archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Informatiepanelen voor IVN Zeewolde - Zuiderzeeland
  navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Leren over water Docenten basisonderwijs Voorleesontbijt Informatiepanelen voor IVN Zeewolde Informatiepanelen voor IVN Zeewolde Waterschap Zuiderzeeland heeft in overleg met IVN Zeewolde twee informatiepanelen gemaakt voor het informatiecentrum in die gemeente Een paneel gaat over water in Flevoland het andere gaat over duurzame oevers om en rond Zeewolde Bij het ontwerp van de panelen is er rekening mee gehouden dat deze een plek zouden krijgen in het informatiecentrum IVN Zeewolde heeft zelf het frame gemaakt waarin de panelen staan Daarnaast hebben medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland op 1 oktober 2015 in de Roode Schuur een informatieavond over het werk van het waterschap verzorgd Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Informatiepanelen voor IVN Zeewolde Waterschap Zuiderzeeland reinigt de kolken in Zeewolde 29 maart Zuiderzeelandloop Minister Schultz van Haegen te gast bij waterles waterschap Weetjes over het waterschapshuis Trefwoorden educatie waterbeheer Zeewolde Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water What s up Leerlingen voortgezet onderwijs Docenten basisonderwijs Leerlingen basisonderwijs Waterlessen Spreekbeurt of werkstuk maken Weetjes over het waterschapshuis De

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/leren-water/docenten/voorleesontbijt-oud/@6865/informatiepanelen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Minister Schultz van Haegen te gast bij waterles waterschap 15 september 2014 Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu woonde samen met dijkgraaf Hetty Klavers op donderdag 11 september 2014 een waterles bij op basisschool De Kiekendief in Zeewolde Weetjes over het waterschapshuis 1 april 2005 Weetjes over het waterschapshuis van Waterschap Zuiderzeeland Voorleesontbijt 21 januari 2013 Ieder jaar organiseerde het waterschap een voorleesontbijt voor de groepen 3 bij basisscholen in Flevoland Musical Droge Voeten 28 mei 2013 Droge Voeten is een unieke musical over het ontstaan van Flevoland aangeboden door Waterschap Zuiderzeeland Vraag het musicalpakket aan Wie weet spelen úw leerlingen straks de hoofdrol in deze musical onder begeleiding van een professionele regisseur zangcoach en muzikanten Informatiepanelen voor IVN Zeewolde 2 oktober 2015 Waterschap Zuiderzeeland heeft twee informatiepanelen gemaakt voor IVN Zeewolde Ze staan in de Roode Schuur Ook hebben twee medewerkers vam het waterschap op 1 oktober 2015 een algemene informatieavond over het waterschap verzorgd Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=educatie&Zoe_Clt_TrfIdt=345 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Tweets voorleesontbijt - Zuiderzeeland
  agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Leren over water Docenten basisonderwijs Voorleesontbijt Tweets voorleesontbijt Tweets voorleesontbijt Tweets over voorleesontbijt AND Zuiderzeeland OR zzl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water What s up Leerlingen voortgezet onderwijs Docenten basisonderwijs Leerlingen basisonderwijs Waterlessen Spreekbeurt of werkstuk maken

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/leren-water/docenten/voorleesontbijt-oud/tweets/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterbeheerplan 2010-2015 - Zuiderzeeland
  in ieders belang De Kaderrichtlijn Water KRW stelt niet alleen dat het water niet vervuild mag zijn maar ook dat er goede leef verblijf en voortplantingsmogelijkheden moeten zijn voor in het water levende flora en fauna Het waterschap zorgt mede daarom voor een goede structuurdiversiteit langs de oevers van het watersysteem Een deel daarvan zal in deze planperiode worden gerealiseerd Meer hierover kunt u lezen in het achtergronddocument Kaderrichtlijn Water 1 36 Mb pdf 1 4 MB en het bijlagerapport 4 82 Mb pdf 4 8 MB Ook het op orde houden van de afvalwaterzuiveringen is een belangrijke taak die bijdraagt aan schoon oppervlaktewater Het waterbeheerplan beschrijft naast bovenstaande thema s tevens een aantal onderwerpen die niet eenduidig onder een van de thema s zijn te vatten Het zijn stedelijk water water en ruimte belevingswaarde vergunningverlening en handhaving kennis en informatiebeheer calamiteitenbestrijding communicatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen Download hieronder alle informatie en kaarten omtrent het Waterbeheerplan 2010 2015 Informatie Kaarten Informatie Waterbeheerplan 2010 2015 17 4 Mb pdf 17 MB Errata Waterbeheerplan 52 9 Kb pdf 59 kB Achtergronddocument KRW 1 36 Mb pdf 1 4 MB Bijlagerapport bij achtergronddocument KRW 4 82 Mb pdf 4 8 MB Uitvoeringsprogramma Nationaal Bestuursakkoord Water NBW 2010 2015 1 08 Mb pdf 1 1 MB Kaarten Kaart 1 Rijnstroomgebied pdf 133 kB Kaart 2 Beheergebied 1 72 Mb pdf 1 7 MB Kaart 3 Archeologische monumenten 1 38 Mb pdf 1 4 MB Kaart 4 Bodemgebruik 2 00 Mb pdf 2 MB Kaart 5 Actuele hoogtekaart Nederland AHN pdf 809 kB Kaart 6 Bodemdalingskaart 2015 pdf 412 kB Kaart 7 Bodemdalingskaart 2050 pdf 516 kB Kaart 8 Kwelkaart 2 32 Mb pdf 2 3 MB Kaart 9 Watersysteem pdf 611 kB Kaart 10 Wateraanvoer 1 34 Mb pdf 1 3 MB Kaart 11 Waterkeringen en dijkringen 1 38 Mb pdf 1 4 MB Kaart 12 Zuiveringen en IBA s 1 28 Mb pdf 1 3 MB Kaart 13 Natuurwensenkaart 1 15 Mb pdf 1 2 MB Kaart 14 Gebruiksfuncties en doelen 1 90 Mb pdf 1 9 MB Kaart 15 Waterlichamen Kaderrichtlijn Water 1 21 Mb pdf 1 2 MB Kaart 16 Natura 2000 gebieden en ecologische hoofdstructuur pdf 620 kB Kaart 17 Aandachtsgebieden drooglegging en wateroverlast 2015 1 15 Mb pdf 1 2 MB Kaart 18 Aandachtsgebieden drooglegging en wateroverlast 2050 1 27 Mb pdf 1 3 MB Kaart 19 Optimaal grond en oppervlaktewater regime landbouw GHG 2 55 Mb pdf 2 6 MB Kaart 20 Optimaal grond en oppervlaktewater regime landbouw GLG 2 42 Mb pdf 2 4 MB Kaart 21 Gemalen en stroomrichting 2008 1 13 Mb pdf 1 1 MB Kaart 22 Gemiddelde opgave duurzame oevers 2010 2027 1 18 Mb pdf 1 2 MB Kaart 23 Maaifrequenties nat profiel 2007 2009 1 16 Mb pdf 1 2 MB Kaart 24 Zwemwaterlocaties 1 10 Mb pdf 1 1 MB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterbeheerplan 2010 2015 Waterbeheerplan 2016 2021

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/veilig-0/waterbeheerplan-2010/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterwet - Zuiderzeeland
  en beleidskader Waterwet Waterwet De Waterwet is vastgesteld op 29 01 2009 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bekijk het wettelijk kader Het wettelijk kader Waterwet Voor meer informatie Waterwet Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterwet Waterbeheerplan 2016 2021 Waterbeheerplan 2010 2015 Waterwet Keur Waterschap Zuiderzeeland Trefwoorden Bedrijfsvoering Schoon water Veilig Voldoende water Wettelijk kader Navigatie Sla navigatie over Contact

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/veilig-0/waterwet/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterwet - Zuiderzeeland
  belangrijkste wet die op deze onderwerpen van toepassing is is de Waterwet De Waterwet heeft veel wetten op watergebied vervangen en of bijeengebracht in één wet De volgende onderdelen van wetten zijn vervallen of verhuisd naar de Waterwet Wet op de waterhuishouding Wet op de waterkering Grondwaterwet Wet verontreiniging oppervlaktewateren Wet verontreiniging zeewater Wet droogmakerijen en indijkingen Wet beheer rijkswaterstaatswerken Waterstaatswet 1900 Het onderdeel saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming De toepassing van de wet is ten eerste gericht op het voorkomen en waar nodig het beperken van overstromingen wateroverlast en waterschaarste voldoende water Ten tweede is de wet gericht op de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen schoon water en ten derde op de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen veiligheid Regulering Het waterschap is bevoegd om de volgende activiteiten te reguleren Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen U wilt bijvoorbeeld afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks dus niet via de gemeentelijke riolering afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken U wilt werkzaamheden verrichten in op boven over of onder een waterstaatswerk of de aangrenzende beschermingszone Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam bergingsgebied waterkering of ondersteunend kunstwerk bijv een sluis of stuw Water in de bodem brengen of eraan onttrekken U wilt grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen infiltreren Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken U wilt grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden onttrekken In bepaalde gevallen moet u voor bovenstaande activiteiten een vergunning aanvragen of een melding indienen bij het waterschap Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterwet Waterwet Waterbeheerplan 2016 2021 Waterbeheerplan 2010 2015 Lozingenbesluiten Trefwoorden regelgeving Schoon water Veilig Voldoende water waterwet Regelingen zoeken Doorzoek de regelingen van Waterschap

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/veilig-0/waterwet/waterwet/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanleg duurzame oevers 2016-2021 - Zuiderzeeland
  2021 Aanleg duurzame oevers 2016 2021 Het beleidsstuk Aanleg duurzame oevers 2016 2021 is vastgesteld op 22 04 2014 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het beleid Het beleidskader Aanleg duurzame oevers 2016 2021 pdf 247 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Aanleg duurzame oevers 2016 2021 Beleidsregel wateraanvoer Waterbeheerplan 2016 2021 Waterbeheerplan 2010 2015 Evaluatie operationele grondwaterbeleid Trefwoorden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/voldoende-water/aanleg-duurzame/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 61 68 volgende Samenwerkingsstrategie 19 januari 2015 Bekijk de samenwerkingsstrategie van Waterschap Zuiderzeeland Afwegingskader maatschappelijke positie waterschap Zuiderzeeland 19 januari 2015 Bekijk het Afwegingskader maatschappelijke positie waterschap Zuiderzeeland Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 19 januari 2015 Bekijk de actualisatie van het communicatiebeleid 2012 2014 van Waterschap Zuiderzeeland Activabeleid 19 januari 2015 Bekijk het Activabeleid van Waterschap Zuiderzeeland Beleidsregel kwijtschelding waterschapsbelasting 19 januari 2015 Bekijk de beleidsregel kwijtschelding waterschapsbelasting van Waterschap Zuiderzeeland Reservebeleid 19 januari 2015 Bekijk het Reservebeleid van Waterschap Zuiderzeeland Risicobeleid 19 januari 2015 Bekijk het Risicobeleid van Waterschap Zuiderzeeland Inkoop en aanbestedingsbeleid 19 januari 2015 Bekijk het Inkoop en aanbestedingsbeleid van Waterschap Zuiderzeeland Informatiebeleidsplan 19 januari 2015 Bekijk het Informatiebeleidsplan van Waterschap Zuiderzeeland Grondzakenbeleid 19 januari 2015 Bekijk het Grondzakenbeleid van Waterschap Zuiderzeeland 1 10 11 20 61 68 volgende Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Bedrijfsvoering&Zoe_Clt_TrfIdt=557 (2015-12-02)
  Open archived version from archive