archive-nl.com » NL » Z » ZOPARO.NL

Total: 6

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoparo Administratie Almere
  dan Zoparo Administraties u een stukje werk uit handen nemen Door uw administratie uit te besteden aan Zoparo Administraties heeft u meer tijd voor uw organisatie Uw boekhouding is bij ons in goede handen De boekhouding kan door ons ingevoerd worden Tevens kunnen wij ook voor u de salarisadministratie verzorgen Daarnaast kunnen wij u bijstaan in allerlei andere administratieve processen Door onze efficiency kunnen wij betaalbare kwaliteit en service leveren

  Original URL path: http://www.zoparo.nl/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Zoparo Administratie Almere
  Administraties is niet alleen DE administratieve partner voor het midden en kleinbedrijf ook andere administratie en accountantskantoren kunnen bij Zoparo Administraties terecht voor professionele administratieve ondersteuning Daarnaast is het ook voor particulieren mogelijk om ons in te schakelen voor bijvoorbeeld

  Original URL path: http://www.zoparo.nl/doelgroep.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Zoparo Administratie Almere
  ingevoerde gegevens Controleren en eventueel corrigeren van de boekhouding Periodieke uitdraai van de openstaande posten Doen van aangifte BTW aangifte ICT aangifte Inkomstenbelastingaangifte Vennootschapsbelastingaangifte Dividendbelasting Opmaken van rapportage Rapportage in de vorm van een balans en verlies winstrekening En natuurlijk uitleg in begrijpbare mensentaal Verzorgen personele administratie Vertrouwelijke zaken mogen niet in uw organisatie bloot komen te liggen Voorkom problemen en besteed de personele administratie uit Salarisadministratie Loonheffingsaangifte Jaarafsluitingen Heeft

  Original URL path: http://www.zoparo.nl/diensten.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Zoparo Administratie Almere
  abonnement omvat o a het invoeren van de boekhouding in een boekhoudpakket doen van aangiften omzetbelasting en loonbelasting De kosten per maand bedragen voor een Eenmanszaak 150 inclusief salarisadministratie 200 voor een VOF van 2 personen 175 inclusief salarisadministratie 225 en voor een BV vanaf 200 afhankelijk van de situatie inclusief salarisadministratie vanaf 250 Controle en advieswerkzaamheden Onder deze werkzaamheden wordt verstaan het controleren van de grootboekkaarten het opmaken van

  Original URL path: http://www.zoparo.nl/tarieven.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Zoparo Administratie Almere
  passen c q door te voeren tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt Het honorarium van opdrachtnemer zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per maand per kwartaal of per jaar na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend Artikel 10 Betaling Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen doch in geen geval later dan veertien dagen na de factuurdatum Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op Indien opdrachtgever niet binnen de onder 10 1 genoemde termijn heeft betaald is opdrachtnemer gerechtigd nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van opdrachtgever Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is opdrachtnemer gerechtigd onverminderd zijn overige rechten de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur Artikel 11 Reclames Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt Reclames als in het eerste lid bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op In geval van een terecht uitgebrachte reclame zulks ter beoordeling van opdrachtnemer heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium Artikel 12 Leveringstermijn Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder

  Original URL path: http://www.zoparo.nl/algemenevoorwaarden.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Zoparo Administratie Almere
  BTW nummer NL130919500B01 KVK nummer 39093975 ABN AMRO Bank 55 82 71 960 Postbank 1834268 Routebeschrijving Afkomstig vanaf Amsterdam Vanaf de A1 richting Amersfoort neemt u de A6 richting Almere Lelystad Vervolgens neemt u op de A6 afslag 5 Almere Stad Zeewolde Links voorsorteren Onderaan de afslag de stoplichten links nemen Vervolgens rijdt u onder de A6 door U rijdt op de Veluwedreef Dan gaat u bij de volgende twee

  Original URL path: http://www.zoparo.nl/contact.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive •