archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Muskusrat gezien? - Zuiderzeeland
  Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Projecten Veldonderzoek Muskusrattenbeheer Muskusrat gezien Muskusrat gezien Om de dijken en oevers in goede conditie te houden wordt door Waterschap Zuiderzeeland intensief aan muskusrattenbeheer gedaan Muskusratten zijn goede gravers en hun gangen brengen schade toe aan de dijken en oevers Meldingsformulier muskusrat gezien Wie een muskusrat of beverrat ziet of zijn aanwezigheid vermoedt kan de beheerders helpen door dit te melden bij het waterschap Zwarte of bruine ratten De aanwezigheid of het vermoeden daarvan van zwarte of bruine ratten kunt u bij de gemeente melden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Vragen Neem contact op via 0320 274 911 of stuur een mail naar muskusrattenbeheer zuiderzeeland nl Meer informatie Lees meer over het muskusrattenbeheer van Waterschap Zuiderzeeland Muskusrattenbeheer Download Bekijk de folder Melding muskusratten pdf 144 kB Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Herprofilering sloten Oosterwold Vismigratie inlaat bij gemaal Colijn Bodemsanering bij Gemaal Wortman Regenwaterproject Almere Goed Boerenerf Energie en gemalen Actieplan Bodem Water Veldonderzoek Muskusrattenbeheer Doel veldonderzoek Muskusrattenbeheer Wat merk ik ervan Muskusrat gezien Aanleg duurzame oevers 2012 2015 Terug naar

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/veldonderzoek/@4478/muskusrat-gezien/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Wat merk ik ervan? - Zuiderzeeland
  schade opnemen en controleert allereerst of de schade veroorzaakt is door een muskusrat Dit doet het waterschap zo snel mogelijk in elk geval binnen enkele werkdagen na uw melding De medewerker bespreekt dan ook wanneer de schade hersteld kan worden Dit is afhankelijk van de omvang van de schade en eventueel andere te herstellen schades in de omgeving Waterschap Zuiderzeeland bundelt namelijk de herstelwerkzaamheden om kosteneffectief te kunnen werken Het streven is om schade binnen zes weken te herstellen Ik heb schade Wat moet ik doen Woont u in het onderzoeksgebied Lelystad West dan ontvangt Waterschap Zuiderzeeland graag uw schademelding Een medewerker van Waterschap Zuiderzeeland komt de schade opnemen en controleert allereerst of de schade nieuw is na 1 april 2014 ontstaan en veroorzaakt is door een muskusrat Het aantal schades de omvang van de schade en de kosten van herstel worden tijdens het onderzoek naar objectbescherming geregistreerd Uw schademelding draagt bij aan de volledigheid van het onderzoek Bovendien worden schades aan oevers die veroorzaakt zijn door een muskusrat tijdens het onderzoek hersteld en betaald door de gezamenlijke waterschappen in Nederland Ziet u een schade die volgens u veroorzaakt is door een muskusrat dan is het belangrijk dat u de schade intact laat en Waterschap Zuiderzeeland informeert U kunt uw melding doorgeven met het digitale Meldingsformulier muskusrat gezien Voor vragen over het veldonderzoek kunt u contact opnemen met het waterschap Dat kan telefonisch via 0320 274 911 of per e mail via muskusrattenbeheer zuiderzeeland nl Een medewerker van Waterschap Zuiderzeeland neemt dan contact met u op Ik heb een muskusrat gezien Moet ik dit melden Ja uw melding draagt bij aan de volledigheid van het onderzoek Waterschap Zuiderzeeland ontvangt daarom graag uw melding Tijdens het veldonderzoek worden de aantallen muskusratten en de schade die zij veroorzaken in het onderzoeksgebied in

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/veldonderzoek/vraag-antwoord-index/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Fotoalbum waterpeilbeheer - Zuiderzeeland
  Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Werk in uitvoering Waterpeilbeheer Fotoalbum waterpeilbeheer Fotoalbum waterpeilbeheer 1 2 volgende Stuw Colijntocht Peilschaal Stuw Inlaat bij Lemmer Stuw Gemaal Vissering Gemaal Lovink Gemaal Blocq van Kuffeler Gemaal Wortman 1 2 volgende Navigatie Sla navigatie over Gemalen in Flevoland Gewenst waterpeil Peilvak en peilbesluit Producten Wateraanvoer NOP Inlaatwerken Stuwen in Flevoland Terug naar

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/waterpeilbeheer/fotoalbum/fotoalbum/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Inlaatwerken - Zuiderzeeland
  Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Werk in uitvoering Waterpeilbeheer Inlaatwerken Inlaatwerken Als het te droog is kan het waterschap op verschillende plaatsen in Flevoland via inlaatwerken water vanuit het IJsselmeer of de randmeren de polder in laten Zo is het toch mogelijk om de streefpeilen in de polder te handhaven Een inlaat is een punt waar water vanaf een hoger gelegen gedeelte wordt ingelaten in een lager gelegen gedeelte Het inlaten van water is nodig als er een watertekort in een gebied ontstaat Water kan ook met andere redenen worden ingelaten bijvoorbeeld voor doorspoeling Een voorbeeld hiervan is het inlaatwerk bij Lemmer en de inlaat bij het Bovenwater in Lelystad Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Inlaatwerken Trefwoorden inlaat Aflaatwerk Een aflaatwerk is een schuif waarbij water van een hoger gelegen gedeelte naar een lager gedeelte wordt afgelaten In tijden van een wateroverschot kan dit nodig zijn Navigatie Sla navigatie over Gemalen in Flevoland Gewenst waterpeil Peilvak en peilbesluit Producten Wateraanvoer NOP Inlaatwerken Stuwen in Flevoland Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/waterpeilbeheer/inlaten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stuwen in Flevoland - Zuiderzeeland
  peilen in te stellen Alle peilen zijn beschreven in peilbesluiten Bij het vaststellen daarvan is rekening gehouden met alles en allen die belang hebben bij dat waterpeil Door het jaar heen worden de peilen gemeten en wordt gerapporteerd over hoe het waterschap erin slaagt om de streefpeilen uit de peilbesluiten in de praktijk te handhaven Bekijk de kaart Peilvak en peilbesluit Stuwen Er staan 365 stuwen verspreid door heel Flevoland Bij de inrichting van de polders is vooral gewerkt met vaste stuwen dat wil zeggen met een vaste stuwhoogte Om de waterpeilen beter te kunnen beheersen vervangt Waterschap Zuiderzeeland deze vaste stuwen door beweegbare In de stuw zit een beweegbare klep die omlaag gaat als er veel neerslag valt en naar de oude stand terugkeert als het streefpeil weer is bereikt De meeste stuwen doen dit automatisch Als er in het hele gebied veel water water is en de gemalen kunnen die hoeveelheden niet ineens uitmalen kunnen de stuwen ook omhooggezet worden Dit om het teveel aan water tijdelijk vast te houden Dat kan alleen bij stuwen die op afstand zijn te bedienen En dat zijn de stuwen die direct afwateren op de hoofdvaarten Dynamisch peilbeheer Met de beweegbare stuwen kan nog meer worden geregeld Als er in de hele polder veel regen valt en de hoofdgemalen die hoeveelheid regenwater niet voldoende snel kunnen uitmalen dan kunnen de stuwen omhoog worden gezet Het teveel aan regenwater blijft dan tijdelijk in de watergangen met een hoger peil Als de gemalen het weer aan kunnen gaan de stuwen weer omlaag en stroomt het water dat tijdelijk is vastgehouden naar de hoofdgemalen Deze regelmethode heet dynamisch peilbeheer Verandering klimaat De verwachting is dat het in de toekomst meer en heviger gaat regenen Het kan gebeuren dat de hoofdgemalen het water bij extreme neerslag

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/waterpeilbeheer/stuwen-flevoland/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wateraanvoer NOP - Zuiderzeeland
  bevinden zich voornamelijk in de noord westhoek en langs de oost en zuidrand van de Noordoostpolder Men noemt dit het infiltratiegebied en het bestaat uit ca 10 000 ha Door het aangevoerde water via het drainagestelsel in de bodem te brengen wordt de vochtvoorziening van de gewassen gereguleerd De volgende drie punten zijn van belang bij de wateraanvoer de doorlatendheid van de grond de drukhoogte van het water de onderlinge afstand waarop de drainage buizen liggen Tegenwoordig wordt naast het infiltratiesysteem meer en meer gebruik gemaakt van beregening om de vocht tekorten aan te vullen In sommige gebieden combineert men het ouderwets infiltreren met een beperkte beregening Het aanvoerstelsel bestaat in grote lijnen uit Inlaatwerken 9 Hevels 6 Pompen fruittelers 9 Hoofdaanvoersloten 130 km Stuwputten ca 1 500 stuks Verschillende stuwen klepstuwen stapelstuwen afsluiters etc Gesloten leidingsysteem kassengebied bij Luttelgeest Naast de tochten die het waterschap in het wateraanvoergebied beheert zijn er vele sloten in het wateraanvoergebied die door de aangrenzende eigenaren beheerd worden Om deze sloten op doorstroming te controleren voert het waterschap vier keer per jaar een controle uit de zogenaamde schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Wateraanvoer NOP

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/waterpeilbeheer/wateraanvoer-nop/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gewenst waterpeil - Zuiderzeeland
  geeft u duidelijkheid over het waterpeil nabij uw perceel terrein of stad Bekijk de kaart Peilvak en peilbesluit Uitzonderingen Als er binnen korte tijd grote hoeveelheden regen valt is het niet altijd mogelijk om het peil precies op het streefpeil af te regelen Daarom is in het peilbesluit vastgelegd dat de streefpeilen zo n twintig dagen per jaar hoger mogen zijn dan gewenst Uiteraard streeft het waterschap ernaar om het streefpeil te handhaven omdat dit in ieders belang is Verder is voor een aantal peilgebieden verschillende streefpeilen voor de zomer zomerpeil en voor de winter winterpeil vastgelegd In de lente en zomer is namelijk de hoeveelheid neerslag kleiner dan de verdamping Om te voorkomen dat het waterpeil de grondwaterstand te ver daalt maakt Waterschap Zuiderzeeland verschil tussen het zomerpeil en het winterpeil in de sloten Ook is er in Flevoland een aantal gebieden waarvoor juist geen streefpeil is vastgesteld Dat is vaak bij natuurgebieden waar een natuurlijke fluctuatie van het waterpeil gewenst is Scenario s Waterschap Zuiderzeeland stuurt het waterpeil met stuwen en gemalen Hierbij wordt ook rekening gehouden met de toestand van de bodem het weer en de weersverwachting Om ervoor te zorgen dat er op de juiste wijze op wisselende omstandigheden gereageerd wordt heeft Waterschap Zuiderzeeland vier scenario s opgesteld droog normaal nat en zeer nat Per regelbaar kunstwerk stuwen gemalen en inlaten is beschreven wat er in welk scenario gedaan moet worden Droge scenario In het droge scenario is de wateraanvoer maximaal en worden stuwen waar mogelijk opgezet om water vast te houden Normale scenario Onder normale omstandigheden leven de medewerkers van het waterschap het heersende peilbesluit na Nat scenario In het natte scenario verlaagt het waterschap de aanslagpeilen het peil waarbij het gemaal begint te werken van de gemalen zodat er meer ruimte in de watergangen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/waterpeilbeheer/gewenst-waterpeil/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Afvalwaterzuiveringsproces - Zuiderzeeland
  afvalwater het harkrooster tegen Hier blijft het grove vuil zoals etensresten vezels plastics papier hout e d achter Dit wordt in een zogenaamde roostergoedpers ontwaterd en samengeperst en afgevoerd naar de vuilstortplaats Beluchtingstanks In de beluchtingtanks het beluchtingcircuit vindt het belangrijkste deel van het zuiveringsproces plaats namelijk het biologisch afbreken van de organische afvalstoffen De toevoeging van zuurstof is nodig om de miljarden bacteriën die het eigenlijke werk doen namelijk het opeten van de organische afvalstoffen in leven te houden Het mengsel van verontreinigd water en slib de bacterienmassa wordt actief slib genoemd Dit mengsel van verontreinigd water en slib blijft gemiddeld twee a drie dagen in de beluchtingcircuits Van hieruit stroomt het water naar een nabezinktanks Nabezinkingstanks In de nabezinktanks zinken de in het water aanwezige slibdeeltjes naar de bodem van de tank Het bezonken slib wordt door middel van een langzaam draaiende spiraalruimer naar het diepste punt in het midden van de tank gevoerd waar het grootste deel als actief slib wordt teruggepompt naar de beluchtingstanks Het gezuiverde water stroomt over de overstortrand van de nabezinktanks en wordt via een effluentleiding geloosd op het oppervlaktewater De sliblijn Het slib dat niet terug wordt gepompt in de beluchtingtanks wordt als surplusslib naar de indikkers gepompt om daar te worden ingedikt In de indikkers bezinkt het slib en klinkt verder in Het daarbij vrijgekomen water wordt teruggevoerd naar de beluchtingtanks De ingedikte slibmassa van 25 kg tot 40 kg per m3 droge stof wordt naar de centrifuges gepomt die 17 m3 per uur kunnen ontwateren tot ongeveer 230 kg droge stof per m3 De koek die hieruit tenslotte overblijft wordt via een transportband afgevoerd naar een opslagsilo of naar een container Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Afvalwaterzuiveringsproces Besparingen in afvalwaterketen liggen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/zuiveren-afvalwater/artikel/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive