archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fotoalbum-locaties Waterschap Zuiderzeeland - Zuiderzeeland
  Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Contact Fotoalbum locaties Waterschap Zuiderzeeland Fotoalbum locaties Waterschap Zuiderzeeland 1 2 volgende Het Waterschapshuis Gemaal de Blolcq van Kuffeler AWZI Almere Gemaal Vissering AWZI Tollebeek Gemaal Smeenge Gemaal Lovink AWZI Dronten AWZI Lelystad Gemaal Wortman 1 2 volgende Navigatie Sla navigatie over Contact Adressen en routes Watervragen Over deze site Colofon Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/fotoalbum/fotoalbum-locaties/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Melding schade of overlast - Zuiderzeeland
  is van acuut gevaar directe overlast of schade doordat bijvoorbeeld het water veel te hoog staat u veel dode vissen ziet of er is een lekkage in een dijk bel dan 0320 274 911 24 uur per dag 7 dagen per week In minder ernstige situaties horen we ook graag wat er aan de hand is bij voorkeur via het meldingsformulier Meldingsformulier schade of overlast Wat is schade of overlast Schade kunt u constateren aan bijvoorbeeld gewas waterpeil uitvoerwerkzaamheden onderhoud dijk watergang kabels leidingen bagger Bij overlast kunt u denken aan zwerfval kadavers beplanting boten steigers vlonders muskus of beverratten obstakels in het water of uitvoerwerkzaamheden Wel of niet acuut Voorbeelden van situaties waar u last van kan hebben maar die niet acuut moeten worden opgelost zijn vuil dat in het water drijft zijn overmatige plantengroei in sloten en vaarten of schade aan wegen op dijken Vragen Twijfelt u of de situatie wel of niet spoedeisend is U kunt natuurlijk ook tijdens kantoortijd met ons bellen 0320 274 911 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meld schade of overlast altijd Hoe sneller u een melding maakt hoe sneller wij een probleem kunnen oplossen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/@4477/schade-overlast/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Huiskamergesprekken - Zuiderzeeland
  bestuurlijk overleg met de provincie gemeenten en maatschappelijke organisaties We willen echter ook graag contact hebben met georganiseerde bewoners denk hierbij aan dorps en bewoners verenigingen en wijkraden Waterschap Zuiderzeeland wil op deze manier merken hoe bewoners uit Flevoland denken over het waterschap het werk dat het doet en hoe het dit doet Praten met een bestuurslid Voor het contact met de bewonersgroepen hebben we zogeheten huiskamergesprekken bedacht Daarbij komt een lid van het dagelijks bestuur van het waterschap met een ambtenaar langs bij de dorpsvereniging Na een korte introductie over het waterschap is de vloer aan de leden van de vereniging om het waterschap het hemd van het lijf te vragen of het vuur aan de schenen te leggen Elk onderwerp kan wat ons betreft ter tafel komen Wij hopen dat u hiervoor belangstelling heeft Huiskamergesprek organiseren Als dat zo is horen wij graag wanneer een bezoek u uitkomt U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie telefoon 0320 274 840 of e mail communicatie zuiderzeeland nl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Klantenpanel Digitaal panel Huiskamergesprekken Agrarisch panel Boswachter Harco Bergman Trefwoorden meepraten Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/huiskamergesprekken/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Keukentafelgesprekken - Zuiderzeeland
  Keukentafelgesprekken Keukentafelgesprekken Waterschap Zuiderzeeland hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners Daarvoor worden verschillende middelen ingezet onder andere het Klantenpanel Om te horen wat de doelgroep agrariërs vindt van het waterschap organiseert Zuiderzeeland vanaf oktober zogeheten keukentafelgesprekken Zitten we binnenkort bij u aan de keukentafel Het concept is vrij simpel We nodigen onszelf bij een agrariër uit en vragen of hij zijn buren wil uitnodigen We hopen dan met een groep van ca 10 agrariërs aan tafel te zitten Namens het waterschap komen twee heemraden en een medewerker van de afdeling Communicatie aan tafel bijzitten U zorgt voor de koffie wij voor iets bij de koffie en een bloemetje voor de gastheer vrouw Wederzijds begrip Tijdens die keukentafelgesprekken van ca 10 00 12 00 uur kan en mag alles aan de orde komen U kunt om opheldering vragen vragen naar de toekomst van het waterbeheer problemen aankaarten etc Verwacht niet dat Zuiderzeeland met panklare oplossingen komt tijdens de gesprekken Dat kan niet wel kunnen zaken uitgelegd worden begrip worden gevraagd of zaken later worden uitgezocht Doel van de gesprekken is om meer wederzijds begrip te kweken Zelf keukentafelgesprek organiseren Heeft u belangstelling om een keukentafelgesprek bij u op de boerderij te organiseren Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Waterschap Zuiderzeeland Dat kan per email communicatie zuiderzeeland nl of telefonisch 0320 274 911 De keukentafelgesprekken vinden in principe op donderdagochtend plaats Neemt u ook voor nadere informatie gerust contact op Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Agrarisch panel Keukentafelgesprekken Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Schone spuit en schone sloot biedt mogelijkheden voor Flevolandse agrariërs Aangepast peilbeheer vanwege aanhoudende droogte Trefwoorden agrariërs meepraten Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/artikel/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dijkgraaf en Heemraden - Zuiderzeeland
  dagelijks bestuur van het waterschap De leden hebben onderling de portefeuilles en projecten verdeeld De belangrijkste zaken uit hun portefeuille vindt u hieronder DenH vergadert eens per twee weken Deze vergaderingen zijn besloten De besluiten die tijdens deze vergaderingen genomen worden worden vast gelegd in Besluitenlijsten die u kunt inzien Besluitenlijsten DenH Bestuursprogramma Uitgelicht Dijkgraaf H C Hetty Klavers 0320 274 911 h klavers zuiderzeeland nl Portefeuille Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte Calamiteiten Waterschap Samenleving Communicatie Educatie Bovenregionale projecten Heemraad J Jan Nieuwenhuis Fractie Water Wonen en Natuur mede gesteund door de fractie Natuurterreinen Portefeuille Waterveiligheid Stedelijk waterbeheer en Klimaatadaptieve stad Natuur Medegebruik cultuurhistorie WBP coördinatie 1e loco dijkgraaf Heemraad A J M Lida Schelwald van der Kley Namens de samenwerkende fracties CDA ChristenUnie en SGP Portefeuille Waterkwaliteit Afvalwaterketen Buitenlandbeleid STOWA Aqualysis NWB fonds 2e loco dijkgraaf Download Nevenfunctieslijst college van Dijkgraaf en Heemraden xlsx 149 kB Heemraad A H R Ton Leijten Namens combinatie fractie Werk aan Water en Ongebouwd Portefeuille Watersysteem landelijk gebied Bodemdaling KRW ecologie Agenda Vitaal platteland Schaliegas Siteholdergroep Schokland 3e loco dijkgraaf Heemraad C A A A Camiel Maenhout Fractie Bedrijven Geborgde zetels Portefeuille Bedrijfsvoering doelmatigheid lange termijn Samen Beter Werken Vergunningverlening handhaving watertoezicht

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/dijkgraaf-heemraden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Rekenkamercommissie - Zuiderzeeland
  de AV op 28 januari 2014 heeft besloten tot een herijking van de RKC opereert de RKC als opdrachtnemer van de AV De taak van de RKC is het laten uitvoeren van onafhankelijk en deskundig onderzoek en op basis van de conclusies en bevindingen van dit onderzoek aanbevelingen te geven aan de AV Dit onderzoek is gericht op Doelmatigheid van beleid is de voorbereiding en uitvoering van beleid met de juiste maatregelen en tegen de juiste middeleninzet verlopen Doeltreffendheid van beleid zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald Het onderzoek van de RKC is niet primair gericht op rechtmatigheid Wel kunnen in een onderzoek bevindingen over rechtmatigheid een bijvangst zijn Doel van de onderzoeken Het doel van de onderzoeken van de RKC is het versterken van het lerend vermogen van Waterschap Zuiderzeeland waardoor de AV beter haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen De onderzoeken dienen inzicht te bieden in de prestaties van Waterschap Zuiderzeeland en waar nodig worden aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd De onderzoeken zijn gericht op het door het waterschapsbestuur gevoerde bestuur De RKC hanteert de volgende drie uitgangspunten bij haar onderzoek Zorgvuldigheid betrouwbaarheid en volledigheid bij de verzameling van feiten op basis van de onderzoeksvragen Objectiviteit objectieve en gedegen analyse van de feiten Transparante oordeelsvorming analyse van feiten aan de hand van een expliciet normenkader conclusies op basis van deze analyse Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie onderzoekt ICT Samen Besturen in verbinding met de samenleving Bestuursprogramma Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene Vergadering Trefwoorden bestuur rekenkamercommissie Contact Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Dhr J Van As Beleidsadviseur afdeling Bestuursondersteuning 06 150 37 111 j vanas zuiderzeeland nl Downloads Verordening 2014 pdf 745 kB Onderzoeksprotocol pdf 107 kB Jaarverslag

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/rekenkamercommissie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wet openbaarheid van bestuur - Zuiderzeeland
  informatie van de overheid De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen Overheidsinformatie is altijd openbaar tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken Wob verzoek Iedereen kan een verzoek om openbaarheid van informatie een Wob verzoek indienen bij Waterschap Zuiderzeeland Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden en moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland Afdeling Communicatie Dienstverlening Postbus 229 8200 AE Lelystad Een Wob verzoek kent geen vormeisen maar moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria Geeft in uw Wob verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd Het maakt niet uit op wat voor manier Uw verzoek moet om informatie gaan waar het waterschap over beschikt De informatie moet gaan over beleid van het waterschap of over de voorbereiding en uitvoering ervan Houdt u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is bijvoorbeeld via internet Het kan zijn dat er aan uw verzoek kosten zijn verbonden In dat geval wordt u daar indien gewenst

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/wet-openbaarheid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur - Zuiderzeeland
  Jeugdbestuur Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur Sinds 2010 kent Nederland een Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur JWB Het JWB is een groep van ruim 20 jongeren van tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt Het JWB wil er voor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij water en waterbeheer in ons land Het JWB heeft inmiddels een groot aantal activiteiten ontplooid Zoals ludieke acties maar ook gesprekken met toen nog Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander minister Schulz de Deltacommissaris Tweede Kamerleden etc Jeugdbestuurder Marit Huzen Marit Huzen 17 uit Lelystad is de nieuwe Jeugdbestuurder van Waterschap Zuiderzeeland Zij neemt het stokje over van haar voorgangster Nina Ter Horst voormalig Jeugddijkgraaf Marit versterkt namens Zuiderzeeland het Nationale Jeugdbestuur van de waterschappen Met de ideeën van de Jeugdbestuurder over waterbeheer nu en in de toekomst en hoe jongeren daarbij te betrekken kan het waterschap aan de slag Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Jeugdbestuur Samen Besturen in verbinding met de samenleving Bestuursprogramma Wieke Metzlar nieuwe jeugddijkgraaf Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Waterschap Zuiderzeeland bekend Trefwoorden bestuur jeugdbestuur Website Jeugdwaterschap Blog De voorbereidingen voor het Nationaal Jeugdwaterschapsdebat pdf 252 kB Het kan niet gekker in Limburg pdf 470

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/jeugdbestuur/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive