archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Zoeken Deze site Bekendmakingen geselecteerd Regelgeving Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2016 Behoort bij Beschikbaar 1 december 2015 Onderwerp Bestuur Organisatie en beleid NAJAARSCHOUW Beschikbaar 26 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Reglement van orde voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering Beschikbaar 26 maart 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2015 Beschikbaar 28 november 2014 Onderwerp Financiën Belasting NAJAARSCHOUW Beschikbaar 29 oktober 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel Beschikbaar 7 april 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Keur 2011 gewijzigd en uitgebreid d d 28 januari 2014 Beschikbaar 17 maart 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=sloot&zoeken_tab=gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  het symposium Flevolandse Bodem op een Keerpunt Besluit bodemkwaliteit 20 januari 2015 Bekijk het Besluit bodemkwaliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Besluit Bodemkwaliteit 30 mei 2006 Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit bevat regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen zoals stortsteen beton of bakstenen en grond en baggerspecie op of in de bodem en in oppervlaktewater U krijgt te maken met het Besluit en het waterschap bij het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen maar ook bij het dempen van een sloot met grond of bagger Deze activiteiten zijn dus aan voorwaarden gebonden Waterschappen en het Besluit bodemkwaliteit pdf 1 1 MB 30 mei 2006 Behoort bij Besluit Bodemkwaliteit Actieplan Bodem Water 20 november 2014 Waterschap Zuiderzeeland LTO Noord en Provincie Flevoland zijn in 2014 gestart met het project Actieplan Bodem Water Doelstelling meer zorg voor de Flevolandse bodem en water voor een goede agrarische opbrengst voor later Project systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start 5 december 2014 Boeren uit Flevoland nemen inkijkje bij hun collega s in Groningen om kennis te maken met systeemgerichte drainage Dit is een vorm van maatwerkdrainage waarbij de boer zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen Waterbodemkwaliteit 27 juni 2014 Met de waterbodemkwalieitskaart geeft Waterschap Zuiderzeeland inzicht in de kwaliteit van de Flevolandse waterbodem Deltaprogramma Flevoland bereidt zich voor op klimaatverandering 16 september 2014 Op Prinsjesdag heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de resultaten van het Deltaprogramma gepresenteerd Het doel daarvan is om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering Voor Flevoland geldt dat de dijken momenteel in orde zijn net zoals de leefbaarheid van het gebied We zorgen ervoor dat dit zo blijft en daarvoor zijn op termijn maatregelen nodig Lozingenbesluiten 25 februari 2014 Bij het lozen in het oppervlaktewater komen naast de

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=bodemkwaliteit (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Symposium 'Flevolandse Bodem op een Keerpunt' - Zuiderzeeland
  Bodem op een Keerpunt Wetenschappers beleidsmakers boeren en andere belangstellenden kunnen tijdens die conferentie interessante inleidingen horen over de huidige en toekomstige kwaliteit van de Flevolandse poldergrond en met de sprekers en met elkaar van gedachten wisselen De conferentie die wordt geleid door Wim Dijkman vindt plaats in het provinciehuis te Lelystad Ter toelichting op het symposiumthema kan hier worden gemeld dat de landbouw een belangrijke drager van de Flevolandse economie is Het natuurlijk kapitaal waarop de landbouw drijft is de bodem Intensivering en schaalvergroting in de agrarische sector stelt de bodemkwaliteit op de proef Ondernemers vragen zich steeds vaker af of zij wel optimale opbrengsten van hun land verkrijgen Om de voorwaarden voor optimaal landgebruik te versterken zijn LTO Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland gaan samenwerken in het Actieplan Bodem en Water Flevoland Wat dit Actieplan beoogt en hoe zijn initiatieven worden onderbouwd zal aan bod komen op 24 november Ook zullen een aantal boeren toelichting geven op de maatregelen die zij genomen hebben om de potentie van hun gronden te verbeteren Met dit symposium besteedt Genootschap Flevo voor de tweede maal in 2015 aandacht aan de poldergrond in Flevoland Dat gebeurt in het kader van het internationale jaar van de bodem De Verenigde Naties willen de bewustwording van verantwoord bodemgebruik stimuleren door hieraan een themajaar te wijden Bodemzekerheid is van belang voor de voedselvoorziening de beschikbaarheid van veilig drinkwater en het behoud van grondstoffen Toen de agrarische exploitatie in de IJsselmeerpolders startte hadden de boeren een voortreffelijke uitgangspositie Na enkele decennia de goede Flevolandse gronden intensief gebruikt te hebben dringt zich de vraag zich op of wellicht zelfs in een internationaal vermaard landbouwgebied als de provincie Flevoland maategelen nodig zijn om nu en in de toekomst het maximale rendement uit de bodem te halen Voor informatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10801/symposium/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  op orde 29 oktober 2015 Waterschap Zuiderzeeland voert tot en met 2017 in een aantal buitendijkse gebieden eenmalig onderhoud uit zodat deze gebieden voldoen aan de door de provincie vastgestelde waterveiligheidsnorm Geschiedenis buitendijkse gebieden 18 februari 2015 Het project buitendijkse gebieden heeft een geschiedenis die teruggaat tot 2005 Werkzaamheden buitendijkse gebieden in volle gang 13 november 2015 Tot en met 2017 voert het waterschap in een aantal buitendijkse gebieden eenmalig onderhoud uit De werkzaamheden zijn in volle gang Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema 15 juli 2015 De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden in de buitendijkse gebieden loopt op schema Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden 8 mei 2015 Waterschap Zuiderzeeland start maandag 11 mei met de eerste werkzaamheden voor het op orde brengen van de buitendijkse gebieden Bij Muiderzand in Almere wordt daarvoor een laag extra stortsteen aangebracht over een lengte van 120 meter De huidige kering is over deze lengte afgekeurd De werkzaamheden zullen binnen een week worden afgerond Beleid buitendijkse regionale keringen 7 maart 2014 Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor de buitendijkse keringen Het waterschap moet er voor zorgen dat de keringen voldoen aan de gestelde norm Waterschap voorjaar 2016 aan de slag Rede Zeewolde 10 juli 2015 Waterschap Zuiderzeeland gaat in het voorjaar van 2016 aan de slag in één van de buitendijkse gebieden in Zeewolde Aan de Rede worden onder andere damwanden vervangen Om de bewoners te betrekken bij de uitvoering van deze werkzaamheden heeft het waterschap onlangs een informatiebijeenkomst georganiseerd Aandacht voor werkzaamheden waterschap bij Bridge to Bridge Zeewolde 10 juli 2015 Tijdens de bridge to bridge zwemwedstrijd op 26 juni werd aandacht gevraagd voor het werk van het waterschap aan de damwanden in Zeewolde De wedstrijd ging erom wie het snelste de 100 meter van brug naar brug

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=buitendijkse%20gebieden (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Zoeken Deze site Bekendmakingen geselecteerd Regelgeving Keur 2011 gewijzigd en uitgebreid d d 28 januari 2014 Beschikbaar 24 maart 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Keur 2011 gewijzigd en uitgebreid d d 28 januari 2014 Beschikbaar 17 maart 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Beleid Buitendijkse regionale waterkeringen Beschikbaar 4 maart 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Meer zoeken Zoeken naar meer

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=buitendijkse%20gebieden&zoeken_tab=gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • “Buitendijkse gebieden” in 2017 op orde - Zuiderzeeland
  stond heemraad Jan Nieuwenhuis hierbij stil door zelf de werkzaamheden in Parkhaven in Lelystad officieel te starten In de provincie Flevoland zijn er gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken omdat ze buiten deze dijken liggen buitendijks heet dat Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen Deze zijn echter niet altijd zichtbaar Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorgtaak voor deze buitendijkse keringen van de provincie overgedragen gekregen Werkzaamheden Provincie Flevoland heeft de waterveiligheidsnorm voor de buitendijkse gebieden in Flevoland vastgesteld Na de toetsing oftewel controles is gebleken dat de inrichting van de waterkering op de locaties Parkhaven in de gemeente Lelystad Muiderzand in de gemeente Almere en Haven Zeewolde in de gemeente Zeewolde niet voldoen Het waterschap gaat hier aan de slag Overdracht Na realisatie van de maatregelen zal volgens het vastgestelde beleid voor de regionale waterkeringen het onderhoud door de eigenaren worden voortgezet omdat zij de oorspronkelijke eigenaren zijn Het waterschap zal dan alleen een passieve zorgtaak vergunning handhaving inspectie en advisering vervullen voor de instandhouding van de waterveiligheid in de gebieden Voor meer informatie over het project of de werkzaamheden kunt u terecht op onze website www zuiderzeeland nl buitendijks Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10708/buitendijkse/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Werkzaamheden buitendijkse gebieden in volle gang - Zuiderzeeland
  van Waterschap Zuiderzeeland gepubliceerd Projectmanager Teun Molenaar en de voorzitter van de Vve Parkhaven zijn hierbij aan het woord Havens Zeewolde In de havens Zeewolde worden de damwanden vervangen Zeewolde is opgesplitst in 3 deelgebieden namelijk Pluuthaven Noordereiland Rede Deelgebied 1 Pluuthaven In het buitendijkse gebied Pluuthaven wordt circa 340 meter damwand vervangen Tijdens de informatieavond op 10 september 2015 zijn met de bewoners eigenaren verschillende onderhoudsvarianten besproken De variant waarbij een stalen damwand voor de bestaande damwand en grotendeels onder de huidige steigers wordt geplaatst had de voorkeur Nog dit jaar bezoekt het waterschap alle betrokken eigenaren om deze variant in detail verder uit te werken e uiteindelijke uitvoering staat voor de tweede helft van 2016 gepland Deelgebied 2 Noordereiland Langs Noordereiland vervangt de aannemer Beens Groep uit Genemuiden over 120 meter de damwanden Dezelfde aannemer vervangt ook de damwanden langs de beide zijden van de Eilandgracht Dit is een stuk van 170 meter lang De werkzaamheden die in oktober dit jaar gestart zijn zijn naar verwachting in november december 2015 klaar Een deel langs de Kop Noordereiland wordt door de gemeente Zeewolde zelf uitgevoerd Deelgebied 3 Rede In het deelgebied de Rede wordt over 180 meter de damwand vervangen Hiervoor is de verder uitgewerkte variant met de gemeente Zeewolde en Wolderwijd BV afgestemd Ook zijn de eerste individuele gesprekken met bewoners afgerond De besproken conceptovereenkomsten worden op basis van alle gesprekken aangepast en toegezonden De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar in 2016 Eemhof Na het akkoord van de Provincie voor de normering van het buitendijkse gebied Eemhof is het gebied opnieuw beoordeeld Gezamenlijk met beheer is een inspectie uitgevoerd waarna door een extern bureau het gebied opnieuw is beoordeeld De resultaten van de beoor deling zijn besproken met de provincie Op dit moment wordt

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10764/werkzaamheden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Planning werkzaamheden buitendijkse gebieden op schema - Zuiderzeeland
  werkzaamheden in de buitendijkse gebieden loopt op schema Hieronder vind u een beknopte weergave van de stand van zaken Muiderzand Almere Werkzaamheden verzwaren stortsteen buitenzijde van de waterkering Stand van zaken Bestek opgesteld aanbesteed en uitgevoerd door aannemer Klein Wieringen uit Hippolytushoef Overeenkomst uitvoering opgesteld voor VvE IJmeerdijk en Jachthaven Marina Muiderzand inmiddels getekend door alle partijen Werk verzwaren stortsteen Uitgevoerd en opgeleverd Mei 2015 Parkhaven Lelystad Werkzaamheden aanbrengen onderwater steunberm klei Stand van zaken 10 april 2015 ledenvergadering VvE Parkhaven Leden eigenaren hebben het voorstel om te kiezen voor een steunberm van klei onder water voor de damwanden aangenomen Bestek opgesteld en op de markt gebracht Overeenkomst uitvoering in voorbereiding Uitwerken details insteekhavens Uitvoering vanaf oktober 2015 gereed december 2015 Havens Zeewolde Werkzaamheden vervangen damwandconstructies Zeewolde hebben we opgesplitst in drie deelgebieden Pluuthaven Noordereiland Rede Deelgebied 1 Pluuthaven Werkzaamheden Betreft ca 340 m damwand vervangen Ontwerp variant damwand wordt onderzocht en verder uitgewerkt Informatieavond voor betreffende eigenaren gepland op 10 september 2015 Onderzoek berekeningen varianten damwanden door ingenieursbureau Arcadis Uitvoering gepland vanaf tweede helft 2016 Deelgebied 2 Noordereiland Werkzaamheden Betreft ca 170 m damwand vervangen langs de Eilandengracht weerszijden en 120 m langs Noordereiland Stand van zaken Bestek opgesteld en op de markt gebracht Bestek aanbesteed en gegund aan Beens Groep te Genemuiden Uitvoering gepland vanaf oktober 2015 gereed december 2015 Overleg en akkoord met de gemeente over vervanging damwanden Aanlegvergunning bij de gemeente Zeewolde aangevraagd Deelgebied 3 Rede Werkzaamheden Betreft ca 180 m damwand vervangen Stand van zaken Ontwerp variant damwand verder uitgewerkt Informatieavond voor betreffende eigenaren gehouden op 25 juni 2015 Gestart met individuele gesprekken gesprekken bewoners Uitvoering gepland vanaf voorjaar 2016 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Waterschap start werkzaamheden op orde brengen buitendijkse gebieden Aandacht voor werkzaamheden

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6762/planning/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive