archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wegverkeer | Gemeente Zwolle
  Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Natuur en milieu Projecten Geluidsbelastingkaarten Wegverkeer Lees voor Wegverkeer Hieronder vindt u de geluidsbelastingkaarten over het wegverkeer In de bovenstaande kaarten wordt de geluidsbelasting voor een etmaal aangegeven en in de onderste voor de nacht Per situatie zijn er twee kaarten gemaakt Op de eerste worden de geluidscontouren weergegeven en op de tweede de geluidsbelasting per pand geluidsbelastingkaart etmaal contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart etmaal contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart etmaal panden2 pdf geluidsbelastingkaart etmaal panden2 pdf geluidsbelastingkaart nacht contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart nacht contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart nacht panden pdf Geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie De richtlijn schrijft voor dat Zwolle de geluidsituatie over 2011 vastlegt op de geluidsbelastingkaarten Deze kaarten kunt u hierboven vinden Daarnaast heeft Zwolle ook geluidsbelastingkaarten voor de toekomst opgesteld Deze vindt u hieronder Hierdoor ontstaat inzicht in hoe de geluidsbelastingen in Zwolle zich gaan ontwikkelen Deze toekomstige kaarten worden met name gebruikt voor het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen en hun invloed op de omgeving geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie etmaal contourenkaart pdf geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie etmaal contourenkaart pdf geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie pandenkaart pdf Delen Wonen en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/projecten/geluidsbelastingkaarten/wegverkeer (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Railverkeer | Gemeente Zwolle
  Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Natuur en milieu Projecten Geluidsbelastingkaarten Railverkeer Lees voor Railverkeer Hieronder vindt u de geluidsbelastingkaarten over het railverkeer In de bovenstaande kaarten wordt de geluidsbelasting voor een etmaal aangegeven en in de onderste voor de nacht Per situatie zijn er twee kaarten gemaakt Op de eerste worden de geluidscontouren weergegeven en op de tweede de geluidsbelasting per pand geluidsbelastingkaart etmaal rail contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart etmaal rail contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart etmaal rail pandenkaart pdf geluidsbelastingkaart etmaal rail pandenkaart pdf geluidsbelastingkaart nacht rail contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart nacht rail contourenkaart pdf geluidsbelastingkaart nacht rail pandenkaart pdf geluidsbelastingkaart nacht rail pandenkaart pdf Geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie De richtlijn schrijft voor dat Zwolle de geluidsituatie over 2011 vastlegt op de geluidsbelastingkaarten Deze kaarten kunt u hierboven vinden Daarnaast heeft Zwolle ook geluidsbelastingkaarten voor de toekomst opgesteld Deze vindt u hieronder Hierdoor ontstaat inzicht in hoe de geluidsbelastingen in Zwolle zich gaan ontwikkelen Deze toekomstige kaarten worden met name gebruikt voor het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen en hun invloed op de omgeving geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie rail contourenkaart pdf geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie rail contourenkaart pdf geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie rail pandenkaart pdf

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/projecten/geluidsbelastingkaarten/railverkeer (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Industrie | Gemeente Zwolle
  Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Natuur en milieu Projecten Geluidsbelastingkaarten Industrie Lees voor Industrie Hieronder vindt u de geluidsbelastingkaarten over industrie In de kaart worden de geluidscontouren weergeven voor een etmaal De onderste kaart geeft de geluidsbelasting in de nacht weer bedrijventerrein hessenpoort etmaal pdf bedrijventerrein hessenpoort etmaal pdf bedrijventerrein hessenpoort nacht pdf bedrijventerrein hessenpoort nacht pdf bedrijventerrein marslanden etmaal pdf bedrijventerrein marslanden etmaal pdf bedrijventerrein marslanden nacht pdf bedrijventerrein marslanden nacht pdf bedrijventerrein voorst etmaal pdf bedrijventerrein voorst nacht pdf bedrijventerrein voorst nacht pdf industrieterrein ijsselcentrale etmaal pdf industrieterrein ijsselcentrale nacht pdf industrieterrein karba etmaal pdf industrieterrein karba nacht pdf industrieterrein wartsila etmaal pdf industrieterrein wartsila nacht pdf Geluidsbelastingkaarten toekomstige situatie Voor industrielawaai zijn geen geluidsbelastingkaarten voor de toekomstige situatie gemaakt Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Natuur en milieu Openbaar groen Zelf doen in

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/projecten/geluidsbelastingkaarten/industrie (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ruimte voor de rivier | Gemeente Zwolle
  Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Natuur en milieu Projecten Ruimte voor de rivier Lees voor Ruimte voor de rivier Zwolle ligt in de delta van twee rivieren de IJssel en de Overijsselse Vecht Beide rivieren moeten op sommige momenten in het jaar grote hoeveelheden water afvoeren Om ook dan de veiligheid van de bewoners en bedrijven te kunnen waarborgen worden er diverse maatregelen genomen Ze geven ruimte aan de rivier met name de IJssel in combinatie met natuurontwikkeling Overheden en bewoners langs de Vecht denken gelijktijdig na hoe ze samen het Vechtdal nog aantrekkelijker kunnen maken Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Natuur en milieu Openbaar groen Zelf doen in het groen Dieren Projecten Van struik naar gras Geluidsbelastingkaarten Ruimte voor de rivier

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/projecten/ruimte-voor-de-rivier (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • IJssel | Gemeente Zwolle
  IJssel Lees voor IJssel Klimaatverandering Nederland ligt in de delta van onder meer de Rijn en de Maas Door de klimaatverandering stijgt het waterpeil in deze rivieren en hun zijtakken Ook de IJssel heeft hier mee te maken Het Deltaplan Grote Rivieren heeft ervoor gezorgd dat de dijken versneld zijn versterkt Er zijn alleen meer maatregelen nodig om Nederland veilig te houden Balans mens en natuur Om het water in de nabije toekomst op een veilige manier te kunnen afvoeren hebben de rivieren meer ruimte nodig Om dit te realiseren is het project Ruimte voor de Rivier opgezet Naast veiligheid moet Ruimte voor de Rivier er ook voor zorgen dat bedrijvigheid wonen recreatie en natuur goed samen gaan in het Nederlandse rivierengebied Een balans tussen mens en natuur en het samengaan van functies De maatregelen moeten uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd en hebben een totaal budget van 2 2 miljard Wat gebeurt er in Zwolle In de gemeente Zwolle worden twee projecten uitgevoerd ten behoeve van rivierverruiming 1 Dijkverlegging Westenholte De IJssel krijgt meer ruimte door de dijk bij Westenholte maximaal driehonderd meter landinwaarts te verplaatsen In de uiterwaard die hierdoor wordt vergroot komt een geulensysteem De nieuwe geulen sluiten aan op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard Dit is een prachtig natuurgebied dat nog mooier en veel groter wordt De geulen stromen mee in periodes van hoogwater 2 Scheller en Oldeneler Buitenwaarden De Scheller en Oldeneler Buitenwaarden liggen ten zuidwesten van Zwolle aan de oever van de IJssel Hier komen twee nevengeulen tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk Een nevengeul is een geul die gemaakt is om het hoogwater af te voeren wat niet veilig door de hoofdstroom kan worden afgevoerd Daarnaast wordt de aanwezige zandwinplas ondieper gemaakt Deze wordt opgenomen in het geulensysteem Een deel

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/projecten/ruimte-voor-de-rivier/ijssel (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Vecht | Gemeente Zwolle
  Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Natuur en milieu Projecten Ruimte voor de rivier Vecht Lees voor Vecht De provincie Overijssel gemeentes waterschappen en maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de toekomst van de Vecht en het Vechtdal Overheden en bewoners binnen het Vechtdal Overijssel staan samen voor de opgave de Vecht veilig te houden en de ruimtelijke kwaliteit in het Vechtdal te versterken Ruimte voor de Vecht is daarvoor bedoeld Veel partijen werken samen om de Vecht veilig te houden en het wonen werken en recreëren nog aantrekkelijker te maken Tegelijkertijd bruist het gebied van energie goede plannen en prachtige initiatieven en projecten Overheden en maatschappelijke organisaties willen de opgaven ambities en kansen voor het Vechtdal aan elkaar verbinden om zo te komen tot meer en betere resultaten De partijen die samenwerken binnen Ruimte voor de Vecht stellen gezamenlijk een toekomstvisie op voor het Vechtdal Overijssel Dit zogeheten Masterplan moet ruimte en richting geven aan de plannen van overheden particulieren en organisaties zodat initiatieven elkaar kunnen versterken Betrokken bewoners ondernemers en organisaties praten en denken op diverse manieren mee over de toekomst van de Vecht en het Vechtdal Meer informatie over het project vindt u op ruimtevoordevecht nl In het programma Ruimte voor de Vecht werken de volgende organisaties samen Provincie Overijssel Gemeenten Zwolle Dalfsen Ommen en Hardenberg Waterschappen Velt Vecht Groot Salland en Regge Dinkel Staatsbosbeheer Regionaal Bureau voor Toerisme Overijssels Particulier Grondbezit Zie ook Ruimte voor de Vecht Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/projecten/ruimte-voor-de-rivier/vecht (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Bewust verlichten | Gemeente Zwolle
  het sportveld van kilometers af zichtbaar die nieuwe weg met vele lichtmasten ernaast Waarom moeten we bewust verlichten Te veel licht verstoort bioritme van mensen zoogdieren vogels vissen en insecten Felle lampen veroorzaken verstoring van het donkere nachtelijk landschap Onnodig licht is lichtvervuiling waardoor er minder sterren zichtbaar zijn Maatschappelijk verantwoord verlichten is duurzaam want onnodig energieverbruik versterkt klimaatverandering Licht verstrooien is geld weggooien Waar dient het licht voor Werklicht Logo reclame Aanlichten van gebouwen in de binnenstad Parkeerterrein straatlicht Verkeersveiligheid Sociale veiligheid Mensen herkennen De weg vinden Hoe evalueer je verlichting Goed Fout Op het juiste tijdstip Te vroeg of te laat Even intens als op straat Te zwak of te fel Licht zichtbaar lamp niet Te fel of verblindend Naar de gewenste plek Naar de hemel Passend in de omgeving mooi subtiel Te zwak of te fel Op eigen terrein Naar de buren Hoeveel licht is genoeg Vuistregel zorg dat je buiten niet feller licht dan de openbare verlichting Inbraakpreventie variabel Verkeersveiligheid 2 25 lux Sport verlichting variabel training 75 lux nationale wedstrijd 200 lux internationale wedstrijd 500 lux Werklicht buiten 10 100 lux Sociale veiligheid 2 10 lux Werklicht binnen 150 1000 lux Wat is passende parkeerverlichting Kies een armatuur dat licht goed richt Richt lager dan horizontaal Richt op eigen terrein niet naar de buren Gelijk of minder fel dan openbare verlichting Overal dezelfde soort lampen Gelijkmatig verdeeld Uit als mensen weg zijn Kan het met minder of gerichter licht bij promotieverlichting Het kan zonder licht bijvoorbeeld met reflecterend reclameobjecten Richt licht naar beneden en niet naar de hemel s nachts uit als het kan Witte letters vragen 75 minder licht dan zwarte Wat kan uit als iedereen slaapt Gebouw van afstand aanlichten kost veel energie en geeft lichtvervuiling Licht van onder straalt voor een groot

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/projecten/bewust-verlichten (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Dialoog en vervolg Groene Agenda | Gemeente Zwolle
  Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Natuur en milieu Projecten Groene dialoog Lees voor Dialoog en vervolg Groene Agenda De gemeente heeft 29 april 2015 een druk bezochte dialoog over de concept Groene Agenda gehouden De dialoog was toegankelijk voor iedereen die wilde meedenken over het toekomstige groenbeleid van de gemeente Ruim 50 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties spraken mee over thema s zoals stadslandbouw natuur en milieueducatie en groen als plek voor recreatie In de Groene Agenda staan de uitgangspunten van het Zwolse groenbeleid Bijvoorbeeld hoe de gemeente omgaat met nieuwe trends en ontwikkelingen rondom groen in Zwolle En welke rollen de gemeente hierbij hanteert Op 1 september heeft het college ingestemd met de Groene Agenda De raadsbehandeling is op 21 september gepland Documenten groene agenda pdf groene agenda pdf beslisnota raad groene agenda pdf beslisnota raad groene agenda pdf bundel communicatie voor duurzame ontwikkeling groene agenda pdf bundel communicatie voor duurzame ontwikkeling groene agenda pdf bundel dialoog groene agenda pdf bundel dialoog groene agenda pdf Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/groenedialoog (2015-12-01)
  Open archived version from archive