archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht 22 augustus 2014 Waterschap Zuiderzeeland en Natuurmonumenten starten 1 september a s met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht Met deze aanleg wordt de waterkwaliteit verbeterd de waterberging vergroot en de natuurwaarde verhoogd Natuurvriendelijke duurzame oever 28 augustus 2007 In het verleden zijn bijna alle oevers van hoofdwatergangen in Flevoland van een oeververdediging voorzien Voor de smallere watergangen bestaat deze meestal uit een beschoeiing van verduurzaamde houten palen en schotten In de bredere watergangen zijn kan dit naast hout ook beton zijn Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuigerplasbos voltooid 5 december 2014 Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer hebben de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos in Lelystad voltooid Aanleg duurzame oevers 2012 2015 27 februari 2012 In de periode 2012 2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan Oeveronderhoud 8 januari 2007 Om de waterafvoer of juist toevoer goed te laten verlopen moet het water vrij kunnen stromen door alle watergangen Stabiele oevers en watergangen die vrij zijn van waterplanten zijn dus van

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=natuurvriendelijke%20oever&Zoe_Clt_TrfIdt=461 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap blijft eigenaar van grond bij tochten - Zuiderzeeland
  die geconfronteerd werden met de aanleg van duurzame oevers langs hun percelen Wandelende insteken Waterschap Zuiderzeeland meet alle tochten bij de uitvoering van het project duurzame oevers in Daarbij bleek dat door bodemdaling en grondbewerking de kadastrale grens niet altijd op de insteek van de tocht de bovenzijde van de slootkant ligt maar op het perceel Dit is bij bijna alle tochten in Flevoland het geval Dit fenomeen is bekend geworden als de wandelende insteken Vanwege de onduidelijkheid over de eigendom van de onstane stroken grond bij de grondaankopen voor het project duurzame oevers heeft Waterschap Zuiderzeeland samen met LTO een proefproces gevolgd Vonnis Op 8 oktober 2014 heeft de rechtbank Midden Nederland uitspraak gedaan het bewerken van de grond door de agrariërs is onvoldoende om door verjaring eigenaar te kunnen worden De kadastrale grenzen zoals die in de openbare registers zijn vastgelegd zijn leidend LTO heeft laten weten dat er nu duidelijkheid is en heeft laten weten zich te conformeren aan de uitspraak Ze gaan niet in hoger beroep Waterschap Zuiderzeeland blijft door het vonnis eigenaar van de grondstroken die kadastraal tot de percelen van het waterschap behoren Ik ben blij dat de rechter heeft aangegeven dat het waterschap de wet op juiste wijze heeft toegepast Door de medewerking van de betrokken agrariërs kunnen we nu doorgaan met de aanleg van duurzame oevers in Flevoland en zo de subsidiemogelijkheden voor het project volledig benutten aldus Jaap Naaktgeboren heemraad van Waterschap Zuiderzeeland Duidelijkheid Waterschap Zuiderzeeland is gedurende het proefproces wel verder gegaan met de aanleg van duurzame oevers In de koopovereenkomsten met de betreffende agrariërs is een clausule opgenomen dat het waterschap zich zal conformeren aan de uitspraak De uitspraak van de rechtbank schept duidelijkheid in een lang traject van onzekerheid voor zowel Waterschap Zuiderzeeland als de agrariërs die geconfronteerd

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/aanleg-duurzame-0/waterschap-blijft/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Buitendijkse gebieden - Zuiderzeeland
  Ten aanzien van de 14 overige gebieden is het waterschap in overleg met de provincie die op dit punt haar beleid aan het herijken is Het waterschap heeft voor de waterkeringen in deze 14 gebieden nog geen leggers opgesteld en hanteert hier zolang andere keurvoorschriften dan in de 10 gebieden Projectresultaten Actieve zorgtaak Alle 10 aangewezen buitendijkse gebieden voldoen aan de vastgestelde norm Voor elk van de 10 aangewezen buitendijkse gebieden is er een actuele legger voor het gebied de Eemhof moet deze nog worden vastgesteld Er is een meerjaren onderhoudsplan MJOP voor de buitendijkse regionale waterkeringen die vallen onder de zorgplicht van het waterschap Het beheerregister buitendijkse regionale waterkeringen is functioneel en bijgewerkt Passieve zorgtaak Vergunningverlening toegespitst op uitbreiding taakgebied Voor de buitendijkse gebieden is een inspectieplan schouw handhaving en toezichtprotocol opgesteld De werkprocessen voor de verscheidene taken zijn opgesteld De onderdelen die voor de passieve zorgtaak moeten worden opgesteld zijn in ontwikkeling Een nadere planning hiervoor volgt zo snel mogelijk Globale totaalplanning Verbeteropgave Muiderzand afgerond 2016 Parkhaven afgerond 2016 Haven Zeewolde afgerond 2017 De Eemhof afgerond 2017 Meerjaren onderhoudsprogramma afgerond 2016 Beheerregister afgerond en up to date 2016 Vergunningen toegespitst op taak afgerond 2016 Toezichtsprotocollen toegespitst op taak afgerond 2016 Voor alle deel projecten geldt dat het waterschap het belangrijk vindt om ze in nauw overleg met de bewoners in de gebieden uit te voeren Legger De Eemhof Voor 9 van de 10 gebieden is de legger vastgesteld Voor het gebied De Eemhof is de vaststelling van de legger uitgesteld in verband met de lopende vaststellingsprocedure voor het vaststellen van een aangepaste normering De provinciale staten hebben in februari ingestemd met de nieuwe normering die per 1 maart 2015 van kracht is Nu de norm is vastgesteld kan het proces ingang worden gezet naar een vaststelling en het voldoen van De Eemhof aan de door de Provincie vastgesteld veiligheidsnormering in 2015 Planning Inspectie maart 2015 Toetsing mei 2015 Legger juni 2015 Afhankelijk van toetsoordeel Verbeterplan juni 2015 Planuitwerking start juni 2015 Start uitvoering verbeteringen november 2015 Einde uitvoering april 2016 Nazorg december 2016 Meerjaren onderhoudsplan buitendijkse regionale waterkeringen In de AV van januari 2012 is besloten dat de buitendijkse regionale waterkeringen onder bepaalde omstandigheden onderhouden gaan worden door Waterschap Zuiderzeeland Het gaat hierbij om regionale waterkeringen in eigendom van het waterschap zelf en van de regionale waterkeringen in eigendom van andere overheden welke traditioneel zijn ingericht Traditioneel ingerichte dijken zijn dijken die herkenbaar zijn als dijk In andere gevallen is de kering bijvoorbeeld ruimtelijk ingericht bijvoorbeeld als een gebouw de kering vormt Binnen het projectonderdeel meerjaren onderhoudsplan is het de bedoeling om duidelijkheid te verkrijgen welke trajecten het precies betreft en op welke wijze deze zijn opgebouwd en hoe ze op een zo goed mogelijke wijze onderhouden dienen te worden voor een langere periode Naast intensieve interne samenwerking is voor het welslagen van dit projectonderdeel ook een intensieve samenwerking en afstemming noodzakelijk met de andere overheden die de waterkeringen in eigendom hebben Beheerregister Een belangrijk en verplicht onderdeel

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/project-buitendijkse/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actueel - Zuiderzeeland
  circa 340 meter damwand vervangen Tijdens de informatieavond op 10 september 2015 zijn met de bewoners eigenaren verschillende onderhoudsvarianten besproken De variant waarbij een stalen damwand voor de bestaande damwand en grotendeels onder de huidige steigers wordt geplaatst had de voorkeur Nog dit jaar bezoekt het waterschap alle betrokken eigenaren om deze variant in detail verder uit te werken e uiteindelijke uitvoering staat voor de tweede helft van 2016 gepland Deelgebied 2 Noordereiland Langs Noordereiland vervangt de aannemer Beens Groep uit Genemuiden over 120 meter de damwanden Dezelfde aannemer vervangt ook de damwanden langs de beide zijden van de Eilandgracht Dit is een stuk van 170 meter lang De werkzaamheden die in oktober dit jaar gestart zijn zijn naar verwachting in november december 2015 klaar Een deel langs de Kop Noordereiland wordt door de gemeente Zeewolde zelf uitgevoerd Deelgebied 3 Rede In het deelgebied de Rede wordt over 180 meter de damwand vervangen Hiervoor is de verder uitgewerkte variant met de gemeente Zeewolde en Wolderwijd BV afgestemd Ook zijn de eerste individuele gesprekken met bewoners afgerond De besproken conceptovereenkomsten worden op basis van alle gesprekken aangepast en toegezonden De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar in 2016 Eemhof Na het akkoord van de Provincie voor de normering van het buitendijkse gebied Eemhof is het gebied opnieuw beoordeeld Gezamenlijk met beheer is een inspectie uitgevoerd waarna door een extern bureau het gebied opnieuw is beoordeeld De resultaten van de beoor deling zijn besproken met de provincie Op dit moment wordt de definitieve beoor delingsrapportage opgesteld Vervolgens wordt vastgesteld welke werkzaamheden volgend jaar ingepland moeten worden om ook het gebied de Eemhof aan de normering te laten voldoen Op basis van de verzamelde informatie zal voor dit gebied medio volgend jaar de legger zijn opgesteld en ter vaststelling in

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/verbeteropgave/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis buitendijkse gebieden - Zuiderzeeland
  de Fysieke Leefomgeving door provincie 2011 Toetsing regionale buitendijkse keringen Voorstel Av 31 01 2012 Toesingsresultaten pdf 72 kB Januari 2012 Besluit toedeling beheer en onderhoudstaken Voorstel Av 31 01 2012 pdf 210 kB September 2012 Principe besluit kaders verbeteropgave Voorstel Av 25 09 2012 pdf 133 kB Najaar 2012 Gebiedsavonden Beleid buitendijkse regionale waterkeringen Verslagen zie zijbalk Februari 2013 Focus op gebieden van bovenlokale betekenis 10 van de 24 gebieden Voorstel Av 25 09 2012 pdf 133 kB Nazomer 2013 Inventarisatie buitendijkse waterkeringen Rapportage inventarisatie Almere Haven 2014 Rapportage inventarisatie Harderhaven 2014 Rapportage inventarisatie Haven Zeewolde 2014 Rapportage inventarisatie Maximacentrale 2014 Rapportage inventarisatie Muiderzand 2014 Rapportage inventarisatie Parkhaven 2014 Rapportage inventarisatie Schokkerhaven 2014 Rapportage inventarisatie Zuiderzee op Zuid 2014 Rapportage inventarisatie Urk 2014 Januari 2014 Vaststelling beleid beleidsregels Keur en legger Zie pagina beleid 24 juni 2014 AV opiniërende behandeling verbeteropgave Voorstel Av 24 06 2014 pdf 132 kB September 2014 Bewonersavonden over verbeteropgave Folder pdf 3 MB Verslagen zie zijbalk 28 oktober 2014 Vaststellen verbeteropgave Voorstel AV pdf 153 kB Besluit pdf 99 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden in 2017 op orde Trefwoorden buitendijkse gebieden Contact Heeft u vragen of opmerkingen over de buitendijkse gebieden Dan kunt u mailen naar buitendijks zuiderzeeland nl of ons telefonisch bereiken via 0320 274911 Verslagen gebiedsavonden 2012 Informatieavond haven Zeewolde 8 11 2012 pdf 78 kB Informatieavond Muiderzand 30 oktober 2012 pdf 96 kB Informatieavond Parkhaven Lelystad 29 november 2012 pdf 92 kB Informatieavond Schokkerhaven 8 oktober 2012 pdf 84 kB Verslagen gebiedsavonden 2014 Verslag gebiedsavond Muiderzand en Almere

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/geschiedenis/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Werkzaamheden buitendijkse gebieden in volle gang - Zuiderzeeland
  aan het woord Havens Zeewolde In de havens Zeewolde worden de damwanden vervangen Zeewolde is opgesplitst in 3 deelgebieden namelijk Pluuthaven Noordereiland Rede Deelgebied 1 Pluuthaven In het buitendijkse gebied Pluuthaven wordt circa 340 meter damwand vervangen Tijdens de informatieavond op 10 september 2015 zijn met de bewoners eigenaren verschillende onderhoudsvarianten besproken De variant waarbij een stalen damwand voor de bestaande damwand en grotendeels onder de huidige steigers wordt geplaatst had de voorkeur Nog dit jaar bezoekt het waterschap alle betrokken eigenaren om deze variant in detail verder uit te werken e uiteindelijke uitvoering staat voor de tweede helft van 2016 gepland Deelgebied 2 Noordereiland Langs Noordereiland vervangt de aannemer Beens Groep uit Genemuiden over 120 meter de damwanden Dezelfde aannemer vervangt ook de damwanden langs de beide zijden van de Eilandgracht Dit is een stuk van 170 meter lang De werkzaamheden die in oktober dit jaar gestart zijn zijn naar verwachting in november december 2015 klaar Een deel langs de Kop Noordereiland wordt door de gemeente Zeewolde zelf uitgevoerd Deelgebied 3 Rede In het deelgebied de Rede wordt over 180 meter de damwand vervangen Hiervoor is de verder uitgewerkte variant met de gemeente Zeewolde en Wolderwijd BV afgestemd Ook zijn de eerste individuele gesprekken met bewoners afgerond De besproken conceptovereenkomsten worden op basis van alle gesprekken aangepast en toegezonden De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar in 2016 Eemhof Na het akkoord van de Provincie voor de normering van het buitendijkse gebied Eemhof is het gebied opnieuw beoordeeld Gezamenlijk met beheer is een inspectie uitgevoerd waarna door een extern bureau het gebied opnieuw is beoordeeld De resultaten van de beoor deling zijn besproken met de provincie Op dit moment wordt de definitieve beoor delingsrapportage opgesteld Vervolgens wordt vastgesteld welke werkzaamheden volgend jaar ingepland moeten worden om

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/actualiteiten-nieuws/@10764/werkzaamheden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • “Buitendijkse gebieden” in 2017 op orde - Zuiderzeeland
  2017 op orde Waterschap Zuiderzeeland voert tot en met 2017 in een aantal buitendijkse gebieden eenmalig onderhoud uit zodat deze gebieden voldoen aan de door de provincie vastgestelde waterveiligheidsnorm Op donderdag 29 oktober jl stond heemraad Jan Nieuwenhuis hierbij stil door zelf de werkzaamheden in Parkhaven in Lelystad officieel te starten In de provincie Flevoland zijn er gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken omdat ze buiten deze dijken liggen buitendijks heet dat Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen Deze zijn echter niet altijd zichtbaar Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorgtaak voor deze buitendijkse keringen van de provincie overgedragen gekregen Werkzaamheden Provincie Flevoland heeft de waterveiligheidsnorm voor de buitendijkse gebieden in Flevoland vastgesteld Na de toetsing oftewel controles is gebleken dat de inrichting van de waterkering op de locaties Parkhaven in de gemeente Lelystad Muiderzand in de gemeente Almere en Haven Zeewolde in de gemeente Zeewolde niet voldoen Het waterschap gaat hier aan de slag Overdracht Na realisatie van de maatregelen zal volgens het vastgestelde beleid voor de regionale waterkeringen het onderhoud door de eigenaren worden voortgezet omdat zij de oorspronkelijke eigenaren zijn Het waterschap zal dan alleen een passieve zorgtaak vergunning handhaving inspectie en advisering vervullen voor de instandhouding van de waterveiligheid in de gebieden Voor meer informatie over het project of de werkzaamheden kunt u terecht op onze website www zuiderzeeland nl buitendijks Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden in 2017 op orde Trefwoorden buitendijkse gebieden Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Actualiteiten en nieuws buitendijkse gebieden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/actualiteiten-nieuws/@10708/buitendijkse/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema - Zuiderzeeland
  stand van zaken Muiderzand Almere Werkzaamheden verzwaren stortsteen buitenzijde van de waterkering Stand van zaken Bestek opgesteld aanbesteed en uitgevoerd door aannemer Klein Wieringen uit Hippolytushoef Overeenkomst uitvoering opgesteld voor VvE IJmeerdijk en Jachthaven Marina Muiderzand inmiddels getekend door alle partijen Werk verzwaren stortsteen Uitgevoerd en opgeleverd Mei 2015 Parkhaven Lelystad Werkzaamheden aanbrengen onderwater steunberm klei Stand van zaken 10 april 2015 ledenvergadering VvE Parkhaven Leden eigenaren hebben het voorstel om te kiezen voor een steunberm van klei onder water voor de damwanden aangenomen Bestek opgesteld en op de markt gebracht Overeenkomst uitvoering in voorbereiding Uitwerken details insteekhavens Uitvoering vanaf oktober 2015 gereed december 2015 Havens Zeewolde Werkzaamheden vervangen damwandconstructies Zeewolde hebben we opgesplitst in drie deelgebieden Pluuthaven Noordereiland Rede Deelgebied 1 Pluuthaven Werkzaamheden Betreft ca 340 m damwand vervangen Ontwerp variant damwand wordt onderzocht en verder uitgewerkt Informatieavond voor betreffende eigenaren gepland op 10 september 2015 Onderzoek berekeningen varianten damwanden door ingenieursbureau Arcadis Uitvoering gepland vanaf tweede helft 2016 Deelgebied 2 Noordereiland Werkzaamheden Betreft ca 170 m damwand vervangen langs de Eilandengracht weerszijden en 120 m langs Noordereiland Stand van zaken Bestek opgesteld en op de markt gebracht Bestek aanbesteed en gegund aan Beens Groep te Genemuiden Uitvoering gepland vanaf oktober 2015 gereed december 2015 Overleg en akkoord met de gemeente over vervanging damwanden Aanlegvergunning bij de gemeente Zeewolde aangevraagd Deelgebied 3 Rede Werkzaamheden Betreft ca 180 m damwand vervangen Stand van zaken Ontwerp variant damwand verder uitgewerkt Informatieavond voor betreffende eigenaren gehouden op 25 juni 2015 Gestart met individuele gesprekken gesprekken bewoners Uitvoering gepland vanaf voorjaar 2016 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/actualiteiten-nieuws/@6762/planning/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •