archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oproep: houd waterpeil bij beregening goed in de gaten - Zuiderzeeland
  Vacatures Organisatie Sitepad Home Actueel Nieuws en persberichten Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Door droogte zijn de beregeningsactiviteiten in Flevoland toegenomen Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor een goed waterpeil in de vaarten en tochten Daarnaast is het belangrijk dat alle agrariërs die dit water gebruiken het waterpeil in de tochten goed in de gaten houden Een te laag waterpeil is namelijk niet wenselijk omdat oevers hierdoor kunnen inzakken en het kan negatieve effecten hebben op het onderwaterleven De bodem in de Flevopolders van oost naar west helt van ongeveer NAP 3 m naar NAP 5 m daarom zijn in de watergangen stuwen nodig Dit omdat zonder stuwen al het water naar het laagste punt zou stromen Stuwen zorgen ervoor dat in de hogere gebieden ook water in de watergangen aanwezig is De zijde waar het water hoger is zijn de zogenaamde bovenstuwse panden Door beregening is het mogelijk dat het waterpeil in deze zogenaamde bovenstuwse panden ver onder het normale waterpeil komen Dat is geen wenselijke situatie voor de stabiliteit van de oevers en het onderwaterleven Daarom vraagt Waterschap Zuiderzeeland alle agrariërs die aan het beregenen zijn dit goed in de gaten te houden De spelregels hierbij zijn dat de veroorzaker van het te lage peil in het bovenstuwse pand er zelf voor zorgt dat het bovenstuwse pand op peil blijft komt door water te pompen uit het benedenstuwse pand Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Oproep houd waterpeil bij beregening goed in de gaten Schone spuit en schone sloot biedt mogelijkheden voor Flevolandse agrariërs Aangepast peilbeheer vanwege aanhoudende droogte Gratis advies verminderen erfemissies 15 juni Wateraanvoerschouw in Noordoostpolder Trefwoorden agrariërs Navigatie Sla navigatie over Activiteitenkaart Social Media Nieuwsbrieven Calamiteiten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6723/oproep-houd/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • “Schone spuit en schone sloot” biedt mogelijkheden voor Flevolandse agrariërs - Zuiderzeeland
  hebben agrarische ondernemers samen met het agrarische bedrijfsleven waterschappen en overheid zich steeds meer ingespannen om te zorgen voor schoon water Op diverse plekken van het agrarische bedrijf worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat of het water schoon het bedrijf verlaat of dat het water goed opgevangen wordt In de afgelopen jaren zijn steeds meer technieken ontwikkeld om de agrariër te ondersteunen in zijn activiteiten Eén daarvan is het Biofilter Flevolandse agrariërs zagen het Biofilter in werking Inleider en gebruiker van het Biofilter Adrie Vermeulen Het gebruik van het Biofilter bespaart ons onverwachts veel tijd We vinden het een mooie manier om schoner te werken en zo ons imago als sector te verbeteren Voorkomen beter dan genezen Eén van de maatregelen die een ondernemer kan nemen is te zorgen dat de spuitmachine op een verantwoorde manier wordt gereinigd Jan van Tjonger van Waterschap Zuiderzeeland vertelde welke normoverschrijdende gewasbeschermingsmiddelen het waterschap meet in oppervlaktewater Bert van den Bosch van hetzelfde waterschap gaf uitleg over de regels ten aanzien van het reinigen van spuit machines Voor het zelf actief aan de slag gaan met emissiebeperkende maatregelen is de Toolbox emissiebeperking ontwikkeld Deze is te vinden op www toolboxwater nl Klaas Jilderda van Nefyto gaf praktische handreikingen en advies Ook ontvingen de aanwezigen informatie over verschillende zuiveringsvoorzieningen van Rik de Werd van Praktijkonderzoek Plant Omgeving Er zijn diverse manieren om verantwoord met afvalwater van de spuitmachine om te gaan Eén daarvan is de Heliosec Hierbij wordt het afvalwater ingedampt en de gewasbeschermingsmiddelen vervolgens afgevoerd In een Biofilter en PhytoBac worden de gewasbeschermingsmiddelen afgebroken door micro organismen bacteriën en schimmels in een substraat met veel organische stof en het water verdampt Actieplan Bodem Water De demonstratiedag op 20 mei is één van de activiteiten van het Actieplan Bodem Water Flevoland Dit actieplan

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6111/schone-spuit-schone/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  keer per jaar controleert het waterschap of de watergangen in Flevoland gemaaid en schoon zijn dit noemen we de schouw In de drogere gebieden van de Noordoostpolder waar het waterschap water ook aanvoert de zogenaamde wateraanvoergebieden wordt zelfs drie keer per jaar geschouwd Zomerschouw op woensdag 1 juli 30 juni 2015 Op woensdag 1 juli 2015 voert Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland de zomerschouw uit Hierbij wordt gecontroleerd of de sloten zijn gemaaid en geschoond Najaarschouw Veel sloten niet op orde 20 november 2015 Op maandag 16 november jl hebben de medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland of de sloten gecontroleerd Veel sloten zijn gemaaid en geschoond 579 sloten niet 15 juni Wateraanvoerschouw in Noordoostpolder 12 juni 2015 Op maandag 15 juni 2015 controleren medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in de Noordoostpolder of de hoofdaanvoersloten en aanvoersloten van water tevens afvoersloten zijn gemaaid en geschoond Henk 24 september 2015 Henk is opzichter watergangen in oostelijk Flevoland Nieuwsbrief 37 1 juli 2015 Bekijk de digitale nieuwsbrief van 1 juli 2015 Werk in uitvoering 23 september 2013 Wat zijn de uitvoerende werkzaamheden van Waterschap Zuiderzeeland Denk hierbij aan baggeren maaien schouw zuiveren van afvalwater dijkbeheer oeveronderhoud e d Home 7 februari 2013

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=schouw (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Zoeken Deze site Bekendmakingen geselecteerd Regelgeving 1 10 11 16 volgende LET OP NAJAARSCHOUW Beschikbaar 10 november 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen NAJAARSCHOUW Beschikbaar 26 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen LET OP DE SCHOUW Beschikbaar 12 augustus 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen 2e SCHOUW WATERAANVOERGEBIEDEN NOORDOOSTPOLDER 17 AUGUSTUS 2015 Beschikbaar 30 juli 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen LET OP ZOMERSCHOUW Beschikbaar 23 juni 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen ZOMERSCHOUW Beschikbaar 17 juni 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen ZOMERSCHOUW Beschikbaar 16 juni 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen SCHOUW Beschikbaar 27 mei 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen LET OP NAJAARSCHOUW Beschikbaar 12 november 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen NAJAARSCHOUW Beschikbaar 29 oktober 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen 1 10 11 16 volgende Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=schouw&zoeken_tab=gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zomerschouw op woensdag 1 juli - Zuiderzeeland
  juli Op woensdag 1 juli 2015 controleren medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland of de sloten zijn gemaaid en geschoond Het gaat hierbij niet alleen om sloten van agrariërs maar ook van o a gemeenten provincie natuurorganisaties en particulieren Flora en Faunawet Het maaien t b v de zomerschouw valt in een periode dat nesten van vogels of andere beschermde soorten b v rugstreeppad verstoord kunnen worden Nesten van vogels een andere beschermde soorten zijn beschermd vanuit de Flora en Faunawet Ook onderhoudsplichtigen zijn verantwoordelijk dat zij zich aan de Flora en Faunawet houden Daarom hanteert het waterschap de volgende regel Waterschap Zuiderzeeland geeft géén negatieve beoordeling bij de zomerschouw als u meldt dat beperkte delen van de schouwsloot niet gemaaid zijn vanwege de aanwezigheid van beschermde nesten en of andere beschermde soorten Wanneer er bijvoorbeeld een vogelnest wordt aangetroffen mag u vijf meter voor en vijf meter na het nest niet maaien Schouwkaart Wilt u weten of uw sloten onder de zomerschouw vallen U kunt dit opzoeken op de digitale schouwkaart van Waterschap Zuiderzeeland Deze vindt u op www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Zomerschouw op

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6743/zomerschouw-woensdag/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Najaarschouw: Veel sloten niet op orde - Zuiderzeeland
  16 november jl hebben de medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland de sloten gecontroleerd Veel sloten zijn gemaaid en geschoond maar 579 sloten niet Dit is een stijging van ongeveer 25 ten opzichte van voorgaande jaren Om wateroverlast in de herfst en winter te voorkomen is het belangrijk dat de sloten schoon zijn Agrariërs gemeenten en natuurorganisaties die een brief van het waterschap hebben ontvangen moeten de sloten die niet voldoen vóór 30 november a s geschoond hebben Herschouw Bij de najaarschouw controleert het waterschap bijna alle sloten in Flevoland Reden van de stijging van het aantal niet onderhouden sloten is voornamelijk de natte periode zacht groeizaam weer en een verlate oogst van gewassen Uiteraard gaat Waterschap Zuiderzeeland er vanuit dat de 579 sloten bij de herschouw op maandag 30 november a s op orde zijn Als blijkt dat het slootonderhoud niet is uitgevoerd dan is het mogelijk dat het waterschap de betreffende sloot laat maaien en schonen door een aannemer Het waterschap brengt de kosten hiervan in rekening bij de eigenaar Ook krijgt de eigenaar dan een geldboete Efficiënte aanpak Waterschap Zuiderzeeland heeft eind 2014 een nieuw schouwsysteem aangeschaft Medewerkers leggen met behulp van een app direct in het veld vast of sloten wel of niet goed zijn onderhouden Het systeem maakt vervolgens automatisch de brieven aan waardoor eigenaren nog maar één brief ontvangen In deze brief zijn op kaartjes de sloten weergegeven die niet goed zijn onderhouden zodat de eigenaren snel kunnen zien waar nog slootonderhoud uitgevoerd moet worden Deze werkwijze levert voor het waterschap een flinke tijdsbesparing op en minimaliseert de kans op fouten verkeerde sloten en of verkeerde eigenaren Ook is de hoeveelheid papier verminderd Meer informatie over de schouw www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10804/najaarschouw-sloten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • 15 juni: Wateraanvoerschouw in Noordoostpolder - Zuiderzeeland
  van water tevens afvoersloten zijn gemaaid en geschoond Het gaat hierbij niet alleen om aanvoersloten van agrariërs maar ook van o a gemeenten de provincie natuurorganisaties en particulieren Deze schouw is belangrijk omdat het voor agrariërs en tuinders van belang is om voldoende water te hebben Daarnaast is het voor alle partijen belangrijk om na flinke regenbuien wateroverlast te voorkomen Wateraanvoer In de Noordoostpolder zijn gebieden met zandige gronden die in landbouwkundig opzicht droogtegevoelig zijn Deze droogtegevoeligheid wordt bestreden door het aanvoeren van water Deze zogenaamde wateraanvoergebieden in Flevoland bevinden zich voornamelijk in de noordwesthoek en langs de oost en zuidrand van de Noordoostpolder Herschouw Waterschap Zuiderzeeland gaat ervan uit dat de hoofdaanvoersloten en aanvoersloten goed onderhouden zijn Is dit niet het geval dan ontvangt de eigenaar een brief van het waterschap waarin is aangegeven dat het gevraagde onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd vóór de herschouw Deze herschouw vindt plaats op 29 juni 2015 twee weken na de schouwdatum Schouwkaart De sloten die bij de schouw gecontroleerd worden staan ook vermeld op de digitale schouwkaart van Waterschap Zuiderzeeland Meer informatie over de schouw en de schouwkaart www zuiderzeeland nl schouw Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6722/15-juni/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  volgende Najaarschouw Veel sloten niet op orde 20 november 2015 Op maandag 16 november jl hebben de medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland in heel Flevoland of de sloten gecontroleerd Veel sloten zijn gemaaid en geschoond 579 sloten niet Het einde van de sloot 30 september 2008 Onze waterdichter schreef ter gelegenheid van het Bodemdalingsdiner op 15 september 2008 die Waterschap Zuiderland organiseerde het gedicht Het einde van de sloot Schone spuit en schone sloot biedt mogelijkheden voor Flevolandse agrariërs 23 mei 2014 Onder aanzienlijke belangstelling werd op dinsdag 20 mei jongstleden de werking van een Biofilter gedemonstreerd op het akkerbouwbedrijf Vermeulen Van Nieuwenhuijzen in Swifterbant Het voorkómen van waterverontreiniging stond centraal De demonstratiedag is één van de activiteiten van het Actieplan Bodem Water Flevoland Virtuele rondleiding zuivering 28 april 2014 Heb je er wel eens over nagedacht wat er gebeurt met jouw afvalwater En het afvalwater van bedrijven Waterschap Zuiderzeeland zuivert al het afvalwater in Flevoland zodat het schoon genoeg is om het weer in een sloot waterplas of kanaal te kunnen laten stromen Loop zelf over de zuivering en bekijk hoe het afvalwater in Flevoland gezuiverd wordt Nieuwsbrief 28 7 augustus 2014 Bekijk de digitale nieuwsbrief van augustus 2014 Nieuwsbrief 35 30 april 2015 Bekijk de digitale nieuwsbrief mei 2015 Nieuwsbrief 32 16 december 2014 Bekijk de digitale nieuwsbrief van december 2014 Leerlingen basisonderwijs 4 maart 2014 Zit je op de basisschool en wil je graag meer weten over wat het waterschap doet Speel dan het Waterspel of maak een virtuele rondleiding over de zuivering Of misschien wil je graag eens een Waterles volgen met je klas Wonen aan water 14 augustus 2015 Sinds 2011 onderhoudt het waterschap de openbare watergangen sloten binnen de bebouwde kom maaien baggeren en het regelen van het waterpeil Bewoners die eigenaar zijn van een

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=sloot (2015-12-02)
  Open archived version from archive •