archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begroting Waterschap Zuiderzeeland leidt tot daling lastendruk - Zuiderzeeland
  leidt tot daling lastendruk Op 25 november heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland de meerjarenbegroting 2015 2018 vastgesteld Het waterschap is erin geslaagd om voor de meeste belastingbetalers een daling van de lastendruk te realiseren in 2015 De lastendruk voor huishoudens met en zonder een eigen woning daalt in 2015 met respectievelijk 0 8 en 0 1 Bij industriële bedrijven bedraagt de daling van de lastendruk 0 4 Alleen bij agrarische bedrijven is er sprake van een beperkte lastenstijging van gemiddeld 0 8 Scherpe begroting In de afgelopen jaren is bij Waterschap Zuiderzeeland steeds sprake geweest van een zeer beperkte lastendrukstijging die op of onder het inflatieniveau lag Dit werd vooral veroorzaakt doordat het waterschap continu op zoek is naar verbetering en doordat er steeds efficiënter gewerkt wordt Deze lijn wordt ook in 2015 doorgezet Daarbovenop komt dat er in de meerjarenbegroting 2015 2018 ook een aantal bezuinigingsmaatregelen is opgenomen Tezamen met het inzetten van reserves leidt dit ertoe dat er in 2015 voor de meeste belastingbetalers geen sprake meer is van een beperkte stijging maar zelfs van een daling van de lastendruk Gezond waterschap Tijdens de Algemene Vergadering van het waterschap werd verder duidelijk dat het waterschap er financieel gezien goed voor staat De zorgtaken van het waterschap op het gebied van veilige dijken en voldoende en schoon water kunnen de komende jaren goed worden uitgevoerd waarbij de stijging van de lasten voor de burger de komende jaren niet boven het inflatieniveau uit zal komen De meerjarenbegroting 2015 2018 is overigens de laatste begroting die door het huidige bestuur wordt vastgesteld Op 18 maart volgend jaar gaat Nederland naar de stembus om een nieuw waterschapsbestuur te kiezen Deze verkiezingen vinden gezamenlijk plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6311/begroting-waterschap/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  portefeuilleverdeling bekendgemaakt Bestuur 7 februari 2007 Lees meer over het democratisch gekozen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland Of bekijk de vergaderagenda vergaderstukken e d Bestuursprogramma 6 maart 2009 Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft een collegeprogramma voor zijn bestuursperiode 2015 2018 Samen Besturen in verbinding met de samenleving 3 september 2015 Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland gaat de komende collegeperiode actief aan de slag om de verbinding te leggen met de samenleving met stakeholders en de inwoners van Flevoland Daarom bezochten zij 28 augustus jl de bestuurders van de gemeente Lelystad Doel van dit bezoek was om informatie uit te wisselen over hoe je als bestuurder een brug slaat met de samenleving Wet openbaarheid van bestuur 20 januari 2015 Bekijk de Wet openbaarheid van bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wet openbaarheid van bestuur 27 januari 2010 Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur Wob hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk provincies gemeenten en waterschappen Via deze wet wordt overheidsinformatie openbaar tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur 20 januari 2015 Bekijk de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Nieuw bestuur Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd 26 maart 2015 De 24 leden van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland zijn vanmiddag na het afleggen van de verklaring en belofte of de eed officieel beëdigd De Algemene Vergadering heeft tijdens de installatievergadering 26 maart 2015 de heren Jacob van Olst Water Wonen en Natuur en Ton Leijten Ongebouwd aangewezen als informateurs Waterschap Zuiderzeeland realiseert kostenreductie 30 juni 2015 De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=bestuur (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Zoeken Deze site Bekendmakingen geselecteerd Regelgeving 1 10 11 20 21 27 volgende Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Zuiderzeeland 2016 Behoort bij Behoort bij Beschikbaar 1 december 2015 Onderwerp Bestuur Organisatie en beleid Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2016 Behoort bij Beschikbaar 1 december 2015 Onderwerp Bestuur Organisatie en beleid Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden waterschappen Waterkracht Beschikbaar 17 juni 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Voortaan digitaal Beschikbaar 17 juni 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Bekendmaking gewijzigde Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur vaneen waterschap door de Kamer van Koophandel Beschikbaar 7 mei 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Bekendmaking benoemingsbesluiten Beschikbaar 31 maart 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Bekendmaking benoeming W Herrebrugh tot lid van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland in verband met niet aanneming benoeming door kandidaat Beschikbaar 31 maart 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Bekendmaking uitslag waterschapsverkiezingen 2015 openbaarmakingproces verbaal centraal stembureau Beschikbaar 30 maart 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Reglement van orde voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering Beschikbaar 26 maart 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Regeling klokkenluiders Waterschap Zuiderzeeland Beschikbaar 11 februari 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen 1 10 11 20 21 27 volgende Meer

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=bestuur&zoeken_tab=gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Samen Besturen in verbinding met de samenleving - Zuiderzeeland
  Waterschap Zuiderzeeland gaat de komende collegeperiode actief aan de slag om de verbinding te leggen met de samenleving met stakeholders en de inwoners van Flevoland Daarom bezochten zij 28 augustus jl de bestuurders van de gemeente Lelystad Doel van dit bezoek was om informatie uit te wisselen over hoe je als bestuurder een brug slaat met de samenleving De gemeente Lelystad is deze weg naar burger en overheidsparticipatie al ingeslagen Burgemeester Margreet Horselenberg de wethouders John van den Heuvel en Elly van Wageningen en gemeentesecretaris Nico Versteeg voorzagen de bestuurders van het waterschap van bruikbare tips Bestuur in contact met de samenleving Waarom Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit een college van Dijkgraaf en Heemraden DenH en leden van de Algemene Vergadering AV Zij zijn betrokken bestuurders die zich actief bewegen in de samenleving en in hun netwerkverbanden Na hun installatie begin dit jaar spraken zij met elkaar af om meer in verbinding met de samenleving te willen zijn De leden van de AV en de DenH leden zijn rolbewust De AV stelt het beleid vast controleert het college van DenH en vertegenwoordigt de inwoners organisaties en bedrijven binnen het gebied van Waterschap Zuiderzeeland De AV leden zorgen ervoor dat de stem van de samenleving klinkt in het waterschapsbestuur Zij moeten dus goed weten wat er leeft De AV leden zijn de ambassadeurs en tevens antennes van het waterschap in het gebied en zij zoeken daarom actief contact met de samenleving In contact met u Het college van Dijkgraaf en Heemraaden DenH en leden van de Algemene Vergadering AV komen graag in contact met u Wilt u iets met onze bestuur bespreken dan kan dit via http www zuiderzeeland nl over ons meepraten meedenken Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Samen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6827/samen-besturen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Waterschap Zuiderzeeland bekend - Zuiderzeeland
  beslissing dat deze besluiten worden uitgevoerd College van DenH Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 heeft het waterschap een nieuw bestuur gekregen Het college van DenH bestaat naast dijkgraaf Hetty Klavers uit de heemraden Jan Nieuwenhuis namens Water Wonen en Natuur en Natuurterreinen Lida Schelwald van der Kley namens CDA ChristenUnie en SGP Ton Leijten namens Ongebouwd en Werk aan Water en Camiel Maenhout namens Bedrijven Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen Binnen het college van DenH heeft Jan Nieuwenhuis onder andere waterveiligheid stedelijk waterbeheer en natuur in zijn portefeuille Ook is hij de eerste plaatsvervangend dijkgraaf Lida Schelwald van der Kley is verantwoordelijk voor waterkwaliteit de afvalwaterketen en buitenlandbeleid De portefeuille van Ton Leijten bestaat onder meer uit watersysteem in het landelijk gebied bodemdaling en schaliegas Camiel Maenhout ziet toe op bedrijfsvoering vergunningverlening handhaving en watertoezicht Dijkgraaf Hetty Klavers neemt naast de wettelijke taak op het gebied van calamiteiten en boegbeeld van het waterschap onder andere waterschap samenleving en communicatie educatie voor haar rekening Bestuursprogramma De koers voor de komende bestuursperiode 2015 2019 staat in het bestuursprogramma Duurzaam verbonden bekend en vertrouwd Het bestuur zet de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en heeft daarnaast een aantal speerpunten benoemd Zo gaat het nieuwe bestuur de komende jaren aan de slag om het waterbewustzijn in de samenleving verder te vergroten door actief contact met de samenleving te zoeken Hetty Klavers we willen zichtbaar maken wat het belang van watermanagement de economische impact van water en de rol van het waterschap is Daarnaast wordt de samenwerking met andere waterschappen bedrijven overheden en andere partners in binnen en buitenland verder benut Samenwerking is noodzakelijk in het licht van regionale maar ook mondiale problematiek waar het waterschap de komende jaren mee te maken krijgt Klimaatbestendig duurzaam innovatief en kostenbewust zijn belangrijke uitgangspunten bij het realiseren

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6740/dagelijks-bestuur/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Zuiderzeeland realiseert kostenreductie - Zuiderzeeland
  gebied van Veilig Voldoende en Schoon water op een efficiënte wijze uit te voeren Ten opzichte van de begroting is een positief resultaat behaald van 2 1 miljoen en dat is een mooi resultaat In dezelfde vergadering heeft de Algemene Vergadering besloten om dit resultaat niet op te potten maar het in te zetten om de kosten in de komende jaren te verlagen Het resultaat wordt namelijk gebruikt om een aantal oude leningen met hoge rentes vervroegd af te lossen en hiervoor in de plaats twee nieuwe leningen af te sluiten met een looptijd van 20 tot 30 jaar tegen rentepercentages onder de 2 Het waterschap realiseert hiermee een aanzienlijke kostenreductie voor de komende jaren Bovendien wordt de huidige historisch lage rente voor een lange tijd vastgelegd Dit verstevigt de toch al gezonde financiële positie van het waterschap Zo draagt deze kostenreductie bij aan het continueren van de ingezette lijn van zeer beperkte lastenstijging voor de burger in de afgelopen jaren Deze lastenstijging lag voor de inwoners van Flevoland de afgelopen jaren ruim onder het inflatieniveau en behoorde tot de laagste in Nederland Het waterschap streeft ernaar om dat ook in de komende bestuursperiode zo te houden Delen Delen op

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6742/waterschap-0/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Financieel gezond en een nieuw peilbesluit Oostrand - Zuiderzeeland
  gezond en een nieuw peilbesluit Oostrand Waterschap Zuiderzeeland is financieel gezond en wil dat ook op de langere termijn blijven Hoewel het financiële resultaat over 2015 naar verwachting licht negatief zal zijn tussen de 0 en 1 miljoen komt de financiële gezondheid niet in gevaar Dat blijkt uit de bestuursrapportage die de Algemene Vergadering heeft vastgesteld Incidentele afwijkingen veroorzaken het resultaat over 2015 Zo zijn de belastinginkomsten lager dan verwacht doordat de WOZ waarde in het gebied sterker is gedaald dan was ingeschat Ook werkt Waterschap Zuiderzeeland in 2015 aan diverse grote projecten wat vraagt om de tijdelijke inhuur van externe capaciteit Hier staan lagere afschrijvingskosten lagere energielasten en lagere inflatie tegenover Deze laatste twee posten hebben daarnaast een positief effect op de kosten voor de komende jaren Peilbesluit Oostrand De Algemene Vergadering heeft het nieuwe peilbesluit voor het gebied Oostrand de oostelijke rand van Oostelijke Flevoland vastgesteld Dit peilbesluit beschrijft het gewenste en door het waterschap te handhaven waterpeil in het gebied zodat de verschillende functies landbouw bos en natuur zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Financieel gezond en een nieuw peilbesluit Oostrand

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10646/financieel-gezond/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap verduurzaamt kantoren met zonnepanelen - Zuiderzeeland
  zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Waterschap verduurzaamt kantoren met zonnepanelen Waterschap verduurzaamt kantoren met zonnepanelen Waterschap Zuiderzeeland gaat zijn kantoren verduurzamen met zonnepanelen Hiervoor heeft de Algemene Vergadering van het waterschap een bedrag beschikbaar gesteld van 226 000 euro Het investeren in zonnepanelen draagt bij aan het behalen van de energiedoelen die het waterschap heeft gesteld en sluit aan bij de ambitie van het bestuur op het gebied van duurzame energie Het Waterschapshuis en de twee regiokantoren van het waterschap in Emmeloord en het Larserbos bij Lelystad worden voorzien van zonnepanelen Voor de investering van 226 000 kan het waterschap een subsidie krijgen van 97 000 euro Gedurende de hele levensduur van de zonnepanelen is het rendement op de investering ongeveer 16 000 euro Energiestrategie Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2013 de energiestrategie bestuurlijk vastgesteld In 2030 wil het waterschap voor 35 à 45 in de eigen energiebehoefte voorzien Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap verduurzaamt kantoren met zonnepanelen Samen Besturen in verbinding met de samenleving Bestuursprogramma Ephyra Waterschappen halen nog meer energie uit afvalwater dankzij innovatieve slibgistingstechnologieën Trefwoorden bestuur energie subsidie Navigatie Sla navigatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10704/waterschap-1/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •