archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • What's up; lesmateriaal VMBO-HAVO-VWO - Zuiderzeeland
  What s up lesmateriaal VMBO HAVO VWO What s up lesmateriaal VMBO HAVO VWO What s up Zuiderzeeland is lesmateriaal voor de vakken aardrijkskunde biologie geschiedenis maatschappijleer natuurkunde technasium Nederlands fotografie en techniek Het lesmateriaal en de opdrachten zijn opgebouwd uit twee niveaus Vmbo 2 en 4 Havo VWO 2 en 4 Aanmeldformulier lesmateriaal docent What s up Onder en bovenbouw What s up Zuiderzeeland is ontwikkeld voor de onderbouw en bovenbouw Voor de onderbouw richten wij ons op klas 2 waarin we onderscheid maken in makkelijke en moeilijke opdrachten Op deze manier is het project geschikt voor vmbo en havo vwo klassen In de bovenbouw gaan we uit van klas 4 waarin wij dezelfde differentiatie toepassen als voor de onderbouw Er zijn echter twee uitzonderingen voor natuurkunde zijn alleen modulen voor 4vmbo en klas 2 4 havo vwo ontwikkeld Voor Technasium zijn er alleen lessen ontwikkeld voor havo vwo De reden is dat het vak Technasium alleen aangeboden wordt op havo vwo scholen Project samenstellen Het lesmateriaal What s up Zuiderzeeland is gegroepeerd per niveau en vak Een project bestaat uit een introductieopdracht vijf introductiemodulen zes kernmodulen docentenmateriaal inlog nodig aanvragen Lees de docentenhandleiding pdf 445 kB of bekijk het lesmateriaal online Om makkelijk bij het lesmateriaal te komen kunt u gebruik maken van de volgende URL www zuiderzeeland nl whatsup Algemeen doel lesmateriaal Leerlingen komen in aanraking met de missie van Waterschap Zuiderzeeland De waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel Zuiderzeeland beheert in dit gebied alle dijken watergangen gemalen en waterzuiveringen Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Zie ook What s up lesmateriaal Handleiding docent pdf 445 kB Aanmeldformulier docenten Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/leren-water/what%27-up/aanmeldformulier/@6193/what%27-up/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Producten - Zuiderzeeland
  Watertoets Aanvragen Watervergunning aanvragen Aanvragen Minder Agrarisch natuur Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvragen Fiets en wandelroutes Lozen in oppervlaktewater Onttrekken en lozen grondwater Reactieformulier schouwresultaat Veilig zwemwater app Versmalling teeltvrije zone Doe een melding aanvraag Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvragen Aanvraag spreekrecht Aanvragen Bezwaar beslissing bestuursorgaan Klacht Meld een calamiteit Melding riolering Zeewolde Aanvragen Melding schade of overlast Aanvragen Milieu incident melden Muskusrat gezien Aanvragen Oeverconstructie melden Meer Waterschapslasten Automatische incasso Bezwaar belastingaanslag Kwijtschelding Kaarten Beschermingszones waterkeringen Bestrijdingsmiddelenkaart Boringsvrije zones Legger buitendijkse regionale keringen Legger stedelijk water Legger vaarten en tochten Legger waterkeringen Peilvak en peilbesluit Schouwkaart Waterbodemkwaliteitskaart Leren over water Droge Voeten musical Aanvragen Scholierenverkiezingen 2015 Aanvragen Voorleesontbijt 2016 Aanvragen Waterles voor groep 7 8 Aanvragen What s up lesmateriaal VMBO HAVO VWO Aanvragen Product per alfabet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvraag spreekrecht Activiteitenbesluit milieubeheer Automatische incasso Beschermingszones waterkeringen Bestrijdingsmiddelenkaart Bezwaar belastingaanslag Bezwaar beslissing bestuursorgaan Boringsvrije zones Droge Voeten musical Fiets en wandelroutes Klacht Kwijtschelding Legger buitendijkse regionale keringen Legger stedelijk water Legger vaarten en tochten Legger waterkeringen Lozen in oppervlaktewater Meld een calamiteit Melding riolering Zeewolde

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/?all=true&Zoe_Ltr=u (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Fotoalbum werkzaamheden - Zuiderzeeland
  Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Fotoalbum werkzaamheden Fotoalbum werkzaamheden vorige 1 2 16 0 10 03 0 13 02 12 05 15 0 vorige 1 2 Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/fotoalbum/fotoalbum/?pager_page=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Fotoalbum werkzaamheden - Zuiderzeeland
  u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Fotoalbum werkzaamheden Fotoalbum werkzaamheden Werk in uitvoering Terug naar het fotoalbum 09 Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/fotoalbum/fotoalbum/?PagClsIdt=45334 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Fotoalbum werkzaamheden - Zuiderzeeland
  u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Fotoalbum werkzaamheden Fotoalbum werkzaamheden Werk in uitvoering Terug naar het fotoalbum 18 0 Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/fotoalbum/fotoalbum/?PagClsIdt=45343 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gratis advies verminderen erfemissies - Zuiderzeeland
  erfemissiescan Wij zijn trots op deze unieke samenwerking van bedrijfsleven met de overheid Erfemissies op bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden Ook kunnen agrarische bedrijven een gratis meting naar afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf laten uitvoeren door het waterschap Vanwege de kosten kan een beperkt aantal agrariërs hiervan gebruikmaken Geef daarom snel uw belangstelling telefonisch of per e mail door aan Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland 06 1132 4106 of b vandenbosch zuiderzeeland nl Waarom gebruikmaken van een erfemissiescan De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater Door zelf actief aan de slag te gaan kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken De gegevens van de erfemissiescans komen niet beschikbaar voor het waterschap zodat deze ook niet worden gebruikt voor handhaving Ook de gegevens van de metingen worden niet gebruikt voor handhaving maar voor bewustwording Samenwerken De gratis erfemissiescans maximaal 200 zijn mogelijk door de samenwerking van het Actieplan Bodem en Water LTO Noord Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland Agrodis en de NFO Adviseurs van diverse toeleveranciers en adviesdiensten gaan de erfemissiescans uitvoeren Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www toolboxwater nl of www erfemissiescan nl Bij het zelf uitvoeren van de erfemissiescan moet een agrariër zich eenmalig registreren Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Gratis

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/goed-boerenerf/@10733/gratis-advies/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start - Zuiderzeeland
  zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen Hiervoor nemen de boeren een kijkje bij twee bedrijven Eén bedrijf in Hornhuizen rotatiegewas op kleigrond en één bedrijf in Borgsweer pootaardappelen in rotatie op zavel helemaal in de kop van Groningen achter de zeedijk Deze beide bedrijven draaien mee in het project Spaarwater Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen verlagen snelheid bodemdaling verbetering bodemstructuur minder wateroverlast verbeteren zoetwatervoorziening en verbetering waterkwaliteit De excursie wordt georganiseerd vanuit het project Actieplan Bodem en Water Flevoland en is geïnitieerd door Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord Flevoland De pilot Systeemgerichte drainage Spaarwater is gefaseerd opgebouwd en begint met een kennismaking met systeemgerichte drainage door een excursie naar deze twee proeflocaties Daarna volgt een fase waarin de mogelijkheden voor systeemgerichte drainage in Flevoland verder worden verkend Om tenslotte twee potentieel geschikte locaties uit te kiezen in deze provincie Hierop volgt een Go No Go beslissing door de Stuurgroep Actieplan Bodem en Water Flevoland Dan wordt op basis van inhoud draagvlak en financiën besloten of tot een praktijkproef kan worden overgegaan Nadat besloten is om door te gaan met de praktijkproef wordt het systeem voor de kavels ontworpen en aangelegd en wordt drie jaar praktijkervaring opgedaan Aan het eind wordt het project geëvalueerd Een belangrijk onderdeel van het project is het uitwisselen van kennis Er wordt een community of practice opgezet Doordat het project deel uitmaakt van het bredere Spaarwaterproject wisselen we ook kennis uit met Groningen Friesland en Noord Holland Binnen Flevoland wordt behalve met de directe deelnemers ook via het netwerk van het Actieplan Bodem en Water kennis uitgewisseld Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Actieplan Bodem

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/goed-boerenerf/@6330/project/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Eerste nacht beregenen fruitbomen in Flevoland - Zuiderzeeland
  dit jaar nachtvorstbestrijding ingezet Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland zorgden in heel Flevoland voor voldoende water met een goede waterkwaliteit Fruittelers beregenden de fruitbomen om zo de bloesem te beschermen tegen nachtvorst Naar verwachting zal de nachtvorstbestrijding ook aankomende nacht ingezet gaan worden Beregening Veel fruitbloesem in fruitbomen zorgt voor veel fruit Schade aan fruitbloesem moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen Dit doen fruittelers door beregening van de bomen waarna er een laagje ijs om de bloesem zit Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij de zogenaamde stollingswarmte Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0 C Hierdoor gaat de bloesem niet kapot De nachtvorstgevoelige periode loopt van 1 april tot 2 juni Werkwijze nachtvorstbestrijding Samen met de fruittelers houdt Waterschap Zuiderzeeland de nachtelijke temperatuur in de gaten Als de temperatuur in de buurt van de 0 graden komt dan wordt het waterpeil in de watergangen verhoogd zodat er voldoende watervoorraad is om te beregenen Dit doet het waterschap in de Noordoostpolder met de inlaten bij Kuinre Kanaalweg Blokzijl hevel Schelpenpad en hevel Neushoornweg In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gebeurt dit bij diverse inlaatwerken schuiven en stuwen tussen de Hoge en Lage Vaart 24 uur 7 dagen per week Diverse medewerkers van de gemalen wateraanvoer en waterbeheer van het waterschap zijn tijdens de periode van nachtvorstbestrijding 24 uur direct oproepbaar Zodra de nachtvorstbestrijding is ingezet kunnen alle medewerkers hun rol volgens draaiboek oppakken om zo invulling te geven aan de bescherming van de tere fruitbloesem Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Eerste nacht beregenen fruitbomen in Flevoland Nieuwe tool helpt telers met keuze juiste spuitdop Regenwaterproject Almere Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Schone spuit en schone sloot biedt mogelijkheden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/regenwaterproject/@6658/eerste-nacht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •