archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bezwaar en beroep | Gemeente Zwolle
  weken In sommige gevallen wordt de wettelijke termijn verlengd bijvoorbeeld als de indiener van een bezwaarschrift nog bepaalde gegevens moet opsturen Informeel overleg met de indiener van het bezwaarschrift In de meeste gevallen neemt de gemeente kort na de indiening van het bezwaarschrift contact op met de indiener van het bezwaarschrift bij voorkeur telefonisch De gemeente bekijkt dan samen met u hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld en of er misschien al meteen een beiderzijds acceptabele oplossing kan worden gevonden In veel gevallen wordt daarmee voorkomen dat het bezwaarschrift in een meer formele juridische vervolgprocedure behandeld moet worden De hoorzitting Indien het informele overleg niet tot een oplossing heeft geleid krijgt u een uitnodiging om in een hoorzitting uw standpunt toe te lichten Degene die is uitgenodigd kan ook iemand machtigen om hem of haar op de hoorzitting te vertegenwoordigen Zo nodig kan een andere belanghebbende het woord voeren In de vergadering mogen ook adviseurs getuigen en deskundigen het woord voeren Ter voorbereiding op de hoorzitting krijgt u de schriftelijke reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift toegezonden In bepaalde gevallen die wettelijk zijn geregeld kan van een hoorzitting worden afgezien In de uitnodiging voor de hoorzitting wordt aangegeven hoe lang deze zitting ongeveer zal duren Openbaar of besloten De hoorzitting is in beginsel openbaar Er kunnen dus toehoorders waaronder de pers aanwezig zijn Wanneer het echter om een vertrouwelijke zaak gaat is de hoorzitting niet openbaar Hoorzittingen over bijstandsuitkeringen en voorzieningen voor gehandicapten zijn bijvoorbeeld niet openbaar U kunt ook zelf vragen om een besloten behandeling Tijd en plaats In de uitnodiging staat waar en wanneer u wordt verwacht De hoorzitting wordt gehouden in het Stadhuis Grote Kerkplein 15 of het Stadskantoor Lubeckplein 2 We doen ons best om de wachttijden kort te houden maar zaken kunnen soms uitlopen De hoorzittingen over besluiten van de afdeling Sociale Zaken bijvoorbeeld over bijstandsuitkeringen en aanvragen op het gebied van de Wet voorzieningen gehandicapten worden meestal op dinsdagmiddag gehouden De hoorzittingen over vergunningen en dergelijke worden meestal op donderdag aan het einde van de middag gehouden De adviescommissie bezwaarschriften In sommige gevallen vraagt de gemeente voordat zij een beslissing neemt over uw bezwaarschrift advies aan een onafhankelijke commissie de Adviescommissie bezwaarschriften De leden van deze commissie mogen niet werkzaam zijn voor de gemeente Zwolle Het secretariaat van de commissie is gevestigd in het Stadhuis Grote Kerkplein 15 telefoonnummer 038 498 21 73 De commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift uit om de bezwaren mondeling toe te lichten in een hoorzitting Ook de behandelende ambtenaar deskundigen en eventuele andere belanghebbenden kunnen hierbij worden uitgenodigd Bij de uitnodiging krijgt u de schriftelijke reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift toegezonden met de daarbij behorende stukken Deze stukken ontvangt u circa 14 dagen voorafgaand aan de hoorzitting Tot 10 dagen vóór de hoorzitting kunt u aanvullende stukken indienen Na de hoorzitting brengt de commissie meestal binnen vier weken een advies uit aan de gemeente Tegelijkertijd krijgen de betrokkenen een kopie van het advies en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/bezwaar-en-beroep (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen | Gemeente Zwolle
  nemen In deze publicatie worden de belangrijkste zaken uit de Wet dwangsom en beroep samengevat Overheid beslist tijdig op uw aanvraag Bent u van plan een aanvraag in te dienen voor bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een subsidie Wilt u een café openen waarvoor u een drank en horecavergunning nodig heeft of wilt u informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur Overweegt u een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders te versturen In alle bovenstaande gevallen moet u een aanvraag indienen bij de gemeente Een aanvraag is een ander woord voor een verzoek om een besluit te nemen Wanneer de gemeente uw aanvraag ontvangt moet zij tijdig een besluit nemen Met tijdig wordt bedoeld binnen een bepaalde termijn Meestal staat hiervoor een termijn in de wet vermeld Wanneer dit niet het geval is geldt een redelijke termijn Wat een redelijke termijn is hangt af van het soort besluit Het uitgangspunt is niet langer dan nodig is om een goede beslissing te nemen Dit is afhankelijk van het besluit dat moet worden genomen en wat hierbij komt kijken Gemiddeld wordt als redelijke termijn een termijn van acht weken gehanteerd Voordelen van de nieuwe wet voor u Wanneer de gemeente niet tijdig beslist over uw aanvraag kunt u het college van burgemeester en wethouders waar u uw aanvraag heeft ingediend een brief sturen waarin u aangeeft om welke aanvraag het gaat vermeld hierbij een kenmerknummer en de behandelende afdeling en of medewerker zoals vermeld in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag dat de gemeente te laat is met het nemen van een besluit en dat u een dwangsom vraagt Voorbeeld van een dergelijke brief ook wel ingebrekestelling genoemd vindt u hier Dit formulier kunt u uitprinten invullen en opsturen naar de gemeente Zwolle model ingebrekestelling pdf Vanaf het moment dat de gemeente uw brief ontvangt is zij door u in gebreke gesteld en heeft zij nog twee weken de tijd om een besluit te nemen Wanneer dit besluit niet binnen twee weken volgt dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen De dwangsom begint automatisch te lopen Als u de overheid in gebreke heeft gesteld en twee weken zijn verstreken zonder dat er een beslissing is genomen op uw aanvraag dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom 20 per dag de veertien dagen daarna bedraagt de dwangsom 30 per dag en de dagen daarna bedraagt de dwangsom 40 per dag De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal 1260 U kunt direct beroep instellen Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken zijn verstreken zonder dat er een beslissing is genomen op uw aanvraag dan heeft u bovendien het recht om meteen beroep in te stellen bij de rechter U hoeft dan niet meer zoals in de huidige situatie eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing Verklaart de rechtbank het beroep gegrond dan is de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/wet-dwangsom-en-beroep-bij-niet-tijdig-beslissen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Servicenormen | Gemeente Zwolle
  in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Meldingen klachten en bezwaren Servicenormen Lees voor Servicenormen De gemeente Zwolle is er voor u Wij vinden het belangrijk dat burgers en ondernemers ons gemakkelijk vinden en dat zij snel geholpen worden ook digitaal Daarbij zijn wij u graag zo goed mogelijk van dienst We hebben daarom servicenormen opgesteld waaraan onze dienstverlening moet voldoen Zo weet u wat u van ons mag verwachten en wat u zelf kunt doen om snel en goed geholpen te worden Als gemeente werken wij continue aan het verbeteren van onze dienstverlening Wanneer u van mening bent dat wij niet aan onze servicenormen voldoen of wanneer u een tip heeft om het contact met u beter te laten verlopen dan horen we dat graag U kunt dit aan ons doorgeven via het contactformulier Servicenormen Onder de algemene servicenormen kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten als u ons belt contact heeft aan de balie of informatie zoekt op onze site Onder de andere servicenormen leest u wat u mag verwachten bij het aanvragen van specifieke producten of diensten Onze servicenormen Algemene servicenormen Servicenormen inwonerszaken Servicenormen woon en leefomgeving Servicenormen bedrijven Servicenormen sociale zaken Servicenormen vergunningen Servicenormen subsidies Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Melding openbare ruimte Klachten Bezwaar en beroep Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Servicenormen Algemene servicenormen Servicenormen inwonerszaken Servicenormen woon en leefomgeving Servicenormen bedrijven Servicenormen sociale zaken

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/servicenormen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Algemene servicenormen | Gemeente Zwolle
  een vertrouwelijk karakter blijven vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn bestemd Wij spreken en schrijven in een taal die voor u begrijpelijk is Wij staan open voor uw ideeën en suggesties om het een volgende keer nog beter te kunnen doen Als u informatie over de gemeente zoekt op internet dan kunt u daarvoor terecht op www zwolle nl zorgen wij ervoor dat onze informatie correct actueel begrijpelijk makkelijk vindbaar en goed toegankelijk is vermelden wij bij de informatie over onze produkten en diensten wat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen wat de kosten zijn en hoe lang de procedure duurt Als u de gemeente Zwolle belt via nummer 14038 dan nemen wij de telefoon snel op U krijgt dan een medewerker van de telefooncentrale aan de lijn die u vervolgens doorverbindt naar de juiste afdeling proberen wij uw vraag direct te beantwoorden Als dat niet mogelijk is zorgen we ervoor dat u binnen 24 uur wordt teruggebeld Als u een e mail stuurt naar postbus zwolle nl dan krijgt u dezelfde dag automatisch een ontvangstbevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord op uw vraag als dat niet mogelijk is dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een bericht waarin wij aangeven welke afdeling uw mail behandelt en op welke termijn u antwoord mag verwachten Als u ons een brief stuurt dan krijgt u binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord als dat niet mogelijk is dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw brief waarin wij vermelden welke afdeling uw brief behandelt en op welke termijn u een antwoord mag verwachten Als u ons bezoekt dan kunt u via onze site www zwolle nl vooraf duidelijke informatie vinden over onze openingstijden en over onze producten en diensten helpen we

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/servicenormen/algemene-servicenormen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Servicenormen inwonerszaken | Gemeente Zwolle
  Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Meldingen klachten en bezwaren Servicenormen Servicenormen inwonerszaken Lees voor Servicenormen inwonerszaken Wanneer uw reisdocument verloopt krijgt u daarvan minimaal 4 weken van te voren schriftelijk bericht Na aanvraag kan een reisdocument of een rijbewijs binnen 5 werkdagen worden opgehaald Na aanvraag wordt een uittreksel binnen 3 werkdagen aan de klant toegestuurd Na geboorteaangifte wordt de bijbehorende persoonslijst binnen 5 werkdagen aan de klant toegestuurd Na het doorgeven van een adreswijziging of vestiging krijgt de klant binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging Binnen 4 weken na ontvangst van een brondocument dit is een officieel stuk uit het buitenland meestal een geboorte of huwelijksakte ontvangt u schriftelijk bericht hierover Wanneer u zonder afspraak een bezoek brengt aan de publieksbalies in het stadskantoor wordt u binnen 15 minuten geholpen Wanneer u een afspraak maakt voor een bezoek aan de publieksbalies in het stadskantoor wordt u binnen 5 minuten geholpen Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/servicenormen/servicenormen-inwonerszaken (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Servicenormen woon- en leefomgeving | Gemeente Zwolle
  en vervoer Wijken Werk en inkomen Werk Uitkering en regelingen Schulden Bijstandsfraude Geldplan Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Meldingen klachten en bezwaren Servicenormen Servicenormen woon en leefomgeving Lees voor Servicenormen woon en leefomgeving Op een melding over de openbare ruimte defecten overlast klachten e d wordt binnen 3 werkdagen actie ondernomen deze actie varieert van direct oplossen tot informeren van de melder over de termijn waarin de oplossing wordt gerealiseerd Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Melding openbare ruimte Klachten Bezwaar en beroep Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Servicenormen Algemene servicenormen Servicenormen inwonerszaken Servicenormen woon en leefomgeving Servicenormen bedrijven Servicenormen sociale zaken Servicenormen vergunningen Servicenormen subsidies Natuur en milieu Veiligheid Verkeer en vervoer Wijken

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/servicenormen/servicenormen-woon-en-leefomgeving (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Servicenormen bedrijven | Gemeente Zwolle
  Servicenormen bedrijven Servicenormen sociale zaken Servicenormen vergunningen Servicenormen subsidies Natuur en milieu Veiligheid Verkeer en vervoer Wijken Werk en inkomen Werk Uitkering en regelingen Schulden Bijstandsfraude Geldplan Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Meldingen klachten en bezwaren Servicenormen Servicenormen bedrijven Lees voor Servicenormen bedrijven Elke controle van de milieu inspectie wordt binnen 2 weken afgerond met een brief Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Melding openbare ruimte Klachten Bezwaar en beroep Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Servicenormen Algemene servicenormen Servicenormen inwonerszaken Servicenormen woon en leefomgeving Servicenormen bedrijven Servicenormen sociale zaken Servicenormen vergunningen Servicenormen subsidies Natuur en milieu Veiligheid Verkeer en vervoer Wijken Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17 00 uur

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/servicenormen/servicenormen-bedrijven (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Servicenormen vergunningen | Gemeente Zwolle
  Natuur en milieu Veiligheid Verkeer en vervoer Wijken Werk en inkomen Werk Uitkering en regelingen Schulden Bijstandsfraude Geldplan Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Meldingen klachten en bezwaren Servicenormen Servicenormen vergunningen Lees voor Servicenormen vergunningen Op aanvragen drank en horecavergunning wordt binnen 12 weken beschikt Op aanvragen omgevingsvergunning wordt binnen 8 weken beschikt Op aanvragen evenementenvergunning wordt binnen 8 weken beschikt Bij grote evenementen binnen 10 weken Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Melding openbare ruimte Klachten Bezwaar en beroep Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Servicenormen Algemene servicenormen Servicenormen inwonerszaken Servicenormen woon en leefomgeving Servicenormen bedrijven Servicenormen sociale zaken Servicenormen vergunningen Servicenormen subsidies Natuur en milieu Veiligheid Verkeer en vervoer Wijken Openingstijden en contactinformatie Maandag

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/servicenormen/servicenormen-vergunningen (2015-12-01)
  Open archived version from archive



 •