archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wettelijk en beleidskader - Zuiderzeeland
  en regelgeving Wettelijk en beleidskader Wettelijk en beleidskader Zoeken in de index Zoeken binnen de index Vrij zoeken Programma Alle trefwoorden Bedrijfsvoering Schoon water Veilig Voldoende water Type Alle trefwoorden beleidskader wettelijk kader zoek vorige 1 10 131 140 141 145 Wet normering topinkomens Wet op de Ondernemingsraden Wet openbaarheid van bestuur Ziektewet Zorgtaak buitendijks vorige 1 10 131 140 141 145 Delen RSS Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/?pager_page=14 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Aansluitverordening - Zuiderzeeland
  regelgeving Wettelijk en beleidskader Aansluitverordening Aansluitverordening De Aansluitverordening is vastgesteld op 11 juli 2002 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het wettelijk kader Het wettelijk kader Aansluitverordening Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Aansluitverordening Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit Bodemkwaliteit Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet milieubeheer Trefwoorden rioolwater Schoon water wettelijk kader Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/aansluitverordening/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actieplan Bodem en Water - Zuiderzeeland
  Waterthema s Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Beleid en regelgeving Wettelijk en beleidskader Actieplan Bodem en Water Actieplan Bodem en Water Het Actieplan Bodem en Water is op 25 03 2014 ter kennisname voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het beleid Het beleidskader Actieplan Bodem en Water pdf 1 MB en Kernboodschap Voor meer informatie Actieplan Bodem Water Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Beleid directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied Transport en Zuiveringsplan Nota integraal watertoezicht IBA beleid Versnelling aanleg duurzame oevers Trefwoorden beleidskader Schoon water Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Wettelijk en beleidskader Regelingenzoeker Vergunningen Watertoezicht Praat en denk mee Leren over water Werken bij Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog water of ernstige

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/actieplan-bodem/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Activabeleid - Zuiderzeeland
  en beleidskader Activabeleid Activabeleid Het Activabeleid van Waterschap Zuiderzeeland is vastgesteld op 16 12 2008 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het beleid Het beleidskader Activabeleid Waterschap Zuiderzeeland doc 234 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Samenwerkingsstrategie Afwegingskader maatschappelijke positie waterschap Zuiderzeeland Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 Activabeleid Beleidsregel kwijtschelding waterschapsbelasting Trefwoorden Bedrijfsvoering beleidskader Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/bedrijfsvoering/activabeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Activiteitenbesluit milieubeheer - Zuiderzeeland
  A en een type B inrichting is de meldingsplicht bij oprichting en verandering van de inrichting type B inrichtingen moeten dit melden en type A inrichtingen hoeven dat niet te doen Of een bedrijf een type C inrichting is bepaalt Bijlage 1 van het BOR Besluit omgevingsrecht Is de activiteit die het bedrijf uitvoert genoemd in de bijlage dan is het een type C inrichting Huishoudelijke lozingen koelwaterlozingen en grondwater afkomstig een bodem of grondwatersanering en bouwputbemalingen bij inrichtingen vallen altijd onder het Activiteitenbesluit Activiteitenbesluit en landbouw Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 ook van toepassing op agrarische bedrijven Bijvoorbeeld voor veehouderijen agrarische loonwerkers akkerbouwbedrijven bedrijven met open teelt bedekte teelt of glastuinbouw kinderboerderijen en andere agrarische activiteiten Tot 1 januari 2013 vielen deze inrichtingen onder andere besluiten zoals het Besluit landbouw Besluit glastuinbouw en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft regels voor landbouwbedrijven Het gaat hier om voorschriften specifiek voor agrarische activiteiten Het zijn onder andere de activiteiten die hieronder genoemd staan Wassen en stallen van motorvoertuigen agrarisch Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen o a kuilvoer Opslaan van drijfmest en digestaat Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen Telen of kweken in een kas Telen en kweken in een gebouw Telen in de open lucht Waterbehandeling voor agrarische activiteiten Gewasbeschermingsmiddelen biociden of bladmeststoffen aanmaken of transporteren Behandelen van gewassen agrarisch Composteren van groenafval Houden van landbouwhuisdieren Inwendig reinigen van transportmiddelen agrarisch Lozen Zuiveren water voor de gietwatervoorziening Ontijzeren van grondwater Inwendig reiningen leidingen en apparatuur Behandelen met gewasbeschermingsmiddelen Spoelen van verpakkingen en fusten Spoelen van gewassen Transporteren en sorteren van gewassen Inwendig reinigen voertuigen agrarisch Bodem Aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen Behandelen van gewassen Inwendig reinigen van transportmiddelen Geen inrichting Als de lozing niet vanuit een inrichting plaatsvindt geldt voor een lozing vanuit een particulier huishouden het Besluit lozen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Activiteitenbesluit milieubeheer - Zuiderzeeland
  is vastgesteld op 19 10 2007 Het eerst verantwoordelijke ministerie voor dit wettelijk kader is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bekijk het wettelijk kader Het wettelijk kader Activiteitenbesluit milieubeheer Voor meer informatie Activiteitenbesluit milieubeheer Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit Bodemkwaliteit Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet milieubeheer Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Trefwoorden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/activiteitenbesluit/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actualisatie beleid voorkomen wateroverlast - Zuiderzeeland
  beleid voorkomen wateroverlast Actualisatie beleid voorkomen wateroverlast Het beleidsstuk Actualisatie beleid voorkomen wateroverlast is vastgesteld op 27 05 2014 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het beleid Het beleidskader Actualisatie beleid voorkomen wateroverlast pdf 664 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Evaluatie operationele grondwaterbeleid Evaluatie baggervisie Gemalenplan Dynamisch peilbeheer Beleid inzake maaischouw en herprofileren kavelsloten Trefwoorden Beleidskader Voldoende water

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/voldoende-water/actualisatie-beleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actualisatie communicatiebeleid 2012-2014 - Zuiderzeeland
  Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 Het beleidsstuk Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 is vastgesteld op 22 04 2014 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het beleid Het beleidskader Actualisatie Communicatiebeleid 2012 2014 pdf 501 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Samenwerkingsstrategie Afwegingskader maatschappelijke positie waterschap Zuiderzeeland Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 Activabeleid Beleidsregel kwijtschelding waterschapsbelasting Trefwoorden Bedrijfsvoering Beleidskader

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/bedrijfsvoering/actualisatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •