archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden - Zuiderzeeland
  op orde brengen van de buitendijkse gebieden Bij Muiderzand in Almere wordt daarvoor een laag extra stortsteen aangebracht over een lengte van 120 meter De huidige kering is over deze lengte afgekeurd De werkzaamheden zullen binnen een week worden afgerond Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken omdat ze buiten deze dijken liggen Deze gebieden worden dan ook buitendijkse gebieden genoemd Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door andere soorten waterkeringen Deze zijn echter vaak niet altijd zichtbaar Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen De zorgtaak die het waterschap heeft is er op gericht om bewoners en bedrijven in buitendijkse gebieden meer duidelijkheid en zekerheid te bieden ten aanzien van de waterveiligheid Bij de aanwijzing door de Provincie Flevoland is voor elk gebied een veiligheidsnorm vastgesteld Het is nu aan het waterschap om er voor te zorgen dat in deze gebieden wordt voldaan aan deze norm De werkzaamheden voor de verbeteropgave zullen nog door het waterschap worden uitgevoerd Na realisatie van deze maatregelen zal volgens het vastgestelde beleid en de leggers voor de regionale waterkeringen het onderhoud door de eigenaren worden voortgezet Het waterschap zal dan enkel nog een vergunningverlenende en handhavingstaak vervullen voor de instandhouding van de waterveiligheid in de gebieden Het project voor de implementatie van de zorgtaak loopt tot en met 2017 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/project-buitendijkse/@6673/waterschap-start/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde - Zuiderzeeland
  to Bridge Zeewolde Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Tijdens de bridge to bridge zwemwedstrijd op 26 juni werd aandacht gevraagd voor het werk van het waterschap aan de damwanden in Zeewolde De wedstrijd ging erom wie het snelste de 100 meter van brug naar brug in de Eilandgracht te Zeewolde zwom In de Eilandgracht in Zeewolde worden in oktober 2015 de damwanden vervangen in kader van het Project Implementatie zorgtaak buitendijkse gebieden In Zeewolde ligt de grootste verbeteropgave met betrekking tot de implementatie zorgtaak buitendijkse gebieden Het projectteam heeft tijdens de bridge tot bridge 2015 het vervangen van de damwanden alvast duidelijk proberen te maken aan het publiek Er hing een spandoek aan de brug en op diverse media twitter Omroep Flevoland kranten kwam het spandoek voorbij Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden in 2017 op orde Trefwoorden buitendijkse gebieden Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Actualiteiten en nieuws buitendijkse gebieden Project buitendijkse

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/project-buitendijkse/@6756/aandacht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde - Zuiderzeeland
  Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Projecten Buitendijkse gebieden Project buitendijkse gebieden Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Waterschap Zuiderzeeland gaat in het voorjaar van 2016 aan de slag in één van de buitendijkse gebieden in Zeewolde Aan de Rede worden onder andere damwanden vervangen Om de bewoners te betrekken bij de uitvoering van deze werkzaamheden heeft het waterschap onlangs een informatiebijeenkomst georganiseerd De presentatie die deze avond is gegeven en het verslag van de bijeenkomst zijn in de rechterzijbalk te vinden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden in 2017 op orde Trefwoorden buitendijkse gebieden Presentatie Infoavond Rede 25 06 2015 pdf 5 3 MB Verslag bewonersavond de Rede 25 06 2015 doc 120 kB Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Actualiteiten en nieuws buitendijkse gebieden Project buitendijkse gebieden Geschiedenis buitendijkse gebieden Actueel Herprofilering sloten Oosterwold Vismigratie inlaat bij gemaal Colijn Bodemsanering bij Gemaal Wortman Regenwaterproject Almere

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/project-buitendijkse/@6757/waterschap-najaar/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema - Zuiderzeeland
  van zaken Muiderzand Almere Werkzaamheden verzwaren stortsteen buitenzijde van de waterkering Stand van zaken Bestek opgesteld aanbesteed en uitgevoerd door aannemer Klein Wieringen uit Hippolytushoef Overeenkomst uitvoering opgesteld voor VvE IJmeerdijk en Jachthaven Marina Muiderzand inmiddels getekend door alle partijen Werk verzwaren stortsteen Uitgevoerd en opgeleverd Mei 2015 Parkhaven Lelystad Werkzaamheden aanbrengen onderwater steunberm klei Stand van zaken 10 april 2015 ledenvergadering VvE Parkhaven Leden eigenaren hebben het voorstel om te kiezen voor een steunberm van klei onder water voor de damwanden aangenomen Bestek opgesteld en op de markt gebracht Overeenkomst uitvoering in voorbereiding Uitwerken details insteekhavens Uitvoering vanaf oktober 2015 gereed december 2015 Havens Zeewolde Werkzaamheden vervangen damwandconstructies Zeewolde hebben we opgesplitst in drie deelgebieden Pluuthaven Noordereiland Rede Deelgebied 1 Pluuthaven Werkzaamheden Betreft ca 340 m damwand vervangen Ontwerp variant damwand wordt onderzocht en verder uitgewerkt Informatieavond voor betreffende eigenaren gepland op 10 september 2015 Onderzoek berekeningen varianten damwanden door ingenieursbureau Arcadis Uitvoering gepland vanaf tweede helft 2016 Deelgebied 2 Noordereiland Werkzaamheden Betreft ca 170 m damwand vervangen langs de Eilandengracht weerszijden en 120 m langs Noordereiland Stand van zaken Bestek opgesteld en op de markt gebracht Bestek aanbesteed en gegund aan Beens Groep te Genemuiden Uitvoering gepland vanaf oktober 2015 gereed december 2015 Overleg en akkoord met de gemeente over vervanging damwanden Aanlegvergunning bij de gemeente Zeewolde aangevraagd Deelgebied 3 Rede Werkzaamheden Betreft ca 180 m damwand vervangen Stand van zaken Ontwerp variant damwand verder uitgewerkt Informatieavond voor betreffende eigenaren gehouden op 25 juni 2015 Gestart met individuele gesprekken gesprekken bewoners Uitvoering gepland vanaf voorjaar 2016 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/project-buitendijkse/@6762/planning/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • “Buitendijkse gebieden” in 2017 op orde - Zuiderzeeland
  op orde Waterschap Zuiderzeeland voert tot en met 2017 in een aantal buitendijkse gebieden eenmalig onderhoud uit zodat deze gebieden voldoen aan de door de provincie vastgestelde waterveiligheidsnorm Op donderdag 29 oktober jl stond heemraad Jan Nieuwenhuis hierbij stil door zelf de werkzaamheden in Parkhaven in Lelystad officieel te starten In de provincie Flevoland zijn er gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken omdat ze buiten deze dijken liggen buitendijks heet dat Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen Deze zijn echter niet altijd zichtbaar Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorgtaak voor deze buitendijkse keringen van de provincie overgedragen gekregen Werkzaamheden Provincie Flevoland heeft de waterveiligheidsnorm voor de buitendijkse gebieden in Flevoland vastgesteld Na de toetsing oftewel controles is gebleken dat de inrichting van de waterkering op de locaties Parkhaven in de gemeente Lelystad Muiderzand in de gemeente Almere en Haven Zeewolde in de gemeente Zeewolde niet voldoen Het waterschap gaat hier aan de slag Overdracht Na realisatie van de maatregelen zal volgens het vastgestelde beleid voor de regionale waterkeringen het onderhoud door de eigenaren worden voortgezet omdat zij de oorspronkelijke eigenaren zijn Het waterschap zal dan alleen een passieve zorgtaak vergunning handhaving inspectie en advisering vervullen voor de instandhouding van de waterveiligheid in de gebieden Voor meer informatie over het project of de werkzaamheden kunt u terecht op onze website www zuiderzeeland nl buitendijks Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden in 2017 op orde Trefwoorden buitendijkse gebieden Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Actualiteiten en nieuws buitendijkse gebieden Project

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/project-buitendijkse/@10708/buitendijkse/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Legger waterkeringen - Zuiderzeeland
  gebieden Project buitendijkse gebieden Legger waterkeringen Legger waterkeringen De legger is een uitwerking van de Keur In de Keur van het waterschap zijn de begrippen en bepalingen opgenomen die het mogelijk maken om waterkeringen dijken te beschermen tegen handelingen die schade kunnen veroorzaken Waterschap Zuiderzeeland gebruikt de legger bij het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de vijfjaarlijkse toetsing van de dijken op veiligheid Ook wordt de legger gebruikt bij het toetsen van aanvragen voor keurontheffingen en bij het vastleggen van de onderhoudsplicht Dijkringen Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen Dit zijn dijkring 7 Noordoostpolder en dijkring 8 Oostelijk en Zuidelijk Flevoland Deze dijkringen worden omsloten door dijken die in vaktaal primaire waterkeringen heten Wat is een legger Het Waterschap Zuiderzeeland is als beheerder van deze primaire waterkeringen op grond van artikel 5 1 van de Waterwet verplicht een legger op te stellen Leggers zijn openbare registers met een publiekrechtelijke functie waarin wordt aangegeven waaraan de waterkering moet voldoen Het gaat hierbij om richting vorm afmeting en constructie Ook de juridische Keur begrenzingen zijn in de legger aangegeven Bekijk hieronder de legger van de primaire waterkeringen van Waterschap Zuiderzeeland Hoe werkt deze kaart Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag Door aan uw muiswiel te draaien kunt u in en uitzoomen Klik op Grotere kaart weergeven als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken Grotere kaart weergeven Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meer informatie Keur Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Actualiteiten en nieuws buitendijkse gebieden Project buitendijkse gebieden Geschiedenis buitendijkse gebieden Actueel Herprofilering sloten Oosterwold Vismigratie inlaat bij gemaal Colijn Bodemsanering bij Gemaal

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/project-buitendijkse/@4555/leggerprofielen-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden - Zuiderzeeland
  orde brengen van de buitendijkse gebieden Bij Muiderzand in Almere wordt daarvoor een laag extra stortsteen aangebracht over een lengte van 120 meter De huidige kering is over deze lengte afgekeurd De werkzaamheden zullen binnen een week worden afgerond Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken omdat ze buiten deze dijken liggen Deze gebieden worden dan ook buitendijkse gebieden genoemd Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door andere soorten waterkeringen Deze zijn echter vaak niet altijd zichtbaar Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen De zorgtaak die het waterschap heeft is er op gericht om bewoners en bedrijven in buitendijkse gebieden meer duidelijkheid en zekerheid te bieden ten aanzien van de waterveiligheid Bij de aanwijzing door de Provincie Flevoland is voor elk gebied een veiligheidsnorm vastgesteld Het is nu aan het waterschap om er voor te zorgen dat in deze gebieden wordt voldaan aan deze norm De werkzaamheden voor de verbeteropgave zullen nog door het waterschap worden uitgevoerd Na realisatie van deze maatregelen zal volgens het vastgestelde beleid en de leggers voor de regionale waterkeringen het onderhoud door de eigenaren worden voortgezet Het waterschap zal dan enkel nog een vergunningverlenende en handhavingstaak vervullen voor de instandhouding van de waterveiligheid in de gebieden Het project voor de implementatie van de zorgtaak loopt tot en met 2017 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden in

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/verbeteropgave/@6673/waterschap-start/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde - Zuiderzeeland
  Bridge Zeewolde Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Tijdens de bridge to bridge zwemwedstrijd op 26 juni werd aandacht gevraagd voor het werk van het waterschap aan de damwanden in Zeewolde De wedstrijd ging erom wie het snelste de 100 meter van brug naar brug in de Eilandgracht te Zeewolde zwom In de Eilandgracht in Zeewolde worden in oktober 2015 de damwanden vervangen in kader van het Project Implementatie zorgtaak buitendijkse gebieden In Zeewolde ligt de grootste verbeteropgave met betrekking tot de implementatie zorgtaak buitendijkse gebieden Het projectteam heeft tijdens de bridge tot bridge 2015 het vervangen van de damwanden alvast duidelijk proberen te maken aan het publiek Er hing een spandoek aan de brug en op diverse media twitter Omroep Flevoland kranten kwam het spandoek voorbij Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema Buitendijkse gebieden in 2017 op orde Trefwoorden buitendijkse gebieden Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Actualiteiten en nieuws buitendijkse gebieden Project buitendijkse gebieden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/buitendijkse/verbeteropgave/@6756/aandacht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive