lukt niet De bus davert aan het eind van de Rue Saint Jacques over 2 kruispunten en schiet door het hekwerk de Maas in Het voorruit is kapot zodat de bus vrijwel meteen vol water loopt en met de voorkant eerst onder water verdwijnt Het einde van de smalle Rue Saint Jacques waar de bus rechtdoor het water inreed bij de witte pijl de Rue Saint Jacques De rampenbestrijding Om 13 21 uur wordt het 900 alarmnummer gebeld maar er gaat iets fout bij de 900 centrale waardoor het 2 minuten duurt voordat de brandweer wordt gealarmeerd Intussen is een brandweerduiker al door bekenden gebeld dat er een bus in de Maas gereden is Hij gaat per eigen auto op weg en komt als eerste duiker aan bij de bus Dan zijn er al schippers met bootjes aan komen varen De bus ligt helemaal onder water zo n 15 meter uit de kant in de sterke stroom maar de redders kunnen op het dak staan Het lukt hen echter niet direct om de dakluiken open te maken Rond 13 30 uur lukt het de brandweerduikers wel 19 inzittenden worden één voor één naar de kant gebracht waar ze gereanimeerd worden maar het is te laat 2 mensen worden aanvankelijk vermist en pas later die dag achter en halfonder de bus op de Maasbodem gevonden Vier inzittenden hebben zichzelf wel uit de bus kunnen bevrijden Wilma Cuppens en dan nog haar verloofde Harrie van den Munckhof zitten achterin de bus Harrie probeert eerst de achterste nooddeur te openen Ook het achterste dakluik gaat niet open maar zodra de bus helemaal vol water staat lukt het Harry via een schuifraam naar buiten te komen Ook zijn verloofde Wilma en een jong meisje Annie Vervest kunnen via dat raam ontsnappen Reisleidster Mieke Duffues kan zich voorin de bus uit de deur wurmen en naar de andere oever zwemmen De overlevenden worden een nacht opgevangen in een ziekenhuis en gaan de volgende dag met een taxi achter de vrachtauto s met de lijkkisten aan terug naar Eindhoven De bus wordt nog dezelfde avond uit de Maas getakeld De bus wordt uit het water getakeld op dezelfde plek waar hij erin reed In Nederland kreeg de ramp weinig aandacht De Apollo 11 was op weg naar de maan en eiste alle media aandacht op Pas 40 jaar na de ramp op 18 juli 2009 werd een herdenking gehouden bij een nieuwe plaquette aan de oevers van de Maas Wilma en Harrie van den Munckhof bij de plaquette De oorzaken De DAF bus uit 1956 was oud maar in goede staat Uit technisch onderzoek bleek later dat er niets mis was met de bus

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_dinant_150769.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Zwaailichten.org: Vliegtuig crash Zanderij, Paramaribo, Suriname
  crew heeft van hun positie ten opzichte van de baan die ze af en toe kunnen zien door de mist en de bewolking heen Maar opeens geeft het Ground Proximity Warning System met een electronische stem aan dat het vliegtuig niet meer de juiste naderingshoek heeft en de grond te snel nadert De captain zet echter na 10 seconden de waarschuwende stem af De co piloot leest op de hoogtemeter af dat het vliegtuig op 200 voet zit wat de captain een prima hoogte vindt OK MDA Minimum Decent Altitude In werkelijk zou dat 560 voet moeten zijn voor een VOR DME landing of 260 voet voor een ILS landing Het vliegtuig zit dus veel te laag en daalt verder 13 seconden later raakt motor 2 een boom De rechtervleugel raakt een andere boom Om 04 27 uur lokale tijd 3 kilometer recht voor de runway en midden in de Surinaamse jungle slaat de DC 8 over de kop en vliegt in brand Het wrak van de Anthony Nesty in de jungle Reddingswerk 11 passagiers worden uit het staartstuk geslingert Ze raken zwaargewond maar zijn de enige overlevenden van vlucht PY 764 176 inzittenden waaronder de crew komen om 8 slachtoffers kunnen in 1989 niet geïdentificeerd worden maar het Nederlandse Rampen Identificatie Team doet eind 2007 alsnog een poging daartoe Van het Kleurrijk Elftal overleven 3 leden de ramp Twee van hen Sigi Lens en Radjin de Haan keren weer terug op het voetbalveld Edu Nandlal houdt er een blijvende dwarsleasie aan over Er zijn maar liefst drie monumenten die deze ramp gedenken Op de plaats van de ramp Op Begraafplaats Rusthof in Paramaribo In Amsterdam om de hoek bij Café de Draver op het s Gravesandeplein De oorzaken De crashsite ten opzichte van de runway Zowel het vliegtuig als de vliegveld voorzieningen waren in een dusdanige conditie dat de VOR DME landing onder de mistige weersomstandigheden veilig had kunnen worden uitgevoerd Het zicht was niet optimaal maar tussen de flarden mist en bewolking door kon de bemanning zich voldoende oriënteren om met de opgegeven radiaal het VOR baken te kunnen aanvliegen Aan de hand van de DME gegevens zou de ervaren bemanning de juiste naderingshoek moeten kunnen instellen en vasthouden In plaats daarvan concentreerde de crew zich op het Instrument Landing System waarvan de co piloot wist dat deze niet gebruikt mocht worden We don t legally have an ILS De toren had hem dan ook de approach clearance gegeven voor een VOR DME nadering maar niet voor een ILS landing Een ILS geeft zowel de richting als de naderingshoek glide slope naar de landingsbaan aan De vliegers hoeven alleen maar op hun instrumenten te kijken en de aanwijzigingen daarvan op te volgen De captain was het eens met zijn co piloot dat het ILS nodig was we have to use it De eerste 2 pogingen om de runway met de ILS instrumenten in beeld te krijgen mislukten en de crew had er ook weinig vertrouwen in I don

  Original URL path: http://www.zero-meridean.nl/c_paramaribo_070689.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive •