archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterthema's - Zuiderzeeland
  Waterthema s Waterthema s Waterthema s zijn water gerelateerde onderwerpen waar Waterschap Zuiderzeeland mee in aanraking komt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden Alle waterthema s Navigatie Sla navigatie over Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Veilig zwemmen in Flevoland Zwemmen in buitenwater is

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Wonen aan water - Zuiderzeeland
  water Wonen aan het water U woont aan het water in het stedelijk gebied Sinds 2011 onderhoudt het waterschap de openbare watergangen sloten binnen de bebouwde kom Bijvoorbeeld het maaien baggeren en het regelen van het waterpeil Als u eigenaar bent van een deel van de watergang dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van dat deel Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland Kantoor Larserbos Zuidelijk en Oostelijk Flevoland tel 0320 26 96 00 Kantoor Emmeloord Noordoostpolder en Urk tel 0527 63 05 60 Wat betekent dit voor mij Bent u eigenaar van een deel van de watergang dan bent u zelf verantwoordelijk onderhoudsplichtige voor het onderhoud van dit deel van de watergang Lees meer Wat mag ik doen In principe streeft het waterschap naar een situatie waarbij u als bewoner zo min mogelijk wordt gehinderd in uw activiteiten Voor activiteiten op het talud van de watergang gelden een aantal voorwaarden Lees meer Wat doet het waterschap Het waterschap ziet toe op de instandhouding van het watersysteem Dat betekent dat naast het peilbeheer het water in uw

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/wonen-water/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Fonds Medegebruik - Zuiderzeeland
  een kano in uittreedplaats en aan wandelroutes maar ook aan bankjes kunst of cultuurhistorische projecten Zolang het maar gaat om projecten die op een of andere manier verbonden zijn aan het waterschap of de geschiedenis van de Flevolandse polders Voor initiatieven die binnen de beoordelingscriteria van het fonds vallen stelt Waterschap Zuiderzeeland een financiële bijdrage beschikbaar Het waterschap bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage maximaal 50 van de totale kosten aan de hand van een realistische toets op de ingediende projectbegroting Omdat water voor veel mensen zo waardevol is zet Waterschap Zuiderzeeland zich ook zelf in om water meer te kunnen beleven Dat doet het waterschap met name door mogelijkheden voor recreatie in eigen projecten te onderzoeken het watererfgoed zo goed mogelijk te behouden en de dijken en watergangen zo veel mogelijk toegankelijk te maken Volop kansen maar wel met spelregels Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veiligheid voldoende en schoon water Dat zijn de kerntaken van het waterschap en dus de belangrijkste verantwoordelijkheid Daarom is niet alles mogelijk Het recreatief gebruik van de dijken of het watersysteem en het behoud of versterking van cultuurhistorische waarden kan en mag de uitvoering van deze kerntaken niet belemmeren Het waterschap heeft daarom enkele voorwaarden opgesteld waarop een aanvraag wordt beoordeeld Zo vindt het waterschap het bijvoorbeeld belangrijk dat initiatieven voor langere tijd toegankelijk blijven en moeten de projecten plaatsvinden op of om het water of de waterkeringen van het waterschap Op de initiatieven of maatregelen is het huidige beleid en regelgeving van toepassing Het kan dus zo zijn dat voor bepaalde initiatieven bijvoorbeeld ook een Watervergunning moet worden aangevraagd Hoe werkt het in het kort Het aanvragen van een financiële bijdrage uit het Fonds Medegebruik kan via het aanvraagformulier Waterschap Zuiderzeeland beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen die binnen zijn gekomen De

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/fonds-medegebruik/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • 24/7 voor u aan het werk - Zuiderzeeland
  ook s nachts Denk hierbij aan het continue zuiveren van ons afvalwater de gemalen die vanwege de nachtstroom s nachts draaien de nachtvorstbestrijding voor de fruitteeltgebieden dijkbewaking bij storm en calamiteiten in en rond de sloten tochten en vaarten Door op één van de onderstaande medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland te klikken kunt u lezen welke werkzaamheden zij uitvoeren 24 Uur per dag 7 dagen in de week zijn wij voor u aan het werk Wij controleren 251 kilometer aan dijken Wij bedienen de zeven gemalen in Flevoland Wij controleren het waterpeil 1 200 km vaarten tochten en 365 stuwen Wij zuiveren al uw afvalwater Wij voeren controles uit op de waterkwaliteit Wij vangen muskusratten Wij zorgen voor oeveronderhoud Wij baggeren Ons werk zorgt ervoor dat u kunt wonen werken en recreëren in de badkuip Flevoland Werk in uitvoering Projecten Bij u in de buurt Taken Ga naar het fotoalbum youtube youtube youtube youtube CV medewerkers Jan Willem Jan Willem onderhoudt de poldergemalen in zuid en oost Flevoland CV Jan Willem Bert Bert is senior opzichter Wateraanvoer CV Bert Pieter Pieter is projectleider civiele techniek CV Pieter Henk Henk is opzichter watergangen in Oostelijk Flevoland Henk Erik Erik is medewerker waterinformatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veilig recreëren in Flevolands water - Zuiderzeeland
  meldingen waterkwaliteit Waarschuwing blauwalg t Bovenwater Laakse Strand Zwemstrand en Surfstrand opgeheven 10 sep 2015 De OFGV heeft op donderdag 10 september 2015 de waarschuwingen in verband met blauwalg ingetrokken voor t Bovenwater Laakse Strand Zwemstrand en Surfstrand opgeheven De waarschuwing voor blauwalg in de Spijkvijver Dronten blijft van kracht Geen blauwalg meer bij speeleiland De Gilden in Dronten 9 sep 2015 De blauwalgwaarschuwing voor het water rond speeleiland De Gilden in Dronten is 8 september 2015 opgeheven In het water is geen blauwalg meer aangetroffen Er kan dus weer lekker gezwommen en gespeeld worden in dit water Actuele waarschuwingen blauwalg zwemmersjeuk 21 aug 2015 De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek OFGV waarschuwt vanaf vandaag 21 augustus 2015 voor blauwalg bij het Laakse Strand in Zeewolde bij het Zwemstrand en bij het Surfstrand in Almere Maatregel blauwalgbestrijding op Urk succesvol 21 aug 2015 De maatregel om het IJsselmeerwater te zuiveren door waterplanten blijkt zeer succesvol te zijn In de afgelopen periode is op Urk geen blauwalg geconstateerd Blauwalg in watergangen speeleiland De Gilden te Dronten 12 aug 2015 Waterschap Zuiderzeeland heeft op 11 augustus 2015 blauwalg in de watergangen rond speeleiland De Gilden te Dronten aangetroffen en op locatie waarschuwingsborden geplaatst Zwemwater actueel Samenwerking Zwemwater valt onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland Een aantal instanties is betrokken bij de controle van de zwemwaterkwaliteit Waterschap Zuiderzeeland controleert de waterkwaliteit van de zwemlocaties binnen de Flevolandse dijken Rijkswaterstaat controleert de zwemlocaties buiten de dijken Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek coördineert en controleert in Flevoland alles rondom de officiële zwemlocaties Waar kan ik veilig zwemmen Een overzicht van de officiële zwemwaterlocaties in Flevoland met bijbehorende actuele meldingen vindt u hier Zwemwater nl Facebook Twitter Folder Veilig zwemmen in Flevoland pdf 304 kB Download Zwemwater App Google Play Store Zwemwater App iTunes App Store

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/recreatie-water/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vet in het riool - Zuiderzeeland
  de feestdagen en daarna je frituurvet inleveren in één van de gele containers Gooi het vet niet door de afvoer maar recycle het Het zuiveren en afvoeren van oliebollenvet kost in Nederland jaarlijks enkele miljoenen euro s Olie en vetten kunnen verstoppingen veroorzaken zowel in huisaansluitingen op het riool als in het rioleringsstelsel Omdat de stoffen moeilijk afbreken tijdens het zuiveringsproces zorgt het ook voor veel storingen bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap Niet alleen vast frituurvet maar ook vloeibaar vet zorgt voor verstoppingen In de decembermaand wordt overtollig vet van onder andere oliebollen nog te vaak in grote hoeveelheden teruggevonden in het riool Maar wat kunt u wel doen met het vet Lever uw frituurvet in bij een inleverpunt Vloeibaar frituurvet kunt u wanneer het is afgekoeld teruggieten in de verpakkingen en wegbrengen naar een inzamelpunt Vast frituurvet kunt u eerst laten stollen in bijvoorbeeld een leeg melkpak en dan inleveren bij een inzamelpunt Frituurvet recycle het youtube 24 7 aan het werk Een rioolgemaal ligt zo diep dat jouw afvalwater er als vanzelf heen stroomt Het waterschap pompt het vuile water uit het rioolgemaal weer op en voert het af richting een afvalwaterzuiveringsinstallatie Waar het afvalwater gezuiverd wordt

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/vet-riool/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Deltaprogramma - Zuiderzeeland
  moderne dijken verkeren in goede staat en beschermen de inwoners en economie van Flevoland tegen overstromingen Het watersysteem van de polder kan de hevigere buien als gevolg van de klimaatverandering voorlopig goed aan Ook droogte is geen groot probleem omdat altijd kwelwater de polder binnenkomt en de meren om ons heen voldoende water bieden Maar Flevoland is niet af De nieuwe veiligheidsbenadering die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd heeft ook gevolgen voor Flevoland Met de groei van de bevolking en de economie zullen de dijken nog meer veiligheid moeten gaan bieden Op termijn worden daarom waar nodig Flevolandse dijken versterkt Leefbaarheid In onze steden en dorpen spelen vragen over de effecten van toekomstige droogte hitte en piekbuien op de leefbaarheid Flevolandse overheden zullen gezamenlijk knelpunten en waar nodig oplossingen in beeld brengen Voor het landelijk gebied is het vooral van belang om voorbereid te zijn op hevige neerslag Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk dat neerslag snel in de bodem kan zakken en vervolgens kan wegstromen naar sloten en plassen De provincie LTO Noord en het waterschap werken daarom samen aan het versterken van de bodemkwaliteit Met name gebieden waar de bodem daalt worden extra gevoelig voor wateroverlast Dit vraag om ingrepen in het watersysteem of aanpassing van het agrarisch landgebruik Toekomstig waterbeheer Wereldwijd verandert het klimaat Nederland gaat dit merken aan de stijgende zeespiegel de grotere hoeveelheid water die door onze rivieren stroomt hevigere buien vooral in de zomer hogere temperaturen en aan toenemende droogte In antwoord op deze veranderingen heeft het kabinet vandaag zijn plan voor het toekomstig waterbeheer gepresenteerd De Flevolandse overheden hebben in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan dat plan en staan achter de strategie die het kabinet vandaag in het Deltaprogramma 2015 heeft gepresenteerd De strategie biedt een goede houvast om

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/deltaprogramma/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Windpark Noordoostpolder - Zuiderzeeland
  naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Waterthema s Windpark Noordoostpolder Windpark Noordoostpolder Waterschap Zuiderzeeland is een onafhankelijke organisatie die de aanleg van het windmolenpark werkzaamheden rond de dijk volgens voorwaarden die in de verleende vergunningen vermeld staan controleert Het waterschap bewaakt hiermee primair de dijkveiligheid Daarnaast bewaakt het waterschap de waterkwaliteit en het waterpeil in de sloten rond de bouwplaats en het grondwaterpeil tijdens de aanleg van het windmolenpark Het waterschap publiceert de verleende vergunningen en goedkeuringen via de webpagina bekendmakingen Voor meer informatie over de verleende vergunningen en goedkeuringen kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening telefoon 0320 274 911 Daarnaast kunt u terecht op de website van het ministerie van Economische Zaken http www agentschapnl nl programmas regelingen windpark noordoostpolder Voor meer informatie over de voortgang van het project kunt u terecht op de website van Windkoepel Noordoostpolder http www windkoepelnop nl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/windpark/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •