archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geschiedenis - Zuiderzeeland
  werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Organisatie Geschiedenis Geschiedenis Waterschappen werken al eeuwen met water Uit die strijd om het water is Flevoland ontstaan Het is nieuw land op de bodem van de voormalige Zuiderzee Het Heemraadschap Fleverwaard en het kwantiteitswaterschap Noordoostpolder gingen in 1986 van start Het waterkwaliteitsbeheer in de Noordoostpolder werd nog door het toenmalige Zuiveringsschap West Overijssel uitgevoerd Voor 1986 voerde het Rijk hoofdzakelijk de waterstaatszorg uit Waterschapscanon De Waterschapscanon geeft een overzicht van geschiedenis van het Flevolands watergebied van 4500 voor Christus tot nu Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Fusies overgangsbestuur Ontstaan van ons beheergebied Inpoldering Scheepswrakken zichtbaar in het land Geschiedenis Trefwoorden geschiedenis Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Taken Website Zuiderzeeland Geschiedenis Missie visie Kerngegevens Samenwerken aan water Begroting jaarstukken Waterschapslasten Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water Werken bij Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/geschiedenis/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Jaarstukken - Zuiderzeeland
  Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Organisatie Begroting jaarstukken Jaarstukken Jaarstukken Bekijk de jaarstukken van Waterschap Zuiderzeeland online of download ze e issuu Download 2014 jaarstukken pdf 3 6 MB 2013 jaarverslag pdf 3 3 MB 2012 jaarverslag pdf 4 9 MB 2011 jaarverslag en jaarrekening pdf 944 kB 2010 jaarrekening pdf 733 kB 2010 beleidsjaarverslag pdf 3 9 MB 2009 jaarrekening 2009 beleidsjaarverslag pdf 2 7 MB 2008 jaarrekening pdf 445 kB 2008 beleidsjaarverslag pdf 2 7 MB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Jaarstukken 2014 online Jaarstukken Begroting jaarstukken Trefwoorden jaarverslag Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Taken Website Zuiderzeeland Geschiedenis Missie visie Kerngegevens Samenwerken aan water Begroting jaarstukken Waterschapslasten Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water Werken bij Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog water

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/begroting/jaarstukken/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Samenwerken aan water - Zuiderzeeland
  tijdig betrekken van de organisaties bij te nemen maatregelen De deelnemers hebben voorafgaand aan de bijeenkomst een informatiekrant pdf 3 8 MB ontvangen met de meest actuele stand van zaken rondom wateroverlast en waterkwaliteit Op 18 april 2013 vond een bijeenkomst plaats in de Noordoostpolder op 25 april 2013 was een bijeenkomst gericht op Zuidelijk en Oostelijk Flevoland In de rechterzijbalk kunt u de presentaties en het verslag downloaden Op deze bijeenkomsten waren behalve de overheden beroepsvissers sportvissers recreatie natuurorganisaties grondbezitters en de landbouw vertegenwoordigd De belangrijkste vragen van de organisaties betroffen nadere toelichting op de huidige stand van zaken daarnaast werden vragen gesteld over diverse beleidsdoelen en verplichtingen richting Brussel Ook werd expliciet aandacht gevraagd voor tijdige participatie van belanghebbenden Voor zover mogelijk werden vragen ter plekke beantwoord mondeling of aan de hand van een presentatie Ook werd geïnventariseerd bij welke onderwerpen de organisaties betrokkenheid wensen Afgesproken is dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd met als centraal thema de ligging van de natuurvriendelijke oevers waarbij natuurorganisaties recreatie en sport visserij aansluiten Ook komt er een bijeenkomst met als thema maai beheer en visserij Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Presentaties gebiedsbijeenkomst Noordoostpolder 18 april 2013 Waterschap algemene Inleiding Gebiedsprocessen Noordoostpolder pdf 319 kB Waterschap Inleiding KRW gebiedsprocessen Noordoostpolder pdf 204 kB Waterschap in gebiedsproces KRW Noordoostpolder pdf 1 5 MB Provincie in gebiedsproces KRW en NBW Noordoostpolder pdf 138 kB RWS Midden Nederland presentatie gebiedsproces Noordoostpolder pdf 385 kB Waterschap gebiedsproces NBW voldoende Noordoostpolder pdf 1 9 MB Presentaties gebiedsbijeenkomst Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 25 april 2013 Waterschap algemene Inleiding Gebiedsprocessen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland pdf 319 kB Waterschap Inleiding gebiedsprocessen KRW Oostelijk en Zuidelijk Flevoland pdf 204 kB Waterschap in gebiedsproces KRW Oostelijk en Zuidelijk Flevoland pdf 1 9 MB Provincie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/samenwerken-water/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watertoezicht - Zuiderzeeland
