archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Producten - Zuiderzeeland
  navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Producten U vindt onze producten en diensten in onderstaand overzicht Zoeken in de productencatalogus Zoekterm zoek Vergunningen Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvragen Lozen in oppervlaktewater Oeverconstructie melden Onttrekken en lozen grondwater Steiger vlonder en overhangend bouwwerk Versmalling teeltvrije zone Watertoets Aanvragen Watervergunning aanvragen Aanvragen Minder Agrarisch natuur Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvragen Fiets en wandelroutes Lozen in oppervlaktewater Onttrekken en lozen grondwater Reactieformulier schouwresultaat Veilig zwemwater app Versmalling teeltvrije zone Doe een melding aanvraag Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvragen Aanvraag spreekrecht Aanvragen Bezwaar beslissing bestuursorgaan Klacht Meld een calamiteit Melding riolering Zeewolde Aanvragen Melding schade of overlast Aanvragen Milieu incident melden Muskusrat gezien Aanvragen Oeverconstructie melden Meer Waterschapslasten Automatische incasso Bezwaar belastingaanslag Kwijtschelding Kaarten Beschermingszones waterkeringen Bestrijdingsmiddelenkaart Boringsvrije zones Legger buitendijkse regionale keringen Legger stedelijk water Legger vaarten en tochten Legger waterkeringen Peilvak en peilbesluit Schouwkaart Waterbodemkwaliteitskaart Leren over water Droge Voeten musical Aanvragen Scholierenverkiezingen 2015 Aanvragen Voorleesontbijt 2016 Aanvragen Waterles voor groep 7 8 Aanvragen What s up lesmateriaal VMBO HAVO VWO Aanvragen Product per alfabet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/?all=true&thema=4587 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Fiets- en wandelroutes - Zuiderzeeland
  wandelroutes voeren u langs een aantal plekken waar u eens stil kunt staan bij het werk van Waterschap Zuiderzeeland En uiteraard bij het mooie landschap van Flevoland Fietsroute Rondje NOP Deze fietsroute van ongeveer 50 kilometer leidt u onder meer langs het oude Urk en het voormalige eiland Schokland dat verhoogd in de Noordoostpolder ligt Startpunt Poldertoren Emmeloord Fietsroute Harderbos Knardijk Deze fietsroute van ongeveer 23 kilometer leidt u langs dijken stuwen en een gemaal maar ook door bossen met natuurvriendelijke oevers prachtige poelenen kleine stroompjes Een hond mag aangelijnd mee in het Harderbos Startpunt Parkeerplaats Harderhaven Flevoboulevard Recreatiegebied naar het Veluwemeer Zeewolde Wandelroute Roggebotzand Deze wandelroute van ongeveer 6 kilometer leidt u grotendeels langs onverharde en graspaden door het bos Laarzen of goede liefst waterdichte wandelschoenen zijn handig De route is slecht toegankelijk voor wandel en invalidewagens Startpunt Roggebotweg 1e parkeerplaats richting het Koningin Wilhelminabos Dronten Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Routes kaarten Fietsroute Rondje NOP pdf 2 4 MB Kaart bij fietsroute Rondje NOP pdf 1 3 MB Fietsroute Harderbos Knardijk pdf 863 kB Kaart bij fietsroute Harderbos Knardijk pdf 1 7 MB Wandelroute Roggebotzand pdf 2 2 MB Kaart

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4456/fiets-wandelroutes/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Reactieformulier schouwresultaat - Zuiderzeeland
  zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Reactieformulier schouwresultaat Reactieformulier schouwresultaat Maak via het formulier reactie zienswijze schouwresultaat uw bedenkingen kenbaar over het schouwresultaat Waterschap Zuiderzeeland controleert tijdens de schouw de sloten in Flevoland Eigenaren van sloten die niet goed zijn onderhouden ontvangen een brief van het waterschap Slooteigenaren hebben dan tot de herschouwdatum deze vindt twee weken later plaats de tijd om het gevraagde onderhoud zelf uit te voeren Als de toezichthouder van Waterschap Zuiderzeeland tijdens de herschouw constateert dat de sloten nog niet goed onderhouden zijn dan laat het waterschap deze maaien en schonen door een aannemer De kosten hiervan brengt het waterschap bij de eigenaren in rekening Indien u het niet eens bent met dit voornemen van het waterschap dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht uw zienswijze bedenkingen kenbaar maken via onderstaand formulier Download het formulier Reactieformulier zienswijze schouwresultaat pdf 36 kB Print het formulier uit en stuur deze ondertekend op naar Waterschap Zuiderzeeland T a v Team Watertoezicht Postbus 229 8200 AE Lelystad Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Zie ook Lees meer informatie over de schouw Schouw Navigatie Sla

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6272/reactieformulier/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Producten - Zuiderzeeland
  Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Producten U vindt onze producten en diensten in onderstaand overzicht Zoeken in de productencatalogus Zoekterm zoek Vergunningen Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvragen Lozen in oppervlaktewater Oeverconstructie melden Onttrekken en lozen grondwater Steiger vlonder en overhangend bouwwerk Versmalling teeltvrije zone Watertoets Aanvragen Watervergunning aanvragen Aanvragen Minder Agrarisch natuur Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvragen Fiets en wandelroutes Lozen in oppervlaktewater Onttrekken en lozen grondwater Reactieformulier schouwresultaat Veilig zwemwater app Versmalling teeltvrije zone Minder Doe een melding aanvraag Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvragen Aanvraag spreekrecht Aanvragen Bezwaar beslissing bestuursorgaan Klacht Meld een calamiteit Melding riolering Zeewolde Aanvragen Melding schade of overlast Aanvragen Milieu incident melden Muskusrat gezien Aanvragen Oeverconstructie melden Meer Waterschapslasten Automatische incasso Bezwaar belastingaanslag Kwijtschelding Kaarten Beschermingszones waterkeringen Bestrijdingsmiddelenkaart Boringsvrije zones Legger buitendijkse regionale keringen Legger stedelijk water Legger vaarten en tochten Legger waterkeringen Peilvak en peilbesluit Schouwkaart Waterbodemkwaliteitskaart Leren over water Droge Voeten musical Aanvragen Scholierenverkiezingen 2015 Aanvragen Voorleesontbijt 2016 Aanvragen Waterles voor groep 7 8 Aanvragen What s up lesmateriaal VMBO HAVO VWO Aanvragen Product per alfabet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/?all=true&thema=4583 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanvraag Fonds Medegebruik - Zuiderzeeland
  Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvraagformulier Fonds Medegebruik Er is veel mogelijk op onze dijken en in en rond het watersysteem Mensen voelen zich betrokken bij water en recreëren op en rondom het water Je kunt water beleven Om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die onze dijken en watergangen bieden heeft het waterschap het Fonds Medegebruik ingesteld Goed idee Dien een plan in Delen Delen op Facebook

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6705/aanvraag-fonds/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanvraag spreekrecht - Zuiderzeeland
  u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Aanvraag spreekrecht Aanvraag spreekrecht Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen burgers door middel van het zogenaamde spreekrecht het woord voeren Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar Aanvraagformulier spreekrecht Een verzoek voor het spreekrecht dient tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend Dit verzoek kunt u indienen via een online formulier U kunt een verzoek tot spreekrecht ook per brief indienen Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad In het verzoek dient de naam van degene die het woord wenst te voeren en het onderwerp waarover men wil spreken te zijn vermeld Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Zie ook Bekijk de vergaderdata en stukken van de Algemene Vergadering Activiteitenkalender Agenda AV stukken Navigatie Sla navigatie over Aanvraag spreekrecht Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4608/aanvraag-spreekrecht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bezwaar beslissing bestuursorgaan - Zuiderzeeland
  als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken Voorwaarden U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit u bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken Hoe dien ik een bezwaarschrift in U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na ontvangst van de beslissing schriftelijk indienen Vermeld in elk geval in uw bezwaarschrift uw naam adres en telefoonnummer de datum een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is de motivering van het bezwaar Vergeet daarnaast niet uw brief te ondertekenen anders kan uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen worden Uw bezwaarschrift stuurt u naar Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad In beroep tegen een besluit van het waterschap Als u het niet eens bent met een beslissing besluit van het waterschap kunt u in bepaalde gevallen in beroep gaan bij de rechter dit kan echter niet in alle gevallen Dit staat dan vermeld onder het besluit Daar staat tevens vermeld bij welke rechtbank u in

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4481/bezwaar-beslissing/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Klacht - Zuiderzeeland
  een schriftelijke klacht indienen Hoe dient u een klacht in Binnen een periode van twaalf maanden nadat het voorval heeft plaatsgehad kunt u een klacht indienen Dat moet u altijd schriftelijk doen Vermeld in elk geval in uw brief uw naam adres en telefoonnummer de datum een omschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht Vergeet niet uw brief te ondertekenen anders kan uw klacht niet in behandeling genomen worden Uw klacht stuurt u naar Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Ook kunt u uw klacht e mailen naar waterschap zuiderzeeland nl Uw digitale klacht wordt hetzelfde behandeld als een schriftelijke klacht Wat gebeurt er met uw klacht Als de klacht binnen enkele dagen afgehandeld wordt krijgt u daarvan bericht Als het langer duurt ontvangt u een ontvangstbevestiging Daarin staat hoe lang de afhandeling van uw klacht gaat duren In de volgende gevallen kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen Uw brief is niet ondertekend of er ontbreken gegevens U krijgt dan de gelegenheid ontbrekende gegevens aan te vullen Uw klacht moet via een andere procedure worden ingediend bijvoorbeeld door middel van een bezwaarschrift Het waterschap zorgt er dan voor dat uw klacht op de juiste plaats terechtkomt en stuurt u hierover een bericht U kunt gerechtelijke stappen nemen of de rechter heeft zich over de zaak uitgesproken of gaat dat binnenkort doen U klaagt voor de tweede of volgende keer over hetzelfde voorval Anonieme klachten Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht krijgt u bericht Lukt het niet om de klacht binnen de voorgeschreven termijn af te handelen dan informeren wij u tijdig Niet eens met de afhandeling van uw klacht De betrokken persoon of dienst krijgt de kans fouten te herstellen Doel van de klachtenregeling is immers dat het waterschap leert van zijn fouten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4482/klacht-gedraging/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive