archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oproep: houd waterpeil bij beregening goed in de gaten - Zuiderzeeland
  Over ons Praat en denk mee Keukentafelgesprekken Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Door droogte zijn de beregeningsactiviteiten in Flevoland toegenomen Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor een goed waterpeil in de vaarten en tochten Daarnaast is het belangrijk dat alle agrariërs die dit water gebruiken het waterpeil in de tochten goed in de gaten houden Een te laag waterpeil is namelijk niet wenselijk omdat oevers hierdoor kunnen inzakken en het kan negatieve effecten hebben op het onderwaterleven De bodem in de Flevopolders van oost naar west helt van ongeveer NAP 3 m naar NAP 5 m daarom zijn in de watergangen stuwen nodig Dit omdat zonder stuwen al het water naar het laagste punt zou stromen Stuwen zorgen ervoor dat in de hogere gebieden ook water in de watergangen aanwezig is De zijde waar het water hoger is zijn de zogenaamde bovenstuwse panden Door beregening is het mogelijk dat het waterpeil in deze zogenaamde bovenstuwse panden ver onder het normale waterpeil komen Dat is geen wenselijke situatie voor de stabiliteit van de oevers en het onderwaterleven Daarom vraagt Waterschap Zuiderzeeland alle agrariërs die aan het beregenen zijn dit goed in de gaten te houden De spelregels hierbij zijn dat de veroorzaker van het te lage peil in het bovenstuwse pand er zelf voor zorgt dat het bovenstuwse pand op peil blijft komt door water te pompen uit het benedenstuwse pand Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Schone spuit en schone sloot biedt mogelijkheden voor Flevolandse agrariërs Aangepast peilbeheer vanwege aanhoudende droogte Gratis advies verminderen erfemissies 15 juni Wateraanvoerschouw in Noordoostpolder Trefwoorden agrariërs Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/artikel/@6723/oproep-houd/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • “Schone spuit en schone sloot” biedt mogelijkheden voor Flevolandse agrariërs - Zuiderzeeland
  hebben agrarische ondernemers samen met het agrarische bedrijfsleven waterschappen en overheid zich steeds meer ingespannen om te zorgen voor schoon water Op diverse plekken van het agrarische bedrijf worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat of het water schoon het bedrijf verlaat of dat het water goed opgevangen wordt In de afgelopen jaren zijn steeds meer technieken ontwikkeld om de agrariër te ondersteunen in zijn activiteiten Eén daarvan is het Biofilter Flevolandse agrariërs zagen het Biofilter in werking Inleider en gebruiker van het Biofilter Adrie Vermeulen Het gebruik van het Biofilter bespaart ons onverwachts veel tijd We vinden het een mooie manier om schoner te werken en zo ons imago als sector te verbeteren Voorkomen beter dan genezen Eén van de maatregelen die een ondernemer kan nemen is te zorgen dat de spuitmachine op een verantwoorde manier wordt gereinigd Jan van Tjonger van Waterschap Zuiderzeeland vertelde welke normoverschrijdende gewasbeschermingsmiddelen het waterschap meet in oppervlaktewater Bert van den Bosch van hetzelfde waterschap gaf uitleg over de regels ten aanzien van het reinigen van spuit machines Voor het zelf actief aan de slag gaan met emissiebeperkende maatregelen is de Toolbox emissiebeperking ontwikkeld Deze is te vinden op www toolboxwater nl Klaas Jilderda van Nefyto gaf praktische handreikingen en advies Ook ontvingen de aanwezigen informatie over verschillende zuiveringsvoorzieningen van Rik de Werd van Praktijkonderzoek Plant Omgeving Er zijn diverse manieren om verantwoord met afvalwater van de spuitmachine om te gaan Eén daarvan is de Heliosec Hierbij wordt het afvalwater ingedampt en de gewasbeschermingsmiddelen vervolgens afgevoerd In een Biofilter en PhytoBac worden de gewasbeschermingsmiddelen afgebroken door micro organismen bacteriën en schimmels in een substraat met veel organische stof en het water verdampt Actieplan Bodem Water De demonstratiedag op 20 mei is één van de activiteiten van het Actieplan Bodem Water Flevoland Dit actieplan

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/artikel/@6111/schone-spuit-schone/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aangepast peilbeheer vanwege aanhoudende droogte - Zuiderzeeland
  tochten op een goed peil te houden Hiermee blijft het waterschap aan de watervraag voldoen Zodra er neerslag van enige betekenis valt gaat het waterschap over op het normale peilbeheer Noordoostpolder In het wateraanvoergebied in de Noordoostpolder wordt maximaal water ingelaten Dit water heeft een goede waterkwaliteit In de hoofdvaarten is het waterpeil uit voorzorg circa vijf centimeter verhoogd Het water wordt ook op andere manieren gebruikt bijvoorbeeld voor infiltratie of het koelen van fruitbomen Het waterpeil voldoet aan de door het waterschap vastgestelde peilbesluiten Zuidelijk en Oostelijk Flevoland In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland wordt het waterpeil verhoogd door de gemalen minder te laten draaien Hierdoor wordt het kwelwater dat vanuit de grond omhoog komt in het gebied vastgehouden Voor de peilverhoging in de Hoge Vaart is gemaal Lovink in de afgelopen dagen niet aan geweest Ook het waterpeil in de Lage Vaart wordt op deze manier vijf centimeter opgezet Het huidige waterpeil in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland voldoet ook aan de door het waterschap vastgestelde peilbesluiten Blauwalg en botulisme Door de stijgende watertemperaturen krijgen bepaalde bacteriën de kans om zich te ontwikkelen Met een stijgende temperatuur neemt de kans op blauwalg en botulisme in de komende periode toe Op dit moment zijn er op twee locaties in Flevoland blauwalg geconstateerd namelijk in het Kuinderbos bij Bant en in de Wellerwaard Denkt u blauwalg te zien in een water dat geen aangewezen zwemwater is dan kunt u dit melden bij Waterschap Zuiderzeeland telefoon 0320 274 911 Medewerkers van het waterschap komen dan ter plekke de situatie beoordelen Meldingen met betrekking tot aangewezen zwemwateren kunt u doen bij Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek telefoon 0320 265 700 Waar veilig zwemmen Flevoland heeft 26 officiële zwemlocaties waar tijdens het zwemseizoen de waterkwaliteit tweewekelijks gecontroleerd wordt Veilig zwemmen is daarom alleen op die

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/artikel/@6747/aangepast-peilbeheer/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Besluitenlijst DenH - Zuiderzeeland
  Heemraden DenH vergadert behalve in de zomervakantie twee keer per maand Een kleine wijziging In de DenH vergadering van 6 september 2012 heeft het college het besluit genomen met ingang van 1 januari 2013 de in het college genomen besluiten die daarvoor in aanmerking komen openbaar te maken Niet iedere vergadering geeft aanleiding tot publicatie van een besluitenlijst Openbare besluitenlijsten 2014 Openbare besluitenlijst 28 augustus 2014 pdf 50 kB Openbare besluitenlijst 17 juli 2014 pdf 43 kB Openbare besluitenlijst 5 juni 2014 pdf 109 kB Openbare besluitenlijst 22 meil 2014 pdf 112 kB Openbare besluitenlijst 17 april 2014 pdf 146 kB Openbare besluitenlijst 20 maart 2014 pdf 135 kB Openbare besluitenlijst 20 februari 2014 pdf 125 kB Openbare besluitenlijst 9 januari 2014 pdf 52 kB 2013 Openbare besluitenlijst 30 mei 2013 pdf 54 kB Openbare besluitenlijst 7 mei 2013 pdf 54 kB Openbare besluitenlijst 4 april 2013 pdf 56 kB Openbare beslutienlijst 21 maart 2013 pdf 52 kB Openbare besluitenlijst 7 maart 2013 pdf 49 kB Openbare besluitenlijst 5 februari 2013 pdf 74 kB Openbare besluitenlijst 24 januari 2013 pdf 57 kB Openbare besluitenlijst 10 januari 2013 pdf 52 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/dijkgraaf-heemraden/besluitenlijst-denh-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Rekenkamercommissie onderzoekt ICT - Zuiderzeeland
  waterschap een essentiële factor De doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie hangen er mee samen De ICT activiteiten zijn binnen waterschap Zuiderzeeland substantieel zowel qua tijd als geld De Algemene Vergadering AV wil daarom goed grip hebben op dit onderwerp De meeste AV leden ervaren ICT en dan met name de software als een ingewikkeld onderwerp waar eigenlijk alleen de specialisten over mee kunnen praten De AV merkt dat zij daardoor moeite heeft om haar kaderstellende en controlerende rol op dit punt goed te kunnen vervullen Aan de RKC heeft de AV daarom gevraagd te onderzoeken hoe zij hun grip op ICT kan verbeteren Aandachtspunten daarbij zijn Een begrijpelijke en heldere manier van informatievoorziening over ICT binnen Zuiderzeeland gericht op doelmatig en doeltreffend ICT beleid risicoanalyse en financiële verantwoording Een voor AV leden hanteerbare werkwijze voor de besluitvorming en het oordeel over de voortgang van ICT projecten Planning en vervolg Bureau Berenschot heeft inmiddels met een aantal betrokkenen in de organisatie gesprekken gevoerd over het Informatiebeleid en specifiek over de projecten Serverpark en Aanschaf en implementatie DMS Er volgt nog een aantal gesprekken met andere betrokkenen binnen de organisatie van Waterschap Zuiderzeeland Daarnaast bekijkt het bureau hoe de informatievoorziening en de besluitvorming over ICT door de Algemene Vergadering verloopt De RKC bespreekt het concept rapport in haar vergadering waarna Berenschot het afrondt Daarna krijgen het college van Dijkgraaf en Heemraden en de secretaris directeur de mogelijkheid om via een zienswijze te reageren op de juistheid en volledigheid van de bevindingen Op dit moment is de planning dat dit eind februari zal gebeuren Op basis van het wederhoor door het college van Dijkgraaf en Heemraden en de ambtelijke organisatie beoordeelt de RKC of er bevindingen moeten worden aangepast De commissie geeft in een schriftelijke reactie aan de secretaris directeur en het

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/rekenkamercommissie/@6495/rekenkamercommissie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene Vergadering - Zuiderzeeland
  Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Bestuur Rekenkamercommissie Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene Vergadering Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene Vergadering De Rekenkamercommissie van Waterschap Zuiderzeeland RKC heeft haar eerste rapport uitgebracht sinds de herziening van werkwijze en samenstelling van de RKC in 2014 Het rapport is door RKC voorzitter mevrouw Martha Buitenkamp aangeboden aan dijkgraaf Hetty Klavers en bevat aanbevelingen voor de Algemene Vergadering om meer grip op ICT beleid te kunnen krijgen Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap gaat met deze aanbevelingen aan de slag en zal komend najaar een uitwerkingsvoorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering Waterschap Zuiderzeeland wil als organisatie continu verbeteren en leren van het gevoerde beleid en opgedane ervaringen De Rekenkamercommissie is een instrument van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland om dit te bevorderen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene Vergadering Rekenkamercommissie onderzoekt ICT Rekenkamercommissie Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Waterschap Zuiderzeeland bekend Reglement van orde Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland Trefwoorden dijkgraaf rekenkamercommissie Navigatie Sla navigatie over Algemene Vergadering AV Dijkgraaf en Heemraden Rekenkamercommissie Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/rekenkamercommissie/@6741/eerste/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Rekenkamercommissie onderzoekt ICT 26 januari 2015 Het eerste onderzoek van de Rekenkamercommissie RKC in de nieuwe samenstelling getiteld Grip op ICT is na de startbijeenkomst officieel van start gegaan Het definitieve onderzoeksrapport wordt volgens de huidige planning op 28 april 2015 in de Algemene Vergadering besproken Rekenkamercommissie 18 maart 2010 Water Zuiderzeeland heeft sinds 25 augustus 2009 een onafhankelijke Rekenkamercommissie Lees meer over de Interne procedure de verordening onderzoeksprotocol reglement van orde en gedrag en de samenstelling van de Rekenkamercommissie Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene Vergadering 30 juni 2015 De Rekenkamercommissie van Waterschap Zuiderzeeland RKC heeft haar eerste rapport uitgebracht sinds de herziening van werkwijze en samenstelling van de RKC in 2014 Dijkgraaf Hetty Klavers nam het rapport tijdens de Algemene Vergadering op 30 juni 2015 in ontvangst Verordening voor de Rekenkamercommissie 2014 17 maart 2015 Lees hier meer over de Verordening voor de Rekenkamercommissie 2014 Reglement van orde Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 17 maart 2015 Lees hier meer over het Reglement van orde Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland Meer zoeken Zoeken naar

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=rekenkamercommissie&Zoe_Clt_TrfIdt=559 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wieke Metzlar nieuwe jeugddijkgraaf - Zuiderzeeland
  2014 geïnstalleerd als nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland Wieke neemt het stokje over van de huidige jeugddijkgraaf Nina ter Horst uit Lelystad Wieke is 16 jaar en zit in het vijfde jaar van het Titus Brandsmalyceum in Oss Zij is sinds januari 2014 jeugdbestuurder en zit in het landelijke jeugdwaterschapbestuur Het jeugdwaterschapsbestuur is de jongerendenktank van de Nederlandse waterschappen www jeugdwaterschap nl Wieke Metzlar Waterschappers doen hun werk met enthousiasme en passie Ik zie het als taak om samen met het jeugdbestuur dit enthousiasme en deze passie over te brengen op de jeugd zodat zij in de toekomst misschien wel voor werk in de watersector zullen kiezen De jeugddijkgraaf adviseert waterschappen hoe jongeren bij het waterschapswerk betrokken kunnen worden Ook gaat ze vier keer per jaar op pad met het nationale jeugdwaterschapbestuur bezoekt ze verschillende waterprojecten en neemt ze deel aan activiteiten voor jongeren Nina ter Horst Mijn installatie in december 2013 was voor mij wel heel bijzonder Echt super Het voelde als de tweede keer in een jaar je verjaardag vieren Nu het jaar voorbij is kan ik terugkijken op een geweldig jaar De waterschappen zullen mij altijd bij blijven Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/jeugdbestuur/@6334/wieke-metzlar-nieuwe/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •