archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bestuursweb 2015 - Inloggen - Zuiderzeeland
  Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Bestuur Algemene Vergadering AV Bestuursweb 2015 Bestuursweb 2015 Inloggen Voor dit deel van de site dient u in te loggen Voer uw gegevens in Velden gemarkeerd met zijn verplicht login gegevens Gebruikersnaam Wachtwoord Inloggen Ik wil een nieuw wachtwoord aanvragen Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/bestuursweb-2015/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Watervragen - Zuiderzeeland
  in de polder te onderhouden en kon hij ook mensen en families de polder uitzetten als deze niet deden wat hen gevraagd werd Bij sommige waterschappen bijvoorbeeld waterschap De Dommel en waterschap Regge en Dinkel heet deze functie watergraaf Andere waterschappen zoals waterschap Blija Buitendijks in de gemeente Ferwerderadeel noemen de functie simpelweg voorzitter Waar moeten agrariërs rekening mee houden t a v de schouw De aan de watergangen grenzende grondgebruikers de ingelanden hebben een onderhoudsplicht voor dat water Dit betekent het volgende De bodem en de taluds van waterlopen erf kavel en wegsloten moeten zijn gemaaid dan wel vrij zijn van begroeiing Sloten met een diepte geringer dan 0 8 m ten opzichte van maaiveld greppels en watergangen waarvoor een ontheffing van de onderhoudsplicht is verleend worden niet geschouwd Het gemaaide dient fijn verdeeld over de taluds te worden verspreid dan wel afgevoerd of op het aangrenzende maaiveld zijn verwerkt Het is niet toegestaan de begroeiing op taluds chemisch te bestrijden zwarte taluds mogen niet voorkomen tenzij er sprake is van herprofilering van sloten Verstoringen in profielen zoals afschuivingen van taluds en grondophopingen mogen niet voorkomen Duikers in dammen moeten goed doorstroombaar zijn Pomponderdelen aanzuigleidingen en dergelijke dienen uit het water en van het talud te zijn verwijderd Slechte weersomstandigheden zijn geen reden voor uitstel In de legger watergange n vastgesteld in 2004 is aangegeven wie onderhoudsplichtig is voor het onderhoud van de watergangen Wanneer is Flevoland ontstaan en hoe zijn de polders drooggelegd Inpoldering Noordoostpolder Op 3 oktober 1939 is de Noordoostpolder ingepolderd toen gaven de Burgemeesters Keijzer van Urk en Krijger van Lemsterland elkaar een hand op het enkele minuten daarvoor gesloten gat in de dijk Urk was op dat moment geen eiland meer een emotioneel moment voor de plaatselijke bevolking In 1940 werd de dijk aan de Overijsselse kant gesloten en kon men beginnen met het droogmalen In september viel de polder droog Duizenden arbeiders begonnen aan het zware handwerk in de polder Na de oorlog begon de voorloper van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met de uitgifte van grond en kwamen de woonkernen van de grond Emmeloord kon als eerste profiteren van de in de Wieringermeer opgedane ervaring De nieuwe polder viel aanvankelijk onder de provincie Overijssel Inpoldering Oostelijk en Zuidelijk Flevoland Na de Noordoostpolder werd er met de aanleg van Oostelijk Flevoland begonnen Was het bij de Noordoostpolder nog zo dat men voornamelijk landbouwgrond wilde winnen de nieuwe polder zou de bevolking van de overvolle randstad moeten opvangen De verstedelijking in Noord en Zuid Holland nam zulke vormen aan dat er nieuw land nodig was voor woningbouw en recreatie In de nieuw aan te leggen polder zou 25 van de grond dan ook geen landbouwbestemming krijgen Na de voorspoedig aangelegde oostelijke polder 1957 volgde al snel de zuidelijke polder 1968 Bij Wet van 27 juni 1985 werd besloten tot instelling van een provincie Flevoland met ingang van 1 januari 1986 Met deze regel kwam er een officieel begin aan de provincie Flevoland Nederlands nieuwste

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/watervragen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Over deze site - Zuiderzeeland
  de homepage In blauwe menubalk bovenin vindt u de hoofdonderdelen van deze website Gaat u hier met de pijltjestoets overheen dan klapt er een submenu uit Klik op één van de pagina s om verder te navigeren In de groene balk bovenaan de pagina s vindt u altijd het pad zodat u kunt zien waar u zich op de website bevindt Bijvoorbeeld Home Werkzaamheden Werk in uitvoering Downloads en verwijzingen Op verschillende pagina s op deze website vindt u downloads PDF of Word bestanden en verwijzingen links naar pagina s binnen onze site of naar externe websites Hulp bij downloaden van PDF bestanden Hoe kan ik PDF bestanden lezen De downloadbare documenten op deze site worden doorgaans aangeboden als PDF bestand Om PDF bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een programma nodig Dergelijke programma s bestaan voor verschillende computerplatforms zoals Windows Mac OS en Linux Ze zijn doorgaans gratis beschikbaar op internet Hier volgen enige voorbeelden van zulke programma s per platform controleer met welk besturingssysteem uw computer is uitgerust Windows Adobe Reader Nederlandstalig Foxit Reader for Windows Engelstalig PDF XChange Viewer Engelstalig Sumatra PDF Engelstalig Mac OS Adobe Reader Nederlandstalig PDF Viewer for Mac OS X Engelstalig Skim Engelstalig Xpdf Engelstalig Linux Adobe Reader Nederlandstalig Foxit Reader for desktop Linux Engelstalig Xpdf Engelstalig Hulp bij downloaden van Word en Excelbestanden Ook biedt deze site een aantal Word en Excelbestanden aan Om deze bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een Microsoft Office pakket nodig Dit pakket biedt diverse programma s waaronder Word en Excel In de meeste gevallen wordt dit pakket tegelijk met uw PC of laptop aangeschaft en heeft u de beschikking over deze programma s Mocht dit niet zo zijn dan kunt u dit alsnog aanschaffen via uw electronicawinkel Schermresolutie en browser Deze site

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/help/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Colofon - Zuiderzeeland
  is altijd in ontwikkeling Opmerkingen en suggesties zijn dan ook van harte welkom U kunt ze mailen naar waterschap zuiderzeeland nl Sitebeheerder Cluster Communicatie Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Tel 0320 274 866 webredactie zuiderzeeland nl Sitebouwer InfoProjects Brediusweg 25 1401 AB Bussum http www infoprojects nl Fotografie Waterschap Zuiderzeeland Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Contact Adressen en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/colofon/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sitemap - Zuiderzeeland
  Bestuursprogramma Wet openbaarheid van bestuur Jeugdbestuur Organisatie Taken Website Zuiderzeeland Geschiedenis Missie visie Kerngegevens Samenwerken aan water Begroting jaarstukken Waterschapslasten Beleid en regelgeving Wettelijk en beleidskader Regelingenzoeker Vergunningen Watertoezicht Praat en denk mee Agrarisch panel Klantenpanel Jongerenpanel Digitaal panel Huiskamergesprekken Keukentafelgesprekken Wandelen met de dijkgraaf Leren over water What s up Leerlingen voortgezet onderwijs Docenten basisonderwijs Leerlingen basisonderwijs Waterlessen Spreekbeurt of werkstuk maken Weetjes over het waterschapshuis De Waterdichter Werken bij Vacatures Stage lopen Actueel Activiteitenkaart Alle activiteiten Social Media Nieuwsbrieven Aanmelden nieuwsbrief middelbaar onderwijs Aanmelden Digitale Nieuwsbrief Agrarische Nieuwsbrief Nieuwpeil Waterkrant Calamiteiten Nieuws en persberichten Activiteitenkalender Regelingenzoeker Publicaties Vacatures en stageplekken Loket Werk Taken Werk in uitvoering Legger Waterpeilbeheer Zuiveren van afvalwater Dijkbeheer Oeveronderhoud Maaibeheer Baggeren Schouw Muskusrattenbeheer Botulismebestrijding vissterfte Grondwatertaak Waterkwaliteitsbeheer Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Herprofilering sloten Oosterwold Vismigratie inlaat bij gemaal Colijn Bodemsanering bij Gemaal Wortman Regenwaterproject Almere Goed Boerenerf Energie en gemalen Actieplan Bodem Water Veldonderzoek Muskusrattenbeheer Aanleg duurzame oevers 2012 2015 Waterthema s Wonen aan water Wat doet het waterschap Wat mag ik doen Wat betekent dit voor mij Fonds Medegebruik Gerealiseerde initiatieven Voorwaarden 24 7 voor u aan het werk 24 7 nieuws Erik Henk Pieter Bert Jan Willem Fenna Hein Bart Rick Dick

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/footerlinks/sitemap/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zuiderzeeland Regional Water Authority - Zuiderzeeland
  maintaining water ways monitoring water quality and treating both domestic and industrial waste water Moreover Zuiderzeeland is responsible for combating muskrats in order to prevent damage to dikes and banks It also coordinates the fight against botulism in the control area Unique landscape Flevoland lives many thousands of people live work and relax here every day The local flora and fauna make for a unique landscape It s easy to take all this for granted However sustaining this situation demands a great deal of hard work If the Zuiderzeeland Regional Water Authority didn t do its work properly the polders would soon be flooded At its lowest point this new land lies some five meters below sea level Proper water management is essential for all life and requires more than just maintaining dikes The water in the polders must constantly be kept at the correct level Waste water has to be treated and must not pollute drainage ditches and lakes Working together In Flevoland too open space is gradually disappearing Thousands of extra homes and many hectares of industrial estates are required These all demand space Also farmers want adequate farmland At the same time there is an increasing desire for nature conservation areas and recreational facilities The busier the polder gets the greater the need for proper water management But water also needs space Close cooperation is essential to safeguard the space required for water Which is why the Zuiderzeeland Regional Water Authority maintains close links with municipalities provinces other regional water authorities various governmental and non governmental social environmental organisations NGO s And of course with residents In this way the Zuiderzeeland Regional Water Authority ensures that the interests of water are as well promoted as all the other interests Working together on integrated water management for a

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/english/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ephyra® - Zuiderzeeland
  de innovatieve slibgistingstechnologieën halen de waterschappen nog meer energie uit water Themista en Ephyra zijn twee voorbehandelingstechnieken die ontwikkeld zijn door Royal Haskoning DHV om de slibhoeveelheid vrijkomend uit het afvalwaterverwerkingsproces te verminderen en de biogasproductie te maximaliseren Afvalwaterzuivering Deze innovatieve slibgistingstechnologieën onderscheiden zich door hoge efficiency robuustheid en lage exploitatiekosten Wanneer de waterschappen erin slagen om de slibhoeveelheid te verminderen en de biogasproductie te maximaliseren voldoen zij aan het Klimaatakkoord en de Meerjarenafspraken Energie efficiency 3 Laboratoriumtesten uit 2012 en 2013 maken de verwachtingen hoog gespannen voor toepassing op zowel huishoudelijk als industriële afvalwaterstromen Daarom is deze techniek recent gepatenteerd Samenwerken Naast energierendement en kostenvermindering is ook kennis opdoen één van de doelstellingen van de samenwerkingspartners Het onderzoek past goed in de energiestrategie van de waterschappen en wordt dan ook gefinancierd door alle deelnemende partijen Voor de pilot is een TKI subsidie toegekend en voor de uiteindelijke uitvoering een LIFE subsidie Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Ephyra Waterschappen halen nog meer energie uit afvalwater dankzij innovatieve slibgistingstechnologieën Waterschap verduurzaamt kantoren met zonnepanelen Trefwoorden energie Ephyra Partners Beide waterschappen werken in deze pilot samen met Royal HaskoningDHV STOWA en Logisticon Water

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/ephyra/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zuiderzeeland
  Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoeken Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive