archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vissen in Flevoland - Zuiderzeeland
  voor de waterkwaliteit zie ook de KRW visonderzoeken Niet alleen overheden hebben kennis van vis in hun beheersgebied Ook hengelsporters en beroepsvissers weten heel veel over de visstand Enkele jaren geleden is Waterschap Zuiderzeeland de samenwerking aangegaan met meerdere partijen om alle visgegevens in Flevoland te bundelen Onder andere Sportvisserij Nederland 2 hengelsportfederaties Provincie Flevoland en RAVON hebben hun steentje bijgedragen Uiteindelijk zijn alle vangstgegevens gebundeld in een visatlas Visatlas Flevoland In de Visatlas Flevoland staan verspreidingskaarten van alle in Flevoland voorkomende vissen met een korte ecologische beschrijving van de vissoorten De visatlas bevat een verzameling van enkele jaren visonderzoek door verschillende partijen maar ook hengelvangstregistraties zijn er in opgenomen Naast de visgegevens is het boek ook gevuld met enkele interviews van o a beroepsvissers hengelsporters en natuurliefhebbers Bestellen visatlas De Vistatlas Flevoland is te vinden in enkele lokale hengelsportzaken en te bestellen op www sportvisserijnederland nl Visie op Vis Naast de Visatlas Flevoland heeft Waterschap Zuiderzeeland ook het stuk Visie op vis geschreven Hierin staat beschreven hoe het waterschap met de relatie vis en waterbeheer wil omgaan Lees meer over Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Vismonitoring Vollenhover en Kadoelermeer Vissen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/vissen-flevoland/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Kabeltracé TenneT - Zuiderzeeland
  Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Waterthema s Kabeltracé TenneT Kabeltracé TenneT Waterschap Zuiderzeeland is een onafhankelijke organisatie die de aanleg van het kabeltracé door de Noordoostpolder NOP volgens voorwaarden die in de verleende vergunningen vermeld staan controleert Het waterschap houdt hierbij toezicht op de grondwateronttrekkingen gedurende de aanleg van het kabeltracé in de NOP Daarnaast bewaakt het waterschap de waterkwaliteit van het oppervlaktewater bij de lozingspunten van het grondwater Het waterschap publiceert de verleende vergunningen en goedkeuringen via de webpagina bekendmakingen Voor meer informatie over de verleende vergunningen en goedkeuringen kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening telefoon 0320 274 911 Voor meer informatie over de voortgang van het project kunt u terecht op de website van TenneT http noordoostpolder tennet eu Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/kabeltrace-tennet/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Glastuinbouw - Zuiderzeeland
  Land ligt in de Noordoostpolder Waterschap Zuiderzeeland is het bevoegd gezag als het gaat om waterkwaliteit waterkwantiteit wateronttrekkingen en lozingen in het oppervlaktewater of in de bodem Besluit Glastuinbouw Het Besluit glastuinbouw stelt regels aan glastuinbouwbedrijven Ook voor gemengde bedrijven waar glastuinbouw een nevenactiviteit is bevat het besluit regels ook wanneer de oppervlakte glasopstand kleiner is dan 2500 m2 Lees meer over het Besluit Glastuinbouw Vergunningen In de praktijk blijkt dat het niet altijd even gemakkelijk is om te weten te komen welke vergunningen nodig zijn als men een glastuinbouwbedrijf in Flevoland wil starten Bovendien wijken de regels in de provincie Flevoland op sommige punten af van bijvoorbeeld de provincie Zuid Holland Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom samen met de provincie Flevoland gemeente Noordoostpolder en stichting Nieuw Land alle informatie op een rij gezet Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Glastuinbouw Trefwoorden glastuinbouw Info U kunt voor meer informatie over het beleid en de vergunningen van het waterschap contact opnemen met het team Vergunningverlening tel 0320 274 911 Vraag een omgevingsvergunning aan in het omgevingsloket Regelgeving provincie Flevoland Download Bekijk de folder Glastuinbouw pdf 366 kB Navigatie Sla navigatie over Wonen aan water

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/glastuinbouw/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erfafspoeling - Zuiderzeeland
  van tijd ontstaat een rottingsproces met als gevolg een zuurstofloze stinksloot Een ander nadeel van perssappen is de lage zuurgraad pH van circa 5 Bij een dergelijke lage zuurgraad is biologische activiteit nagenoeg onmogelijk met als gevolg dat ook dan al het leven in het oppervlaktewater afsterft Project Absorberende onderlaag bij ruwvoerkuilen in de praktijk Waterschap Zuiderzeeland heeft met twaalf andere waterschappen en LTO Noord Fondsen meegedaan aan het project Absorberende onderlaag bij ruwvoerkuilen in de praktijk Doel van het project praktijkonderzoek was om na te gaan of door middel van een absorberende onderlaag stro het vrijkomen en afstromen van perssappen uit snijmaïskuilen naar oppervlaktewater kan worden voorkomen Inmiddels is uit de definitieve onderzoeksresultaten pdf 7 5 MB gebleken dat deze absorberende onderlaag een oplossing is voor dit probleem Op dertien melkveehouderijbedrijven één per waterschap is in het najaar van 2011 snijmaïs ingekuild op een absorberende onderlaag In Flevoland heeft de familie Plomp uit Rutten deelgenomen aan het onderzoek Op de meeste bedrijven is gehakseld koolzaadstro als onderlaag gebruikt Uit vooronderzoek was namelijk gebleken dat dit stro het meeste perssap kan absorberen binden Tijdens het uitkuilen zijn twee keer monsters genomen van de snijmaïs en het stro Deze monsters zijn geanalyseerd op diverse parameters Uit de resultaten blijkt dat in alle snijmaïskuilen de perssappen zijn geabsorbeerd en daardoor niet zijn vrijgekomen en afgestroomd naar oppervlaktewater Ook de voederwaarde blijft behouden en de onderlaag van stro kan prima worden meegevoerd aan de koeien De deelnemende veehouders zijn enthousiast en ervaren de absorberende onderlaag als een praktische en goedkope oplossing De absorberende onderlaag kan ook worden toegepast onder een natte herfstgraskuil youtube Resultaten onderzoeken erfafspoeling Tussen 2000 en 2007 hebben diverse waterschappen in Nederland onderzoek gedaan naar de omvang van erfafspoeling op veehouderijbedrijven Samenvattend laten de onderzoeken de volgende resultaten zien Door erfafspoeling komen hoge concentraties en grote vrachten aan verontreinigde stoffen in het oppervlaktewater terecht Omgerekend naar vervuilingseenheden ve wordt gemiddeld 85 ve geloosd Ter vergelijking een huishouden loost 3 ve Een belangrijke parameter voor de waterkwaliteit is chemisch zuurstof verbruik czv Uit analyses blijkt dat perssappen een czv waarde heeft van gemiddeld 70 000 mg liter Ter vergelijking huishoudelijk afvalwater heeft een czv waarde van gemiddeld 700 mg liter Voor bepaalde stoffen geldt een maximaal toelaatbaar risico MTR waarde in het oppervlaktewater Bij erfafspoelwater wordt de MTR waarde voor fosfaat 140x overschreden en voor stikstof 31x Er bestaan grote verschillen tussen de bedrijven Uit de resultaten concluderen de waterschappen dat erfafspoeling een grote bron van verontreiniging is voor het ontvangende oppervlaktewater Een dergelijke lozing in het oppervlaktewater is op basis van regelgeving niet toegestaan Een op het oog net bedrijf hoeft niet schoon te zijn De huidige regelgeving geeft aan dat een boerenerf altijd bezemschoon moet zijn Maar wat is nu schoon en welke emissienorm is in de praktijk haalbaar Welke maatregelen en voorzieningen dragen hier effectief aan bij Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft de landelijke Werkgroep Erfafspoeling in 2008 een onderzoek uitgevoerd op 19 schone veehouderijbedrijven verspreid

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/erfafspoeling/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onkruidbestrijding - Zuiderzeeland
  we dat allemaal Schone sloten tochten en vaarten die bevolkt zijn door verschillende soorten vissen en planten Toch ziet Waterschap Zuiderzeeland regelmatig doodgespoten of zwarte sloottaluds Dit heeft nadelige gevolgen voor het waterleven en de waterafvoer Waterschap Zuiderzeeland wil daarom het aantal doodgespoten en zwarte sloottaluds verminderen Daarnaast kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de voor of achtertuin schadelijk zijn voor de grond waterkwaliteit Gemeenten De gemeenten in Flevoland mogen gebruik maken van de Duurzaam Onkruid Beheer Methode DOB waarbij chemische middelen beperkt mogen worden gebruikt De gemeenten moeten wel een WVO vergunning aanvragen bij het waterschap Lees de veelgestelde vragen over deze vergunning Tuinen Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water Maar voorkomen is beter dan genezen Daarom is het van belang dat iedereen die tuiniert weet hoe vervuiling van het oppervlaktewater kan worden voorkomen Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen op volks tuinen verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater Ook wanneer de tuin niet direct aan het water ligt kunnen chemische stoffen via riolering of grondwater in het oppervlaktewater terechtkomen en schade aanrichten Er zijn milieuvriendelijke alternatieven om onkruid van de slootkant weg te houden en inzakken van de slootkant te voorkomen Hieronder geven wij u een aantal alternatieven Zorg dat de slootkant met gras begroeid is zodat onkruidzaad geen kans krijgt om te ontkiemen Maai het gras regelmatig voor een mooie gesloten grasmat U kunt de slootkant ook laten begroeien met een bodembedekker als maagdenpalm hedera dwergmispel of stekelnootje Ook in uw eigen achter of voortuin kan het gebruik van bestrijdingmiddelen schadelijk zijn voor de grond waterkwaliteit Lees de tips voor milieuvriendelijk tuinieren Meer informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in volks tuinen staat in de brochure volkstuinen te vinden in het Digitaal Loket Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/onkruidbestrijding/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gebiedsinformatie - Zuiderzeeland
  Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Waterthema s Gebiedsinformatie Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder Ook de Blokzijler Buitenlanden gemeente Steenwijkerland provincie Overijssel en de woonwijk Lemstervaart in de gemeente Lemsterland provincie Friesland horen bij het beheersgebied Hier vindt u meer informatie over dit gebied en over diverse lokale objecten Info objecten Hevelhuisje Op de IJsselmeerdijk ten noorden van Lelystad staat

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/gebiedsinformatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Agenda en vergaderstukken AV - Zuiderzeeland
  Vergadering AV vergadert één keer per maand De vergaderingen zijn openbaar dus u bent van harte welkom u kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruik maken van uw spreekrecht Aanvang 13 30 uur in het waterschapshuis Lindelaan 20 in Lelystad Klik op één van de vergaderdatums hieronder Op de vervolgpagina vindt u de agenda van de betreffende AV met daaraan gelinkt de vergaderstukken Oudere vergaderstukken 2014 vindt u in het archief

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/vergaderstukken-av/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vacatures - Zuiderzeeland
  Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Werken bij Vacatures Vacatures Bekijk hieronder de openstaande vacatures en stageplekken bij Waterschap Zuiderzeeland Selecteer een vacature of stageplek voor meer informatie Op dit moment zijn er geen actuele vacatures en stageplekken Delen RSS Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Praat en denk mee Leren over water Werken bij Vacatures Stage

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/werken/vacatures/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •