archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Missie & visie - Zuiderzeeland
  alle fronten samen Kernwoorden daarbij zijn innovatie empathie kostenbewustzijn en maatschappelijk verantwoord Betrokken professionele medewerkers vormen de basis van het waterschap Strategische doelen Deze missie is vertaald in vijf belangrijke strategische doelen waarvan drie van inhoudelijke aard Veiligheid Voldoende water Schoon water en twee van procesmatige aard Goede samenwerking Beheerste bedrijfsvoering Hiernaast zijn vijf dwarsdoorsneden benoemd waar het waterschap waarde aan hecht in de uitvoering van haar beleid stedelijk water calamiteitenbestrijding vergunningverlening en handhaving communicatie en belevingswaarde water Visie Waterschap Zuiderzeeland is een overheidsorganisatie die middenin de samenleving staat Het is dé waterautoriteit in Flevoland met een toegespitst apparaat teneinde de belangen van het water goed te kunnen behartigen Het waterschap zorgt voor een veilige woonomgeving en streeft daarbij naar duurzaam waterbeheer Water is een belangrijk ordenend element in Flevoland en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving Het waterschap wil hieraan bijdragen en samen met de omgeving werken aan een optimale inrichting Het waterschap maakt maatschappelijk verantwoordelijke keuzes Het besteedt de publieke gelden op een verantwoorde efficiënte en effectieve manier en probeert op die manier zo veel mogelijk van zijn ambities te bereiken De besluitvorming van het waterschap gebeurt open transparant en integer Zo is het waterschap controleerbaar

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/missie-visie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Kerngegevens - Zuiderzeeland
  land 100 000 hectare water Dijken 251 kilometer Hoofdgemalen 7 Ondergemalen 5 Rioolgemalen 62 Zuiveringsinstallaties 5 Vaarten en tochten 1 200 kilometer Sloten 5 000 kilometer Stuwen 365 Inwoners 390 000 Fulltime functies 250 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Ga naar het fotoalbum Adressen Bekijk de adressen van de gemalen en AWZI s in het gebied Adressen en routes Navigatie Sla navigatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/kerngegevens/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuursprogramma - Zuiderzeeland
  Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Bestuur Bestuursprogramma Bestuursprogramma Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft een bestuursprogramma voor zijn bestuursperiode 2015 2019 Dit programma kwam tot stand na overleg met de gekozen en geborgde fracties Het bevat de grondhouding van waaruit het nieuwe bestuur zijn waterschapstaken wil uitvoeren en de hoofdlijnen van beleid dat het college van Dijkgraaf en Heemraden daartoe gesteund door de Algemene Vergadering wil voeren youtube Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Samen Besturen in verbinding met de samenleving Bestuursprogramma Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Waterschap Zuiderzeeland bekend Waterschap Zuiderzeeland realiseert kostenreductie Financieel gezond en een nieuw peilbesluit Oostrand Trefwoorden bestuur Download Bestuursprogramma pdf 1 7 MB Navigatie Sla navigatie over Algemene Vergadering AV Dijkgraaf en Heemraden Rekenkamercommissie Bestuursprogramma Wet openbaarheid van bestuur Jeugdbestuur Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog water

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/bestuursprogramma/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wettelijk en beleidskader - Zuiderzeeland
  voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Beleid en regelgeving Wettelijk en beleidskader Wettelijk en beleidskader Bekijk hier alle regelgeving die voor Waterschap Zuiderzeeland geldt De wettelijke en beleidskaders zijn te doorzoeken op trefwoord maar ook via de programma s Bedrijfsvoering Veiligheid Schoon water en Voldoende water Zoeken in de index Zoeken binnen de index Vrij zoeken Programma Alle trefwoorden Bedrijfsvoering Schoon water Veilig Voldoende water Type Alle trefwoorden beleidskader wettelijk kader zoek 1 10 11 20 141 145 volgende Aanleg duurzame oevers 2016 2021 Aansluitverordening Actieplan Bodem en Water Activabeleid Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Actualisatie beleid voorkomen wateroverlast Actualisatie communicatiebeleid 2012 2014 Afwegingskader maatschappelijke positie waterschap Zuiderzeeland Algemene regel oevercontructies 1 10 11 20 141 145 volgende Delen RSS Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur Organisatie Beleid en regelgeving Wettelijk en beleidskader Regelingenzoeker Vergunningen Watertoezicht Praat en denk mee Leren over water Werken bij Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Algemene Vergadering (AV) - Zuiderzeeland
  Wet openbaarheid van bestuur Jeugdbestuur Terug naar navigatie Leden Algemene Vergadering J van Olst Dronten 06 53 94 81 53 j olst zuiderzeeland nl Water Wonen en Natuur J Nieuwenhuis Zeewolde 06 15 03 71 46 j nieuwenhuis zuiderzeeland nl Water Wonen en Natuur Download Bestuurlijkegedragscode pdf 71 kB Nevenfuncties AV leden versie 19 oktober pdf 81 kB J J Ottens Lelystad 06 46 96 73 96 j ottens zuiderzeeland nl Water Wonen en Natuur R van de Geijn Almere 06 50 85 97 91 r vandegeijn zuiderzeeland nl Water Wonen en Natuur J P T Caris Almere 06 21 82 55 80 j caris zuiderzeeland nl Water Wonen en Natuur J W Bakker Emmeloord 0527 698 632 judo bakker zuiderzeeland nl Water Wonen en Natuur T Hogendoorn Dronten 06 45 78 27 49 t hogendoorn zuiderzeeland nl Werk aan water Flevoland M C Slootman Claassen Espel 06 30 47 85 80 m c slootman zuiderzeeland nl Werk aan water Flevoland A J M Schelwald van der Kley Lelystad 0320 21 89 00 l schelwald zuiderzeeland nl CDA R T Oost Urk 06 22 97 07 35 r oost zuiderzeeland nl CDA H Zwaaf Lelystad 0320 24 15 47 h zwaaf zuiderzeeland nl Algemene Waterschapspartij E Rehorst Almere 06 20 98 78 36 e rehorst zuiderzeeland nl Algemene Waterschapspartij T L F M Vereijken Rutten 06 53 82 71 10 t vereijken zuiderzeeland nl VVD A Kolmer Almere 06 53 76 44 60 a kolmer zuiderzeeland nl VVD S de Graaf Dronten 0321 38 10 61 s degraaf zuiderzeeland nl ChristenUnie J de Borst Urk 06 54 90 50 42 j deborst zuiderzeeland nl SGP Flevoland F Appel Lelystad 06 55 87 27 30 f appel zuiderzeeland nl 50PLUS Flevoland W Herrebrugh Lelystad 06 22 57 15 63 w herrebrugh

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemene-vergadering/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begroting & jaarstukken - Zuiderzeeland
  het maaien en baggeren van de watergangen het uitmalen van water en het transporteren en zuiveren van afvalwater In de afgelopen jaren is bij Waterschap Zuiderzeeland steeds sprake geweest van een zeer beperkte lastendrukstijging die op of onder het inflatieniveau lag Dit werd vooral veroorzaakt doordat het waterschap continu op zoek is naar verbetering en doordat er steeds efficiënter gewerkt wordt Deze lijn wordt ook in 2015 doorgezet Daling van de lastendruk In de meerjarenbegroting 2015 2018 is ook een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen Tezamen met het inzetten van reserves leidt dit ertoe dat er in 2015 voor de meeste belastingbetalers geen sprake meer is van een beperkte stijging maar zelfs van een daling van de lastendruk Bekijk een aantal rekenvoorbeelden Volgende jaren De begroting voor 2015 maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2015 2018 In deze begroting laat het bestuur zien wat de financiële consequenties de komende jaren zouden kunnen zijn als het bestaande beleid ongewijzigd wordt voortgezet en er geen wijzigingen in de omgeving plaatsvinden De begroting voor de jaren 2016 2017 en 2018 zijn daardoor ramingen met nog veel onzekerheden In de loop van elk kalenderjaar buigt het waterschap zich over de begroting van het jaar daarop Als sluitstuk daarvan behandelt de Algemene Vergadering in het najaar de begroting en besluit zij over de hoogte van de begroting en de tarieven Dus pas in oktober en november 2015 vindt de discussie met de Algemene Vergadering over de begroting van 2016 plaats en besluit het bestuur over de begroting van 2016 en de bijbehorende tarieven De meerjarenbegroting 2015 2018 is overigens de laatste begroting die door het huidige bestuur wordt vastgesteld Op 18 maart 2015 gaat Nederland naar de stembus om een nieuw waterschapsbestuur te kiezen Deze verkiezingen vinden gezamenlijk plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/begroting/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Route Waterschapshuis - Zuiderzeeland
  ziet u links Het Waterschapshuis liggen Ga linksaf het rode bruggetje over en u bent gearriveerd P1 Vanuit richting Amsterdam Neem op de A6 de afslag Lelystad nummer 10 Ga onderaan de afrit rechtsaf Ga bij de rotonde na iets meer dan 2 kilometer rechtsaf richting centrum Volg de weg en ga bij de volgende rotonde rechtuit Volg de weg als deze zo n 250 meter verder haaks naar rechts buigt U rijdt nu op de Lindelaan Het waterschapshuis ligt rechts van u Ga rechtsaf het rode bruggetje over en u bent gearriveerd P1 Voor het parkeerterrein Parkwijk Arcus betaald parkeren P2 gaat u niet het bruggetje over maar rijdt u rechtdoor Als de weg haaks naar links gebogen is ligt links het parkeerterrein Vanuit Harderwijk Volg de N302 Lelystad in Ga bij de eerste rotonde iets meer dan twee kilometer nadat u onder de A6 bent doorgereden rechtsaf richting centrum Volg de weg en ga bij de volgende rotonde rechtuit Volg de weg als deze zo n 250 meter verder haaks naar rechts buigt U rijdt nu op de Lindelaan Het waterschapshuis ligt rechts van u Ga rechtsaf het rode bruggetje over en u bent gearriveerd P1 Voor het parkeerterrein Parkwijk Arcus betaald parkeren P2 gaat u niet het bruggetje over maar rijdt u rechtdoor Als de weg haaks naar links gebogen is ligt links het parkeerterrein Openbaar vervoer De regiobussen rijden naar NS station Lelystad Vanaf de voorkant van het station de centrumzijde loopt u in 10 minuten naar het waterschapshuis Loop met uw rug naar het station rechtuit naar de Kroonpassage en ga daar doorheen neem de linker uitgang U bent nu op het Stadhuisplein Schuin links voor u ligt het postkantoor Steek het plein over Ga de steeg links van het postkantoor in en loop deze

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/routes/route/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Adressen en routes - Zuiderzeeland
  aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Over ons Contact Adressen en routes Postadres Postbus 229 8200 AE Lelystad 0320 274 911 Meer Contactgegevens Het Waterschapshuis Lindelaan 20 8224 KT Lelystad 0320 274 911 Routebeschrijving Locatie Emmeloord Havenstraat 10 8304 AH Emmeloord 0527 630 560 Routebeschrijving Locatie Larserbos Larserringweg 3 8219 PX Lelystad 0320 269 600 Routebeschrijving AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallaties AWZI Almere Vlotbrugweg 27 Almere AWZI Dronten Installatieweg 4 Dronten AWZI Lelystad Zuiveringweg 106 Lelystad AWZI Tollebeek Urkerweg 32 Tollebeek AWZI Zeewolde Industrieweg 48 Zeewolde Gemalen Gemaal Vissering Domineesweg 33 F Urk Gemaal Smeenge Kadoelerweg 1 Kraggenburg Gemaal Buma Gemaalweg 25 Rutten Gemaal Colijn Vossemeerdijk 1 Ketelhaven Gemaal De Blocq van Kuffeler Blocq van Kuffelerweg 1 Almere Gemaal Wortman Oostvaardersdijk 32 Lelystad Gemaal Lovink Harderdijk 1 Biddinghuizen Kaart Kaart Bekijk de locaties van Zuiderzeeland op een kaart Kaart locaties Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/routes/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •