archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Waterschap Zuiderzeeland heeft een collegeprogramma voor zijn bestuursperiode 2015 2018 Samen Besturen in verbinding met de samenleving 3 september 2015 Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland gaat de komende collegeperiode actief aan de slag om de verbinding te leggen met de samenleving met stakeholders en de inwoners van Flevoland Daarom bezochten zij 28 augustus jl de bestuurders van de gemeente Lelystad Doel van dit bezoek was om informatie uit te wisselen over hoe je als bestuurder een brug slaat met de samenleving Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Waterschap Zuiderzeeland bekend 30 juni 2015 Het college van Dijkgraaf en Heemraden DenH van Waterschap Zuiderzeeland heeft tijdens de Algemene Vergadering van 30 juni de portefeuilleverdeling bekendgemaakt Waterschap Zuiderzeeland realiseert kostenreductie 30 juni 2015 De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 30 juni de jaarrekening 2014 vastgesteld Ten opzichte van de begroting is een positief resultaat behaald van 2 1 miljoen en dat is een mooi resultaat Financieel gezond en een nieuw peilbesluit Oostrand 28 oktober 2015 De Algemene Vergadering behandelde 27 oktober 2015 onder meer de bestuursrapportage en het nieuwe peilbesluit Oostrand Rekenkamercommissie 18 maart 2010 Water Zuiderzeeland heeft sinds 25 augustus 2009 een onafhankelijke Rekenkamercommissie Lees meer over de Interne procedure de verordening onderzoeksprotocol reglement van orde en gedrag en de samenstelling van de Rekenkamercommissie Waterschapslasten in 2016 stabiel 25 november 2015 De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 24 november 2015 de meerjarenbegroting 2016 2019 aangenomen De kosten die mensen in 2016 betalen voor het waterschap zijn gemiddeld genomen gelijk aan de kosten voor 2015 Jeugdbestuur 19 december 2013 Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt Het jeugdwaterschap wil ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij waterbeheer in eigen land Verslagen AV 21 mei 2003 Bekijk de verslagen van

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=bestuur&Zoe_Clt_TrfIdt=366 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zomerschouw op woensdag 1 juli - Zuiderzeeland
  2015 controleren medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland of de sloten zijn gemaaid en geschoond Het gaat hierbij niet alleen om sloten van agrariërs maar ook van o a gemeenten provincie natuurorganisaties en particulieren Flora en Faunawet Het maaien t b v de zomerschouw valt in een periode dat nesten van vogels of andere beschermde soorten b v rugstreeppad verstoord kunnen worden Nesten van vogels een andere beschermde soorten zijn beschermd vanuit de Flora en Faunawet Ook onderhoudsplichtigen zijn verantwoordelijk dat zij zich aan de Flora en Faunawet houden Daarom hanteert het waterschap de volgende regel Waterschap Zuiderzeeland geeft géén negatieve beoordeling bij de zomerschouw als u meldt dat beperkte delen van de schouwsloot niet gemaaid zijn vanwege de aanwezigheid van beschermde nesten en of andere beschermde soorten Wanneer er bijvoorbeeld een vogelnest wordt aangetroffen mag u vijf meter voor en vijf meter na het nest niet maaien Schouwkaart Wilt u weten of uw sloten onder de zomerschouw vallen U kunt dit opzoeken op de digitale schouwkaart van Waterschap Zuiderzeeland Deze vindt u op www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Zomerschouw op woensdag 1 juli Schouw Najaarschouw

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6743/zomerschouw-woensdag/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • 15 juni: Wateraanvoerschouw in Noordoostpolder - Zuiderzeeland
  gemaaid en geschoond Het gaat hierbij niet alleen om aanvoersloten van agrariërs maar ook van o a gemeenten de provincie natuurorganisaties en particulieren Deze schouw is belangrijk omdat het voor agrariërs en tuinders van belang is om voldoende water te hebben Daarnaast is het voor alle partijen belangrijk om na flinke regenbuien wateroverlast te voorkomen Wateraanvoer In de Noordoostpolder zijn gebieden met zandige gronden die in landbouwkundig opzicht droogtegevoelig zijn Deze droogtegevoeligheid wordt bestreden door het aanvoeren van water Deze zogenaamde wateraanvoergebieden in Flevoland bevinden zich voornamelijk in de noordwesthoek en langs de oost en zuidrand van de Noordoostpolder Herschouw Waterschap Zuiderzeeland gaat ervan uit dat de hoofdaanvoersloten en aanvoersloten goed onderhouden zijn Is dit niet het geval dan ontvangt de eigenaar een brief van het waterschap waarin is aangegeven dat het gevraagde onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd vóór de herschouw Deze herschouw vindt plaats op 29 juni 2015 twee weken na de schouwdatum Schouwkaart De sloten die bij de schouw gecontroleerd worden staan ook vermeld op de digitale schouwkaart van Waterschap Zuiderzeeland Meer informatie over de schouw en de schouwkaart www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd 15

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6722/15-juni/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Schouw 9 november 2009 Twee keer per jaar controleert het waterschap of de watergangen in Flevoland gemaaid en schoon zijn dit noemen we de schouw In de drogere gebieden van de Noordoostpolder waar het waterschap water ook aanvoert de zogenaamde wateraanvoergebieden wordt zelfs drie keer per jaar geschouwd Zomerschouw op woensdag 1 juli 30 juni 2015 Op woensdag 1 juli 2015 voert Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland de zomerschouw uit Hierbij wordt gecontroleerd of de sloten zijn gemaaid en geschoond Najaarschouw Veel sloten niet op orde 20 november 2015 Op maandag 16 november jl hebben de medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland of de sloten gecontroleerd Veel sloten zijn gemaaid en geschoond 579 sloten niet 15 juni Wateraanvoerschouw in Noordoostpolder 12 juni 2015 Op maandag 15 juni 2015 controleren medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in de Noordoostpolder of de hoofdaanvoersloten en aanvoersloten van water tevens afvoersloten zijn gemaaid en geschoond Henk 24 september 2015 Henk is opzichter watergangen in oostelijk Flevoland Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=schouw&Zoe_Clt_TrfIdt=484 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Najaarschouw Veel sloten niet op orde 20 november 2015 Op maandag 16 november jl hebben de medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland of de sloten gecontroleerd Veel sloten zijn gemaaid en geschoond 579 sloten niet Meer zoeken Zoeken naar

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=sloot&Zoe_Clt_TrfIdt=485 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start - Zuiderzeeland
  Dit is een vorm van maatwerkdrainage waarbij de boer zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen Hiervoor nemen de boeren een kijkje bij twee bedrijven Eén bedrijf in Hornhuizen rotatiegewas op kleigrond en één bedrijf in Borgsweer pootaardappelen in rotatie op zavel helemaal in de kop van Groningen achter de zeedijk Deze beide bedrijven draaien mee in het project Spaarwater Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen verlagen snelheid bodemdaling verbetering bodemstructuur minder wateroverlast verbeteren zoetwatervoorziening en verbetering waterkwaliteit De excursie wordt georganiseerd vanuit het project Actieplan Bodem en Water Flevoland en is geïnitieerd door Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord Flevoland De pilot Systeemgerichte drainage Spaarwater is gefaseerd opgebouwd en begint met een kennismaking met systeemgerichte drainage door een excursie naar deze twee proeflocaties Daarna volgt een fase waarin de mogelijkheden voor systeemgerichte drainage in Flevoland verder worden verkend Om tenslotte twee potentieel geschikte locaties uit te kiezen in deze provincie Hierop volgt een Go No Go beslissing door de Stuurgroep Actieplan Bodem en Water Flevoland Dan wordt op basis van inhoud draagvlak en financiën besloten of tot een praktijkproef kan worden overgegaan Nadat besloten is om door te gaan met de praktijkproef wordt het systeem voor de kavels ontworpen en aangelegd en wordt drie jaar praktijkervaring opgedaan Aan het eind wordt het project geëvalueerd Een belangrijk onderdeel van het project is het uitwisselen van kennis Er wordt een community of practice opgezet Doordat het project deel uitmaakt van het bredere Spaarwaterproject wisselen we ook kennis uit met Groningen Friesland en Noord Holland Binnen Flevoland wordt behalve met de directe deelnemers ook via het netwerk van het Actieplan Bodem en Water kennis uitgewisseld Delen Delen op Facebook Delen op Google

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6330/project/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Symposium Flevolandse Bodem op een Keerpunt 19 november 2015 Genootschap Flevo organiseert in samenwerking met het Actieplan Bodem en Water Flevoland op dinsdag 24 november a s het symposium Flevolandse Bodem op een Keerpunt Actieplan Bodem Water 20 november 2014 Waterschap Zuiderzeeland LTO Noord en Provincie Flevoland zijn in 2014 gestart met het project Actieplan Bodem Water Doelstelling meer zorg voor de Flevolandse bodem en water voor een goede agrarische opbrengst voor later Project systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start 5 december 2014 Boeren uit Flevoland nemen inkijkje bij hun collega s in Groningen om kennis te maken met systeemgerichte drainage Dit is een vorm van maatwerkdrainage waarbij de boer zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=bodemkwaliteit&Zoe_Clt_TrfIdt=374 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden - Zuiderzeeland
  start maandag 11 mei met de eerste werkzaamheden voor het op orde brengen van de buitendijkse gebieden Bij Muiderzand in Almere wordt daarvoor een laag extra stortsteen aangebracht over een lengte van 120 meter De huidige kering is over deze lengte afgekeurd De werkzaamheden zullen binnen een week worden afgerond Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken omdat ze buiten deze dijken liggen Deze gebieden worden dan ook buitendijkse gebieden genoemd Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door andere soorten waterkeringen Deze zijn echter vaak niet altijd zichtbaar Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen De zorgtaak die het waterschap heeft is er op gericht om bewoners en bedrijven in buitendijkse gebieden meer duidelijkheid en zekerheid te bieden ten aanzien van de waterveiligheid Bij de aanwijzing door de Provincie Flevoland is voor elk gebied een veiligheidsnorm vastgesteld Het is nu aan het waterschap om er voor te zorgen dat in deze gebieden wordt voldaan aan deze norm De werkzaamheden voor de verbeteropgave zullen nog door het waterschap worden uitgevoerd Na realisatie van deze maatregelen zal volgens het vastgestelde beleid en de leggers voor de regionale waterkeringen het onderhoud door de eigenaren worden voortgezet Het waterschap zal dan enkel nog een vergunningverlenende en handhavingstaak vervullen voor de instandhouding van de waterveiligheid in de gebieden Het project voor de implementatie van de zorgtaak loopt tot en met 2017 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6673/waterschap-start/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •