archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Publicaties - Zuiderzeeland
  Actueel Publicaties Publicaties Zoeken in de bekendmakingen Zoeken in de bekendmakingen Vrij zoeken zoek vorige 1 10 11 20 21 30 251 253 volgende LET OP NAJAARSCHOUW Beschikbaar 10 november 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen KENNISGEVING Besluit lozing afvalwater huishoudens ZWIJNSWEG 21 I TE ENS Beschikbaar 6 november 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen KENNISGEVING Besluit lozing afvalwater huishoudens WELLERZANDWEG 12 TE BANT Beschikbaar 6 november 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Peilbesluit Oostrand Beschikbaar 5 november 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen KENNISGEVING WATERWET SAAONE EPCM BOUWCOMBINATIE RIJKSWEG A6 TE ALMERE Beschikbaar 30 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen NAJAARSCHOUW Beschikbaar 26 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen AV Agenda 27 oktober 2015 Beschikbaar 26 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Peilbesluit Schansveld Beschikbaar 14 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Themavergadering Algemene Vergadering Beschikbaar 12 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen KENNISGEVING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN RUNDERWEG T O NR 10 TE LELYSTAD Beschikbaar 8 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen vorige 1 10 11 20 21 30 251 253 volgende De bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen en beleidsregels van Waterschap Zuiderzeeland vindt conform artikel 73 Waterschapswet plaats in het elektronisch waterschapsblad Deze kunt u vinden via https zoek officielebekendmakingen nl Links Archief bekendmakingen Navigatie Sla navigatie over Activiteitenkaart

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/?pager_page=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Publicaties - Zuiderzeeland
  241 250 251 253 Beleid Buitendijkse regionale waterkeringen Beschikbaar 4 maart 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Verordening voor de Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 2014 Beschikbaar 27 februari 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Wijziging Verordening elektronische bekendmakingen 2014 Beschikbaar 27 februari 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen vorige 1 10 241 250 251 253 De bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen en beleidsregels van Waterschap Zuiderzeeland vindt conform artikel 73 Waterschapswet plaats in het elektronisch

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/?pager_page=25 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Archief bekendmakingen - Zuiderzeeland
  2013 Kennisgeving waterwet 2014 21 januari 2013 Overige Kennisgeving waterwet 2014 Kennisgeving waterwet 2012 11 januari 2012 Overige kennisgeving waterwet 2012 vindt u hier Meldingen en vergunningen 2011 18 januari 2011 Overige meldingen en vergunningen vindt u hier Meldingen en vergunningen 2010 22 januari 2010 Overige meldingen en vergunningen vindt u hier WVO meldingen en Keurontheffingen 2009 8 september 2009 Overig WVO meldingen en Keurontheffingen vindt u hier Bekendmakingen 2009 5 januari 2009 Waterschap Zuiderzeeland publiceert wekelijks bekendmakingen in de lokale kranten Er wordt gekeken naar de inhoud van de advertentie en daarna besloten in welke krant de advertentie geplaatst wordt dit kan per week verschillen Bekijk de bekendmakingen van 2009 Bekendmakingen 2008 10 januari 2008 Bekijk de advertenties bekendmakingen die Waterschap Zuiderzeeland wekelijks plaats in de regionale kranten Hierin maakt het College van Dijkgraaf en Heemraden bekend wat de wijzigingen zijn van onder andere de keurontheffingen kennisgeving van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater aanvragen vergunningen beschikkingen en meldingen en peilbesluiten Bekendmakingen 2007 11 juni 2007 Waterschap Zuiderzeeland publiceert wekelijks bekendmakingen in de lokale kranten Er wordt gekeken naar de inhoud van de advertentie en daarna besloten in welke krant de advertentie geplaatst wordt dit kan per week verschillen Bekijk de

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/archief/archief/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Activiteitenbesluit milieubeheer - Zuiderzeeland
  Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven Activiteitenbesluit Internet Module AIM Bedrijven die activiteiten starten of wijzigen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen moeten dit ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit melden Deze melding kan elektronisch worden gedaan via de Activiteitenbesluit Internet Module AIM Vergunning nodig Als er naast meldingplichtige activiteiten ook vergunningplichtige activiteiten aan de orde zijn kunt u dit via het Omgevingsloket Online regelen Wij raden u wel aan eerst een Vergunningencheck uit te voeren Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meer informatie over Activiteitenbesluit milieubeheer Omgevingsloket Met het Omgevingsloket online OLO kunt u online voor één project in één keer zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil nl omgevingsloket Meer over vergunningen Navigatie Sla navigatie over Activiteitenbesluit milieubeheer Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4626/activiteitenbesluit/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Lozingenbesluiten - Zuiderzeeland
  werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Lozen in oppervlaktewater Lozingenbesluiten Bij het lozen in het oppervlaktewater komen naast de Waterwet verschillende amvb s algemene maatregel van bestuur kijken Voor Waterschap Zuiderzeeland zijn de volgende besluiten van belang Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit bodemkwaliteit Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozen buiten inrichtingen Via de links en downloads hieronder kunt u een melding doen en of vergunning aanvragen Activiteitenbesluit Internet Module Meldpunt Bodemkwaliteit Meldingsformulier Besluit lozing afvalwater huishoudens doc 62 kB Meldingsformulier Besluit lozen buiteninrichtingen pdf 92 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meer informatie over Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit Bodemkwaliteit Lozingenbesluiten Omgevingsloket Met het Omgevingsloket online OLO kunt u online voor één project in één keer zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil nl omgevingsloket Meer over vergunningen Navigatie Sla navigatie over Lozen in oppervlaktewater Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4628/lozen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Meldingsformulier oeverconstructie - Zuiderzeeland
  Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Oeverconstructie melden Meldingsformulier oeverconstructie Met het Meldingsformulier oeverconstructie kunt u een melding doen van het aanleggen of verwijderen van een eenvoudige oeverconstructie Meldingsformulier oeverconstructies docx 92 kB Algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of een algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen Deze algemene regels zijn van toepassing als de activiteit het werk aan bepaalde criteria voldoet en worden ingezet voor activiteiten die veel voorkomen in de natte bak relatief eenvoudig eenduidig of standaard zijn en weinig risico s met zich meebrengen Bekijk deze criteria in het meldingsformulier Indien u een oeverconstructie aanlegt of verwijdert dient u dit ten minste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden Indien u een oeverconstructie vervangt of onderhoudt hoeft u dit niet te melden De uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van de melding te zijn gestart Indien dit niet het geval is vervalt het recht om van de melding gebruik te maken Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Oeverconstructie melden Terug naar navigatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6110/oeverconstructie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Grondwateronttrekking - Zuiderzeeland
  Home Loket Onttrekken en lozen grondwater Grondwateronttrekking Eén van de doelen van de Waterwet is het bevorderen van goed beheer van het grondwater Om dit te bereiken moet het onttrekken van grondwater altijd aangevraagd worden bij het waterschap Meldingsformulier voor onttrekken en lozen grondwater pdf 200 kB agrarisch en overige onttrekkingen Meldingsformulier voor onttrekken en lozen grondwater pdf 202 kB bronneringen en saneringen Meldingsformulier debietmeterstanden pdf 26 kB Boringsvrije zone kaart Melding of vergunning In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag als melding of vergunning wordt afgehandeld Voor een melding gelden algemene regels en voor een vergunning is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk Het waterschap is verantwoordelijk voor de meeste grondwateronttrekkingen De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van warmte koude opslag openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150 000 m3 jaar Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Omgevingsloket Met het Omgevingsloket online OLO kunt u online voor één project in één keer zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil nl omgevingsloket Meer over

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4630/onttrekken-lozen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Meldingsformulier steiger, vlonder en overhangend bouwwerk - Zuiderzeeland
  Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Steiger vlonder en overhangend bouwwerk Meldingsformulier steiger vlonder en overhangend bouwwerk Met het Meldingsformulier steiger vlonder en overhangend bouwwerk kunt u een melding doen van het aanleggen verwijderen of uitbreiden van een steiger vlonder of overhangend bouwwerk Meldingformulier steigers vlonders overhangende bouwwerken docx 85 kB Algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of een algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen Deze algemene regels zijn van toepassing als de activiteit het werk aan bepaalde criteria voldoet en worden ingezet voor activiteiten die veel voorkomen in de natte bak relatief eenvoudig eenduidig of standaard zijn en weinig risico s met zich meebrengen Deze criteria vindt u in het meldingsformulier U moet de melding ten minste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden doen De uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van de melding te zijn gestart Indien dit niet het geval is vervalt het recht om van de melding gebruik te maken Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Steiger vlonder en overhangend bouwwerk

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6109/steiger-vlonder/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •