archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschapslasten - Zuiderzeeland
  twee categorieën zuiveringsheffing verontreinigingsheffing en watersysteemheffing Zuiveringsheffing verontreinigingsheffing Met de opbrengst van de zuiverings en verontreinigingsheffing zuiveren we al het afvalwater uit woningen en bedrijven Het water uit bijvoorbeeld toilet gootsteen en douche maar ook uit de putjes in de straat komt op de riolering uit en komt vervolgens bij onze zuiveringsinstallaties terecht Daar wordt het milieuvriendelijk schoongemaakt en daarna geloosd op het oppervlaktewater plassen vaarten en tochten Watersysteemheffing Uit de watersysteemheffing betaalt Waterschap Zuiderzeeland alles wat nodig is om wateroverlast en overstromingen te voorkomen Denk aan sterke dijken en kades de bouw van nieuwe gemalen en het onderhoud van bestaande gemalen het verbreden van oevers en het aanleggen van waterberginggebieden Bovendien zorgen we met gemalen en stuwen dat we precies de juiste hoeveelheid water in ons gebied hebben Met een deel van het geld zorgt Waterschap Zuiderzeeland voor schoon water in vaarten tochten en zwem plassen en voor natuurontwikkeling in uw omgeving Tarieven 2015 Zuiveringsheffing verontreinigingsheffing 58 per vervuilingseenheid Watersysteemheffing Ingezetenen 68 65 per woonruimte Gebouwd 0 0549 van de WOZ waarde Onbebouwde grond overig 78 40 per hectare Natuurterrein 7 63 per hectare De tarieven worden door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland vastgesteld GBLT Waterschap Zuiderzeeland heeft de heffing en invordering van de waterschapsbelasting uitbesteed aan GBLT Mijn Loket Via Mijn Loket van GBLT kunt u alles regelen omtrent de waterschapsbelastingen zoals machtiging voor automatische incasso aanvragen wijzigen en intrekken kwijtschelding aanvragen bezwaar indienen Om gebruik te maken van Mijn Loket heeft u uw burgerservicenummer of DigiD gegevens nodig Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschapslasten Rekenvoorbeelden GBLT werkt voortdurend aan verbetering uw mening telt Zuiverings verontreinigingsheffing Watersysteemheffing Trefwoorden belastingen heffing waterschapslasten Meer over Navigatie Sla navigatie over Watersysteemheffing Zuiverings verontreinigingsheffing Terug naar navigatie Rekenvoorbeelden Wat gaat u in

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Aanleg duurzame oevers 2012-2015 - Zuiderzeeland
  met de provincie Flevoland waterkwaliteitsdoelstellingen voor verschillende delen van Flevoland Waterschap Zuiderzeeland moet volgens de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 40 van de totale watergangen in Flevoland duurzaam inrichten De duurzame oevers dragen bij aan meerdere structuren van watergangen die weer op hun beurt een belangrijke bijdrage aan de biologische kwaliteit van het watersysteem leveren leveren waterberging op omdat een bredere tocht meer water kan opvangen Met het oog op het waterbeleid van de 21e eeuw werkt ook Waterschap Zuiderzeeland aan het voorkomen van wateroverlast doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water Door de aanleg van duurzame oevers wordt het profiel verruimd De rietgroei langs deze oevers heeft geen invloed op de doorstroming van de tocht Dwarsdoorsnede van een duurzame oever Waarom een versnelde aanpak In de afgelopen jaren werden jaarlijks tussen de 20 en 30 km duurzame oevers aangelegd Het waterschap legt in de periode van 2013 tot en met 2015 circa 51 km duurzame oevers per jaar aan Het is hierbij mogelijk dat in een aantal gevallen de huidige beschoeiing nog niet afgeschreven is Toch is de versnelling nodig om de vastgestelde Europese Nederlandse en waterschapsdoelstellingen te bereiken Daarnaast kan het waterschap door de versnelling optimaal gebruik maken van de Europese subsidiemogelijkheden en nationale bijdragen Op deze manier drukken de kosten voor de aanleg van de duurzame en natuurvriendelijke oevers minder op de waterschapsbegroting In de periode van 2010 tot en met 2015 ontvangt het waterschap voor de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers een bijdrage vanuit KRW synergiegelden Verder ontvangt het waterschap een Europese POP subsidie Op de lange termijn worden de extra gemaakte eenmalige kosten voor de grondaankoop en aanleg terugverdiend Vragen Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiokantoor Noord voor de Noordoostpolder telefoon 0527 630 560 of met het regiokantoor Zuid voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland telefoon 0320 269 600 Daarnaast kunt u een e mail sturen naar duurzameoevers zuiderzeeland nl Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Aanleg duurzame oevers 2012 2015 Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuigerplasbos voltooid Natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht Natuurvriendelijke duurzame oever Oeveronderhoud Trefwoorden duurzame oevers natuurvriendelijke oever Zie ook Navigatie Sla navigatie over Oeveronderhoud Natuurvriendelijke duurzame oever Terug naar navigatie Meer informatie Folder duurzame oevers pdf 293 kB Film over duurzame oevers Uitzending Natuurlijk Flevoland Globale planning project duurzame oevers 2012 2015 jpg 69 kB Artikel in H2O over project duurzame oevers pdf 1 9 MB Waterschap blijft eigenaar van grond bij tochten Projectplannen 2015 Projectplan Ankertocht incl kaart pdf 790 kB Projectplan Blokzijlertocht incl kaart pdf 773 kB Projectplan Houtribtocht incl kaart pdf 838 kB Projectplan Lepelaartocht incl kaart pdf 833 kB Projectplan Lisdoddetocht incl kaart pdf 833 kB Projectplan Ooievaarstocht incl kaart pdf 823 kB Projectplan Palingtocht incl kaart pdf 835 kB Projectplan Pilotendwarstocht incl kaart pdf 780 kB Projectplan Pilotentocht incl kaart pdf 801 kB projectplan Pluvierentocht pdf 812

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/aanleg-duurzame-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Implementatie buitendijks - Zuiderzeeland
  provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken omdat ze buiten deze dijken liggen buitendijks heet dat Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen Deze zijn echter niet altijd zichtbaar Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de dijken en keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen Project buitendijkse gebieden Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor 24 buitendijkse gebieden Lees meer Actueel De komende periode is het waterschap aan de slag in verschillende buitendijkse gebieden Lees meer Geschiedenis Het project buitendijkse gebieden heeft een geschiedenis die teruggaat tot 2005 Lees meer Actualititeiten en nieuws buitendijkse gebieden Werkzaamheden buitendijkse gebieden in volle gang 13 nov 2015 Tot en met 2017 voert het waterschap in een aantal buitendijkse gebieden eenmalig onderhoud uit De werkzaamheden zijn in volle gang Buitendijkse gebieden in 2017 op orde 29 okt 2015 Waterschap Zuiderzeeland voert tot en met 2017 in een aantal buitendijkse gebieden eenmalig onderhoud uit zodat deze gebieden voldoen aan de door de provincie vastgestelde waterveiligheidsnorm Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema 15 jul 2015 De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden in de buitendijkse gebieden loopt op schema Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde 10 jul 2015 Waterschap Zuiderzeeland gaat in het voorjaar van 2016 aan de slag in één van de buitendijkse gebieden in Zeewolde Aan de Rede worden onder andere damwanden vervangen Om de bewoners te betrekken bij de uitvoering van deze werkzaamheden heeft het waterschap onlangs een informatiebijeenkomst georganiseerd Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde 10 jul 2015 Tijdens de bridge to bridge zwemwedstrijd op 26 juni werd aandacht gevraagd voor het werk van het waterschap aan de

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterlessen - Zuiderzeeland
  Waterles een uitdagende interactieve en leerzame les in de klas over het werk van Waterschap Zuiderzeeland Tijdens de les is veel aandacht voor vraag en antwoord Zo wil Waterschap Zuiderzeeland de kinderen op een leuke manier kennis laten maken met water en wat erin leeft Hoe werkt het De educatiemedewerker komt in de klas uitleggen wat de taken van het waterschap zijn Dit gebeurt aan de hand van filmpjes en proefjes die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen Een waterles duurt circa 2 5 uur Een week na de Waterles wordt er een rondleiding verzorgd op één van de afvalwaterzuiveringen De rondleiding duurt circa één uur Aan een Waterles zijn geen kosten verbonden Vraag een Waterles aan Waterles actief kennismaken met het waterschap Waterschap Zuiderzeeland biedt sinds 2006 Waterlessen aan voor groep 7 combinatieklassen 6 7 en 7 8 zijn ook mogelijk van de basisscholen in Flevoland Het doel van de Waterles is om kinderen actief kennis te laten maken met de taken van het waterschap Het andere doel is om de kinderen bewuster met water en natuur te laten omgaan 50000 Waterlesleerling youtube Watereducatie belangrijk Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt het belangrijk dat

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/leren-water/waterlessen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Voorleesontbijt - Zuiderzeeland
  voor aan leerlingen van groep 3 op basisscholen in Flevoland De voorlezers lezen drie verhaaltjes aan groep drie Erik en het gerommel in de dijk Erik en het gemopper in de wei en Erik en het gezang in de sloot De kinderen ontvangen een rugzakje met daarin een klein ontbijt Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan de kleurplatenwedstrijd met als hoofdprijs Een dagje uit voor de hele klas De kleurplaat wordt tijdens het ontbijt uitgedeeld Aanmelden Geef uw klas op voor het voorleesontbijt op 27 januari 2016 Er is plek voor 60 scholen Aanmelden kan tot 15 november 2015 De inschrijving is gesloten Actief jongerenbeleid Waterschap Zuiderzeeland voert een actief jongerenbeleid De waterlessen die gegeven worden aan de groepen zeven van de basisscholen zijn een belangrijk onderdeel van dat beleid Om ook de jongere kinderen in het basisonderwijs te kunnen bereiken heeft het waterschap inmiddels een aantal stripboekjes ontwikkeld waarin op een simpele en leuke manier het werk van het waterschap wordt uitgelegd Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Minister Schultz van Haegen te gast bij waterles waterschap Weetjes over het waterschapshuis Voorleesontbijt Musical Droge Voeten Informatiepanelen voor IVN Zeewolde Trefwoorden educatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/leren-water/docenten/voorleesontbijt-oud/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterbeheerplan 2016-2021 - Zuiderzeeland
  van de kerntaken blijft het waterschap de komende jaren vooruit én om zich heen kijken Zo wordt er verder gezocht naar kostenbesparingen onder andere door het energiegebruik te verkleinen Ook worden juist innovatieve oplossingen gezocht om energie en grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater Omdat het klimaat verandert wordt er gewerkt aan nieuwe oplossingen om steden klimaatbestendig te maken Documenten Waterbeheerplan 2016 2021 Het waterschap midden in de maatschappij pdf 6 5 MB Bijlage Achtergronddocument KRW IJsselmeerpolders 2016 2021 pdf 5 2 MB inclusief bijlagenrapport Bijlage Factsheets KRW pdf 1 9 MB De pdf van dit plan kunt u op deze pagina downloaden Ook vindt u hier downloadlinks naar de interactieve app voor tablets Nota van inspraak en antwoord Van 6 januari tot en met 16 februari 2015 heeft het Ontwerp Waterbeheerplan 2016 2021 ter inzage gelegen en hebben inwoners gebiedspartners en andere belanghebbenden kunnen reageren op het plan De reacties en de antwoorden van het waterschap over de wijze waarop het waterschap met de reacties omgaat zijn gebundeld in een Nota van inspraak en antwoord en toegezonden aan de insprekers Uit de binnengekomen reacties op het plan maakt het waterschap op dat er breed draagvlak is voor de uitgezette koers Het waterschap zal de verbinding blijven zoeken met zijn inwoners en partners bij de uitvoering van het plan Daarbij zal voortdurend gekeken worden naar mogelijkheden om maatregelen duurzamer en efficiënter uit te voeren Bijlagen bij het plan Hoofdstuk 5 van het ontwerp Waterbeheerplan gaat over het thema Schoon Water De Europese Kaderrichtlijn Water KRW neemt bij dit thema een belangrijke plaats in Uitgebreidere toelichting op de KRW in Flevoland is opgenomen in twee bijlagen Het ontwerp Achtergronddocument KRW IJsselmeerpolders laat zien hoe de doelen en maatregelen van de KRW in deze regio tot stand zijn gekomen De Factsheets

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/veilig-0/waterbeheerplan-2016/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsovereenkomsten A6 Almere ondertekend - Zuiderzeeland
  A6 Almere ondertekend Rijkswaterstaat de provincie Flevoland de gemeente Almere Staatsbosbeheer en Waterschap Zuiderzeeland hebben donderdag 26 november uitvoeringsovereenkomsten ondertekend voor de weguitbreiding A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten Oost Samenwerking Rijkswaterstaat met partners In de uitvoeringsovereenkomsten staan afspraken taken en bevoegdheden over het gebruik en beheer van de grond rondom de verbreding van de A6 Rijkswaterstaat werkt samen met haar partners aan een veilig bereikbaar en leefbaar Nederland Die samenwerking wordt steeds belangrijker nu budgetten krimpen en infrastructurele projecten in het dichtbevolkte Nederland steeds complexer worden Dat vraagt om slimme oplossingen gedeelde kennis en permanente vernieuwing in het werk Rijkswaterstaat zoekt daarom de samenwerking met professionele partners Afspraken vastgelegd De verbreding van de A6 vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Almere en geeft richting aan hoe inwoners in dit gebied de komende jaren wonen werken en recreëren Het is dus van belang hier goed met elkaar over na te denken en afspraken vast te leggen Om dat te waarborgen heeft Rijkswaterstaat met de vier partijen afspraken taken en bevoegdheden vastgelegd over de inrichting het gebruik en het beheer van de gronden rondom de A6 Vier partijen vier taken Rijkswaterstaat heeft met Waterschap Zuiderzeeland heldere afspraken gemaakt over de waterhuishouding in het gebied en de inpassing van het rioolgemaal op bedrijventerrein De Steiger Met de gemeente Almere is onder meer afgesproken dat Rijkswaterstaat zorgt voor de aanpassing van een deel van het gemeentelijke wegennet en voor het grondwerk voor de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater waar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 plaatsvindt De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de verdubbeling van de provinciale Waterlandseweg N305 en de aansluiting op de A6 Staatsbosbeheer gaat de bosranden die door de bomenkap voor de verbreding van de A6 worden aangetast zelf herstellen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10834/a6-almere/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschapslasten in 2016 stabiel - Zuiderzeeland
  2015 Bij de uitwerking van het bestuursprogramma voor de komende jaren streeft het waterschap ernaar de kosten voor inwoners en bedrijven op de lange termijn stabiel te houden en slechts beperkt te laten stijgen De omvang van de begroting stijgt van 68 7 miljoen euro in 2016 naar 70 9 miljoen euro in 2019 2016 Een meerpersoonshuishouden in een huurwoning betaalt in 2016 ongeveer een procent minder aan het waterschap dan in 2015 Voor eenzelfde huishouden in een koopwoning met een WOZ waarde van 200 000 veranderen in 2016 de totale kosten voor het waterschap niet Een gemiddeld agrarisch bedrijf bestaand uit een meerpersoonshuishouden betaalt volgend jaar ongeveer een procent meer aan het waterschap dan dit jaar Ambitieus en gezond Het nieuwe bestuursprogramma van het waterschap heeft een hoog ambitieniveau en vraagt om de nodige investeringen Dijkgraaf Hetty Klavers We willen de geluiden uit de maatschappij nog veel sterker dan nu een plaats geven bij beleidsvorming en de uitvoering van ons werk We gaan dus ons oor veel meer te luisteren leggen om zo de verbinding met de samenleving te kunnen maken Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft bij de uitwerking van het bestuursprogramma budgetneutraliteit als uitgangspunt gehanteerd Dit betekent dat voor veel onderwerpen nieuw voor oud wordt toegepast Daarnaast leidt een aantal ambities tot hogere kosten voor het waterschap Het college wil deze extra kosten voor de uitwerking van het Bestuursprogramma dekken uit besparingen door doelmatiger werken en uit besparingen dankzij de samenwerking binnen Waterkracht een samenwerkingsverband van vijf waterschappen Hetty Klavers Ook het verminderen van ons energieverbruik het terugwinnen van energie uit afvalwater en het verduurzamen van de bemalingstaak zijn voor ons belangrijke doelen We kunnen zo onze ambities waarmaken zonder dat dit leidt tot extra kosten voor inwoners en bedrijven Delen Delen op Facebook Delen op

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10810/waterschapslasten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •