archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Wieke Metzlar nieuwe jeugddijkgraaf 12 december 2014 Jeugddijkgraaf Nina ter Horst draagt vandaag het stokje over aan Wieke Metzlar uit Oss Wieke mag zich een jaar jeugddijkgraaf van Nederland noemen Jeugdbestuur 19 december 2013 Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt Het jeugdwaterschap wil ervoor

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=jeugdbestuur&Zoe_Clt_TrfIdt=430 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Fusies & overgangsbestuur - Zuiderzeeland
  Zuiveringsschap West Overijssel gefuseerd tot het Waterschap Groot Salland dat voorlopig nog het kwaliteitsbeheer in de Noordoostpolder bleef uitvoeren Als gevolg van de herstructurering van het waterschapsbestel in Flevoland besloot de provincie om met ingang van 1 januari 2000 Waterschap Zuiderzeeland in te stellen als all in waterschap in Flevoland Op maandag 3 januari 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland officieel van start Ons waterschap is ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder Heemraadschap Fleverwaard en een deel van het Waterschap Groot Salland Overgangsbestuur Het bestuur van het waterschap bestond na de oprichting naast de dijkgraaf uit 25 personen Achttien aangewezen door Fleverwaard vijf door Noordoostpolder en twee door Groot Salland Het overgangsbestuur bestond uit bestuurders van de drie waterschappen waaruit Zuiderzeeland is ontstaan Zij bestuurden Zuiderzeeland tot de verkiezingen die eind 2000 plaatsvonden Na de verkiezingen trad een nieuw bestuur aan Na de oprichting waren de medewerkers tijdelijk gevestigd in het voormalige gebouw van Fleverwaard Een half jaar later verhuisden de medewerkers van Zuiderzeeland naar het nieuwe gebouw aan de Lindelaan te Lelystad Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Fusies overgangsbestuur Ontstaan van ons beheergebied Inpoldering Scheepswrakken zichtbaar in het land Geschiedenis Trefwoorden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/geschiedenis/fusies/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ontstaan van ons beheergebied - Zuiderzeeland
  Wieringen Marken Schokland en Urk waren toen nog eilanden De zee heeft Nederland veel goeds gebracht maar kon ook onverbiddelijk hard toeslaan De schade bleef daarbij niet beperkt tot de schepen op zee maar ook het land kreeg het zwaar te verduren Hendric Stevin waterbouwkundig ingenieur kwam met het idee om de Zuiderzee te temmen Hij wilde een dijk leggen van de kop van Noord Holland langs de waddeneilanden naar de Groninger zeedijken Daarmee was Stevin zijn tijd ver vooruit Zuiderzee Vereeniging Het duurde nog tot in de 19de eeuw voor er sprake was van plannen die technisch en financieel uitvoerbaar waren Hierbij heeft met name de Zuiderzee Vereeniging een uitermate belangrijke rol gespeeld door eerdere aannames door de ingenieurs J van der Toorn en C Lely op hun merites te laten onderzoeken en de resultaten daarvan publiek te maken Bekwaam maakte men gebruik van onder andere de watersnoodramp van 1916 om de publieke opinie te beinvloeden Op 14 juni 1918 was de Zuiderzeewet Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee een feit Dienst Zuiderzeewerken Op 1 mei 1919 kwam de Dienst der Zuiderzeewerken tot stand Een jaar later werd er begonnen aan de dijk naar het toenmalige eiland Wieringen Na de dijk naar Wieringen was het even stil rond de inpoldering Toen besloot de regering dat er ondanks de economische problemen van die tijd toch met volle kracht aan de Zuiderzeewerken moest worden doorgewerkt Het pronkstuk van de Nederlandse weg en waterbouw de Afsluitdijk is uit die dadendrang voortgekomen De Wieringermeerpolder viel in 1930 als eerste van de vijf aan te leggen polders droog Twee jaar later werd het laatste gat in de Afsluitdijk gesloten en hield de Zuiderzee op te bestaan Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Fusies overgangsbestuur

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/geschiedenis/ontstaan/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Inpoldering - Zuiderzeeland
  en Krijger van Lemsterland elkaar een hand op het enkele minuten daarvoor gesloten gat in de dijk Urk was op dat moment geen eiland meer een emotioneel moment voor de plaatselijke bevolking Inpoldering Noordoostpolder De oorlog zette enigszins de rem op de verdere ontwikkeling Toch werd in 1940 de dijk aan de Overijsselse kant gesloten en kon men beginnen met het droogmalen In september viel de polder droog Duizenden arbeiders begonnen aan het zware handwerk in de polder Veel mensen gaven in die jaren het nieuwe land de bijnaam Nederlands Onderduikers Paradijs NOP Veel mensen hebben daar hun energie in de poldergrond gestoken in plaats van in de nazi oorlogsindustrie Na de oorlog begon de voorloper van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met de uitgifte van grond en kwamen de woonkernen van de grond Emmeloord kon als eerste profiteren van de in de Wieringermeer opgedane ervaring De nieuwe polder viel aanvankelijk onder de provincie Overijssel Inpoldering Oostelijk en Zuidelijk Flevoland Na de Noordoostpolder werd er met de aanleg van Oostelijk Flevoland begonnen Was het bij de Noordoostpolder nog zo dat men voornamelijk landbouwgrond wilde winnen de nieuwe polder zou de bevolking van de overvolle randstad moeten opvangen De verstedelijking in Noord en Zuid Holland nam zulke vormen aan dat er nieuw land nodig was voor woningbouw en recreatie In de nieuw aan te leggen polder zou 25 van de grond dan ook geen landbouwbestemming krijgen Na de voorspoedig aangelegde oostelijke polder 1957 volgde al snel de zuidelijke polder 1968 Bij Wet van 27 juni 1985 werd besloten tot instelling van een provincie Flevoland met ingang van 1 januari 1986 Met deze regel kwam er een officieel begin aan de provincie Flevoland Nederlands nieuwste en 12e provincie Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/geschiedenis/inpoldering/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Scheepswrakken zichtbaar in het land - Zuiderzeeland
  Nederland Landschapsbeheer Flevoland heeft samen met het Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Archeologische Werkgemeenschap afdeling Flevoland in 2006 tijdens het jaar van het scheepswrak de geschiedenis van het gebied zichtbaar gemaakt door bijna vierhonderd scheepswrakken te markeren Eeuwenlang kruisten honderden schepen de Zuiderzee met passagiers en lading De zee was lang niet altijd hun vriend Jaar op jaar eiste ze haar tol schepen verloren hun lading een mast brak een zwaard sloeg los of het ergste het schip verging met man en muis In de Flevolandse bodem zijn sinds de droogmaking en ontginning bijna 400 resten van schepen gevonden Het is het grootste droog gelegde scheepskerkhof ter wereld Praktisch alle wrakken liggen onzichtbaar verborgen in de grond Op de plek van de gevonden scheepswrakken zijn palen geplaatst met een rood geschilderd scheepje erop De paal is ongeveer 3 5 meter hoog en goed te herkennen aan zijn felle kleuren Dit maakt de vindplaats al van verre zichtbaar als een baken in een drooggelegde zee Voor meer informatie over deze unieke markeringen in het land kunt u terecht bij Landschapsbeheer Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Fusies overgangsbestuur Ontstaan van ons beheergebied Inpoldering

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/geschiedenis/scheepswrakken/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  is nieuw land op de bodem van de voormalige Zuiderzee Het Heemraadschap Fleverwaard en het kwantiteitswaterschap Noordoostpolder gingen in 1986 van start Het waterkwaliteitsbeheer in de Noordoostpolder werd nog door het toenmalige Zuiveringsschap West Overijssel uitgevoerd Voor 1986 voerde het Rijk hoofdzakelijk de waterstaatszorg uit Scheepswrakken zichtbaar in het land 15 juli 2008 Eeuwenlang kruisten honderden schepen de Zuiderzee met passagiers en lading De zee was lang niet altijd hun vriend Jaar op jaar eiste ze haar tol schepen verloren hun lading een mast brak een zwaard sloeg los of het ergste het schip verging met man en muis In de Flevolandse bodem zijn sinds de droogmaking en ontginning bijna 400 resten van schepen gevonden Fusies overgangsbestuur 15 juli 2008 Op maandag 3 januari 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland officieel van start Ons waterschap is ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder Heemraadschap Fleverwaard en een deel van het Waterschap Groot Salland Ontstaan van ons beheergebied 15 juli 2008 In de 17e eeuw begonnen de waterbouwkundigen met begerige ogen naar de toenmalige Zuiderzee te kijken Wieringen Marken Schokland en Urk waren toen nog eilanden Inpoldering 15 juli 2008 Het IJsselmeer was geboren De Noordoostpolder zou de eerste echte IJsselmeerpolder worden Het

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=geschiedenis&Zoe_Clt_TrfIdt=534 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Jaarstukken 2014 online - Zuiderzeeland
  Projecten Waterthema s Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Organisatie Begroting jaarstukken Jaarstukken Jaarstukken 2014 online Jaarstukken 2014 online 24 7 voor u aan het werk In de jaarstukken leest u hoe we dat in 2014 deden 24 7 voor u aan het werk In de jaarstukken leest u hoe we dat in 2014 deden De jaarstukken geven een overzicht van de belangrijkste waterschapsactiviteiten en de bijbehorende financiële verantwoording Lees de jaarstukken 2014 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Jaarstukken 2014 online Jaarstukken Begroting jaarstukken Trefwoorden jaarverslag Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Taken Website Zuiderzeeland Geschiedenis Missie visie Kerngegevens Samenwerken aan water Begroting jaarstukken Waterschapslasten Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water Werken bij Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog water of ernstige vervuiling

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/begroting/jaarstukken/@6828/jaarstukken-2014/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Handhaving - Zuiderzeeland
  hersteld dan verbeurt de overtreder een dwangsom Dit betekent dat de overtreder op dat moment een geldbedrag verschuldigd is aan het waterschap een soort boete Dit is een terugkerende last wat betekent dat de last per tijdseenheid of overtreding kan worden opgelegd als de overtreding blijft voortduren Voorbeeld Een overtreder krijgt een last onder dwangsom opgelegd De overtreding moet vóór de schriftelijk vastgestelde termijn van bijvoorbeeld een maand hersteld zijn Mocht dit niet het geval zijn dan verbeurt de overtreder de genoemde dwangsom geldbedrag in de brief en zal dit geldbedrag aan het waterschap moeten betalen De dwangsom wordt steeds opnieuw verbeurd totdat de overtreding is hersteld het maximum van de dwangsom geldbedrag is bereikt Last onder bestuursdwang Het waterschap kan in plaats van een last onder dwangsom ook een last onder bestuursdwang opleggen Dit gebeurt meestal wanneer er sprake is van een overtreding waarbij spoedig ingrijpen is vereist In dat geval herstelt het waterschap de overtreding door bestuursdwang toe te passen en worden de kosten hiervan op de overtreder verhaald Voorbeelden hiervan zijn het beëindigen van een lozing en het verwijderen van afvalstoffen uit oppervlaktewater Bij een last onder bestuursdwang is de procedure hetzelfde als die bij de last onder dwangsom Echter als de overtreding niet voor de genoemde datum is hersteld past het waterschap bestuursdwang toe Dit betekent dat het waterschap aan een bedrijf opdracht geeft om opruim werkzaamheden uit te voeren De kosten hiervan brengt het waterschap bij de overtreder in rekening Een voorbeeld is dat het waterschap opdracht geeft aan een bedrijf om olie van het water af te zuigen In bepaalde spoedeisende gevallen kan direct een last onder bestuursdwang worden opgelegd zonder voornemen De overtreder heeft dan niet de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maar kan wel een bezwaarschrift indienen en een voorlopige voorziening aanvragen Het waterschap kan bij zeer spoedeisende gevallen zelfs direct bestuursdwang toepassen Voorbeelden van spoedeisende gevallen zijn calamiteiten en zeer ernstige overtredingen waarbij direct gehandeld moet worden en uitstel geen optie is In dat geval wordt vooraf geen waarschuwing gegeven en ontvangt de overtreder na de toepassing van bestuursdwang een brief van het waterschap Deze laatste vorm van bestuursdwang wordt ook wel spoedbestuursdwang genoemd Intrekken vergunning Ten slotte heeft het waterschap de mogelijkheid om een verleende vergunning in te trekken Dit instrument is het uiterste redmiddel en kan worden ingezet als dwangsom en bestuursdwang niet hebben geholpen Het intrekken van een vergunning kan alleen als er in strijd met de verleende vergunning of de daaraan verbonden voorschriften wordt gehandeld of de wettelijke voorschriften waarop de vergunning betrekking heeft niet worden nageleefd de verstrekte gegevens waarop de vergunning gebaseerd is onjuist of onvolledig blijken te zijn waardoor het waterschap de aanvraag op basis van de juiste gegevens anders zou beoordelen In beide gevallen krijgt de overtreder de gelegenheid om de overtreding alsnog binnen een vastgestelde termijn te herstellen Strafrechtelijke instrumenten Bestuurlijke strafbeschikking Per 1 mei 2012 maken de waterschappen gebruik van het instrument bestuurlijke strafbeschikking Dit handhavingsinstrument vervangt het proces

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/watertoezicht/kopie-bestuurlijke/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive