archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grondprijzennota 2015 | Gemeente Zwolle
  veiligheid Openbare orde Ruimtelijke ordening Verkeer vervoer en wegen Volkshuisvesting Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Ruimtelijke ordening Grondprijzennota 2015 Lees voor Grondprijzennota 2015 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleGrondprijzennota 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Grondprijzennota 2015 Citeertitel Grondprijzennota 2015 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp ruimtelijke ordening verkeer en vervoer Eigen onderwerp ruimtelijke ordening Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wat zijn de regels ten aanzien van de grondprijzen Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Nota Grondbeleid Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 01 01 2015 nieuwe regeling 25 11 2014 geen cb 2014 11 25 Tekst van de regeling Grondprijzennota 2015 Grondprijzennota 2015 Klik hier om het document te downloaden Tags Regelingen ruimtelijke ordening Delen Bestuur

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/grondprijzennota-2015 (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Nadere regels AVOI 2012 | Gemeente Zwolle
  zaken Maatschappelijke zorg en welzijn Milieu Onderwijs Openbare gezondheid zedelijkheid en veiligheid Openbare orde Ruimtelijke ordening Verkeer vervoer en wegen Volkshuisvesting Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Ruimtelijke ordening Nadere regels AVOI 2012 Lees voor Nadere regels AVOI 2012 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleNadere regels AVOI 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Nadere regels AVOI 2012 Citeertitel Nadere regels AVOI 2012 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp ruimtelijke ordening verkeer en vervoer Eigen onderwerp ruimtelijke ordening Opmerkingen met betrekking tot de regeling Deze beleidsregel beschrijft nadere regels over tijdstip plaats en wijze van uitvoering bij aanleg onderhoud verlegging en verwijdering van leidingen Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd artikel 1 3 en 7 6 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 05 04 2012 01 04 2012 nieuwe regeling 27 03 2012 De Peperbus 4 april 2012 2012 03 27 Tekst van de regeling Nadere regels AVOI 2012 Nadere regels AVOI 2012 Klik hier om het document te downloaden Bijlage 1 sierbestrating Werkerlaan Klik hier om het document te downloaden Klik hier om het document te downloaden Klik hier om het document te downloaden Bijlage 2 Lijnafwatering Klik hier om het document te downloaden Bijlage 3 Waterdoorlatende stenen Klik hier om het document te downloaden Tags Regelingen ruimtelijke ordening Delen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Leges Verordeningen Beleidsregels

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/nadere-regels-avoi-2012 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolle. | Gemeente Zwolle
  de vergunningplicht als bedoeld in het tweede lid van artikel 9 niet geldt Daartoe zijn deze nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolle vastgesteld De vergunningvrije werkzaamheden activiteiten betreffen gewoon onderhoud voor zover materiaalsoort vormgeving detaillering profilering kleur en aanleg in geval van een tuin park of andere aanleg niet wijzigt of een activiteit die uitsluitend leidt tot inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft Onder de volgende voorwaarden er is sprake van een technische noodzaak voor het vervangen of herstellen van materiaal op beperkte schaal aangetaste delen mogen worden vervangen of hersteld de werkzaamheden dienen plaats te vinden volgens de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten de werkzaamheden dienen zonder hak en breekwerk in het historisch casco te worden uitgevoerd Voor zover er geen sprake is van de onder a en b bedoelde werkzaamheden en of er wordt niet voldaan aan de onder c t m f gestelde voorwaarden dan is een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument vereist TOELICHTING Één van de pijlers van de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009 is Krachtiger en eenvoudiger regelgeving Per 1 januari 2012 is het Besluit omgevingsrecht Bor gewijzigd Daarmee is geen vergunning meer nodig voor onderhoud aan een rijksmonument en voor wijzigingen aan onderdelen die geen monumentale waarde hebben Door middel van de nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolle wordt aangegeven welke werkzaamheden activiteiten onder welke voorwaarden bij gemeentelijke monumenten vergunningvrij zijn Eigenaren wordt geadviseerd om bij voorgenomen werkzaamheden tijdig contact op te nemen met het team Monumentenzorg van de gemeente Zwolle om na te gaan of de activiteit al dan niet vergunningvrij kan worden uitgevoerd Hieronder volgen enkele voorbeelden a gewoon onderhoud voor zover materiaalsoort vormgeving detaillering profilering kleur en aanleg in geval van een tuin park of andere aanleg niet wijzigt of Vergunning nodig Vergunningvrij Afbranden afkrabben of kaalhalen van oude verflagen Overschilderen in een andere kleur tenzij de Zwolse kleurmethode wordt toegepast De Zwolse methode geen vergunning is vereist na historisch kleuronderzoek of kleuradvies door een deskundig kleurspecialist en ter goedkeuring door het team monumentenzorg van de gemeente Zwolle Overschilderen in dezelfde kleur zonder oude verflagen te verwijderen Volledige vernieuwing van ramen of kozijnen ook als materiaalsoort en vorm niet wijzigen Vervanging van verrot kozijnhout d m v aanlassen Volledige vernieuwing hemelwaterafvoer ook als materiaalsoort en vorm niet wijzigen Herstellen en plaatselijk vernieuwen van hemelwaterafvoer Volledige vervanging van alle pannen leien of andere soort dakbedekking op een dakvlak of dak Vervanging van delen van dakbedekking pannen leien bitumen Vervanging van al het riet Opstoppen van rieten daken Vervanging van historisch glas verkleurd en of getrokken Vervangen van kapotte ruiten niet historisch glas Glas in lood volledige vervanging van het lood verloden vervanging van historisch glas Uitnemen en plaatselijk herstellen van glas in loodramen Aanbrengen van isolatieglas waarbij roeden en of kozijnen worden aangepast of vervangen Aanbrengen van dun isolatieglas in de bestaande roeden en profilering ter vervanging

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/nadere-regels-vergunningvrije-werkzaamheden-gemeentelijke-monumenten-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Schaderegeling ingravingen | Gemeente Zwolle
  en veiligheid Openbare orde Ruimtelijke ordening Verkeer vervoer en wegen Volkshuisvesting Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Ruimtelijke ordening Schaderegeling ingravingen Lees voor Schaderegeling ingravingen Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleSchaderegeling ingravingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Schaderegeling ingravingen Citeertitel Schaderegeling ingravingen Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp ruimtelijke ordening verkeer en vervoer Eigen onderwerp ruimtelijke ordening Opmerkingen met betrekking tot de regeling Deze beleidsregel beschrijft wanneer de schaderegeling ingravingen van toepassing is Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 01 04 2012 nieuwe regeling 21 02 2012 De Peperbus 21 03 2012 Cb 2012 02 21 Tekst van de regeling Schaderegelingen ingravingen Schaderegeling ingravingen Klik hier om het document te downloaden Tags Regelingen ruimtelijke ordening Delen Bestuur Gemeenteraad College

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/schaderegeling-ingravingen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI | Gemeente Zwolle
  verordening ondergrondse infrastructuur Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Vo 13 4 Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 01 04 2012 nieuwe regeling 21 02 2012 De Peperbus 21 03 2012 Cb 2012 02 21 Tekst van de regeling Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI Algemene verordening ondergrondse infrastructuur REGELING AANVULLENDE GEGEVENS VERGUNNINGAANVRAAG AVOI Paragraaf 1 begripsbepaling Artikel 1 Klantaansluiting aansluiting op een fysiek punt waarop een afnemer toegang tot het netwerk wordt geboden Aanvraag voor klantaansluiting een aanvraag als bedoeld in artikel 2 2 of melding als bedoeld in 7 1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur AVOI die binnen vier weken wordt behandeld Verordening de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur AVOI Vooroverleg overleg met de gemeente over het te volgen tracé Gronddekking de afstand tussen het laagste punt van de onderzijde van de ongebonden of gebonden funderingslaag van de verharding en de uitwendige bovenzijde van de door te voeren leiding Paragraaf 2 aanvullende gegevens voor werkzaamheden t b v een klantaansluiting Artikel 2 Voor de aanvraag van een klantaansluiting zijn naast de in artikel 2 3 lid 1 dan wel artikel 7 2 lid 1 van de verordening bedoelde gegevens de volgende gegevens noodzakelijk Een bewijs van het vooroverleg Een bewijs dat het om een klantaansluiting gaat Paragraaf 3 aanvullende gegevens voor het maken van bijzondere constructies Artikel 3 Horizontaal gestuurde boring Voor de aanvraag van een gestuurde boring zijn naast de in artikel 2 3 lid 1 en lid 2 dan wel artikel 7 2 lid 1 en 2 van de verordening bedoelde gegevens de volgende gegevens noodzakelijk Overzichtstekening drievoud duidelijke situatietekening schaal 1 500 dwarsprofiel lengte en hoogteschaal 1 100 inmeting

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/regeling-aanvullende-gegevens-vergunningaanvraag-avoi (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Reglement basisregistratie personen | Gemeente Zwolle
  organen van de gemeente Zwolle aan wie gegevens worden verstrekt de categorie van personen die het betreft de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1 Artikel 3 Inwerkingtreding Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 6 januari 2014 Bijlage 1 tabel 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA V landelijke voorziening De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Zwolle hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA V voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de GBA V is gebaseerd op het autorisatiebesluit als bedoeld in artikel 1 onder g Organisatie onderdeel Wettelijk kader Gegevensset basisregistratie Gegevensset GBA V Sectie Burgerzaken en sectie KCC Wet GBA Kieswet Besluit Burgerllijke Stand Burgerlijk Wetboek Nationaliteitswet geving Wet op de Lijkbezorging Wet Justitiële Documentatie Vreemdelingenwet Paspoortwet en regelgeving Rijbewijzen Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen Wet 29 09 1815 Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw Wet 29 09 1815 Instelling van de Orde van Oranje Nassau en het Besluit van 10 mei 1995 nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw Verordening Lijkbezorgingsrechten Klachtenregeling CRIB Alle gegevens op persoonslijst en verwijsgegevens De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit BRP nummer 2014 0000075300 d d 20 03 2014 en Autorisatiebesluit PIVA V nummer 2014 0000127529 d d 20 03 2014 Bijlage 1 tabel 2 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie persoonsgegevens Organisatieonderdeel Waarvoor Gegevensset Wijkservicepunt Noord Benaderen nieuwe inwoners van de wijk Holtenbroek NAW Afdeling Leerplicht Aanschrijven van ouders verzorgers van kinderen die vier jaar worden uitvoering Leerplichtwet NAW oudergegevens Bureau opvang nieuwkomers Uitvoering wet opvang nieuwkomers NAW Kabinet van de burgemeester Huwelijksjubilea 100 jarigen gedecoreerden NAW huwelijksgegevens overlijdensgegevens Communicatie Organiseren introductiedag nieuwe inwoners NAW Bijlage 1 tabel 3 Applicatie Waarvoor Gegevensset Civision Makelaar Gegevens CMG Raadplegen van persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke taken Voor de GBA V De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit BRP nummer 2014 0000075300 d d 20 03 2014 en Autorisatiebesluit PIVA V nummer 2014 0000127529 d d 20 03 2014 Voor inzage in de brp zijn gegevenssets vastgelegd op basis van de wettelijke taken die per afdeling uitgevoerd worden CPAREAD1 Leerplicht Juridische Zaken Leerlingen vervoer CPAREAD2 Financiën Publiekszaken CPAREAD3 Soza Maatschappelijke Ontwikkeling CPAREAD4 Fysieke leefomgeving Wijkzaken CPAREAD5 P O Concernstaf CMG CML Gegevenssynchronisatie tussen applicaties van begraafplaatsen Key2Begraven One World Financiën GWS Sociale Zaken De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit BRP nummer 2014 0000075300 d d 20 03 2014 en Autorisatiebesluit PIVA V nummer 2014 0000127529 d d 20 03 2014 Medewerkersportaal Ontsluiten van persoonsgegevens voor KCC Beperkte gegevensset Toelichting Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen Hierin wordt de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen interne gegevenshuishouding Hieronder volgt een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen De begrippen uit de Wbrp die

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/reglement-basisregistratie-personen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen | Gemeente Zwolle
  bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Bestuurlijke organisatie Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen Lees voor Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleBeleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen Citeertitel Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp bestuur en recht Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie Opmerkingen met betrekking tot de regeling Regels t a v bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Artikel 4 17 Wet basisregistratie personen Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 29 05 2015 nieuwe regeling 19 05 2015 Gemeenteblad 28 05 2015 cb 2015 05 19 Tekst van de regeling BELEIDSREGEL BESTUURLIJKE BOETE WET BASISREGISTRATIE PERSONEN Artikel 1 Hoogte bestuurlijke boete De bestuurlijke boete kan als volgt opgelegd worden een standaardboete van 200 euro een maximale boete van 325 euro Artikel 2 Standaardboete De standaardboete wordt alleen opgelegd als de overtreder tevoren is geïnformeerd over het risico van oplegging van een bestuurlijke boete bij het niet voldoen aan de verplichtingen als genoemd in de Wet Artikel 3 Maximale boete De maximale boete wordt opgelegd indien het aannemelijk is dat de verplichting op het gebied van migratie dat wil zeggen met betrekking tot onder andere vestiging adreswijziging en vertrek bewust niet is nagekomen er sprake is van gelegenheid geven als bedoeld in artikel 4 17 onder b van de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/beleidsregel-bestuurlijke-boete-wet-basisregistratie-personen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsbesluit Treasury 2014 | Gemeente Zwolle
  Hoofd van de afdeling Financiën bij A F 2 e handtekening of diens plaatsvervanger ondertekend De plaatsvervangers worden als zodanig aangewezen door het Hoofd van de afdeling Financiën bij A F daartoe gemandateerd door ons College van B W Uitsluitend treasury verstrekt aan de eenheden de benodigde financieringsmiddelen tegen een jaarlijks door ons College van B W vast te stellen vergoeding Bij het aantrekken of uitzetten van financieringsmiddelen voeren we functiescheiding door met als belangrijkste voorwaarden elke transactie wordt tenminste door de Treasurer en door het Hoofd van de afdeling Financiën van A F voor akkoord geparafeerd de uitvoering de registratie in de financiële administratie en de controle geschieden door afzonderlijke functionarissen Een kopie van de door de geldgever respectievelijk geldnemer over te leggen schriftelijke bevestiging van een transactie stuurt de Treasurer direct aan de financiële administratie Afgesloten transacties met uitzondering van financieringstransacties met een looptijd 3 maanden worden zichtbaar gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle Risicobeheer Een belangrijk element van treasury is het beheersen van risico s als daar zijn Renterisico kredietrisico koersrisico liquiditeitsrisico en valutarisico Elk risico kent eigen hierna toegelichte beheersmaatregelen Als algemene beheersmaatregelen gelden Leningen of garanties verstrekken we uitsluitend in het kader van de publieke taak Hierbij doen we vooraf onderzoek naar de financiële positie de kredietwaardigheid en de reputatie van de betrokken derde Bij het verstrekken van een geldlening of gemeentegarantie vragen we de Treasurer advies omtrent de voorwaarden waaronder de geldlening c q garantie wordt verstrekt Het uitzetten van geldleningen en het verstrekken van gemeentegarantie door ons College van B W geschiedt met inachtneming van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet Gemeente artikel 169 lid 4 B W geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van o a privaatrechtelijke bevoegdheden indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen wet Uizetting van gelden geschiedt uitsluitend met een prudent karakter Het prudente karakter wordt gewaarborgd middels het respecteren van de richtlijnen en limieten in dit Uitvoeringsbesluit Het uitzetten van geld geschiedt nimmer uitsluitend met het doel inkomsten te generen door het lopen van overmatig risico Het gebruik van rente instrumenten derivaten is beperkt toegestaan ter beperking van financiële risico s Renterisico Renterisicobeheer is het beheersen van risico s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van vreemd vermogen hoger respectievelijk dat de rente opbrengsten lager zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau c q het in de meerjarenraming en begroting geraamde niveau Beheersmaatregelen Het renterisico op korte schuld bedraagt maximaal de kasgeldlimiet gemiddeld over een kwartaal met inachtneming van Wet FIDO Het renterisico op lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm conform Wet FIDO Voortdurende oriëntatie op de financiële markten en het actueel houden van een rentevisie De rentetypische looptijd en het renteniveau afstemmen op de actuele rentestand en rentevisie Het spreiden van het tijdstip van aflossen over de jaren en binnen de jaren Leningen c q uitzettingen afstemmen op de bestaande financiële positie met inachtneming van de liquiditeitsplanning en de rentevisie Mogelijkheden tot vervroegd aflossen benutten indien opportuun Rente instrumenten uitsluitend toepassen voor het verminderen en of spreiden van het renterisico Kredietrisico Kredietrisicobeheer is het beheersen van risico s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingenpositie ten gevolge van het niet tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen door de tegenpartij Beheersmaatregelen Uitzetten van gelden geschiedt volgens de regelgeving met betrekking tot Schatkistbankieren Dit betekent dat zodra tijdelijk overtollige middelen gemiddeld per kwartaal het in de regelgeving gestelde drempelbedrag overschrijden deze worden overgemaakt naar onze rekening courant bij de schatkist Bij het verstrekken van gelden of garanties aan organisaties uit hoofde van de publieke taak stellen we nadere zekerheden bij voorkeur het recht van 1 e hypotheek Koersrisico Koersrisicobeheer is het beheersen van risico s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen Beheersmaatregelen We kopen uitsluitend waardepapieren in het kader van de uitoefening van de publieke taak De looptijd van uitzettingen stemmen we af op de actuele liquiditeitsplanning Aan te trekken financieringsmiddelen verkrijgen we bij voorkeur met de producten rekening courant daggeld kasgeld onderhandse geldleningen of medium term notes Belegging van gelden geschiedt bij de schatkist Valutarisico Valutarisicobeheer is het beheersen van risico s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van vreemde valuta uitgedrukt in euro s afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment Beheersmaatregel ØValutarisico sluiten we uit door uitsluitend te beleggen leningen aan te gaan te verstrekken of te garanderen in euro s Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisicobeheer is het beheersen van risico s die voortvloeien uit mutaties in de geldstromen Beheersmaatregelen Er wordt een liquiditeitsplanning waarin de verwachte inkomsten en uitgaven van de totale organisatie zijn opgenomen bijgehouden voor de periode van één jaar Deze liquiditeitsplanning wordt actueel gehouden Voor drie daarop volgende jaren worden te verwachten geldstromen bijgehouden op basis van het historisch bekende verloop van uitgaven en inkomsten door de raad genomen besluiten verstrekte kredieten c a en overigens ontvangen informatie betreffende in de toekomst te verwachten geldstromen Budgethouders en anderen dienen te verwachten uitgaven c q inkomsten 1 mln in een zo vroeg mogelijk stadium aan de Treasurer te melden Bij voorstellen tot kredietverlening 1 mln wordt een tijdsplanning betreffende de te ontstane geldstromen gevoegd Artikel 2 Interne financieringsmiddelen Alle gemeentelijke reserves en voorzieningen gebruiken we als intern financieringsmiddel De omvang en wijze van rentevergoeding aan eigen financieringsmiddelen worden jaarlijks geregeld in de begroting respectievelijk jaarrekening Reserves en voorzieningen waarvan volgens de gemeentelijke administratie sprake is zetten we niet als zodanig uit doch betrekken we in het algehele financieringssaldo van onze gemeente De omvang en wijze van rentevergoeding voor deze inzet van reserves en voorzieningen stellen we jaarlijks vast bij begroting respectievelijk jaarrekening Artikel 3 Aantrekken van financieringsmiddelen Aantrekken van benodigde financieringsmiddelen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/uitvoeringsbesluit-treasury-2014 (2015-12-01)
  Open archived version from archive