archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 51 54 volgende Waterkeringenplan 19 januari 2015 Bekijk het waterkeringenplan van Waterschap Zuiderzeeland Beleid waterkeringen 19 januari 2015 Bekijk het beleid waterkeringen van Waterschap Zuiderzeeland Zorgtaak buitendijks 19 januari 2015 Bekijk het beleidsstuk Zorgtaak buitendijks van Waterschap Zuiderzeeland Ecologisch dijkbeheer 19 januari 2015 Bekijk het beleid Ecologisch dijkbeheer van Waterschap Zuiderzeeland Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 19 januari 2015 Bekijk de actualisatie van het communicatiebeleid 2012 2014 van Waterschap Zuiderzeeland Activabeleid 19 januari 2015 Bekijk het Activabeleid van Waterschap Zuiderzeeland Reservebeleid 19 januari 2015 Bekijk het Reservebeleid van Waterschap Zuiderzeeland Risicobeleid 19 januari 2015 Bekijk het Risicobeleid van Waterschap Zuiderzeeland Informatiebeleidsplan 19 januari 2015 Bekijk het Informatiebeleidsplan van Waterschap Zuiderzeeland Grondzakenbeleid 19 januari 2015 Bekijk het Grondzakenbeleid van Waterschap Zuiderzeeland 1 10 11 20 51 54 volgende Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=beleidskader&Zoe_Clt_TrfIdt=553 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 41 48 volgende Europese Kaderrichtlijn Water 20 januari 2015 Bekijk de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld door het Europees Parlement Actieplan Bodem en Water 19 januari 2015 Bekijk het Actieplan Bodem en Water Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 20 januari 2015 Bekijk het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Regeling monitoring kaderrichtlijn water 20 januari 2015 Bekijk de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nota integraal watertoezicht 19 januari 2015 Bekijk de nota integraal watertoezicht van Waterschap Zuiderzeeland Waterbesluit 20 januari 2015 Bekijk het Waterbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterregeling 20 januari 2015 Bekijk de Waterregeling van het Ministerie Infrastructuur en Milieu Beleidsregel wateraanvoer 19 januari 2015 Bekijk de beleidsregel Wateraanvoer Waterwet 25 februari 2014 Het waterschap zorgt voor schoon water voldoende water en veiligheid De belangrijkste wet die op deze onderwerpen van toepassing is is de Waterwet Watertoezicht 30 oktober 2012 Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veiligheid voldoende water en schoon water Daarvoor heeft het waterschap verschillende mogelijkheden Het waterschap kan zelf actief ingrijpen bijvoorbeeld dijkversterking en aanleg van duurzame oevers maar kan ook adviseren aan bedrijven

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Schoon%20water&Zoe_Clt_TrfIdt=554 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 volgende Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006 2011 20 januari 2015 Bekijk het wettelijk kader Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006 2011 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Beleid bouwen nabij primaire waterkeringen 19 januari 2015 Bekijk het beleid bouwen nabij primaire waterkeringen Beleid primaire waterkeringen voor windmolens kabels en leidingen en beplantingen 19 januari 2015 Bekijk het beleid primaire waterkeringen voor windmolens kabels en leidingen en beplantingen van Waterschap Zuiderzeeland Beleid waterkeringen 19 januari 2015 Bekijk het beleid waterkeringen van Waterschap Zuiderzeeland Waterkeringenplan 19 januari 2015 Bekijk het waterkeringenplan van Waterschap Zuiderzeeland Visie medegebruik primaire keringen 19 januari 2015 Bekijk het beleidsstuk Visie medegebruik primaire keringen van Waterschap Zuiderzeeland Zorgtaak buitendijks 19 januari 2015 Bekijk het beleidsstuk Zorgtaak buitendijks van Waterschap Zuiderzeeland Ecologisch dijkbeheer 19 januari 2015 Bekijk het beleid Ecologisch dijkbeheer van Waterschap Zuiderzeeland Beleid buitendijkse regionale keringen 19 januari 2015 Bekijk het beleid buitendijks regionale keringen Nota ruimte ruimte voor ontwikkeling 20 januari 2015 Bekijk het wettelijk kader Nota ruimte ruimte voor ontwikkeling van het

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Veilig&Zoe_Clt_TrfIdt=556 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 21 30 volgende Maatwerkovereenkomst stedelijk water 19 januari 2015 Bekijk de Maatwerkovereenkomst stedelijk water Nationaal bestuursakkoord water 20 januari 2015 Bekijk het Nationaal bestuursakkoord water in gezamenlijkheid vastgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat provincies gemeenten en waterschappen Nationaal bestuursakkoord water actueel 20 januari 2015 Bekijk het Nationaal bestuursakkoord water actueel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat provincies gemeenten en waterschappen Meerjaren onderhoudsplan stedelijk water 19 januari 2015 Bekijk het Meerjaren onderhoudsplan stedelijk water Rol en taken van Waterschap Zuiderzeeland t a v natuurgebieden 19 januari 2015 Bekijk het beleidsstuk Rol en taken van Waterschap Zuiderzeeland t a v natuurgebieden Waterkader 19 januari 2015 Bekijk het Waterkader Meerjaren onderhoudsplan watergangen landelijk gebied 19 januari 2015 Bekijk het Meerjaren onderhoudsplan watergangen landelijk gebied Actualisatie beleid voorkomen wateroverlast 19 januari 2015 Bekijk het beleidsstuk Actualisatie beleid voorkomen wateroverlast Visie medegebruik watersysteem 19 januari 2015 Bekijk het beleidsstuk Visie medegebruik watersysteem Nationaal waterplan 20 januari 2015 Bekijk het Nationaal waterplan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw Natuur

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Voldoende%20water&Zoe_Clt_TrfIdt=555 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Regelingenzoeker - Zuiderzeeland
  Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Beleid en regelgeving Regelingenzoeker Regelingenzoeker Regelgeving vastgesteld door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland is vastgelegd in verordeningen In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen die door Zuiderzeeland zijn vastgesteld opzoeken en inzien Zoeken in de regelingen Zoeken in de regelingen Geldig op Vrij zoeken Zoekbereik titel volledige tekst inclusief wettechnische informatie zoek Uitgebreid zoeken Thema s algemeen 3 automatisering en informatisering 3 bestuur en recht 19 financiën en economie 16 milieu 10 personeel en organisatie 3 ruimtelijke ordening verkeer en vervoer 8 Overzicht Alle geldige regelingen Wettelijk en beleidskader Bekijk een overzicht van het volledige wettelijke en beleidskader van Zuiderzeeland In dit overzicht zijn bijvoorbeeld ook regelingen opgenomen die landelijk zijn vastgesteld Wettelijk en beleidskader Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Wettelijk en beleidskader Regelingenzoeker Vergunningen Watertoezicht Praat en denk mee Leren over water Werken bij Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/regelingenzoeker/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begroting Waterschap Zuiderzeeland leidt tot daling lastendruk - Zuiderzeeland
  november heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland de meerjarenbegroting 2015 2018 vastgesteld Het waterschap is erin geslaagd om voor de meeste belastingbetalers een daling van de lastendruk te realiseren in 2015 De lastendruk voor huishoudens met en zonder een eigen woning daalt in 2015 met respectievelijk 0 8 en 0 1 Bij industriële bedrijven bedraagt de daling van de lastendruk 0 4 Alleen bij agrarische bedrijven is er sprake van een beperkte lastenstijging van gemiddeld 0 8 Scherpe begroting In de afgelopen jaren is bij Waterschap Zuiderzeeland steeds sprake geweest van een zeer beperkte lastendrukstijging die op of onder het inflatieniveau lag Dit werd vooral veroorzaakt doordat het waterschap continu op zoek is naar verbetering en doordat er steeds efficiënter gewerkt wordt Deze lijn wordt ook in 2015 doorgezet Daarbovenop komt dat er in de meerjarenbegroting 2015 2018 ook een aantal bezuinigingsmaatregelen is opgenomen Tezamen met het inzetten van reserves leidt dit ertoe dat er in 2015 voor de meeste belastingbetalers geen sprake meer is van een beperkte stijging maar zelfs van een daling van de lastendruk Gezond waterschap Tijdens de Algemene Vergadering van het waterschap werd verder duidelijk dat het waterschap er financieel gezien goed voor staat De zorgtaken van het waterschap op het gebied van veilige dijken en voldoende en schoon water kunnen de komende jaren goed worden uitgevoerd waarbij de stijging van de lasten voor de burger de komende jaren niet boven het inflatieniveau uit zal komen De meerjarenbegroting 2015 2018 is overigens de laatste begroting die door het huidige bestuur wordt vastgesteld Op 18 maart volgend jaar gaat Nederland naar de stembus om een nieuw waterschapsbestuur te kiezen Deze verkiezingen vinden gezamenlijk plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Begroting

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6311/begroting-waterschap/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • GBLT werkt voortdurend aan verbetering; uw mening telt! - Zuiderzeeland
  zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Actueel Nieuws en persberichten GBLT werkt voortdurend aan verbetering uw mening telt GBLT werkt voortdurend aan verbetering uw mening telt GBLT heft en int lokale belastingen en voert de wet WOZ uit voor zes waterschappen en vier gemeenten GBLT streeft er naar de dienstverlening aan de burger voortdurend te verbeteren Daarom doen wij onderzoek naar de tevredenheid van onze dienstverlening Daar hebben wij uw hulp hard bij nodig Uw mening telt Door het geven van uw mening helpt u GBLT om de belangrijkste gebieden voor verbetering in kaart te brengen waarop vervolgens concrete verbeteracties kunnen worden uitgezet Geef uw mening in minder dan 10 minuten Meedoen is simpel Klik op onderstaande link om direct het onderzoek te starten Het invullen van de enquête neemt minder dan 10 minuten in beslag Ga naar het GBLT tevredenheidsonderzoek Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd GBLT werkt voortdurend aan verbetering uw mening telt Zuiverings verontreinigingsheffing Watersysteemheffing Waterschapslasten in 2016 stabiel Waterschappen grote opgave beperkte lastenstijging Trefwoorden belastingen Navigatie Sla navigatie over Activiteitenkaart Social Media Nieuwsbrieven Calamiteiten Nieuws en persberichten GBLT werkt voortdurend aan verbetering

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6095/gblt-werkt/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Begroting Waterschap Zuiderzeeland leidt tot daling lastendruk 26 november 2014 De meerjarenbegroting 2015 2018 is op dinsdag 25 november 2014 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Begroting jaarstukken 3 januari 2007 Meer over de begroting en de jaarstukken van Waterschap Zuiderzeeland Waterschapslasten in 2016 stabiel 25 november 2015 De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 24 november 2015 de meerjarenbegroting 2016 2019

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=begroting&Zoe_Clt_TrfIdt=362 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •