archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • What's up; lesmateriaal VMBO-HAVO-VWO - Zuiderzeeland
  s up lesmateriaal VMBO HAVO VWO What s up Zuiderzeeland is lesmateriaal voor de vakken aardrijkskunde biologie geschiedenis maatschappijleer natuurkunde technasium Nederlands fotografie en techniek Het lesmateriaal en de opdrachten zijn opgebouwd uit twee niveaus Vmbo 2 en 4 Havo VWO 2 en 4 Aanmeldformulier lesmateriaal docent What s up Onder en bovenbouw What s up Zuiderzeeland is ontwikkeld voor de onderbouw en bovenbouw Voor de onderbouw richten wij ons op klas 2 waarin we onderscheid maken in makkelijke en moeilijke opdrachten Op deze manier is het project geschikt voor vmbo en havo vwo klassen In de bovenbouw gaan we uit van klas 4 waarin wij dezelfde differentiatie toepassen als voor de onderbouw Er zijn echter twee uitzonderingen voor natuurkunde zijn alleen modulen voor 4vmbo en klas 2 4 havo vwo ontwikkeld Voor Technasium zijn er alleen lessen ontwikkeld voor havo vwo De reden is dat het vak Technasium alleen aangeboden wordt op havo vwo scholen Project samenstellen Het lesmateriaal What s up Zuiderzeeland is gegroepeerd per niveau en vak Een project bestaat uit een introductieopdracht vijf introductiemodulen zes kernmodulen docentenmateriaal inlog nodig aanvragen Lees de docentenhandleiding pdf 445 kB of bekijk het lesmateriaal online Om makkelijk bij het lesmateriaal te komen kunt u gebruik maken van de volgende URL www zuiderzeeland nl whatsup Algemeen doel lesmateriaal Leerlingen komen in aanraking met de missie van Waterschap Zuiderzeeland De waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel Zuiderzeeland beheert in dit gebied alle dijken watergangen gemalen en waterzuiveringen Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Zie ook What s up lesmateriaal Handleiding docent pdf 445 kB Aanmeldformulier docenten Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en denk mee

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/leren-water/@6193/what%27-up/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschapscanon - Zuiderzeeland
  waterschappen In de vroege Middeleeuwen was West Nederland een drassig veengebied Om de grond te kunnen bewerken en om er te kunnen wonen moest de grond watervrij gemaakt worden Dit en de aanleg van dijken sloten en vaarten regelden de mensen zelf met hun dorp of buurt 1932 De geboorte van het IJsselmeer Waar nu het IJsselmeer Markermeer en de provincie Flevoland zijn was eerst de Zuiderzee Die zee was ontstaan rond het jaar 1200 Deze zee sloeg af en toe hard toe op de eilanden zoals Urk en Schokland Ook overstroomden regelmatig stukken land met zeewater 1942 De Noordoostpolder drooggelegd De Noordoostpolder werd de eerste echte IJsselmeerpolder Eerst moest er gekozen worden waar de dijken zouden lopen die het water tegen moesten houden Op 3 oktober 1939 was de dijk tussen Urk en Lemmer klaar 1957 Grotere kavels in Oostelijk Flevoland Na de Tweede Wereldoorlog besloot de regering ook Flevoland droog te leggen Er was alleen geen geld om de hele polder in één keer af te maken Daarom werd eerst Oostelijk Flevoland gemaakt 1967 Gemaal De Blocq van Kuffeler gereed Om Zuidelijk Flevoland te kunnen maken startte in 1960 de bouw van een dijk Op 18 oktober 1967 werd het gemaal De Blocq van Kuffeler voor het eerst aangezet om het water uit de polder weg te pompen 1988 Recreatie in het Weerwater In het ontwerp van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland kregen woningen en bedrijven veel ruimte De waterhuishouding in allebei de polders moest hieraan worden aangepast 2000 Oproep om ruimte voor water en beter water Nederland krijgt steeds meer te maken met wateroverlast Korte en hevige plaatselijke regenbuien zetten land en straten onder water De schade is groot Deze problemen worden de komende jaren alleen maar groter 2005 Oostvaardersdijk aangepakt De dijken rondom Flevoland moeten zware stormen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/geschiedenis/waterschapscanon/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Werken bij het waterschap - Zuiderzeeland
  Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Werken bij Fotoalbum Werken bij het waterschap Werken bij het waterschap Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water Werken bij Vacatures Stage lopen Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/werken/fotoalbum/fotoalbum-werken/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Energie en gemalen - Zuiderzeeland
  aldus heemraad Ton Leijten Wat doen we daarvoor In 2015 verkent Waterschap Zuiderzeeland welke kansen en mogelijkheden er zijn Er wordt daarbij gekeken naar Energie besparen door de gemalen efficiënter in te richten Denk daarbij aan efficiëntere motoren minder hydraulische verliezen door meer stroomlijning in de gemalen en het optimaliseren van de pompregeling Energie besparen door waar mogelijk minder te bemalen Bijvoorbeeld door water in het watersysteem van Flevoland vast te houden minder water de polder in te laten of door mogelijke peilfluctuaties te benutten Natuurlijk blijft het waterschap de peilen handhaven conform de peilbesluiten Met andere woorden het waterpeil komt niet hoger of lager dan de vastgestelde norm Maar wellicht kan Zuiderzeeland het waterbeheer nog meer richten op het beperken van de afvoer Zelf energie opwekken voor de bemaling Er wordt gekeken naar windenergie zonne energie en waterkracht Daarnaast is de verwachting dat er mogelijkheden zijn als het gaat om het benutten van de warmte en de koude in het water dat het waterschap de polder uitmaalt Duurzaam inkopen van energie Voor de bemaling zal altijd energie nodig zijn Voor zover Waterschap Zuiderzeeland dat niet zelf kan opwekken koopt het waterschap dat duurzaam in Dat kan op meerdere manieren Daarbij wordt onderzocht of het waterschap ook energieflexibel op de energiemarkt kan inkopen om daarmee het opwekken van duurzame energie te stimuleren Met de verkenning brengt Waterschap Zuiderzeeland in beeld welke besparing reëel is en hoeveel het waterschap zelf kan opwekken Eind 2015 wordt een keuze gemaakt welke maatregelen in 2016 verder uitgewerkt worden om ze daarna vanaf 2017 als concrete projecten te kunnen uitvoeren In 2018 is gemaal Vissering op Urk aan renovatie toe De resultaten van het project Energie gemalen past het waterschap op de renovatie toe om dit gemaal zo energiezuinig mogelijk te maken Samenwerken Bij geen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/energie-gemalen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Oosterwold - Zuiderzeeland
  de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning maar gaan ook over wegen en paden groen water en de openbare ruimte Dat is uniek in Nederland bekijk Maak Oosterwold Verantwoordelijk voor het waterhuishoudkundig beheer Zuiderzeeland is als beheersorganisatie niet rechtstreeks betrokken bij de exploitatie van Oosterwold maar is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het waterhuishoudkundig beheer van dat gebied Het waterpeil in dit gebied blijft gehandhaafd Daarnaast mag de waterkwaliteit niet worden beïnvloed Bij de initiatieven zal het afvalwater binnen een gesloten systeem worden behandeld en hergebruikt De lopende pilot van 3 jaar tot 31 december 2016 waarbij gewerkt zal worden op basis van de ISV Oosterwold kan gezien worden als de ideale manier om in de praktijk lessen te trekken uit deze nieuwe werkwijze Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Oosterwold Almere Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland maken afspraken over water in Oosterwold Trefwoorden Oosterwold Klik voor een vergroting Zie ook Maak Oosterwold Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/oosterwold/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actieplan Bodem & Water - Zuiderzeeland
  een goede agrarische opbrengst voor later Hiervoor voert Waterschap Zuiderzeeland samen met LTO Noord en Provincie Flevoland het Actieplan Bodem Water uit Het Actieplan activeert agrarische ondernemers om de nieuwste kennis toe te passen nieuwe praktijkkennis te ontwikkelen en te verspreiden Een gezonde en duurzame landbouw in Flevoland is van belang voor de verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit Een gezamenlijk belang waar alle partijen zich voor in zullen zetten Activiteiten In de periode van 2014 2019 organiseren LTO Noord Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland een programma van activiteiten Daarnaast zijn ze een verbindende factor tussen de al bestaande en komende initiatieven Een actueel overzicht van de activiteiten tips en ontwikkelingen vindt u op www bodemenwaterflevoland nl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Actieplan Bodem Water Project systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start Gratis advies verminderen erfemissies Symposium Flevolandse Bodem op een Keerpunt Goed Boerenerf Trefwoorden agrariërs bodemkwaliteit erfafspoeling Actieplan in beeld In de film over het Actieplan vertellen agrariërs Arnold Michielsen LTO Noord Flevoland Bert Gijsberts Provincie Flevoland Jaap Naaktgeboren en Lida Schelwald Van der Kleij Waterschap Zuiderzeeland waarom het Actieplan zo belangrijk is youtube Navigatie Sla navigatie over Projecten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/actieplan-bodem/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Alle activiteiten - Zuiderzeeland
  TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Actueel Activiteitenkaart Alle activiteiten Alle activiteiten Bekijk hieronder een overzicht van actuele werkzaamheden 1 10 11 20 31 33 volgende Baggeren insteekhaven Almere Buiten 1 november 2015 t m 24 december 2015 Vervangen beschoeiing Leemtocht 1 september 2015 t m 30 september 2015 Plaatsen peilloggers Noordoostpolder 1 oktober 2015 t m 30 november 2015 Baggeren Hoge Dwarsvaart 24 augustus 2015 t m 31 augustus 2015 Aanleg duurzame oever Lepelaartocht 15 oktober 2015 t m 30 november 2015 Aanleg duurzame oever Ooievaarstocht 31 augustus 2015 t m 2 november 2015 Aanleg duurzame oever Palingtocht 1 september 2015 t m 15 oktober 2015 Aanleg duurzame oever Hoekwanttocht 20 juli 2015 t m 15 september 2015 Aanleg duurzame oever Kubbetocht 29 juni 2015 t m 1 september 2015 Aanleg duurzame oever Lisdoddetocht 17 augustus 2015 t m 15 oktober 2015 1 10 11 20 31 33 volgende Delen RSS Zie ook Taken Projecten Algemene info werkzaamheden Navigatie Sla navigatie over Activiteitenkaart Alle activiteiten Social Media Nieuwsbrieven Calamiteiten Nieuws en persberichten Activiteitenkalender Regelingenzoeker Publicaties Vacatures en stageplekken Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/activiteitenkaart/alle-activiteiten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Agrarische Nieuwsbrief - Zuiderzeeland
  Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Actueel Nieuwsbrieven Agrarische Nieuwsbrief Agrarische Nieuwsbrief De nieuwsbrieven pdf kunt u hieronder downloaden Agrarische nieuwsbrief oktober 2015 pdf 1 MB Agrarische Nieuwsbrief juni 2015 pdf 714 kB Glastuinbouw nieuwsbrief april 2015 pdf 591 kB Agrarische Nieuwsbrief maart 2015 pdf 1 5 MB Agrarische Nieuwsbrief oktober 2014 pdf 1 1 MB Agrarische Nieuwsbrief juni 2014 pdf 4 1 MB Agrarische Nieuwsbrief maart 2014 pdf 2 6 MB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Aanvragen Een papieren versie van de Agrarische Nieuwsbrief is aan te vragen per e mail communicatie zuiderzeeland nl of telefonisch 0320 274 911 Navigatie Sla navigatie over Activiteitenkaart Social Media Nieuwsbrieven Aanmelden nieuwsbrief middelbaar onderwijs Aanmelden Digitale Nieuwsbrief Agrarische Nieuwsbrief Nieuwpeil Waterkrant Calamiteiten Nieuws en persberichten Activiteitenkalender Regelingenzoeker Publicaties Vacatures en stageplekken Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/nieuwsbrieven/agrarische/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive