archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Bodemsanering bij Gemaal Wortman 5 november 2008 Bij Gemaal Wortman te Lelystad is in de loop der jaren een bodemverontreiniging van olieachtige producten ontstaan hier wordt een in situ sanering toegepast Energie en gemalen 25 augustus 2015 De gemalen in Flevoland houden de polder droog maar gebruiken hiervoor veel energie Zuiderzeeland wil de polderbemaling verduurzamen en werkt manieren uit om te besparen op energie of om zelf energie op te wekken Gemalenpluim 17 november 2015 Waterdichter Niels Blomberg schreef het gedicht Gemalenpluim naar aanleiding van het bericht dat Waterschap Zuiderzeeland die pluim kreeg van de Nederlandse Gemalenstichting Zuiderzeeland kreeg die pluim omdat het waterschap het gemaal Wortman in Lelystad zorgvuldig beheert en onderhoudt Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=gemaal&Zoe_Clt_TrfIdt=408 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Almere, Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland maken afspraken over water in Oosterwold - Zuiderzeeland
  en waterschap Zuiderzeeland hebben donderdag 23 april 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend Verkenning Water Oosterwold In deze samenwerkingsovereenkomst wordt geregeld dat de ervaringen die momenteel worden opgedaan met de organische gebiedsontwikkeling in Oosterwold goed en gestructureerd worden geëvalueerd tijdens de pilot periode van Oosterwold die loopt tot eind 2016 Er wordt gekeken naar de effecten op het terrein van waterkwantiteit en kwaliteit de afvalwaterketen het proces rond advisering en vergunningverlening en beheer Samenwerkingsovereenkomst De samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van de afspraak die is gemaakt bij de Intergemeentelijke Structuurvisie ISV Oosterwold over het onderwerp water Tijdens dit structuurvisieproces is een aantal afspraken tot stand gekomen voor het onderwerp water Dit zijn vooral bepalingen voor droogleggingsnormen en compensatie voor verharding In Oosterwold werken partijen samen zoals de gemeenten Almere en Zeewolde het Rijk RVB de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland Nieuwe werkwijze Zuiderzeeland is als beheersorganisatie niet rechtstreeks betrokken bij de exploitatie van Oosterwold maar is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het waterhuishoudkundig beheer van dat gebied De lopende pilot van 3 jaar tot 31 december 2016 waarbij gewerkt zal worden op basis van de ISV Oosterwold kan gezien worden als de ideale manier om in de praktijk lessen te trekken uit deze nieuwe werkwijze Oosterwold Oosterwold is een groen agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning maar gaan ook over wegen en paden groen water en de openbare ruimte Dat is uniek in Nederland Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Oosterwold Almere Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland maken afspraken over water

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/oosterwold/@6662/almere-zeewolde/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Oosterwold 30 april 2015 Oosterwold is een groen agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde waar de gebiedsinrichting aan het eigen initiatief wordt overgelaten Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor het waterhuishoudkundig beheer van dit gebied Almere Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland maken afspraken over water in Oosterwold 30 april 2015 Gemeenten Almere en Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland tekenden donderdag

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Oosterwold&Zoe_Clt_TrfIdt=585 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start - Zuiderzeeland
  zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen Hiervoor nemen de boeren een kijkje bij twee bedrijven Eén bedrijf in Hornhuizen rotatiegewas op kleigrond en één bedrijf in Borgsweer pootaardappelen in rotatie op zavel helemaal in de kop van Groningen achter de zeedijk Deze beide bedrijven draaien mee in het project Spaarwater Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen verlagen snelheid bodemdaling verbetering bodemstructuur minder wateroverlast verbeteren zoetwatervoorziening en verbetering waterkwaliteit De excursie wordt georganiseerd vanuit het project Actieplan Bodem en Water Flevoland en is geïnitieerd door Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord Flevoland De pilot Systeemgerichte drainage Spaarwater is gefaseerd opgebouwd en begint met een kennismaking met systeemgerichte drainage door een excursie naar deze twee proeflocaties Daarna volgt een fase waarin de mogelijkheden voor systeemgerichte drainage in Flevoland verder worden verkend Om tenslotte twee potentieel geschikte locaties uit te kiezen in deze provincie Hierop volgt een Go No Go beslissing door de Stuurgroep Actieplan Bodem en Water Flevoland Dan wordt op basis van inhoud draagvlak en financiën besloten of tot een praktijkproef kan worden overgegaan Nadat besloten is om door te gaan met de praktijkproef wordt het systeem voor de kavels ontworpen en aangelegd en wordt drie jaar praktijkervaring opgedaan Aan het eind wordt het project geëvalueerd Een belangrijk onderdeel van het project is het uitwisselen van kennis Er wordt een community of practice opgezet Doordat het project deel uitmaakt van het bredere Spaarwaterproject wisselen we ook kennis uit met Groningen Friesland en Noord Holland Binnen Flevoland wordt behalve met de directe deelnemers ook via het netwerk van het Actieplan Bodem en Water kennis uitgewisseld Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Actieplan Bodem

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/actieplan-bodem/@6330/project/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gratis advies verminderen erfemissies - Zuiderzeeland
  gratis erfemissiescan Wij zijn trots op deze unieke samenwerking van bedrijfsleven met de overheid Erfemissies op bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden Ook kunnen agrarische bedrijven een gratis meting naar afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf laten uitvoeren door het waterschap Vanwege de kosten kan een beperkt aantal agrariërs hiervan gebruikmaken Geef daarom snel uw belangstelling telefonisch of per e mail door aan Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland 06 1132 4106 of b vandenbosch zuiderzeeland nl Waarom gebruikmaken van een erfemissiescan De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater Door zelf actief aan de slag te gaan kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken De gegevens van de erfemissiescans komen niet beschikbaar voor het waterschap zodat deze ook niet worden gebruikt voor handhaving Ook de gegevens van de metingen worden niet gebruikt voor handhaving maar voor bewustwording Samenwerken De gratis erfemissiescans maximaal 200 zijn mogelijk door de samenwerking van het Actieplan Bodem en Water LTO Noord Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland Agrodis en de NFO Adviseurs van diverse toeleveranciers en adviesdiensten gaan de erfemissiescans uitvoeren Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www toolboxwater nl of www erfemissiescan nl Bij het zelf uitvoeren van de erfemissiescan moet een agrariër zich eenmalig registreren Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/actieplan-bodem/@10733/gratis-advies/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Symposium 'Flevolandse Bodem op een Keerpunt' - Zuiderzeeland
  inleidingen horen over de huidige en toekomstige kwaliteit van de Flevolandse poldergrond en met de sprekers en met elkaar van gedachten wisselen De conferentie die wordt geleid door Wim Dijkman vindt plaats in het provinciehuis te Lelystad Ter toelichting op het symposiumthema kan hier worden gemeld dat de landbouw een belangrijke drager van de Flevolandse economie is Het natuurlijk kapitaal waarop de landbouw drijft is de bodem Intensivering en schaalvergroting in de agrarische sector stelt de bodemkwaliteit op de proef Ondernemers vragen zich steeds vaker af of zij wel optimale opbrengsten van hun land verkrijgen Om de voorwaarden voor optimaal landgebruik te versterken zijn LTO Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland gaan samenwerken in het Actieplan Bodem en Water Flevoland Wat dit Actieplan beoogt en hoe zijn initiatieven worden onderbouwd zal aan bod komen op 24 november Ook zullen een aantal boeren toelichting geven op de maatregelen die zij genomen hebben om de potentie van hun gronden te verbeteren Met dit symposium besteedt Genootschap Flevo voor de tweede maal in 2015 aandacht aan de poldergrond in Flevoland Dat gebeurt in het kader van het internationale jaar van de bodem De Verenigde Naties willen de bewustwording van verantwoord bodemgebruik stimuleren door hieraan een themajaar te wijden Bodemzekerheid is van belang voor de voedselvoorziening de beschikbaarheid van veilig drinkwater en het behoud van grondstoffen Toen de agrarische exploitatie in de IJsselmeerpolders startte hadden de boeren een voortreffelijke uitgangspositie Na enkele decennia de goede Flevolandse gronden intensief gebruikt te hebben dringt zich de vraag zich op of wellicht zelfs in een internationaal vermaard landbouwgebied als de provincie Flevoland maategelen nodig zijn om nu en in de toekomst het maximale rendement uit de bodem te halen Voor informatie over het programma en de wijze van aanmelding raadpleeg de uitnodiging Delen Delen op Facebook

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/actieplan-bodem/@10801/symposium/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Alle activiteiten - Zuiderzeeland
  Home Actueel Activiteitenkaart Alle activiteiten Alle activiteiten vorige 1 10 21 30 31 33 Bodemsanering gemaal Wortman 1 juli 2008 t m 1 januari 2019 Nazorg verbouwing AWZI Dronten 1 juni 2014 t m 1 augustus 2015 Veldonderzoek muskusrattenbeheer 1 april 2014 t m 31 maart 2017 vorige 1 10 21 30 31 33 Delen RSS Zie ook Taken Projecten Algemene info werkzaamheden Navigatie Sla navigatie over Activiteitenkaart Alle activiteiten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/activiteitenkaart/alle-activiteiten/?pager_page=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Activiteit - Zuiderzeeland
  Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Actueel Activiteitenkaart Alle activiteiten Baggeren insteekhaven Almere Buiten Activiteit Startdatum 1 november 2015 Einddatum 24 december 2015 Locatie Point 52 24 19 39 N 5 14 40 44 E RD 145293 539 490849 160 Status in uitvoering Thema onderhoud Korte omschrijving Baggeren insteekhaven Almere Buiten Link Baggeren Navigatie Sla navigatie over Activiteitenkaart Alle activiteiten Social Media Nieuwsbrieven Calamiteiten Nieuws en persberichten Activiteitenkalender

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/activiteitenkaart/alle-activiteiten/@10799/baggeren-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •