archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving GBLT werkt voortdurend aan verbetering uw mening telt 8 mei 2014 Wat vindt u van de dienstverlening van GBLT Doe mee aan het klanttevredenheidonderzoek Zuiverings verontreinigingsheffing 5 maart 2012 Wie moet er zuiveringsheffing verontreinigingsheffing betalen Watersysteemheffing 5 maart 2012 Wie moet watersysteemheffing betalen Waterschappen grote opgave beperkte lastenstijging 29 januari 2015 Ondanks de grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit lukt het de waterschappen al jaren om een gematigde lastenstijging vast te houden Zo is een gezin met een eigen woning sinds 2012 gemiddeld slechts 7 euro per jaar meer gaan betalen voor droge voeten en schoon water Waterschapslasten 24 september 2013 Wilt u weten wat wij met uw belastinggeld doen en hoeveel u moet betalen Waterschapslasten in 2016 stabiel 25 november 2015 De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 24 november 2015 de meerjarenbegroting 2016 2019 aangenomen De kosten die mensen in 2016 betalen voor het waterschap zijn gemiddeld genomen gelijk aan de kosten voor 2015 Rekenvoorbeelden 30 november 2010 De tarieven van Waterschap Zudierzeeland worden door middel van een paar rekenvoorbeelden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=belastingen&Zoe_Clt_TrfIdt=350 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Waterschapslasten 24 september 2013 Wilt u weten wat wij met uw belastinggeld doen en hoeveel u moet betalen Rekenvoorbeelden 30 november 2010 De tarieven van Waterschap Zudierzeeland worden door middel van een paar rekenvoorbeelden geillustreerd Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2015 17 maart 2015 Lees hier meer over de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2015 Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Zuiderzeeland 2015

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=heffing&Zoe_Clt_TrfIdt=417 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Waterschapslasten 24 september 2013 Wilt u weten wat wij met uw belastinggeld doen en hoeveel u moet betalen Begroting jaarstukken 3 januari 2007 Meer over de begroting en de jaarstukken van Waterschap Zuiderzeeland Rekenvoorbeelden 30 november 2010 De tarieven van Waterschap Zudierzeeland worden door middel van een

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=waterschapslasten&Zoe_Clt_TrfIdt=515 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Taken - Zuiderzeeland
  zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water Dat doen wij in samenwerking met gemeenten provincies natuurorganisaties andere waterschappen maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers Brochure Waterschap Zuiderzeeland pdf 1 MB Actuele werkzaamheden Soort werk Projecten Actuele projecten Energie en gemalen Oosterwold Buitendijkse gebieden Actieplan Bodem Water Ephyra Projecten Bij u in de buurt Veilig youtube Veiligheid Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer dijken die rondom de polders liggen en ons beschermen tegen het buitenwater zoals het IJsselmeer Markermeer IJmeer en de randmeren Regelmatig worden de dijken geïnspecteerd op schade als gevolg van storm of hoge waterstanden Doorlopend vindt onderhoud plaats aan dijken en oevers Brochure Zonder dijken geen Flevoland pdf 2 6 MB Dijkbeheer Muskusrattenbeheer Oeveronderhoud Voldoende water youtube Voldoende water Water in sloten vaarten en tochten moet op peil worden gehouden Bij de vaststelling van het peil houdt het waterschap rekening met de verschillende belangen zoals de belangen van agrariërs natuurgebieden bossen en de scheepvaart Het teveel aan water veroorzaakt door regenwater en kwel wordt met behulp van zeven gemalen van het waterschap uit de polders gepompt Maar soms wordt er ook water vanuit het IJsselmeer Markermeer IJmeer en randmeren ingelaten ten behoeve van irrigatie en nachtvorstbestrijding Om het water af en aan te voeren moeten de watergangen aan bepaalde afmetingen voldoen en vrijgehouden worden van onderwaterbegroeiing Brochure Voldoende water vraagt menselijk ingrijpen pdf 2 2 MB Waterpeilbeheer Gemalen in Flevoland Oeveronderhoud Schoon water youtube Schoon water Met z n allen produceren we veel afvalwater Dit vervuilde water komt meestal via de gemeentelijke riolering bij een van de vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties van Waterschap Zuiderzeeland terecht Deze installaties halen de vervuilende stoffen zoveel mogelijk uit het afvalwater Het gezuiverde water wordt weer teruggepompt op het oppervlaktewater Met behulp van vergunningverlening probeert het waterschap het verontreinigen van het oppervlaktewater zoveel mogelijk

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/taken-%28website/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuigerplasbos voltooid - Zuiderzeeland
  ecologische waterkwaliteit maar zijn bovendien goedkoper in onderhoud en leveren meer waterberging op omdat een bredere tocht meer water kan opvangen De flora en fauna heeft veel baat bij natuurvriendelijke oevers zo ontstaat een rijkere begroeiing en een grotere variatie aan diersoorten rond het water De aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer Boswachter Rob Koetsier van Staatsbosbeheer en projectleider Teun Molenaar van Waterschap Zuiderzeeland zijn enthousiast over de metamorfose die het gebied heeft ondergaan Molenaar Er zal veel riet gaan groeien zoals overal in de polder maar we hopen op een gevarieerd beeld mede door de aanleg van eilandjes en ondiepten waar bijzondere flora en fauna gaat ontstaan en vestigen Zo denken we dat door het ruime visaanbod en het heldere water het aantal ijsvogels zal toenemen Koetsier vertelt dat de natuurvriendelijke oevers de natuurbeleving van het Zuigerplasbos op meerdere manieren ten goede komen Het beeld van een rechte sloot is vervangen door een meer natuurlijke overgang En door de grond die vrijkwam bij het uitbreiden van de waterpartijen te gebruiken voor recreatieve doeleinden is ook de recreatiewaarde van het gebied verhoogd Zo is er een parcours voor ATB ers gecreëerd en voor wandelaars een nieuw uitzichtpunt bij de plas In de loop van volgend jaar worden de ATB route en de uitzichtheuvel door Staatsbosbeheer en de Toerclub Flevoland nog verder ingericht Waterschap Zuiderzeeland monitoort de waterkwaliteit en hoeveelheid in het gebied De aanleg van de natuurvriendelijke oevers in het Zuigerplasbos maken deel uit van de aanleg van in totaal 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in de periode van 2012 2015 in Flevoland door Waterschap Zuiderzeeland Dit project is mede gefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland Delen Delen op Facebook

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/aanleg-duurzame-0/@6329/aanleg/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht - Zuiderzeeland
  s met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht Met deze aanleg wordt de waterkwaliteit verbeterd de waterberging vergroot en de natuurwaarde verhoogd De natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht heeft straks een lengte van 1200 meter waarin een paaibaai voor vissen is aangelegd Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Europese Fonds voor plattelandsontwikkeling Waterkwaliteit De Pluvierentocht ligt ter hoogte van golfbaan Harderwold De toekomstige natuurvriendelijke oever ziet er niet alleen mooi uit maar het heeft ook vele andere voordelen Er groeien plantensoorten in en langs het water in de plasberm Door deze plantengroei kunnen ook dieren als watermijten libellelarven en verschillende vissoorten goed in en rond het water leven De natuurvriendelijke oever draagt ook bij aan het bereiken van de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen Kaderrichtlijn Water KRW Waterschap Zuiderzeeland zal volgens de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 40 van de totale watergangen in Flevoland duurzaam natuurvriendelijk inrichten Ontwerp Bij de aanleg werken Waterschap Zuiderzeeland en Natuurmonumenten intensief samen Zo is in gezamenlijkheid het ontwerp tot stand gekomen De natuurvriendelijke oever heeft een flauw talud en een plasberm Dit is een oeverstrook die onder water ligt Daarnaast is er een paaibaai voor vissen en een moerasbos Uitvoering De werkzaamheden starten rond 1 september en duren 4 tot 6 weken In deze periode zal in totaal ruim 22 000 m3 grond worden ontgraven Een lokale agrarisch ondernemer en de gemeente Zeewolde gebruiken de grond waardoor de kosten voor grondtransport laag blijven en er werk met werk kan worden gemaakt Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Aanleg duurzame oevers 2012 2015 Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuigerplasbos voltooid Natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht Natuurvriendelijke duurzame oever Oeveronderhoud Trefwoorden duurzame oevers natuurvriendelijke oever Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/aanleg-duurzame-0/@6192/natuurvriendelijke/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Natuurvriendelijke - duurzame oever - Zuiderzeeland
  deze meestal uit een beschoeiing van verduurzaamde houten palen en schotten In de bredere watergangen zijn kan dit naast hout ook beton zijn De laatste jaren worden oevers natuurvriendelijk ingericht Dat betekent dat oevers van watergangen in bos en natuurterreinen flauw aflopende oevers en bredere bermen krijgen De helling van het talud en de breedte van de berm variëren en soms worden in de berm nog poelen gegraven Natuurvriendelijk of duurzaam Oevers van watergangen in agrarisch gebied worden duurzaam ingericht De bestaande berm van circa 0 5 meter breedte wordt verruimd tot een breedte van circa 2 5 meter Daarvoor moet van de aangrenzende grondgebruiker grond worden aangekocht Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid Als de grondgebruiker meewerkt wordt naast de koopsom voor de grond ook inkomstenderving door het waterschap vergoed Afhankelijk van de grondsoort wordt in natuurvriendelijke of duurzame oevers een oeververdediging aangebracht Deze bestaat meestal uit een onbehandelde houten beschoeiing van palen en schotten Door de beschoeiing onder water te plaatsen kan het hout niet rotten en gaat het dus langer mee Nog aanwezige beschoeiingen van verduurzaamd hout worden niet meer onderhouden en worden verwijderd op het moment dat de levensduur voorbij is youtube Delen Delen op Facebook

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/oeveronderhoud/oeverbeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  in Nederland Succesvolle afsluiting en doorstart project duurzame oevers 20 oktober 2015 Waterschap Zuiderzeeland heeft het project versnelde aanleg duurzame oevers 2012 2015 bijna afgerond Ook in 2016 legt het waterschap duurzame oevers aan De ambitie om doelstellingen te bereiken door de aanleg van duurzame oevers is onveranderd Start aanleg duurzame oevers vier tochten 11 september 2015 Deze week is de aannemer in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland gestart met de aanleg van duurzame oevers bij de Lepelaartocht Ooievaarstocht Pluvierentocht en Strandtrandgapertocht Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start 24 februari 2015 Deze maand start Waterschap Zuiderzeeland weer met de aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers Sinds 2012 zijn 134 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aangelegd Aanleg duurzame oevers 2012 2015 27 februari 2012 In de periode 2012 2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan Natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht 30 mei 2014 Waterschap Zuiderzeeland start samen met Staatsbosbeheer in het najaar van 2014 met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos Fase 1 zal naar verwachting starten in oktober 2014 en voor 15 december 2014 opgeleverd worden Fase 2 zal afhankelijk van het op tijd verkrijgen van de benodigde vergunningen in november 2014 starten en in december 2014 opgeleverd worden of doorschuiven naar het voorjaar van 2015 Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuigerplasbos voltooid 5 december 2014 Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer hebben de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos in Lelystad voltooid Natuurvriendelijke duurzame oever 28 augustus 2007 In het verleden zijn bijna alle oevers van hoofdwatergangen in Flevoland van een oeververdediging voorzien Voor de smallere watergangen bestaat deze meestal uit een beschoeiing van verduurzaamde houten palen en schotten In de bredere watergangen zijn kan dit naast hout ook beton zijn Pieter 24 september 2015 Pieter

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=duurzame%20oevers&Zoe_Clt_TrfIdt=392 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •