archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Melding schade of overlast - Zuiderzeeland
  schade of overlast Melding schade of overlast Als er sprake is van acuut gevaar directe overlast of schade doordat bijvoorbeeld het water veel te hoog staat u veel dode vissen ziet of er is een lekkage in een dijk bel dan 0320 274 911 24 uur per dag 7 dagen per week In minder ernstige situaties horen we ook graag wat er aan de hand is bij voorkeur via het meldingsformulier Meldingsformulier schade of overlast Wat is schade of overlast Schade kunt u constateren aan bijvoorbeeld gewas waterpeil uitvoerwerkzaamheden onderhoud dijk watergang kabels leidingen bagger Bij overlast kunt u denken aan zwerfval kadavers beplanting boten steigers vlonders muskus of beverratten obstakels in het water of uitvoerwerkzaamheden Wel of niet acuut Voorbeelden van situaties waar u last van kan hebben maar die niet acuut moeten worden opgelost zijn vuil dat in het water drijft zijn overmatige plantengroei in sloten en vaarten of schade aan wegen op dijken Vragen Twijfelt u of de situatie wel of niet spoedeisend is U kunt natuurlijk ook tijdens kantoortijd met ons bellen 0320 274 911 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meld schade of overlast altijd Hoe sneller u

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4477/schade-overlast/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Milieu-incident melden - Zuiderzeeland
  zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Milieu incident melden Milieu incident melden Wilt u een melding maken van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld vissterfte blauwalg of verontreiniging ten gevolge van ongevallen dan kan dat via de calamiteitentelefoon 0320 274 911 dag en nacht bereikbaar Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4479/milieu-incident/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Muskusrat gezien? - Zuiderzeeland
  voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Muskusrat gezien Muskusrat gezien Om de dijken en oevers in goede conditie te houden wordt door Waterschap Zuiderzeeland intensief aan muskusrattenbeheer gedaan Muskusratten zijn goede gravers en hun gangen brengen schade toe aan de dijken en oevers Meldingsformulier muskusrat gezien Wie een muskusrat of beverrat ziet of zijn aanwezigheid vermoedt kan de beheerders helpen door dit te melden bij het waterschap Zwarte of bruine ratten De aanwezigheid of het vermoeden daarvan van zwarte of bruine ratten kunt u bij de gemeente melden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Vragen Neem contact op via 0320 274 911 of stuur een mail naar muskusrattenbeheer zuiderzeeland nl Meer informatie Lees meer over het muskusrattenbeheer van Waterschap Zuiderzeeland Muskusrattenbeheer Download Bekijk de folder Melding muskusratten pdf 144 kB Navigatie Sla navigatie over Muskusrat gezien Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4478/muskusrat-gezien/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Legger vaarten en tochten - Zuiderzeeland
  Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Legger vaarten en tochten Legger vaarten en tochten Hieronder vindt u de kaart van de leggerprofielen van de vaarten en tochten binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland De legger vaarten en tochten is een openbaar register waarin onder andere staat de onderhoudsplicht de onderhouds toestand van wateren de waterhuishoudkundige werken en voorzieningen de keurbegrenzingen Hoe werkt deze kaart Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag Door aan uw muiswiel te draaien kunt u in en uitzoomen Klik op Grotere kaart weergeven als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken Als u voldoende inzoomt dan kunt u op de paarse vlakken klikken Klik hierop en in een pop up scherm verschijnt met keuze uit pdf s voor kaarten waterlopen stuwen duikers stuwputten bruggen en hevels Grotere kaart weergeven Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Zie ook Nota onderhoudsverplichtingen en schouw pdf 91 kB Leggertabel pdf 181 kB Navigatie Sla navigatie over Legger vaarten en tochten Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4553/leggerprofielen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Legger waterkeringen - Zuiderzeeland
  om waterkeringen dijken te beschermen tegen handelingen die schade kunnen veroorzaken Waterschap Zuiderzeeland gebruikt de legger bij het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de vijfjaarlijkse toetsing van de dijken op veiligheid Ook wordt de legger gebruikt bij het toetsen van aanvragen voor keurontheffingen en bij het vastleggen van de onderhoudsplicht Dijkringen Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen Dit zijn dijkring 7 Noordoostpolder en dijkring 8 Oostelijk en Zuidelijk Flevoland Deze dijkringen worden omsloten door dijken die in vaktaal primaire waterkeringen heten Wat is een legger Het Waterschap Zuiderzeeland is als beheerder van deze primaire waterkeringen op grond van artikel 5 1 van de Waterwet verplicht een legger op te stellen Leggers zijn openbare registers met een publiekrechtelijke functie waarin wordt aangegeven waaraan de waterkering moet voldoen Het gaat hierbij om richting vorm afmeting en constructie Ook de juridische Keur begrenzingen zijn in de legger aangegeven Bekijk hieronder de legger van de primaire waterkeringen van Waterschap Zuiderzeeland Hoe werkt deze kaart Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag Door aan uw muiswiel te draaien kunt u in en uitzoomen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4555/leggerprofielen-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Schouwkaart - Zuiderzeeland
  watergangen in Flevoland vrij van begroeiing zijn gemaakt dit noemen we de schouw In de drogere gebieden van de Noordoostpolder waar het waterschap water aanvoert wordt zelfs drie keer per jaar geschouwd Hoe werkt deze kaart Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag Door aan uw muiswiel te draaien kunt u in en uitzoomen Klik op Grotere kaart weergeven als u de kaart in een nieuw scherm

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4558/schouwkaarten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterbodemkwaliteitskaart - Zuiderzeeland
  u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Waterbodemkwaliteitskaart Waterbodemkwaliteitskaart Deze kaart geeft inzicht in de kwaliteit van de waterbodem ter plaatse en geldt als wettig bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende baggerspecie De kaart maakt het mogelijk om te bepalen hoe vrijkomende baggerspecie kan worden afgezet zonder daar aanvullend waterbodemonderzoek voor uit te voeren De kaart is daarmee een tijd en geld besparend hulpmiddel bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud van watergangen HOE WERKT DEZE KAART Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag Door aan uw muiswiel te draaien kunt u in en uitzoomen Klik op Grotere kaart weergeven als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken Grotere kaart weergeven Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Download Eindrapport Waterbodemkwaliteitskaart Gerelateerd Baggeren Waterbodemkwaliteit Waterbodemonderzoek Navigatie Sla navigatie over Waterbodemkwaliteitskaart Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6138/product-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanvraagformulier Fonds Medegebruik - Zuiderzeeland
  bijdrage Stap 1 2 Velden gemarkeerd met zijn verplicht Standaardvelden Naam E mail Organisatie Adres Postcode Plaats Telefoon Bank of Girorekening IBAN Rekeningnummer waarop de bijdrage kan worden overgemaakt Begunstigde Graag naam en adresgegevens rekeninghouder invullen Naam initiatief werktitel Plaats Geef aan in welke gemeente n of regio s het initiatief plaats zal vinden Doelstelling initiatief Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het doel van het initiatief Beschrijving initiatief Geef zo gedetailleerd mogelijk aan welke activiteiten nodig zijn om bovenstaande doelstelling te realiseren Beheer en onderhoud Hoe wordt er zorg voor gedragen dat het initiatief na realisatie in goede conditie blijft Relatie met Waterschap Zuiderzeeland Beschrijf wat de relatie is van het initiatief met Waterschap Zuiderzeeland en haar taken Planning In welke periode worden de verschillende activiteiten uitgevoerd Betrokken organisaties Geef aan welke organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het initiatief Daarbij graag vermelden welke rol partijen daarbij spelen of ze gebruik maken van de te realiseren voorzieningen en of ze financieel bijdragen aan het initiatief Begroting Voeg een begroting toe kan ook als bijlage waarin opgenomen de geraamde inkomsten uitgaven van de aanvrager voor zover deze betrekking hebben op het initiatief waarvoor bijdrage wordt gevraagd Overige informatie

  Original URL path: https://www.zuiderzeeland.nl/@6703/aanvraagformulier-1/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •