archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Najaarschouw: Veel sloten niet op orde - Zuiderzeeland
  van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland de sloten gecontroleerd Veel sloten zijn gemaaid en geschoond maar 579 sloten niet Dit is een stijging van ongeveer 25 ten opzichte van voorgaande jaren Om wateroverlast in de herfst en winter te voorkomen is het belangrijk dat de sloten schoon zijn Agrariërs gemeenten en natuurorganisaties die een brief van het waterschap hebben ontvangen moeten de sloten die niet voldoen vóór 30 november a s geschoond hebben Herschouw Bij de najaarschouw controleert het waterschap bijna alle sloten in Flevoland Reden van de stijging van het aantal niet onderhouden sloten is voornamelijk de natte periode zacht groeizaam weer en een verlate oogst van gewassen Uiteraard gaat Waterschap Zuiderzeeland er vanuit dat de 579 sloten bij de herschouw op maandag 30 november a s op orde zijn Als blijkt dat het slootonderhoud niet is uitgevoerd dan is het mogelijk dat het waterschap de betreffende sloot laat maaien en schonen door een aannemer Het waterschap brengt de kosten hiervan in rekening bij de eigenaar Ook krijgt de eigenaar dan een geldboete Efficiënte aanpak Waterschap Zuiderzeeland heeft eind 2014 een nieuw schouwsysteem aangeschaft Medewerkers leggen met behulp van een app direct in het veld vast of sloten wel of niet goed zijn onderhouden Het systeem maakt vervolgens automatisch de brieven aan waardoor eigenaren nog maar één brief ontvangen In deze brief zijn op kaartjes de sloten weergegeven die niet goed zijn onderhouden zodat de eigenaren snel kunnen zien waar nog slootonderhoud uitgevoerd moet worden Deze werkwijze levert voor het waterschap een flinke tijdsbesparing op en minimaliseert de kans op fouten verkeerde sloten en of verkeerde eigenaren Ook is de hoeveelheid papier verminderd Meer informatie over de schouw www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Najaarschouw Veel sloten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10804/najaarschouw-sloten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Symposium 'Flevolandse Bodem op een Keerpunt' - Zuiderzeeland
  boeren en andere belangstellenden kunnen tijdens die conferentie interessante inleidingen horen over de huidige en toekomstige kwaliteit van de Flevolandse poldergrond en met de sprekers en met elkaar van gedachten wisselen De conferentie die wordt geleid door Wim Dijkman vindt plaats in het provinciehuis te Lelystad Ter toelichting op het symposiumthema kan hier worden gemeld dat de landbouw een belangrijke drager van de Flevolandse economie is Het natuurlijk kapitaal waarop de landbouw drijft is de bodem Intensivering en schaalvergroting in de agrarische sector stelt de bodemkwaliteit op de proef Ondernemers vragen zich steeds vaker af of zij wel optimale opbrengsten van hun land verkrijgen Om de voorwaarden voor optimaal landgebruik te versterken zijn LTO Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland gaan samenwerken in het Actieplan Bodem en Water Flevoland Wat dit Actieplan beoogt en hoe zijn initiatieven worden onderbouwd zal aan bod komen op 24 november Ook zullen een aantal boeren toelichting geven op de maatregelen die zij genomen hebben om de potentie van hun gronden te verbeteren Met dit symposium besteedt Genootschap Flevo voor de tweede maal in 2015 aandacht aan de poldergrond in Flevoland Dat gebeurt in het kader van het internationale jaar van de bodem De Verenigde Naties willen de bewustwording van verantwoord bodemgebruik stimuleren door hieraan een themajaar te wijden Bodemzekerheid is van belang voor de voedselvoorziening de beschikbaarheid van veilig drinkwater en het behoud van grondstoffen Toen de agrarische exploitatie in de IJsselmeerpolders startte hadden de boeren een voortreffelijke uitgangspositie Na enkele decennia de goede Flevolandse gronden intensief gebruikt te hebben dringt zich de vraag zich op of wellicht zelfs in een internationaal vermaard landbouwgebied als de provincie Flevoland maategelen nodig zijn om nu en in de toekomst het maximale rendement uit de bodem te halen Voor informatie over het programma en de wijze

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10801/symposium/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Winnaars bekend fotowedstrijd “Watertechniek in Flevoland” - Zuiderzeeland
  van de fotowedstrijd 2015 Zijn foto kreeg de meeste stemmen via de facebookknop op de website van het waterschap Hendrik de Boer ontving van heemraad Ton Leijten een cadeaubon voor een fotografieworkshop bij natuurfotoworkshop nl De tweede en derde prijs werden op vrijdagmiddag tijdens de uitreiking in ontvangst genomen door Denise van Sluijs en Renee Groen Zij maakten de foto s Gemaal Kievit en Spinnetje spinnetje in het waterweb Op 19 september tijdens de open dag in gemaal Wortman in Lelystad was de aftrap van de fotowedstrijd 2015 Waterschap Zuiderzeeland ging opzoek naar de mooiste foto s van de techniek die bijdraagt aan een schoon droog en veilig Flevoland Ieder jaar organiseert Waterschap Zuiderzeeland een fotowedstrijd met een waterthema Dit jaar was het thema Watertechniek in Flevoland Op verschillende manieren loopt Flevoland dat gemiddeld 5 meter onder NAP ligt steeds weer vol Denk hierbij aan regen kwelwater water dat door de dijken de polder instroomt maar ook water vanuit de bodem Bij watertechniek kun je denken aan de zeven gemalen die de polder droog houden En de diverse stuwen hevels en inlaten waarmee het water door Flevoland verdeeld wordt Gemaal Colijn in de avond van Hendrik de Boer Gemaal Kievit

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10771/winnaars-bekend/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Werkzaamheden buitendijkse gebieden in volle gang - Zuiderzeeland
  Molenaar en de voorzitter van de Vve Parkhaven zijn hierbij aan het woord Havens Zeewolde In de havens Zeewolde worden de damwanden vervangen Zeewolde is opgesplitst in 3 deelgebieden namelijk Pluuthaven Noordereiland Rede Deelgebied 1 Pluuthaven In het buitendijkse gebied Pluuthaven wordt circa 340 meter damwand vervangen Tijdens de informatieavond op 10 september 2015 zijn met de bewoners eigenaren verschillende onderhoudsvarianten besproken De variant waarbij een stalen damwand voor de bestaande damwand en grotendeels onder de huidige steigers wordt geplaatst had de voorkeur Nog dit jaar bezoekt het waterschap alle betrokken eigenaren om deze variant in detail verder uit te werken e uiteindelijke uitvoering staat voor de tweede helft van 2016 gepland Deelgebied 2 Noordereiland Langs Noordereiland vervangt de aannemer Beens Groep uit Genemuiden over 120 meter de damwanden Dezelfde aannemer vervangt ook de damwanden langs de beide zijden van de Eilandgracht Dit is een stuk van 170 meter lang De werkzaamheden die in oktober dit jaar gestart zijn zijn naar verwachting in november december 2015 klaar Een deel langs de Kop Noordereiland wordt door de gemeente Zeewolde zelf uitgevoerd Deelgebied 3 Rede In het deelgebied de Rede wordt over 180 meter de damwand vervangen Hiervoor is de verder uitgewerkte variant met de gemeente Zeewolde en Wolderwijd BV afgestemd Ook zijn de eerste individuele gesprekken met bewoners afgerond De besproken conceptovereenkomsten worden op basis van alle gesprekken aangepast en toegezonden De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar in 2016 Eemhof Na het akkoord van de Provincie voor de normering van het buitendijkse gebied Eemhof is het gebied opnieuw beoordeeld Gezamenlijk met beheer is een inspectie uitgevoerd waarna door een extern bureau het gebied opnieuw is beoordeeld De resultaten van de beoor deling zijn besproken met de provincie Op dit moment wordt de definitieve beoor delingsrapportage opgesteld Vervolgens

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10764/werkzaamheden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gratis advies verminderen erfemissies - Zuiderzeeland
  Flevolandse agrariërs een brief met een voucher voor een gratis erfemissiescan Wij zijn trots op deze unieke samenwerking van bedrijfsleven met de overheid Erfemissies op bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden Ook kunnen agrarische bedrijven een gratis meting naar afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf laten uitvoeren door het waterschap Vanwege de kosten kan een beperkt aantal agrariërs hiervan gebruikmaken Geef daarom snel uw belangstelling telefonisch of per e mail door aan Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland 06 1132 4106 of b vandenbosch zuiderzeeland nl Waarom gebruikmaken van een erfemissiescan De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater Door zelf actief aan de slag te gaan kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken De gegevens van de erfemissiescans komen niet beschikbaar voor het waterschap zodat deze ook niet worden gebruikt voor handhaving Ook de gegevens van de metingen worden niet gebruikt voor handhaving maar voor bewustwording Samenwerken De gratis erfemissiescans maximaal 200 zijn mogelijk door de samenwerking van het Actieplan Bodem en Water LTO Noord Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland Agrodis en de NFO Adviseurs van diverse toeleveranciers en adviesdiensten gaan de erfemissiescans uitvoeren Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www toolboxwater nl of www erfemissiescan nl Bij het zelf uitvoeren van de erfemissiescan moet een agrariër zich eenmalig registreren Delen Delen op Facebook Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10733/gratis-advies/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vismonitoring Vollenhover- en Kadoelermeer - Zuiderzeeland
  kader Europees beleid de Kaderrichtlijn Water De visstand in het gebied is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit Vismonitoringsonderzoek en waterkwaliteit Vis is één van de kwaliteitselementen waarvan de ecologische kwaliteit in 2015 voldoende moet zijn met uitloop tot 2021 of 2027 volgens de Kaderrichtlijn Water Om deze kwaliteit vast te kunnen stellen is dit jaar het Vollenhover en Kadoelermeer onderzocht Dit waterlichaam is in 2010 voor het laatst onderzocht De visstandbemonsteringen zijn in juni 2015 uitgevoerd Er zijn 12 oevertrajecten bemonsterd door middel van elektrovisserij en zegenvisserij Daarnaast zijn in de vaargeul 4 trekken van een kilometer lang met een stortkuil uitgevoerd Vanwege het zeer heldere water zijn zowel de kuil als de zegenvisserij in het donker uitgevoerd Dit om te voorkomen dat de vis de netten makkelijk aan kon zien komen Resultaten De aangetroffen vissoorten zijn alver baars bittervoorn brasem blankvoorn houting hybride kolblei kleine modderkruiper kwabaal marmergrondel paling pontische stroomgrondel pos roofblei ruisvoorn snoek snoekbaars spiering winde zeelt en zwartbekgrondel 22 soorten Qua aantallen komen vooral de baars blankvoorn zwartbekgrondel en paling veel voor Bij de paling viel op dat er relatief veel jonge exemplaren aanwezig waren Vergelijking met bemonstering 2010 Qua soortensamenstelling komt de visstand redelijk overeen met 2010 Soorten die in 2010 wel zijn gevangen en in 2015 niet zijn de karper en de rivierdonderpad Bij de karper is dit te verklaren doordat deze vissoort in kleine aantallen voorkomt waardoor toeval een grote rol speelt bij het wel of niet vangen van deze vissoort De rivierdonderpad is mogelijk grotendeels verdwenen door de opkomst van de zwartbekgrondel Deze vissoort is zeer sterk toegenomen en is vooral tussen de stortsteenoevers dominant Soorten die in 2015 nieuw waren zijn de bittervoorn houting en pontische stroomgrondel De hoeveelheid vis is zeer sterk afgenomen de visbiomassa in 2015 is 25

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@10732/vismonitoring/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Themavergadering Algemene Vergadering 15 december 2015 - Zuiderzeeland
  15 december 2015 Themavergadering Algemene Vergadering 15 december 2015 Datum 15 december 2015 Plaats in agenda Tijd 13 30 tot 17 00 Locatie Waterschapshuis Lindelaan 20 in Lelystad Omschrijving Er zijn zes themavergaderingen van de Algemene Vergadering AV per jaar De vergaderingen zijn openbaar dus u bent van harte welkom Bekijk de agenda van de vergadering Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/evenementenagenda/@6772/themavergadering-1/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen - Zuiderzeeland
  de waterkeringen inclusief strekdammen langs waterkeringen die onderdeel vormen van de totale waterkering De regulering van de waterstaatswerken richt zich op het verlenen van ontheffingen met betrekking tot de gebods en verbodsregels Dit doen we door middel van het afgeven van een watervergunning Lozingen van afvalwater Het merendeel van de afvalwaterlozingen wordt geregeld met algemene regels vertaald in drie integrale besluiten het Activiteitenbesluit milieubeheer het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen De meest risicovolle lozingen waaronder in elk geval het lozen vanuit IPPC inrichtingen Integrated Pollution Prevention and Control blijven op basis van de Waterwet vergunningplichtig Advisering indirecte lozingen Indirecte lozingen zijn lozingen van afval water op de riolering Deze indirecte lozingen van afval water vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo waarvoor de provincie of gemeente bevoegd gezag is Door de inwerkingtreding van de Waterwet is het waterschap geen bevoegd gezag meer voor de aangewezen indirecte lozingen waarop voorheen de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing was Het waterschap heeft ten aanzien van alle indirecte lozingen een adviserende en toezichthoudende taak Gemeenten en provincie kunnen waar nodig gebruik maken van de specialistische kennis van het waterschap op het gebied van afvalwaterbehandeling bij de vergunningverlening voor lozingen in de riolering ofwel de indirecte lozingen Bekijk de actuele versie van de Waterwet en andere wet en regelgeving zoals de genoemde besluiten Grondwater Waterschap Zuiderzeeland voert een deel van het operationele grondwaterbeheer uit Hiermee geeft het waterschap vorm en invulling aan de aspecten vergunningverlening handhaving beleidsontwikkeling operationeel regelgeving bezwaar en beroepsprocedures het landelijk grondwaterregister en de legesheffing Eén van de doelen van de Waterwet is het bevorderen van goed beheer van het grondwater Om dit te bereiken moet het onttrekken van grondwater altijd aangevraagd worden bij het waterschap In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag als melding of vergunning wordt afgehandeld Voor een melding gelden algemene regels en voor een vergunning is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk Het waterschap is verantwoordelijk voor de meeste grondwateronttrekkingen De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van warmte koude opslag openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150 000 m3 jaar Meer informatie over het onttrekken en lozen van grondwater leest u in de folder Grondwater en bronnering pdf 2 5 MB Eén watervergunning Als gevolg van de invoering van de Waterwet zijn de vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten gebundeld in één watervergunning Voor u als gebruiker betekent dit vooral minder administratieve handelingen Voor het waterschap betekent het dat de vergunningaanvraag aan alle aspecten van het waterbeheer moet worden getoetst namelijk grondwaterbeheer waterstaatswerken en lozingen Samenloop betekent dat één watervergunning wordt afgegeven voor alle handelingen in het watersysteem op het gebied van grondwaterbeheer waterstaatswerken en lozingen van afvalwater zowel intern binnen Waterschap Zuiderzeeland interne samenloop als extern met de provincie Flevoland Rijkswaterstaat en of de Minister externe samenloop Er is sprake van externe samenloop als een project grensoverschrijdend is We hebben dan te maken met twee

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/vergunningen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •