archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uittreksels & verklaringen | Gemeente Zwolle
  inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Uittreksels verklaringen Lees voor Uittreksels verklaringen Code 95 beroepschauffeurs Aanleiding In Europa moeten beroepschauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen om het C en of D rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken Chauffeurs met een C en of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 zijn tot op heden in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht Het bewijs van vakbekwaamheid de zogeheten code 95 wordt bij deze groep chauffeurs automatisch op het rijbewijs aangebracht sinds 10 september 2008 D rijbewijs en 10 september 2009 C rijbewijs Verklaring omtrent gedrag Beschrijving Uittreksel huwelijksakte Beschrijving Uittreksel echtscheidingsakte Beschrijving Uittreksel Basisregistratie Personen BRP voorheen GBA Beschrijving Inlichtingen uit de Basisregistratie Personen BRP voorheen GBA Beschrijving Uittreksel register van overlijden Beschrijving Uittreksel partnerschapsakte Beschrijving Uittreksel beëindiging en ontbinding geregistreerd partnerschap Beschrijving Uittreksel geboorteakte Beschrijving Pagina s 1 2 Volgende Laatste Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/tags/uittreksels-verklaringen (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Geboorte | Gemeente Zwolle
  Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Geboorte Lees voor Geboorte Akte van naamskeuze Beschrijving Uittreksel geboorteakte Beschrijving Geboorteaangifte Beschrijving Erkenning van kind Beschrijving Openingstijden

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/tags/geboorte (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verhuizen & adresseren | Gemeente Zwolle
  Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Verhuizen adresseren Lees voor Verhuizen adresseren Briefadres aanvragen Beschrijving Verhuizen binnen Zwolle Beschrijving Verhuizen naar Zwolle Beschrijving Verhuizen vanuit het buitenland Beschrijving Verhuizen naar

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/tags/verhuizen-adresseren (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verhuizen & adresseren bedrijven | Gemeente Zwolle
  Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Verhuizen adresseren bedrijven Lees voor Verhuizen adresseren bedrijven Verhuizen naar Zwolle Beschrijving Openingstijden en contactinformatie Maandag

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/tags/verhuizen-adresseren-bedrijven (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 | Gemeente Zwolle
  kalenderjaar de periode van 1 januari tot en met 31 december Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel Artikel 3 Belastingplicht Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht Artikel 4 Vrijstellingen Leges worden niet geheven voor Het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken en het verlenen van hulp daarbij indien zulks geschiedt ten behoeve van publiekrechtelijke lichamen Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen Beschikkingen of afschriften van beschikkingen genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel Het verstrekken aan publiciteitsmedia van de voorstellen aan de raad en van de gemeentebegroting met de daarbij behorende bijlagen De aan de belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas Beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken ter zake van bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden Stukken waarvan de verstrekking van belang is voor de opinievorming met het oog op een goede democratische bestuursvoering Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen als genoemd in de tarieventabel onder 1 16 4 5 van liefdadige of kerkelijke instellingen of ten behoeve van politieke partijen Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het innemen van standplaatsen door ideële instellingen op het plein Achter de Broeren en de Diezerstraat ter hoogte van de bibliotheek Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het houden van collectes inzamelen van goederen en verkoopacties artikel 5 2 1 APV van onder punt 9 genoemde instellingen Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6 4 van de Wet ruimtelijke ordening grondexploitatie zijn of worden verhaald Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2 10 van de Crisis en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ontheffing vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten zoals bedoeld in artikel 2 10 derde lid van de Crisis en herstelwet Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt Artikel 6 Wijze van heffing De leges

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/belastingen-en-heffingen/verordening-op-de-3 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Bouwen | Gemeente Zwolle
  Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bouwen Lees voor Bouwen Alle nieuwbouw en ontwikkellocaties in beeld met app Zwolle woont 13 februari 2015 Wie een kavel nieuwbouwwoning of ontwikkellocatie in de gemeente Zwolle zoekt kan daarvoor sinds deze week terecht in de Zwolle Kiosk app Grondprijzen Beschrijving Verkoop groenstroken Beschrijving Subsidieregeling

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/tags/bouwen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Bouwen bedrijven | Gemeente Zwolle
  Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bouwen bedrijven Lees voor Bouwen bedrijven Slopen en of asbestverwijdering Beschrijving Omgevingsvergunning milieu en melding milieu Beschrijving Bestemmingsplan opvragen informatie Beschrijving

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/tags/bouwen-bedrijven (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Vergunning | Gemeente Zwolle
  Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Vergunning Lees voor Vergunning Wedstrijdvergunning Beschrijving Omgevingsvergunning voor monumenten Beschrijving Tijdelijk plaatsen van een tent Beschrijving Spandoekenvergunning Beschrijving Circusvergunning Beschrijving Folders verspreiden Beschrijving Vergunning uitweg naar woning Beschrijving Collectevergunning Beschrijving Geluidswagen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/tags/vergunning (2015-12-01)
  Open archived version from archive •