  één van de doelen om de gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater te verminderen door de aanleg van een bufferstrook tussen het landbouwgewas en de sloot Het team Watertoezicht voert de werkzaamheden op verschillende manieren uit Naast het informeren adviseren en faciliteren gaan toezichthouders op eigen initiatief op pad surveilleren voeren ze geplande inspecties uit toezicht houden en handhaven ze waar dat nodig is Het is wenselijk om geconstateerde overtredingen tekortkomingen van de waterregels in goed overleg op te lossen Echter soms wordt een overtreding na overleg en gemaakte afspraken met de overtreder niet voldoende hersteld Ook zijn er overtredingen waarover in het verleden al veel is gecommuniceerd In deze gevallen start een handhavingstraject en treedt Waterschap Zuiderzeeland op door het opleggen van een sanctie Lees meer op de pagina handhaving Beleidsnota Watertoezicht Waterschap Zuiderzeeland heeft in de Nota Integraal Watertoezicht 2011 2015 beschreven op welke wijze watertoezicht wordt ingezet om de waterschapsdoelen op het gebied van veiligheid voldoende water en schoon water mede te realiseren Hiertoe stelt het team Watertoezicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma op en schrijft dit team een jaarverslag over de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van watertoezicht De beleidsnota het laatste jaarverslag en het laatste uitvoeringsprogramma zijn in de rechterkolom te downloaden Samenwerking Waterschap Zuiderzeeland werkt samen met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek OFGV Rijkswaterstaat en andere waterschappen om te zorgen voor veilige dijken om wateroverlast tekort te voorkomen en om het water schoon te houden Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek OFGV Op 1 januari 2013 is de OFGV van start gegaan Deze omgevingsdienst voert milieu en omgevingstaken uit voor de provincies Flevoland en Noord Holland én alle gemeente in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek Team Watertoezicht werkt met de OFGV samen op het gebied van toezicht op bedrijven die afvalwater lozen in de riolering Rijkswaterstaat

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/watertoezicht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Klantenpanel - Zuiderzeeland
  mee Klantenpanel Klantenpanel Ook voor Waterschap Zuiderzeeland is het belangrijk om goed te luisteren naar de inwoners in ons gebied Wat vindt u van ons Is die folder wel te lezen Hoe ervaart u onze service Weet u eigenlijk wel wat we doen Om antwoord op die vragen te krijgen heeft Waterschap Zuiderzeeland sinds 2006 een Klantenpanel Door het Klantenpanel is Waterschap Zuiderzeeland beter in staat naar haar inwoners te luisteren en kan daardoor haar werkzaamheden beter laten aansluiten op de verwachtingen van de inwoners Zittingperiode Het Klantenpanel heeft een zittingsduur van drie jaar Samenstelling Het huidige Klantenpanel bestaat uit 15 leden De leden van het Klantenpanel zijn individuele burgers die willen meepraten over het werk van het waterschap en de manier waarop daarover gecommuniceerd wordt Ze zijn geen vertegenwoordiger van een politieke maatschappelijke zakelijke of milieugroepering Door de gevarieerde samenstelling vormen ze een goede afspiegeling van alle inwoners van ons gebied Wat doet het Klantenpanel van Zuiderzeeland en wie zijn de panelleden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Klantenpanel Digitaal panel Huiskamergesprekken Agrarisch panel Boswachter Harco Bergman Trefwoorden meepraten Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/klantenpanel/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Agrarisch panel - Zuiderzeeland
  controles Wat vindt u van onze service Weet u eigenlijk wel wat we doen Ook voor Waterschap Zuiderzeeland is uw mening belangrijk Daarom is Waterschap Zuiderzeeland in 2009 gestart met het agrarisch panel en in 2006 met het klantenpanel Het klantenpanel en het agrarisch panel opereren los van het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland Ze bieden het waterschap de ruimte om op regelmatige basis te overleggen met individuele Flevolanders De panelleden kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het beleid van Zuiderzeeland en over de manier waarop Zuiderzeeland haar klanten benadert en behandelt Met het agrarisch panel is het waterschap goed op de hoogte wat binnen de agrarische sector speelt Hierdoor kan het waterschap de werkzaamheden nog beter laten aansluiten op de verwachtingen van de inwoners Wie Voor het agrarisch panel geldt nadrukkelijk dat het niet de bedoeling is dat mensen plaatsnemen als vertegenwoordiger van een politieke maatschappelijke zakelijke of milieugroepering Het agrarisch panel bestaat uit maximaal 12 agrariërs uit heel Flevoland Bij de samenstelling wordt gekeken of het panel een goede afspiegeling vormt van alle inwoners van ons gebied en de verschillende agrarische bedrijfstakken Reguliere bijeenkomsten Het panel komt vier keer per jaar s avonds bijeen Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Waterschapshuis in Lelystad Mocht het nodig zijn dan kan een extra vergadering worden georganiseerd De leden van het panel ontvangen een vergoeding van 100 inclusief reiskosten per vergadering Informatie Bent u geïnteresseerd in het agrarisch panel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie Postbus 229 8200 AE Lelystad Of mail naar t kombrink zuiderzeeland nl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Agrarisch panel Keukentafelgesprekken Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Schone spuit en schone sloot biedt mogelijkheden voor Flevolandse agrariërs Aangepast peilbeheer vanwege aanhoudende droogte

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/agrarisch-panel-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Jongerenpanel - Zuiderzeeland
  Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Leren over water Leerlingen voortgezet onderwijs Jongerenpanel Jongerenpanel Enthousiaste jongens en meisjes uit Flevoland vormen het Jongerenpanel van Waterschap Zuiderzeeland De panelleden hebben een leeftijd van 14 t m 17 jaar en zijn geïnteresseerd in onderwerpen als communicatie journalistiek of internet en uiteraard alles wat met water te maken heeft De leden van het Jongerenpanel hebben een adviserende rol op verschillende gebieden Hoe denken jongeren over het Waterschap Ze helpen mee met het organiseren van verschillende activiteiten gericht op hun doelgroep Inschrijven Ben je geïnteresseerd in het Jongerenpanel schrijf je dan in Inschrijfformulier Jongerenpanel Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Jongerenpanel Aftrap waterschapsverkiezingen Jeugdwaterdichter Klantenpanel Digitaal panel Trefwoorden jongeren jongerendebat meepraten scholieren Activiteiten Jongerenpanel Ga naar het fotoalbum Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water What s up Leerlingen voortgezet onderwijs Docenten basisonderwijs Leerlingen basisonderwijs Waterlessen Spreekbeurt of werkstuk maken Weetjes over het waterschapshuis De Waterdichter Werken bij Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/leren-water/leerlingen-0/jongerenpanel-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wandelen met de dijkgraaf - Zuiderzeeland
  wandelt dijkgraaf Hetty Klavers met een bekende of onbekende Zuiderzeelander door onze provincie Samen praten ze over het waterschap maatschappelijke thema s ontwikkelingen of het weer Co van den Heuvel 22 september 2015 Dit keer wandelde Hetty Klavers met Co van den Heuvel Annemarie Jorritsma 21 augustus 2015 Dit keer wandelde Hetty Klavers met Annemarie Jorritsma Jules Overmars 11 juni 2015 Dijkgraaf Hetty Klavers wandelde met Jules Overmars Landschapskunstenaar Jeroen van Westen 6 februari 2015 Dit keer wandelde Hetty Klavers met landschapskunstenaar Jeroen van Westen Muskusrattenbestrijder Fenna Reekers 7 november 2014 Dijkgraaf Hetty Klavers wandelt met Muskusrattenbestrijder Fenna Reekers in het Voorsterbos in Marknesse Burgemeester Gerrit Jan Gorter 1 oktober 2014 Dijkgraaf Hetty Klavers wandelt met burgemeester Gerrit Jan Gorter in Zeewolde Architect René van Zuuk 25 april 2014 Dijkgraaf Hetty Klavers wandelt met architect René van Zuuk in Almere Boswachter Harco Bergman 28 maart 2014 Dijkgraaf Hetty Klavers wandelt met boswachter Harco Bergman in het Kuinderbos Jeugddijkgraaf Nina ter Horst 31 januari 2014 Dijkgraaf Hetty Klavers wandelt met Jeugddijkgraaf Nina ter Horst in het Roggebotzand Delen RSS Suggesties Heeft u een suggestie voor de wandeling met de dijkgraaf Een bijzondere Zuiderzeelander of locatie Laat het ons weten communicatie zuiderzeeland

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/wandelen-dijkgraaf/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •