archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maaibeheer - Zuiderzeeland
  maaikorf bevestigd aan een kraan met een lange giek wordt de onderwaterbegroeiing verwijderd Riet op bermen en taluds van tochten worden eens per twee jaar emaaid en dat gebeurt vanaf het land Stedelijk Maaionderhoud Waterschap Zuiderzeeland maait de begroeiing onder water en de begroeiing direct langs watergangen zoals riet Daarnaast voert het waterschap het maaisel af De gemeente maait het gazon langs het water en onderhoudt het plantsoen Het waterschap doet het onderhoud niet zelf maar besteedt het maaionderhoud uit aan een aannemer Opzichters van het waterschap zien toe op de juiste uitvoering van het werk Maaibeheer Almere In Almere maait de gemeente Almere in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland Heeft u vragen over het maaibeheer in Almere dan kunt u contact opnemen met de gemeente Almere Maaibeheer Dronten In Dronten word op vaste data gemaaid dit kan per tocht verschillen Op sommige locaties blijven delen van de begroeiing staan vanwege de flora en faunawet Heeft u vragen over het moment waarop wordt gemaaid dan kun u contact opnemen met het waterschap telefoon 0320 274 911 Maaibeheer Lelystad In Lelystad zorgt de aannemer dat het water het hele jaar rond voldoende doorstroming heeft dit is niet gebonden aan data De oevers worden alleen in het najaar gemaaid Op de oevers blijven in het najaar delen van de begroeiing staan over een lengte van circa 10 tot 20 meter dit word gedaan vanwege de Flora en faunawet Het waterschap voert al het maaisel binnen een week af Denkt u dat er gemaaid moet worden dan kunt u contact op nemen met het waterschap telefoon 0320 274 911 Maaibeheer Noordoostpolder In de Noordoostpolder Emmeloord Ens Marknesse en Tollebeek beheert het waterschap de hoofdwatergangen sloten Daarnaast onderhoudt het waterschap een aantal vijvers in o a Espel en Emmeloord Samen met de gemeente zijn er beheer en onderhoudsplannen opgesteld en zijn er afspraken gemaakt over het maaibeeld hoe het eruit moet zien Dit beeld wordt uitgevoerd door een aannemer Waterschap Zuiderzeeland maait de eerste meter van de oevers die grenzen aan gazons van de gemeente Vanwege de Flora en faunawet worden de oevers om en om gemaaid Het maaisel wordt binnen vijf dagen afgevoerd Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het waterschap telefoon 0320 274 911 Maaibeheer Urk In op Urk beheert het waterschap de hoofdwatergangen sloten Watergangen die niet zijn overgenomen worden in opdracht van de gemeente door het waterschap gemaaid Samen met de gemeente zijn er beheer en onderhoudsplannen opgesteld en zijn er afspraken gemaakt over het maaibeeld hoe het eruit moet zien Dit beeld wordt uitgevoerd door een aannemer Waterschap Zuiderzeeland maait de eerste meter van de oevers die grenzen aan gazons van de gemeente Vanwege de Flora en faunawet worden de oevers om en om gemaaid Het maaisel wordt binnen vijf dagen afgevoerd Het gazon is in beheer van gemeente Urk Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het waterschap telefoon 0320 274 911 Maaibeheer Lemmer In wijk Lemstervaart in Lemmer gemeente De Friese Meren beheert

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/maaibeheer/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Baggeren - Zuiderzeeland
  ons gehele beheergebied afkomstige waterbodemmonsters geeft aan waar schone baggerspecie te verwachten is en waar rekening gehouden moet worden met verontreinigingen Verontreinigde baggerspecie mag namelijk niet zomaar op de oever worden gelegd maar moet naar speciale depots worden gebracht Als alle onderzoeken zijn verricht wordt er een werkomschrijving gemaakt voor de aannemer waarna het werk aanbesteed kan worden Bij de uitvoering van het werk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zaken als overlast voor omwonenden veiligheid milieu en eventueel aanwezige beschermde planten en dieren We doen dit bijvoorbeeld door het voorschrijven van verplichte transportroutes werktijden verkeersmaatregelen milieueisen voor in te zetten machines en voertuigen inventarisaties op het gebied van flora en fauna Hoe baggeren Baggeren kan op verschillende manieren gebeuren Welke methode gekozen wordt is afhankelijk van de breedte van de watergang en de beschikbare ruimte langs de oever De meest voorkomende methoden zijn Een kraan graaft de baggerspecie uit eventueel na droogleggen van de watergang vrachtwagens voeren baggerspecie af Er wordt gebruik gemaakt van een schuifboot onderwaterbulldozer De boot schuift de baggerspecie onder water naar één plek waar een kraan vanaf de oever de baggerspecie opschept en het vervolgens met vrachtwagens wordt afgevoerd De baggerspecie wordt met een zuigerbootje weggezogen en via transportleidingen in een ontwateringsdepot gespoten Waar gaat de bagger heen Bij baggeren denken veel mensen al snel van vervuilde baggerspecie In Flevoland is de baggerspecie die uit de watergangen wordt gehaald over het algemeen van goede kwaliteit Dat betekent dat het niet naar een apart vuilbaggerdepot hoeft te worden gebracht Als er voldoende ruimte op de aan de watergang grenzende percelen is kan het daar op verspreid worden waarna het ingezaaid wordt Langs de meeste watergangen in stedelijk gebied in Flevoland is die ruimte er echter niet De baggerspecie wordt dan afgevoerd naar een baggerspeciedepot waar het

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/baggeren/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Schouw - Zuiderzeeland
  goed kan doorstromen Rommel in de sloot dichtbegroeide oevers of duikers die niet schoon zijn kunnen ervoor zorgen dat de noodzakelijke aan en of afvoer van water wordt belemmerd De laatste jaren zijn wateroverlastproblemen als gevolg van extreme neerslag in Nederland en ook in Flevoland toegenomen Het is daarom van belang dat het onderhoud van watergangen op tijd uitgevoerd wordt Wat houdt de onderhoudsplicht in Voor een goede waterbeheersing moeten alle watergangen sloten vaarten en tochten in het gebied goed onderhouden zijn gedurende het gehele jaar Medewerkers van het waterschap houden daarop het gehele jaar toezicht Tijdens de schouw wordt dit onderhoud extra gecontroleerd De eigenaren aangelanden van de aangrenzende gronden hebben een onderhoudsplicht voor de halve breedte van de genoemde sloten tochten of vaarten Dit betekent dat de begroeiing op taluds bodems en dammen is gemaaid het maaisel helemaal uit de watergangen is verwijderd of dat het maaisel fijn over de taluds is verdeeld de aan en afvoersloten die tussen en langs erven liggen op de juiste diepte profiel zijn gebracht de aan en afvoersloten zijn gezuiverd van alle stenen afval of andere voorwerpen afschuivingen van taluds en grondophopingen niet voor mogen komen pomponderdelen aanzuigleidingen en dergelijke uit het water en van het talud zijn verwijderd duikers en dammen een goede doorstroming moeten hebben sloten met een diepte 0 8 meter ten opzichte van het maaiveld en watergangen waarvoor een ontheffing van onderhoudsplicht is verleend niet worden geschouwd Verder is het niet toegestaan dat de begroeiing op taluds chemisch bestreden is zwarte taluds mogen niet voorkomen tenzij er sprake is van herprofilering van sloten In het algemeen geldt dat gemaakte afspraken met buren loonbedrijven of andere instanties over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niets afdoen aan de onderhoudsplicht van de eigenaar de eigenaar altijd verantwoordelijk blijft voor de staat van onderhoud van de aangrenzende watergang en slechte weersomstandigheden geen reden voor uitstel zijn Voorbeeld voldoet Voorbeeld voldoet niet Flora en Faunawet Het maaien t b v de zomerschouw valt in een periode dat nesten van vogels of andere beschermde soorten b v rugstreeppad verstoord kunnen worden Nesten van vogels een andere beschermde soorten zijn beschermd vanuit de Flora en Faunawet Ook onderhoudsplichtigen zijn verantwoordelijk dat zij zich aan de Flora en Faunawet houden Daarom hanteert het waterschap de volgende regel Waterschap Zuiderzeeland geeft géén negatieve beoordeling bij de zomerschouw wanneer twee weken voor de schouwdatum gemeld wordt dat beperkte delen van de schouwsloot niet gemaaid zijn vanwege de aanwezigheid van beschermde nesten en of andere beschermde soorten Wanneer er bijvoorbeeld een vogelnest wordt aangetroffen dient vijf meter ervoor en vijf meter erna niet gemaaid te worden Nalatigheid De onderhoudsplichtige wordt aangeraden op tijd met de onderhoudswerkzaamheden te beginnen zodat op de schouwdatum de watergang en in de vereiste onderhoudstoestand is zijn gebracht Is dit niet het geval dan ontvangt de eigenaar een brief van het waterschap waarin is aangegeven dat het gevraagde onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd vóór de herschouw Deze herschouw vindt veertien dagen na de schouwdatum plaats

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/schouw/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Muskusrattenbeheer - Zuiderzeeland
  dat gebeurt leidt dat tot enorme schade en gevaarlijke situaties voor de mensen die daar wonen en werken De veiligheid is in het geding Het gegraaf van muskusratten zorgt er ook voor dat extra grond op de bodem van sloten en vaarten terecht komt Het water stroomt daardoor minder goed door Dat belemmert de waterafvoer uit sloten en vaarten Bijkomende schade Muskusratten zorgen niet alleen voor schade aan dijken en kades Het gewroet leidt soms tot onzichtbare valkuilen voor vee en landbouwmachines langs slootkanten Ingrijpen noodzakelijk Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk om muskusratten te bestrijden De waterschappen zorgen ervoor dat het aantal muskusratten in Nederland beheersbaar blijft Dat gebeurt door muskusratten te vangen Speciaal opgeleide bestrijders doen dat op verschillende manieren met kooien en klemmen Omdat muskusratten vooral s nachts leven letten de bestrijders overdag op sporen die muskusratten achterlaten zoals beschadigde oevers vraatschade en looppaden in het riet Dierenleed beperken De bestrijders proberen het dierenleed te beperken door muskusratten snel te doden Verdrinkingsvallen worden daarom steeds minder gebruikt De waterschappen zijn in overleg met dierenwelzijnsorganisaties op zoek naar pijnloze manieren om muskusratten te vangen Ze onderzoeken bovendien of belangrijke dijken en kades beschermd kunnen worden zodat muskusratten er niet in gaan graven Bijvoorbeeld door een moeilijk doordringbare laag van kunststof doek en of stortstenen op een dijk of kade aan te brengen Er hoeven dan minder muskusratten gedood te worden Beverratten ook bestrijden Een beverrat is bijna twee keer zo groot als een muskusrat en is vooral herkenbaar aan z n grote geeloranje voortanden Hij graaft aan de waterkant meterslange gangen Daarom wordt ook de beverrat bestreden In Nederland komen overigens niet veel beverratten meer voor ze zitten vooral in de grensstreek Jaarlijks worden er ruim 500 gevangen en gedood Leefplaats van de muskusrat De leefplaats van een

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/muskusrattenbeheer/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Botulismebestrijding / vissterfte - Zuiderzeeland
  25 Celsius en een eiwitrijke omgeving Ondiepe wateren vormen voor de bacterie ideale broedplaatsen omdat hier makkelijk hoge watertemperaturen worden bereikt Vooral in kadavers kan de bacterie zich snel vermeerderen waarna hij theoretisch duizenden andere dieren kan vergiftigen De belangrijkste tegenmaatregel is dan ook het opruimen van de dode dieren Stappenplan botulismebestrijding Sinds 2002 verzorgt Waterschap Zuiderzeeland het opstellen van het stappenplan botulismebestrijding voor Flevoland Waterschap Zuiderzeeland is het centrale coördinatiepunt voor botulismebestrijding van binnenwateren in de provincie Flevoland Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Randmeren en het IJsselmeer Markermeer Ketelmeer Binnen Waterschap Zuiderzeeland zijn twee meldpunten waar men tijdens maar ook na kantooruren de meldingen dient door te geven Meldpunten botulisme Noordoostpolder Tel 0527 630 560 Calamiteiten nummer Tel 06 5422 3203 Oostelijk en Zuidelijk Flevoland Tel 0320 269 600 Calamiteiten nummer Tel 06 2124 2961 Algemeen nummer Waterschap Zuiderzeeland Tel 0320 274 911 Of doe een melding van vissterfte online Rijkswaterstaat Tel 0320 297 493 Centrale meldpost Houtribsluizen Tel 0320 261 111 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Botulismebestrijding vissterfte Erik Actuele waarschuwingen blauwalg zwemmersjeuk Zwemwaterseizoen weer van start Waarschuwing blauwalg t Bovenwater Laakse Strand Zwemstrand en Surfstrand opgeheven Trefwoorden botulisme

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/botulismebestrijding/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Grondwatertaak - Zuiderzeeland
  Het waterschap en de provincie zijn beide voor een deel van de grondwatertaak in Flevoland verantwoordelijk Die verdeling is als volgt Provincie Flevoland ontrekking voor openbare drinkwatervoorziening ontrekking voor bodemenergiesystemen warmte koudeopslag ontrekking voor grote industriële onttrekkingen meer dan 150 000 m3 jaar Waterschap Zuiderzeeland ontrekking voor beregening ontrekking voor veedrenking ontrekking voor bronneringen verlagen grondwaterstand voor bouwactiviteiten ontrekking voor bodemsaneringen ontrekking voor overige doeleinden De provincie stelt het strategisch beleid vast dus hoe we in Flevoland omgaan met de grondwatervoorraad Het waterschap bepaalt gebaseerd op dat provinciaal beleid hoe het in de dagelijkse praktijk met het grondwater omgaat Daarbij hanteert Waterschap Zuiderzeeland dezelfde regels die de provincie heeft gehanteerd Een belangrijk onderdeel van het beleid is de boringsvrije zone Hier mag beneden een bepaalde diepte het derde watervoerend pakket vanaf 1 januari 2025 alleen nog grondwater gewonnen worden voor de drinkwatervoorziening Nieuwe boringen in dat gebied zijn vanaf nu al niet meer toegestaan Bent u van plan om in de overige gebieden water te onttrekken of te lozen dan gaat het er om dat u het waterschap informatie verstrekt Op grond van die informatie beoordeelt het waterschap of u met of zonder aanvullende voorwaarden de onttrekking en of de lozing mag uitvoeren Aanpassing regelgeving De inwerkingtreding van de Waterwet heeft nog enkele gevolgen De Waterwet voegt acht waterbeheerwetten samen Deze zijn nu vervallen Het waterschap heeft zijn waterbeheerplan zijn keur en de legesverordening aangepast voor de nieuwe taak De gemeenten en provincie beoordeling voortaan de indirecte lozingen dat zijn lozingen in de riolering Als gevolg van veranderde regelgeving heeft het waterschap ook het aantal formulieren verminderd Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Doorgeven registratie grondwateronttrekking over 2014 Grondwatertaak Trefwoorden grondwater Meer info Grondwater Lees de folder of doe een aanvraag Grondwater

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/grondwatertaak/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gemalen in Flevoland - Zuiderzeeland
  Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Werk in uitvoering Waterpeilbeheer Gemalen in Flevoland Gemalen in Flevoland Flevoland ligt gemiddeld vijf meter onder zeeniveau Op verschillende manieren loopt deze badkuip steeds vol Denk hierbij aan regen kwelwater water dat door de dijken de polder instroomt maar ook water vanuit de bodem Om ervoor te zorgen dat de polder droog blijft heeft Flevoland zeven gemalen Overzichtskaart gemalen in Flevoland Download de kaart met gemalen pdf pdf 1 7 MB Adressen en routes Film gemalen in Flevoland youtube Download de brochures van de gemalen Gemalen Noordoostpolder pdf 147 kB Gemalen Zuidelijk en Oostelijk Flevoland pdf 143 kB Gemaal Buma pdf 139 kB Gemaal Colijn pdf 127 kB Gemaal De Blocq van Kuffeler pdf 145 kB Gemaal Lovink pdf 144 kB Gemaal Smeenge pdf 171 kB Gemaal Vissering pdf 135 kB Gemaal Wortman pdf 123 kB Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/waterpeilbeheer/gemalen-flevoland/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterkwaliteit - Zuiderzeeland
  geen lozingen van afvalwater in de buurt informatieborden Zwemwateronderzoek In het badseizoen van 1 mei tot en met 30 september neemt Waterschap Zuiderzeeland elke twee weken een monster van het zwemwater waarna deze onderzocht wordt op bacteriën colibacteriën en enterococcen Deze bacteriën zijn indicatoren voor verontreiniging Ze kunnen afkomstig zijn van mens ontlasting en dier honden vogelpoep meststoffen van rundvee etc De blauwalggevoelige stranden Bovenwater Noorderplassen worden ook elke twee weken onderzocht op het aantal blauwalgcellen per milliliter Bij meer dan 50 000 cellen per milliliter wordt het aantal blauwalgcellen wekelijks onderzocht Drie instanties voor zwemwater in Flevoland Er zijn drie verschillende instanties waar u terecht kunt voor vragen over zwemmen in Flevoland Hieronder leest u wat de rol is van elke organisatie afzonderlijk Provincie Flevoland zorgt voor de veiligheid van het zwemwater stelt als het nodig is een zwemverbod in behandelt uw klacht over de veiligheid en of de gezondheid Kijk ook op www flevoland nl Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt de waterkwaliteit van de officiële zwemstranden binnen de provincie beoordeelt of het zwemwater aan de Europese normen voor bacteriën voldoet in opdracht van de provincie Flevoland adviseert bij zwemwaterproblemen stelt zwemwaterprofielen op Rijkswaterstaat Directie IJsselmeerpolders onderzoekt de waterkwaliteit van de officiële zwemstranden buitendijks zoals de randmeren en het IJsselmeer op http www rijkswaterstaat nl water natuur en milieu zwemwater en blauwalgen kunt u meer lezen over de waterkwaliteit van deze stranden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Zwemwaterseizoen weer van start Waterkwaliteitsbeheer Regenwaterproject Almere Actuele waarschuwingen blauwalg zwemmersjeuk Eerste nacht beregenen fruitbomen in Flevoland Trefwoorden waterkwaliteit zwemwater Actuele informatie over zwemwater Actuele informatie over o a de waterkwaliteit van het zwemwater in Flevoland en eventuele problemen met een officiële zwemlocatie of zwemwater in het algemeen vindt u op zwemwater nl en tijdens

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/artikel/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •