archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Waterthema s Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Natuurvriendelijke duurzame oever 28 augustus 2007 In het verleden zijn bijna alle oevers van hoofdwatergangen in Flevoland van een oeververdediging voorzien Voor de smallere watergangen bestaat deze meestal uit een beschoeiing van verduurzaamde houten palen en schotten In de bredere watergangen zijn kan dit naast hout ook beton zijn Oeveronderhoud 8 januari 2007 Om de waterafvoer of juist toevoer goed te laten verlopen moet het water vrij kunnen stromen door alle watergangen Stabiele oevers en watergangen die vrij zijn van waterplanten zijn dus van groot belang Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog water of ernstige vervuiling

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=oever&Zoe_Clt_TrfIdt=464 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Maaibeheer 17 april 2014 De watergangen in Flevoland worden gemaaid Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=maaien&Zoe_Clt_TrfIdt=450 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterbodemkwaliteit - Zuiderzeeland
  het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Werk in uitvoering Baggeren Waterbodemkwaliteit Waterbodemkwaliteit De waterbodemkwaliteitskaart sluit aan bij de door de Flevolandse gemeenten opgestelde de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaarten van de Flevolandse gemeenten Daarmee wordt een gebiedsdekkend beeld van de water bodemkwaliteit in Flevoland verkregen De waterbodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten behorende bij het Besluit bodemkwaliteit Op basis van onderscheidende kenmerken en kwaliteitsgegevens is er een indeling gemaakt in vier bodemkwaliteitszones Deze zones zijn Stedelijk water Buitengebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland Hoofd en zijvaarten Noordoostpolder Tochten buitengebied Noordoostpolder De kwaliteit in iedere zone voldoet aan het criterium voor verspreiden op aangrenzende percelen Voor de overige toepassingen geeft de kaart aan wat de mogelijkheden zijn Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Baggeren Waterbodemkwaliteit Waterbodemonderzoek Trefwoorden baggeren Zie ook Waterbodemkwaliteitskaart Navigatie Sla navigatie over Legger Waterpeilbeheer Zuiveren van afvalwater Dijkbeheer Oeveronderhoud Maaibeheer Baggeren Waterbodemkwaliteit Waterbodemonderzoek Schouw Muskusrattenbeheer Botulismebestrijding vissterfte Grondwatertaak Waterkwaliteitsbeheer Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/baggeren/waterbodemkwaliteit/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Baggeren 17 april 2014 Sloten vaarten en kanalen worden gebaggerd om zo voldoende diepgang te houden Ook is dit goed voor de doorstroming van het water en de flora en fauna in en rondom het water Waterbodemkwaliteit 27 juni 2014 Met de waterbodemkwalieitskaart geeft Waterschap Zuiderzeeland inzicht in de kwaliteit van de Flevolandse waterbodem Waterbodemonderzoek 27 juni 2014

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=baggeren&Zoe_Clt_TrfIdt=359 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Schouwkaart - Zuiderzeeland
  water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Werk in uitvoering Schouw Schouwkaart Schouwkaart Een aantal keren per jaar controleert het waterschap of de watergangen in Flevoland vrij van begroeiing zijn gemaakt dit noemen we de schouw In de drogere gebieden van de Noordoostpolder waar het waterschap water aanvoert wordt zelfs drie keer per jaar geschouwd Hoe werkt deze kaart Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag Door aan uw muiswiel te draaien kunt u in en uitzoomen Klik op Grotere kaart weergeven als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken Grotere kaart weergeven Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Legger Waterpeilbeheer Zuiveren van afvalwater Dijkbeheer Oeveronderhoud Maaibeheer Baggeren Schouw Schouwkaart Muskusrattenbeheer Botulismebestrijding vissterfte Grondwatertaak Waterkwaliteitsbeheer Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog water

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/schouw/@4558/schouwkaarten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuurlijke strafbeschikking - Zuiderzeeland
  gaan bij het Openbaar Ministerie OM Indien u vragen heeft over de toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking kunt u contact opnemen met het team Watertoezicht van het waterschap telefoonnummer 0320 274 911 Veel gestelde vragen 1 Vraag Waarom is de bestuurlijke strafbeschikking in het leven geroepen Antwoord Met de bestuurlijke strafbeschikking kan snel een tik op de vingers worden uitgedeeld Het instrument zal bijdragen aan een verhoging van het naleefgedrag Verder biedt de bestuurlijke strafbeschikking efficiencyvoordelen Daarnaast vormt het instrument voor de uitvoeringspraktijk van waterschappen een goede aanvulling op de bestaande bestuursrechtelijke instrumenten bestuursdwang dwangsom Door de buitengerechtelijke afdoening wordt de rechterlijke macht ontlast 2 Vraag Voor welke overtredingen is het waterschap bevoegd een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen Antwoord Voor overtredingen uit bijlage II de feitenlijst van het Besluit OM afdoening Wanneer een overtreding van een feit uit de feitenlijst gelet op de ernst of de aard van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij wordt begaan of de persoonlijkheid van de overtreder niet meer eenvoudige van aard of ernst zijn vormen de zogenaamde contra indicaties de afbakening voor de bevoegdheid van het waterschap De buitengewoon opsporingsambtenaar kan hiervoor nog wel proces verbaal opmaken maar draagt de zaak ter afdoening over aan het OM De contra indicaties zijn te vinden in de feitenlijst en in de strafvorderingsrichtlijn van het OM 3 Vraag Aan wie kan geen bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd Antwoord Geen bestuurlijke strafbeschikking kan worden opgelegd voor feiten die zijn begaan door minderjarigen en door een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 7 Grondwet 4 Vraag Wat is het wettelijk kader Antwoord De Wet OM afdoening introduceert de bestuurlijke strafbeschikking in het Wetboek van Strafvordering In art 257ba van het Wetboek van Strafvordering is de bevoegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen toegekend aan de bij AMvB

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/watertoezicht/bestuurlijke/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Najaarschouw: Veel sloten niet op orde - Zuiderzeeland
  van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland de sloten gecontroleerd Veel sloten zijn gemaaid en geschoond maar 579 sloten niet Dit is een stijging van ongeveer 25 ten opzichte van voorgaande jaren Om wateroverlast in de herfst en winter te voorkomen is het belangrijk dat de sloten schoon zijn Agrariërs gemeenten en natuurorganisaties die een brief van het waterschap hebben ontvangen moeten de sloten die niet voldoen vóór 30 november a s geschoond hebben Herschouw Bij de najaarschouw controleert het waterschap bijna alle sloten in Flevoland Reden van de stijging van het aantal niet onderhouden sloten is voornamelijk de natte periode zacht groeizaam weer en een verlate oogst van gewassen Uiteraard gaat Waterschap Zuiderzeeland er vanuit dat de 579 sloten bij de herschouw op maandag 30 november a s op orde zijn Als blijkt dat het slootonderhoud niet is uitgevoerd dan is het mogelijk dat het waterschap de betreffende sloot laat maaien en schonen door een aannemer Het waterschap brengt de kosten hiervan in rekening bij de eigenaar Ook krijgt de eigenaar dan een geldboete Efficiënte aanpak Waterschap Zuiderzeeland heeft eind 2014 een nieuw schouwsysteem aangeschaft Medewerkers leggen met behulp van een app direct in het veld vast of sloten wel of niet goed zijn onderhouden Het systeem maakt vervolgens automatisch de brieven aan waardoor eigenaren nog maar één brief ontvangen In deze brief zijn op kaartjes de sloten weergegeven die niet goed zijn onderhouden zodat de eigenaren snel kunnen zien waar nog slootonderhoud uitgevoerd moet worden Deze werkwijze levert voor het waterschap een flinke tijdsbesparing op en minimaliseert de kans op fouten verkeerde sloten en of verkeerde eigenaren Ook is de hoeveelheid papier verminderd Meer informatie over de schouw www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Najaarschouw Veel sloten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/schouw/@10804/najaarschouw-sloten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • 15 juni: Wateraanvoerschouw in Noordoostpolder - Zuiderzeeland
  gemaaid en geschoond Het gaat hierbij niet alleen om aanvoersloten van agrariërs maar ook van o a gemeenten de provincie natuurorganisaties en particulieren Deze schouw is belangrijk omdat het voor agrariërs en tuinders van belang is om voldoende water te hebben Daarnaast is het voor alle partijen belangrijk om na flinke regenbuien wateroverlast te voorkomen Wateraanvoer In de Noordoostpolder zijn gebieden met zandige gronden die in landbouwkundig opzicht droogtegevoelig zijn Deze droogtegevoeligheid wordt bestreden door het aanvoeren van water Deze zogenaamde wateraanvoergebieden in Flevoland bevinden zich voornamelijk in de noordwesthoek en langs de oost en zuidrand van de Noordoostpolder Herschouw Waterschap Zuiderzeeland gaat ervan uit dat de hoofdaanvoersloten en aanvoersloten goed onderhouden zijn Is dit niet het geval dan ontvangt de eigenaar een brief van het waterschap waarin is aangegeven dat het gevraagde onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd vóór de herschouw Deze herschouw vindt plaats op 29 juni 2015 twee weken na de schouwdatum Schouwkaart De sloten die bij de schouw gecontroleerd worden staan ook vermeld op de digitale schouwkaart van Waterschap Zuiderzeeland Meer informatie over de schouw en de schouwkaart www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd 15

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/schouw/@6722/15-juni/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •