archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Foto-album 24/7 - Zuiderzeeland
  Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Waterthema s 24 7 voor u aan het werk Foto album 24 7 Foto album 24 7 Terug naar het fotoalbum Rick maakt uw afvalwater schoon Navigatie Sla navigatie over 24 7 voor u aan het werk 24 7 nieuws Erik Henk Pieter Bert Jan Willem Fenna Hein Bart Rick Dick Boet Terug

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/foto-album/foto-album-24-7/?PagClsIdt=58515 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Foto-album 24/7 - Zuiderzeeland
  Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Waterthema s 24 7 voor u aan het werk Foto album 24 7 Foto album 24 7 Terug naar het fotoalbum Bert leidt water door de polder Navigatie Sla navigatie over 24 7 voor u aan het werk 24 7 nieuws Erik Henk Pieter Bert Jan Willem Fenna Hein Bart Rick Dick Boet

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/foto-album/foto-album-24-7/?PagClsIdt=97312 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Gewenst waterpeil 29 april 2014 Met een peilbesluit stelt het waterschap het gewenste peil het zogenaamde streefpeil in een bepaald gebied vast Bert 23 september 2015 Bert is senior opzichter wateraanvoer Waterschap Zuiderzeeland 24 7 voor u aan het werk Bekijk Bert zijn CV Dick 18 september 2014 Dick zorgt voor voldoende water bij u in de wijk Stuwen in Flevoland 17 april 2007 Een stuw is een kunstwerk in een watergang met als doel in die watergang een waterpeil in te stellen Omdat de bodem in de Flevopolders van oost naar west helt van ongeveer NAP 3 m naar NAP 6 m zijn in de watergangen stuwen nodig Bekijk ook de kaart met stuwen in Flevoland Henk 24 september 2015 Henk is opzichter watergangen in oostelijk Flevoland Wateraanvoer NOP 31 maart 2014 In de Noordoostpolder is een klein gebied dat droogte gevoelig is Hier wordt water ingelaten i p v uitgepompt Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=waterpeil&Zoe_Clt_TrfIdt=514 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht - Zuiderzeeland
  waterkwaliteit te verbeteren en de waterberging te vergroten leggen Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer een natuurvriendelijke oever aan de zijde van het Zuigerplasbos aan Een natuurvriendelijke oever ziet er niet alleen mooi uit maar het heeft ook vele andere voordelen Er groeien namelijk veel rietsoorten drijfplanten en onderwaterplanten in en langs het water Door deze plantengroei kunnen ook dieren als watermijten libellelarven en verschillende vissoorten goed in en rond het water leven Schets Om dit allemaal mogelijk te maken heeft Waterschap Zuiderzeeland in een vroeg stadium samen met Staatsbosbeheer gekeken welke inrichting hier het beste past Deze samenwerking tussen het waterschap en Staatsbosbeheer is nodig omdat het waterschap eigenaar is van de Houtribtocht en Staatsbosbeheer de eigenaar van de naastliggende grond In het schetsontwerp loopt het talud flauw af worden er poelen aangelegd en komen er verhogingen met een uitkijkpunt Uitvoering Staatsbosbeheer heeft ter voorbereiding op dit werk langs de Houtribtocht alvast ruimte vrij gemaakt Hiervoor zijn bomen gekapt en zijn struwelen weggehaald De eerste contouren voor het ontwerp zijn hiermee zichtbaar gemaakt in het terrein De uitvoering van het werk vindt plaats in twee fasen De eerste fase betreft het zuidelijke en midden gedeelte van de Houtribtocht welke ook langs de woningen van het Golfpark loopt De tweede fase betreft het noordoostelijke gedeelte Planning Om de Houtribtocht te verbreden wordt er grond ontgraven Fase 1 zal naar verwachting starten in oktober 2014 en voor 15 december 2014 opgeleverd worden Fase 2 zal afhankelijk van het op tijd verkrijgen van de benodigde vergunningen in november 2014 starten en in december 2014 opgeleverd worden of doorschuiven naar het voorjaar van 2015 Helaas brengt de uitvoering van werken ook tijdelijk overlast met zich mee Hierbij valt te denken aan enige geluidsoverlast en het afzetten van de paden langs het tracé Afzettingen en eventuele

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/pieter/@6119/natuurvriendelijke/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start - Zuiderzeeland
  Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start Deze maand start Waterschap Zuiderzeeland na een korte winterstop weer met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers Inmiddels zijn al hondervierendertig kilometer aan dergelijke oevers in Flevoland aangelegd Dit jaar komt daar zo n vijftig kilometer bij een totaal van 184 kilometer In de Noordoostpolder gaat aannemer Van der Meer aan de slag met de Blokzijlertocht Pilotentocht Pilotendwarstocht Ankertocht Hertentocht en Steenbankdwarstocht Aannemer Knipscheer legt de komende periode in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland duurzame oevers aan langs de Lisdoddetocht Zeeastertocht en Roodbeentocht Aanleg duurzame oevers 2016 2021 Om de waterkwaliteit op peil te brengen heeft Waterschap Zuiderzeeland zich voor de Europese Kaderrichtlijn Water verplicht om voor 2027 40 van de oevers langs tochten in Flevoland duurzaam of natuurvriendelijk in te richten Om deze Europese richtlijn na te leven heeft het college van Waterschap Zuiderzeeland besloten om de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers te continueren tot en met 2021 Naar verwachting wordt met de uitvoering van dit project het percentage van 40 voor de Europese Kaderrichtlijn Water al in 2021 bereikt Naast het verbeteren van de waterkwaliteit zijn duurzame en natuurvriendelijke oevers goedkoper in onderhoud en hebben ze een bewezen positief effect op het bergend vermogen van het watersysteem Er is dus meer ruimte voor water tijdens extreme buien Op dit moment werkt Waterschap Zuiderzeeland aan de voorbereidingen voor 2016 Kijk voor meer informatie op www zuiderzeeland nl duurzame oevers Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start Start aanleg duurzame oevers vier tochten Goede resultaten door aanleg duurzame oevers Succesvolle afsluiting en doorstart project duurzame oevers Trefwoorden duurzame oevers Navigatie Sla navigatie over

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/pieter/@6541/aanleg-duurzame/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Start aanleg duurzame oevers vier tochten - Zuiderzeeland
  in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland gestart met de aanleg van duurzame oevers bij de Lepelaartocht Ooievaarstocht Pluvierentocht en Strandgapertocht Het talud waterkant van tochten met duurzame oevers loopt iets flauwer af Hierdoor is er meer ruimte voor water tijdens extreme buien Met andere woorden door de verbreding van de tochten krijgt Flevoland bij een hoger waterpeil minder snel natte voeten Naast de extra waterberging heeft de oever een positief effect op de algehele ecologische toestand van het water Vissen oever en waterplanten en kleine ongewervelde waterdieren zoals watermijten kevers en libellenlarven hebben baat bij de duurzame en natuurvriendelijke oevers Met de aanleg van de duurzame oevers voldoet Waterschap Zuiderzeeland aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving Deze regelgeving beoogt in het jaar 2027 40 van het totaal aan duurzame en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd te hebben Aannemer De Waard Grondverzet BV voert de werkzaamheden bij de Strandgapertocht en de Pluvierentocht uit en aannemer Krinkels BV bij de Lepelaartocht en de Ooievaarstocht Meer informatie Duurzame oevers Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start Start aanleg duurzame oevers vier tochten Goede resultaten door

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/pieter/@6832/start-aanleg/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Succesvolle afsluiting en doorstart project duurzame oevers - Zuiderzeeland
  versnelde aanleg duurzame oevers 2012 2015 bijna afgerond Ook in 2016 legt het waterschap duurzame oevers aan De ambitie om doelstellingen te bereiken door de aanleg van duurzame oevers is onveranderd Waterschap Zuiderzeeland legt in 2016 ongeveer tien kilometer duurzame oevers aan In eerste instantie wordt een duurzame of natuurvriendelijke oever langs de Burchttocht Casteleynstocht Gietersetocht Hannie Schafttocht Johannes Posttocht en de Munttocht aangelegd Bij deze keuze is onder andere gekeken naar de waterstaatkundige staat van de tochten Mogelijk komt in de loop van 2016 aanvullende financiering in de vorm van subsidie beschikbaar Daardoor kan ruimte ontstaan om extra ambitie met betrekking tot de aanleg van duurzame oevers te realiseren Het waterschap heeft zijn ambitie met betrekking tot duurzame oevers als volgt verwoord In 2021 ligt langs 40 van de oevers van ieder waterlichaam tochten een natuurvriendelijke en of duurzame oever Duurzame oevers leveren een bijdrage aan een grotere waterberging en een betere waterkwaliteit Kijk voor meer informatie over het project op www zuiderzeeland nl duurzame oevers Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start Start aanleg duurzame oevers vier tochten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/pieter/@6997/succesvolle/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zomerschouw op woensdag 1 juli - Zuiderzeeland
  controleren medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland of de sloten zijn gemaaid en geschoond Het gaat hierbij niet alleen om sloten van agrariërs maar ook van o a gemeenten provincie natuurorganisaties en particulieren Flora en Faunawet Het maaien t b v de zomerschouw valt in een periode dat nesten van vogels of andere beschermde soorten b v rugstreeppad verstoord kunnen worden Nesten van vogels een andere beschermde soorten zijn beschermd vanuit de Flora en Faunawet Ook onderhoudsplichtigen zijn verantwoordelijk dat zij zich aan de Flora en Faunawet houden Daarom hanteert het waterschap de volgende regel Waterschap Zuiderzeeland geeft géén negatieve beoordeling bij de zomerschouw als u meldt dat beperkte delen van de schouwsloot niet gemaaid zijn vanwege de aanwezigheid van beschermde nesten en of andere beschermde soorten Wanneer er bijvoorbeeld een vogelnest wordt aangetroffen mag u vijf meter voor en vijf meter na het nest niet maaien Schouwkaart Wilt u weten of uw sloten onder de zomerschouw vallen U kunt dit opzoeken op de digitale schouwkaart van Waterschap Zuiderzeeland Deze vindt u op www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Zomerschouw op woensdag 1 juli Schouw Najaarschouw Veel

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/24-7-werk/henk/@6743/zomerschouw-woensdag/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive