archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 25 juni 2013 - Zuiderzeeland
  water en legger stedelijk water 124 kB pdf 124 kB Bijlage Actief en passief beheer stedelijk water pdf 18 MB Bijlage Reactienota Zienswijzen pdf 1 8 MB 8 Keurartikel toename verharding pdf 117 kB 9 Concept begroting en jaarplan 2014 van Erfgoedcentrum Nieuw Land pdf 115 kB Bijlage concept jaarplan Nieuw Land pdf 1 6 MB Bijlage antwoordbrief pdf 67 kB HAMERSTUKKEN 10 10 Verlenging contract accountant pdf 87 kB STUKKEN TER KENNISNAME 11 Doelmatigheidsonderzoek vaarwegbeheer pdf 141 kB Bijlage Doelmatigheidsonderzoek Vaarwegbeheer pdf 635 kB 12 Resultaten nulmeting project Stimuleren Herprofilering Kavelsloten pdf 114 kB Bijlage Publieksversie Eindrapport Herprofilering kavelsloten 0 meting definitief pdf 379 kB Bijlage Eindrapport Herprofilering kavelsloten 0 meting definitief pdf 762 kB 12a Project Flevokust pdf 731 kB 13 Actiepuntenlijst niet gekoppeld 14 Ingekomen stukken ALGEMEEN 15 Rondvraag 16 Besluit tot voordracht nieuwe dijkgraaf 17 Sluiting Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter bijlage01A bodembeheergebied pdf 230 kB bijlage01B bodembeheergebied pdf 410 kB bijlage01C bodembeheergebied pdf 422 kB bijlage02 stofnorm pdf 21 kB bijlage03A toetsingtoepasland pdf 286 kB bijlage03B toetsingtoepasland pdf 461 kB bijlage03C toetsingtoepasland pdf 452 kB bijlage04A toetsperstof As pdf 640 kB bijlage04B toetsperstof Hg pdf 639 kB bijlage04C toetsperstof Zn pdf 640 kB bijlage04D toetsperstof PAK pdf 639 kB bijlage04E toetsperstof olie pdf 640 kB bijlage04F toetsperstof OSn pdf 589 kB bijlage05A toetsingverspreiden pdf 252 kB bijlage05B toetsingverspreiden pdf 426 kB bijlage05C toetsingverspreiden pdf 425 kB bijlage06A onderscheidendekenmerken pdf 2 4 MB bijlage06B onderscheidendekenmerken pdf 1 2 MB bijlage06C onderscheidendekenmerken pdf 959 kB bijlage06D onderscheidendekenmerken pdf 777 kB bijlage06E onderscheidendekenmerken pdf 503 kB bijlage07A kengetallen pdf 23 kB bijlage07B kengetallen pdf 23 kB bijlage07C kengetallen pdf 23 kB bijlage07D kengetallen1 pdf 23 kB bijlage07D kengetallen2 pdf 23 kB bijlage08A kengetallen pdf 23 kB bijlage08B kengetallen pdf 23

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/archief-agenda/2013/25-juni-2013/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • 28 mei 2013 - Zuiderzeeland
  mei 2013 aanvang om 13 30 uur in het Waterschapshuis te Lelystad 1 Opening 2 Gelegenheid tot inspreken 3 Vaststelling agenda 4 Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering 23 april 2013 Verslag 28 april 2013 doc 376 kB 5 Mondelinge mededelingen BESLUITVORMEND 6 a Bestemmingsreserve huisvesting ICT en mobiele communicatie AV voorstel pdf 124 kB b Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Waterschap Zuiderzeeland AV voorstel pdf 192 kB Bijlage Accountantsverslag pdf 401 kB Bijlage Jaarverslag en Jaarrekening 2012 pdf 3 1 MB 7 Voorjaarsnota 2014 2017 AV voorstel pdf 478 kB Bijlage Voorjaarsnota 2014 2017 pdf 1 6 MB Bijlage Investeringsplan pdf 840 kB Bijlage tabel investeringen bij investeringsplan pdf 312 kB 8 Regelingen en besluiten Bestuurs en ManagementAanpak AV voorstel pdf 176 kB Bijlage Bestuurs en ManagementAanpak Waterschap Zuiderzeeland pdf 67 kB Bijlage Delegatiebesluit pdf 102 kB Bijlage Verordening beleids en verantwoordingsfunctie pdf 190 kB 9 Energiestrategie Waterschap Zuiderzeeland AV voorstel pdf 191 kB 10 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis AV voorstel pdf 135 kB Bijlage Integrale tekst GR Het Waterschapshuis met toelichting pdf 172 kB 11 Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis AV voorstel pdf 144 kB Bijlage Voorlopige zienswijze pdf 119 kB Bijlage Ontwerp begroting 2014 pdf 1 3 MB OPINIËREND 12 Actualisatie kostentoedelingsverordening AV voorstel pdf 267 kB Bijlage Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Zuiderzeeland 2014 pdf 147 kB STUKKEN TER KENNISNAME 13 Visie medegebruik watersysteem AV voorstel pdf 149 kB 14 Energie efficiencyplan 2013 2016 AV voorstel pdf 127 kB 15 Vervuiling Vliegveldtocht AV voorstel pdf 106 kB 16 Jaarrapportage GBLT 2012 AV voorstel pdf 121 kB Bijlage Controleverklaring Deloitte pdf 57 kB 17 Monitoring lastenontwikkeling bij Zuiderzeeland AV voorstel pdf 141 kB 18 Gedelegeerde bevoegdheden Gedelegeerde bevoegdheden 28 mei 2013 pdf 71 kB 19 Actiepuntenlijst niet gekoppeld ALGEMEEN 20 Rondvraag 21 Sluiting Delen Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/archief-agenda/2013/28-mei-2013/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • 23 april 2013 - Zuiderzeeland
  Organisatie Sitepad Home Over ons Bestuur Algemene Vergadering AV 23 april 2013 23 april 2013 Opening Gelegenheid tot inspreken Vaststelling agenda Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering 12 maart 2013 Verslag 12 maart pdf 119 kB Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering 26 maart 2013 Verslag 26 maart pdf 253 kB Mondelinge mededelingen BESLUITVORMEND Aanpassing Olster d tocht AV voorstel pdf 59 kB bijlage Olstertocht situatie pdf 93 kB Voortgang Informatiebeleid AV voorstel pdf 179 kB bijlage beknopt uitvoeringsplan informatiebeleid pdf 168 kB Actualisatie Bestuursprogramma AV voorstel pdf 99 kB bijlage Addendum pdf 55 kB OPINIËREND nHWBP nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma AV voorstel pdf 222 kB bijlage Inkomen brief en concept reacties pdf 2 1 MB STUKKEN TER KENNISNAME Hevelgebouw AV voorstel pdf 48 kB Projectplan WBP3 AV voorstel pdf 168 kB bijlage Projectplan waterbeheerplan 3 pdf 397 kB Jaarverslag 2012 en Jaarplan 2013 Rekenkamercommissie AV voorstel pdf 98 kB bijlage Jaarverslag 2012 en Jaarplan 2013 pdf 294 kB Actiepuntenlijst niet gekoppeld Ingekomen stukken ALGEMEEN Rondvraag Sluiting Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Algemene Vergadering AV Activiteitenkalender Agenda en vergaderstukken AV Verslagen AV Besluitenlijst AV

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/archief-agenda/2013/23-april-2013/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Samen Besturen in verbinding met de samenleving - Zuiderzeeland
  collegeperiode actief aan de slag om de verbinding te leggen met de samenleving met stakeholders en de inwoners van Flevoland Daarom bezochten zij 28 augustus jl de bestuurders van de gemeente Lelystad Doel van dit bezoek was om informatie uit te wisselen over hoe je als bestuurder een brug slaat met de samenleving De gemeente Lelystad is deze weg naar burger en overheidsparticipatie al ingeslagen Burgemeester Margreet Horselenberg de wethouders John van den Heuvel en Elly van Wageningen en gemeentesecretaris Nico Versteeg voorzagen de bestuurders van het waterschap van bruikbare tips Bestuur in contact met de samenleving Waarom Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit een college van Dijkgraaf en Heemraden DenH en leden van de Algemene Vergadering AV Zij zijn betrokken bestuurders die zich actief bewegen in de samenleving en in hun netwerkverbanden Na hun installatie begin dit jaar spraken zij met elkaar af om meer in verbinding met de samenleving te willen zijn De leden van de AV en de DenH leden zijn rolbewust De AV stelt het beleid vast controleert het college van DenH en vertegenwoordigt de inwoners organisaties en bedrijven binnen het gebied van Waterschap Zuiderzeeland De AV leden zorgen ervoor dat de stem van de samenleving klinkt in het waterschapsbestuur Zij moeten dus goed weten wat er leeft De AV leden zijn de ambassadeurs en tevens antennes van het waterschap in het gebied en zij zoeken daarom actief contact met de samenleving In contact met u Het college van Dijkgraaf en Heemraaden DenH en leden van de Algemene Vergadering AV komen graag in contact met u Wilt u iets met onze bestuur bespreken dan kan dit via http www zuiderzeeland nl over ons meepraten meedenken Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Samen Besturen in verbinding met de

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/verslagen-av/@6827/samen-besturen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Waterschap Zuiderzeeland bekend - Zuiderzeeland
  uitgevoerd College van DenH Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 heeft het waterschap een nieuw bestuur gekregen Het college van DenH bestaat naast dijkgraaf Hetty Klavers uit de heemraden Jan Nieuwenhuis namens Water Wonen en Natuur en Natuurterreinen Lida Schelwald van der Kley namens CDA ChristenUnie en SGP Ton Leijten namens Ongebouwd en Werk aan Water en Camiel Maenhout namens Bedrijven Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen Binnen het college van DenH heeft Jan Nieuwenhuis onder andere waterveiligheid stedelijk waterbeheer en natuur in zijn portefeuille Ook is hij de eerste plaatsvervangend dijkgraaf Lida Schelwald van der Kley is verantwoordelijk voor waterkwaliteit de afvalwaterketen en buitenlandbeleid De portefeuille van Ton Leijten bestaat onder meer uit watersysteem in het landelijk gebied bodemdaling en schaliegas Camiel Maenhout ziet toe op bedrijfsvoering vergunningverlening handhaving en watertoezicht Dijkgraaf Hetty Klavers neemt naast de wettelijke taak op het gebied van calamiteiten en boegbeeld van het waterschap onder andere waterschap samenleving en communicatie educatie voor haar rekening Bestuursprogramma De koers voor de komende bestuursperiode 2015 2019 staat in het bestuursprogramma Duurzaam verbonden bekend en vertrouwd Het bestuur zet de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en heeft daarnaast een aantal speerpunten benoemd Zo gaat het nieuwe bestuur de komende jaren aan de slag om het waterbewustzijn in de samenleving verder te vergroten door actief contact met de samenleving te zoeken Hetty Klavers we willen zichtbaar maken wat het belang van watermanagement de economische impact van water en de rol van het waterschap is Daarnaast wordt de samenwerking met andere waterschappen bedrijven overheden en andere partners in binnen en buitenland verder benut Samenwerking is noodzakelijk in het licht van regionale maar ook mondiale problematiek waar het waterschap de komende jaren mee te maken krijgt Klimaatbestendig duurzaam innovatief en kostenbewust zijn belangrijke uitgangspunten bij het realiseren van deze speerpunten U bekijkt

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/verslagen-av/@6740/dagelijks-bestuur/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Zuiderzeeland realiseert kostenreductie - Zuiderzeeland
  op een efficiënte wijze uit te voeren Ten opzichte van de begroting is een positief resultaat behaald van 2 1 miljoen en dat is een mooi resultaat In dezelfde vergadering heeft de Algemene Vergadering besloten om dit resultaat niet op te potten maar het in te zetten om de kosten in de komende jaren te verlagen Het resultaat wordt namelijk gebruikt om een aantal oude leningen met hoge rentes vervroegd af te lossen en hiervoor in de plaats twee nieuwe leningen af te sluiten met een looptijd van 20 tot 30 jaar tegen rentepercentages onder de 2 Het waterschap realiseert hiermee een aanzienlijke kostenreductie voor de komende jaren Bovendien wordt de huidige historisch lage rente voor een lange tijd vastgelegd Dit verstevigt de toch al gezonde financiële positie van het waterschap Zo draagt deze kostenreductie bij aan het continueren van de ingezette lijn van zeer beperkte lastenstijging voor de burger in de afgelopen jaren Deze lastenstijging lag voor de inwoners van Flevoland de afgelopen jaren ruim onder het inflatieniveau en behoorde tot de laagste in Nederland Het waterschap streeft ernaar om dat ook in de komende bestuursperiode zo te houden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/verslagen-av/@6742/waterschap-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Verslagen AV 21 mei 2003 Bekijk de verslagen van de Algemene Vergadering Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=vergaderverslagen&Zoe_Clt_TrfIdt=537 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Besluitenlijst DenH 9 januari 2014 De dijkgraaf en heemraden vergaderen behalve in de zomervakantie twee keer per maand In de DenH vergadering van 6 september 2012 heeft het college het besluit genomen met ingang van 1 januari 2013 de in het college genomen besluiten die daarvoor in aanmerking komen openbaar te maken Niet iedere vergadering geeft aanleiding tot publicatie van een besluitenlijst Besluitenlijst AV 22 april 2009 De Algemene Vergadering vergadert behalve in de zomervakantie één keer per maand De voorstellen vindt u op de website Hier vindt u overzichten van de door het algemeen bestuur genomen besluiten in de vorm van openbare besluitenlijsten Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=besluitenlijsten&Zoe_Clt_TrfIdt=538 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •