archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Goed Boerenerf - Zuiderzeeland
  en 2014 zullen in totaal 100 melk veehouders in Flevoland een gratis advies op maat ontvangen van het adviesbureau Broos Water BV Het betreft hier veehouders die concrete plannen hebben voor nieuwbouw en of renovatie herinrichting van hun erf die zich vrijwillig aanmelden en die geselecteerd worden tijdens inspecties In het adviesrapport komt een beschrijving van de bestaande erfsituatie en de daarbij behorende knelpunten te staan Tevens volgt een overzicht van mogelijk te treffen maatregelen en tips voor de realisatie hiervan Tot slot wordt een plattegrond van de nieuwe erfsituatie weergegeven U bent als veehouder niet verplicht om maatregelen te treffen maar wij raden u wel aan om het advies zo veel mogelijk op te volgen Hiermee is de kans groot dat u tijdens een inspectie voldoet aan de wet en regelgeving Het advies is dus gratis maar helaas is er geen financiële tegemoetkoming in de door u te treffen maatregelen mogelijk U kunt zich voor een gratis advies aanmelden bij Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland telefoon 0320 274 914 Of via een e mail goedboerenerf zuiderzeeland nl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Goed Boerenerf Erfafspoeling Gratis advies verminderen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/goed-boerenerf/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Regenwaterproject Almere - Zuiderzeeland
  tochten in de stad Het huishoudelijke afvalwater wordt via rioolstelsels en persleidingen naar de afvalwaterzuivering in Almere gepompt daar zuiveren we het afvalwater Daarna lozen we het gezuiverde water op de Hoge Vaart deze vaart loopt door Almere van het Ketelmeer naar het Markermeer De locaties van de metingen Op drie locaties in de gemeente Almere meten Waterschap en gemeente de kwaliteit van het afstromende regenwater Deze locaties zijn Baljuwstraat in Almere Stad Palembangweg in Almere Buiten en Sluis in Almere Haven Op deze drie locaties onderzoeken we verschillende beheermaatregelen Op de locatie Baljuwstraat onderzoeken we de invloed van een lamellenfilter en de invloed van het reinigen van kolken en op de locatie Palembangweg onderzoeken we de invloed van het reinigen van een uitstroombak Daarnaast onderzoeken we ook nog de invloed van drainagewater op de kwaliteit van het regenwater en de invloed van het regenwater op de kwaliteit van het oppervlaktewater In figuur 2 staan al deze deelonderzoeken in 1 plaatje samengevat Naast de drie hoofdlocaties Baljuwstraat Sluis Palembangweg zijn er ook nog 7 andere locaties die we incidenteel onderzoeken Op deze 7 locaties is niet continu meetapparatuur aanwezig maar nemen we zogenaamde steekmonsters die onderzocht worden Doel Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het afstromende regenwater en om te onderzoeken of diverse beheermaatregelen zoals kolkenreiniging invloed hebben op de kwaliteit van het afstromende regenwater voeren de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland samen dit regenwaterproject uit Met de resultaten van dit omvangrijke project kunnen de gemeente en het waterschap beoordelen welke beheermaatregelen de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren of dat het huidige beheer voldoende is om de waterkwaliteit in stand te houden Planning Van juli 2013 tot en met juni 2014 meten we op de locaties Palembangweg en Sluis Op locatie Baljuwstraat meten we van juli 2013 tot en met juni

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/regenwaterproject/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vismigratie: inlaat bij gemaal Colijn - Zuiderzeeland
  Zuidelijk Flevoland voor de paling en de driedoornige stekelbaars omdat deze vis via de Hoge Vaart naar de Lage Vaart kan zwemmen Het inlaatwerk is overigens de enige in Flevoland die naast een gemaal ligt Flevoland is een badkuip Hierdoor moet gemalen dagelijks het water regenwater en kwelwater uit deze badkuip pompen Naast gemaal Colijn is vanaf de bouw van het gemaal een inlaatwerk aanwezig Deze werd echter nooit gebruikt De gemalen trekken met hun stroming veel vis aan Het inlaatwerk naast het gemaal Colijn is daarom een bijzonder geschikte plek om deze vis in te laten Dit is ook gebleken uit onderzoek Om de vis aan te trekken is de stroming van het gemaal nodig Daarnaast is de vis vooral in de schemering en s nachts actief Vanwege de nachtstroom wordt het gemaal meestal pas om 23 00 uur in werking gezet Wanneer de stroming de tijd heeft gehad om de vis te lokken wordt om middernacht de inlaat voor een korte periode open gezet Dit is nu uitvoerbaar geworden door de automatisering van het inlaatwerk Met het mogelijk maken van intrek van vis voldoet Waterschap Zuiderzeeland voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland aan de Europese regelgeving voor vismigratie Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/vismigratie-inlaat/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veldonderzoek Muskusrattenbeheer - Zuiderzeeland
  jaren In sommige gebieden gaan de muskusrattenbestrijders bovendien alleen in winter en voorjaar aan het werk in plaats van het hele jaar door De bestrijders kunnen via een app op hun smartphone precies bijhouden waar en hoeveel muskusratten ze vangen en doden Overzicht gebieden Aantal gebieden 30 meer tijd besteden aan bestrijden van muskusratten 39 30 minder tijd besteden aan bestrijden van muskusratten 39 Evenveel tijd blijven besteden aan het bestrijden van muskusratten 39 Totaal aantal gebieden van 5 x 5 kilometer 117 Schade meten Schade experts gaan volgen welke schade muskusratten aan dijken en kades toebrengen in de drie soorten gebieden Voordat de proef begint leggen ze de kwaliteit van de dijken en kades vast zodat de beginsituatie duidelijk is Als zij in een gebied schades opnemen weten ze niet hoeveel tijd er gestoken wordt in het bestrijden van de muskusratten Zo worden ze niet beïnvloed bij het beoordelen van schade Inzicht in leefgebied muskusrat De veldproef wordt ook gebruikt om meer te weten te komen over leefgewoonten van muskusratten Zijn ze honkvast of trekken ze vaak naar nieuwe gebieden En hoeveel procent van de muskusratten wordt eigenlijk gevangen en gedood Om hierachter te komen wordt een aantal muskusratten gevangen zij krijgen een merkje in het oor Dankzij dit merkje wordt duidelijk hoeveel procent van de muskusratten later teruggevangen wordt en over welke afstand ze zich verspreid hebben youtube Preventie beschermen van dijken en kades Door belangrijke dijken en kades te beschermen bijvoorbeeld met gaas kunststof doek of stortsteen wordt schade door het gegraaf van muskusratten mogelijk voorkomen Gedurende de veldproef wordt onderzocht welk effect het beschermen van dijken en kades heeft op de hoeveelheid schade die muskusratten aanrichten Veiligheid voorop De schade die muskusratten aan waterkeringen toebrengen wordt heel goed in de gaten gehouden Niet alleen de schade

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/veldonderzoek/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterpeilbeheer - Zuiderzeeland
  Waterschap Zuiderzeeland regelt het waterpeil in Flevoland Dit doet het waterschap met gemalen inlaatwerken en stuwen welke grotendeels automatisch zijn afgesteld De stand van dit waterpeil in sloten tochten en vaarten is zeer belangrijk aangezien de twaalfde provincie bijna helemaal onder de zeespiegel ligt Neerslag en kwelwater toestroom van water vanuit de bodem en door de dijken zorgen ervoor dat er altijd water Flevoland binnenkomt Ook bij aanhoudende droogte moet het waterniveau in de kanalen en sloten op peil blijven Een laag waterpeil kan droogteschade en een slechter leefklimaat voor plant en dier als gevolg hebben Een hoog waterpeil kan daarentegen verzakte wegen verrotte landbouwgewassen problemen voor de scheepvaart en een verhoogd grondwater in kruipruimtes en tuinen als gevolg hebben Waterbeheer pdf 142 kB Water bepalend voor de inrichting van de polder pdf 2 3 MB Ga naar het fotoalbum Middelen peilbeheer Gemalen Zeven hoofdgemalen zorgen ervoor dat de diepliggende polders van Flevoland droog blijven Gemalen in Flevoland Inlaatwerken Als het te droog is kan het waterschap op verschillende plaatsen in Flevoland via inlaatwerken water vanuit het IJsselmeer of de randmeren de polder in laten Inlaatwerken Stuwen De bodem van Flevoland loopt af van oost naar west namelijk van ongeveer NAP 0 0 m hoog naar ca NAP 5 0 m laag Om te voorkomen dat het water direct naar het laagste deel van de polder stroomt zijn stuwen in de hoger gelegen delen van de polders geplaatst Stuwen in Flevoland Wateraanvoer NOP De zogenaamde wateraanvoergebieden binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland bevinden zich voornamelijk in de noord westhoek en langs de oost en zuidrand van de Noordoostpolder Wateraanvoer NOP Gewenst waterpeil Met een peilbesluit stelt het waterschap het gewenste peil het zogenaamde streefpeil in een bepaald gebied vast Gewenst waterpeil Peilvakken en peilbesluiten In een peilbesluit stelt het waterschap

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/waterpeilbeheer/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zuiveren van afvalwater - Zuiderzeeland
  Een afvalwaterzuiveringinstallatie ziet er ingewikkeld uit en is ook een staaltje van technisch vernuft Het basisprincipe is echter simpel en niet nieuw Voordat de zuiveringinstallatie de natuur een handje kwam helpen werd een sloot of rivier schoongehouden door micro organismen die er van nature in voorkomen In de zuiveringinstallatie wordt dit zelfreinigend vermogen versneld nagebootst Zuiveren betekent dat ongeveer 95 en soms nog meer van de vervuiling uit het rioolwater wordt gehaald Als het afvalwater naar het ontvangstwerk dat zich op het hoogste punt van de afvalwaterzuiveringinstallatie bevindt is gepompt start het proces van afvalwaterzuivering Lees meer over het afvalwaterzuiveringsproces youtube De AWZI s van Waterschap Zuiderzeeland Binnen het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland zijn vijf AWZI s contact routes AWZI Almere Op deze AWZI is een zeer laag belaste actiefslib installatie van type carrousel aanwezig om het water te zuiveren De capaciteit van de AWZI bedraagt 249 600 inwonerequivalenten Download de folder AWZI Almere pdf 124 kB AWZI Dronten Op deze AWZI staat een laag belaste actiefslib installatie met voorbezinking Stikstof in het afvalwater wordt verwijderd door voordenitrificatie en fosfaat door biologischedefosfatering in de deelstroom met chemische precipitatie met kalk De capaciteit van de installatie bedraagt 32 000 inwonerequivalenten Download de folder AWZI Dronten pdf 146 kB AWZI Lelystad Deze AWZI is uitgerust met een ultra laag belaste actiefslib installatie van het type carrousel De capaciteit bedraagt 137 000 inwonerequivalenten De AWZI is in 2006 uitgebreid omdat Lelystad en daarmee het aanbod van vervuild water groeit Download de folder AWZI Lelystad pdf 141 kB AWZI Tollebeek De AWZI in Tollebeek is uitgerust met een actiefslib installatie met FAST dosering en een slibvergisting Het hiermee verkregen biogas wordt gebruikt om d m v gasmotoren zuurstof te produceren De capaciteit bedraagt 79 500 inwonerequivalenten Download de folder AWZI Tollebeek pdf 98 kB

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/zuiveren-afvalwater/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dijken in Flevoland - Zuiderzeeland
  liggen en ons beschermen tegen het buitenwater zoals het IJsselmeer Markermeer IJmeer en de randmeren Regelmatig worden de dijken geïnspecteerd op schade als gevolg van storm of hoge waterstanden Doorlopend vindt onderhoud plaats aan dijken en oevers Beheer en onderhoud primaire dijken Het beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen is één van de taken van Waterschap Zuiderzeeland Om de dijken en dammen in een goede conditie te houden zijn onze medewerkers daar elke dag mee aan het werk Ze zorgen ervoor dat de dijken in een goede staat van onderhoud blijven ruimen het drijfvuil op dat na hoog water op de dijken achterblijft en repareren de afrasteringen en borden rond de dijken Ook het doorspuiten en repareren van drainages horen hierbij Van de stortberm aan de teen aan de waterzijde van de dijken moet elk jaar een deel opgehoogd worden Verzakkingen maken deze aanvullingen nodig Het gras op dijken wordt door schapen kort gehouden of het wordt gemaaid Daarvoor bestaan pachtovereenkomsten met pachters uit de polders of van buitenaf De dijkdelen die niet verpacht zijn worden door aannemers gemaaid Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is De minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt hoe veilig Hiervoor zijn landelijke normen voor vastgesteld Buitendijkse regionale keringen Naast het beheer en onderhoud voor de primaire keringen heeft het waterschap ook de zorgplicht voor buitendijkse regionale gebieden Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de buitendijkse regionale keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Hein Dijkbeheer Sluitgat Urk gedicht van Ilona Vader Proef dijkdelen gemeente Zeewolde Dijkonderhoud Trefwoorden dijk Kaarten Beschermingszones waterkeringen Legger waterkeringen Dijkonderhoud Zie ook Navigatie Sla navigatie over

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/dijkbeheer/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beheer watergangen en oevers - Zuiderzeeland
  De tochten en sloten die in het beheer zijn van het waterschap worden ook door het waterschap onderhouden Het onderhoud bestaat onder andere uit maaien baggeren en het onderhouden van oeverconstructies De overige sloten worden door de eigenaren zoals agrariërs gemeenten provincie en natuurorganisaties onderhouden Om ervoor te zorgen dat het gehele watersysteem in het gebied goed werkt controleert het waterschap tijdens de schouw de sloten van derden Het oeveronderhoud bestaat uit het herstellen of vernieuwen van oeverbeschoeiing In het landelijk gebied van Flevoland worden vele kilometers duurzame oevers aangelegd Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo n 30 centimeter diep is Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel natte voeten Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit Lees meer over natuurvriendelijke duurzame oevers Bekijk Legger vaarten en tochten Stedelijk oeveronderhoud Naast het op orde houden en brengen van het watersysteem in landelijk gebied is het waterschap ook verantwoordelijk voor het op orde houden van het watersysteem in de dorpen en steden het stedelijk gebied Voor watergangen die in het beheer zijn van het waterschap betekent dat het waterschap zorgt voor het beheer en onderhoud Het onderhoud bestaat onder andere uit maaien baggeren en het onderhouden van oeverconstructies Daarnaast legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het peilbeheer en zijn er stedelijk waterplannen opgesteld en beheer en onderhoudsplannen opgesteld Het oeveronderhoud bestaat uit het herstellen of vernieuwen van oeverbeschoeiing Als het wenselijk en mogelijk is wordt de oever natuurvriendelijk gemaakt Dit betekent dat de oever flauwer wordt waardoor er een beter klimaat ontstaat voor planten en dieren Op basis van een onderhoudsplan en inspecties

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/oeveronderhoud/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive