archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bodemkwaliteitskaart | Gemeente Zwolle
  Wonen en leven Natuur en milieu Milieu Bodemkwaliteitskaart Lees voor Bodemkwaliteitskaart Zwolle wil zijn grondverzet verantwoord en duurzaam uitvoeren Op 24 augustus 2015 heeft de gemeenteraad de Nota bodembeheer Regio IJsselland en Bodemkwaliteitskaart gemeente Zwolle 2015 2019 vastgesteld Hiermee sluit Zwolle aan bij het eerder door de meeste omliggende gemeenten vastgestelde regionale beleid voor grondverzet Het nu vastgestelde beleid is een actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en het Bodembeleidsplan uit 2009 Actuele bodemkwaliteit Dit betekent dat de actuele kwaliteit van de bodem is vastgelegd Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de bovenste halve meter en de bodem tot 1 5 m daaronder Hiermee kan in veel gevallen voor het afvoeren van overtollige grond de kwaliteit worden aangetoond met de kaart zonder dat een bodemonderzoek of partijkeuring nodig is Voor het toepassen van grond geldt dat naar zowel de kwaliteit van de ontvangende bodem als de bodemfunctie van het gebied wordt gekeken Toepassen mag als de kwaliteit ten minste gelijk is aan de kwaliteit van de ontvangende bodem en past bij de functie van de bodem schoonste telt Schoner mag uiteraard altijd Uitgangspunten In het rapport Bodemkwaliteitskaart zijn de kaarten waarop de bodemfunctie bijlage 7 de bodemkwaliteit bijlage 6 en de toegestane toepassingskwaliteit bijlage 8 opgenomen In de tekst van het rapport staat beschreven hoe deze kaarten tot stand gekomen zijn Tevens is een aantal aanvullende uitgangspunten op het regionale beleid weergegeven bijlage 1 Deze uitgangspunten hebben betrekking op de deelgebieden hoofdwegen de oude stadskern Stedelijke uitbreiding voor 1960 en Stadshagen Bodeminformatiesysteem Voor het praktische gebruik zijn de bodemkwaliteitskaart en een selectie van gegevens uit ons bodeminformatiesysteem online te raadplegen via een geoviewer Hiermee kan op perceelsniveau een schatting van de te verwachten bodemkwaliteit worden gemaakt wanneer er grond moet worden afgevoerd en is te zien welke kwaliteit nodig is wanneer er grond

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/milieu/bodemkwaliteitskaart (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Meld u aan voor Burgernet | Gemeente Zwolle
  voertuig Ziet of hoort u iets dat overeenkomt met dit signalement dan belt u direct via 0800 0011 gratis naar de meldkamer Oost Nederland De nummerherkenning van uw telefoon moet wel ingeschakeld zijn anders krijgt u geen contact met de Meldkamer Heeft u geen informatie voor Burgernet dan hoeft u niet te bellen Met uw informatie kan de politie gerichter zoeken en nog sneller haar werk doen Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernet deelnemers een bericht over het resultaat van de actie Daarnaast verschijnt er binnen 24 uur een bericht op www burgernet nl Bij alle dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is kan Burgernet worden ingezet Bij de start van een Burgernet actie bepaalt de meldkamercentralist in welk gebied en dus aan hoeveel Burgernet deelnemers hij of zij een actiebericht stuurt Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de vervoerswijze van de verdachte of vermiste persoon Te voet of met de auto maakt namelijk een groot verschil Aanmelden Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon en leefomgeving Dan kunt u zich op www burgernet nl aanmelden als deelnemer U kunt meer personen op één adres opgeven Kies voor sms en spraakberichten Wanneer u een Burgernet deelnemer bent die uitsluitend voor sms berichten heeft gekozen mist u veel Burgernet acties waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van een ingesproken bericht Dat is jammer U mist hierdoor veel acties waaraan u wellicht een bijdrage had kunnen leveren Daarom vragen we u deze instelling in uw eigen account op www burgernet nl te wijzigen naar een sms én spraakbericht Zo ontvangt u een ingesproken bericht wanneer er alleen van het spraakbericht gebruik wordt gemaakt en een sms bericht als de meldkamer hiervoor ook gekozen heeft Waarheen bellen in welke situatie Heeft u een oproep van Burgernet ontvangen en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/burgernet (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Veilig Zwolle | Gemeente Zwolle
  tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Veiligheid Veilig Zwolle Lees voor Veilig Zwolle Veilig uitgaan Een biertje drinken met vrienden in het café of uit je dak gaan op de dansvloer Zwolle heeft een bruisend uitgaansleven en biedt veel mensen ontspanning gezelligheid en vertier Het project Veiligheid of Straat VOS draagt hier een belangrijk steentje aan bij Want fijn uitgaan betekent veilig uitgaan Veiligheid bij evenementen Het Bevrijdingsfestival Overijssel het Stratenfestival de halve marathon het Thorbeckegrachtfestival Zwolle kent een veelvoud aan evenementen waar een groot publiek op af komt En waar veel mensen bijeen zijn speelt publieksveiligheid een rol Zwolle kent een eigen aanpak waar het de veiligheid tijdens evenementen betreft Veilig wonen Een huis is de plek waar je je thuis voelt en waar je veilig bent Het zou vanzelfsprekend moeten zijn maar dat is het niet Woninginbraak komt nog steeds veel voor Ook in Zwolle De emotionele schade is vaak vele malen groter dan de materiële schade Gelukkig kunt u zelf veel doen om het risico op woninginbraak te verkleinen Ook de gemeente Zwolle heeft ook een taak en verantwoordelijkheid in het terugdringen van woninginbraken Veilig ondernemen Winkelcriminaliteit is voor ondernemers een groot probleem Landelijk onderzoek toont aan dat ondernemers en dan vooral de detailhandel hieraan jaarlijks meer dan een miljard euro schade leiden Een schadepost van enorme omvang Zwolle kent een eigen aanpak van winkelcriminaliteit Gezamenlijkheid staat daarbij centraal Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Natuur en milieu Veiligheid

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/veiligheid/veilig-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Veilig uitgaan | Gemeente Zwolle
  Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Veiligheid Veilig Zwolle Veilig uitgaan Lees voor Veilig uitgaan 27 mei 2014 Een biertje drinken met vrienden in het café of uit je dak gaan op de dansvloer Zwolle heeft een bruisend uitgaansleven en biedt veel mensen ontspanning gezelligheid en vertier Het project Veiligheid of Straat VOS draagt hier een belangrijk steentje aan bij Want fijn uitgaan betekent veilig uitgaan Afspraken Politie horeca en gemeente maken en bewaken continue afspraken over onder meer het voorkomen van alcoholmisbruik de bejegening op straat het inschakelen van de politie in geval van vernielingen en geweld en de plaatsing van camera s Ook het actief communiceren met het uitgaanspubliek over de geldende regels en zorgen voor een consequent handhavingsbeleid behoort tot de actiepunten Gele kaart rode kaart Hoe weer je ongewenste gasten uit je horecazaak Het Horeca Veelpleger Systeem een VOS maatregel vormt hierop het antwoord Gasten die door hun ongewenste gedrag niet langer welkom zijn in een horecazaak worden eveneens de toegang geweigerd bij alle andere aangesloten horecazaken Een gast krijgt deze collectieve horecaontzegging opgelegd wanneer hij zich binnen een deelnemende horecazaak of in het uitgaansgebied schuldig maakt aan strafbare feiten zoals bedreiging vernieling mishandeling dealen of drugsgebruik Deze strafbare feiten moeten wel te relateren zijn aan uitgaan en ook op uitgaanstijdstippen plaatsvinden Zodra de horecaondernemer aangifte doet bij de politie of de politie houdt zelf iemand aan treedt de maatregel in werking De deelnemende horecaondernemers beslissen gezamenlijk of iemand de beruchte rode kaart krijgt oftewel een collectief horecaverbod De politie adviseert de horeca bij deze afweging zodat toetsing per individueel geval plaatsvindt en rekening gehouden wordt met eventueel bijzonder verlichtende of verzwarende omstandigheden Krijgt de gast geen rode kaart dan loopt hij het risico op een gele kaart Deze kaart dient als

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/veiligheid/veilig-zwolle/veilig-uitgaan-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Veiligheid bij evenementen | Gemeente Zwolle
  tijdens evenementen betreft Zwolse aanpak In Zwolle gaan de organisator van het evenement de hulpdiensten zoals brandweer politie en eerste hulp en de gemeente Zwolle ruim voorafgaand aan het evenement met elkaar om tafel Ze verkennen met elkaar welke maatregelen er nodig zijn om de publieksveiligheid tijdens het evenement te waarborgen Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol de activiteiten tijdens het evenement het publiek dat op het evenement afkomt de inrichting van het evenemententerrein 1 Activiteiten De opening van de Hanzelijn door de koningin een Bevrijdingsfestival met een groot regionaal bereik of een concert voor liefhebbers van heavy metal Drie totaal verschillende evenementen met elk hun eigen karakter en sfeer Dat geldt ook voor de te nemen veiligheidsmaatregelen Deze lopen uiteen van bewaking en beveiliging bij een koninklijk bezoek tot publieksinformatie en controle op drugs Het moge duidelijk zijn veiligheid bij evenementen is maatwerk In Zwolle worden die verschillende maatregelen op elkaar afgestemd 2 Publiek Naast de activiteiten zijn ook de samenstelling van en de hoeveelheid publiek tijdens een evenement bepalend voor de te treffen veiligheidsmaatregelen Een evenement dat zich richt op jonge gezinnen vraagt om andere maatregelen dan bijvoorbeeld een dance event Naast publieksveiligheid speelt daarbij ook het voorkomen of beperken van overlast een rol Ook daarover maken organisator en gemeente vooraf afspraken Zoals het tijdstip waarop de muziek stopt van verkoop van drank en het moment waarop die maatregelen ingaan 3 Terrein Een groot evenement heeft gevolgen voor de omgeving Denk aan wegafsluitingen extra parkeerruimte en bezoekersstromen naar het evenemententerrein Het evenement stelt eisen aan de locatie Niet iedere locatie is zomaar geschikt voor elk willekeurig evenement Grootschalige evenementen vinden doorgaans buiten de binnenstad plaats op geschikte evenementlocaties Park De Wezenlanden en de Wijthmenerplas bieden voldoende ruimte aan grote aantallen bezoekers Programmering De programmering van een evenement

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/veiligheid/veilig-zwolle/veiligheid-bij-evenementen-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Veilig ondernemen | Gemeente Zwolle
  daarbij centraal Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcriminaliteit komt in veel vormen voor Dat varieert van de betrekkelijk simpele winkeldiefstal tot inbraak en overvallen al of niet in combinatie met geweld Een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen van winkelcriminaliteit is de toepassing van de methodiek die gebaseerd is op het Keurmerk Veilig Ondernemen KVO Zwolle maakt hiervan gebruik Dit houdt in dat in overleg en nauwe samenwerking partijen zoals de gemeente de politie de brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel HBD en natuurlijk de ondernemers gestructureerd werken aan maatregelen om winkelcriminaliteit tegen te gaan Schouw Een 0 meting in de vorm van een schouw is hierbij een belangrijk instrument Betrokken partners bekijken aandachtig het winkelgebied en de winkels die zich daarin bevinden Allerlei zaken die te maken hebben met veiligheid passeren daarbij de revue zoals de inrichting van het winkelgebied verlichting verloedering door bijvoorbeeld graffity Op grond van de resultaten van deze schouw stellen de samenwerkingspartners een plan van aanpak op dat leidend is voor verdere inspanningen en te nemen maatregelen Goede afspraken Op het moment dat een ondernemer onverhoopt toch slachtoffer wordt van criminaliteit is het belangrijk dat vooraf goede afspraken met de politie zijn gemaakt Aangifteprocedures dienen eenvoudig en helder te zijn en niet meer tijd in beslag te nemen dan strikt noodzakelijk is Het is ook van belang dat de ondernemer op de hoogte blijft van de inspanningen die door de politie worden gedaan om het misdrijf op te lossen Gradaties Het Keurmerk Veilig Ondernemen kent een aantal gradaties Een onafhankelijk instantie beoordeelt en toetst het plan van aanpak en de bereikte resultaten Positieve resultaten worden beloond met de toekenning van een ster en de uitreiking van een certificaat aan het betreffende winkelgebied Rol Brandweer Als samenwerkingspartner biedt de brandweer aan om winkelscans en gebiedsscans uit te voeren op het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/veiligheid/veilig-zwolle/veilig-ondernemen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Wees dieven te slim af | Gemeente Zwolle
  een onbekende in uw woning die daar ook nog eens uw spullen doorzoekt is enorm De emotionele schade is vaak vele malen groter dan de materiële schade Gelukkig kunt u zelf veel doen om het risico op woninginbraak te verkleinen Hieronder een aantal tips om het risico op woninginbraak te verkleinen Wat kunt u zelf doen Zorg dat uw hang en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Voor een advies op maat kunt u terecht bij zogenoemde PKVW bedrijven Beveilig alle ramen en deuren op de begane grond Denk ook aan hoger gelegen verdiepingen die makkelijk te beklimmen zijn of met behulp van een ladder eenvoudig te bereiken zijn zoals ramen en deuren aan de balkons dakterrassen en platte daken Doe de voor en achterdeur altijd op het nachtslot De deur dicht trekken is niet genoeg draai de sleutel minimaal één keer om Dat voorkomt het zogenoemde flipperen het openen van een slot met een stukje plastic zoals een bankpasje Laat de sleutel niet in het slot aan de binnenkant van de deur zitten Laat in de voordeur een slot plaatsen met een ingebouwde kierstandhouder of laat een afzonderlijke kierstandhouder monteren Maak geen etalage van uw huis en zet dus geen spotje op uw antieke klok of waardevolle schilderij Zorg voor zicht en licht bij uw huis Snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker zich kan verschuilen en plaats schemergeschakelde buitenlampen bij deuren Laat een spion in de voordeur plaatsen als er geen raampje in of naast de deur zit Dan kunt u toch zien wie er voor de deur staat Leg geen ladders of ander klimmateriaal in de tuin Een vuilnisbak kan voor een inbreker vaak al genoeg zijn om een balkon te bereiken Leg uw autosleutels en uw laptop thuis niet voor het grijpen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/veiligheid/wees-dieven-te-slim-af (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Parkeren | Gemeente Zwolle
  en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Verkeer en vervoer Parkeren Lees voor Parkeren In en vlakbij de Zwolse binnenstad kunt u op veel plekken de auto parkeren In de parkeergarages en op de parkeerterreinen kunt u de auto veilig en makkelijk parkeren Een aantal parkeerlocaties ligt net buiten het centrum De afstand naar de binnenstad is lopend goed te doen Gemiddeld tussen de twee en zeven minuten lopen Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken Vergunningen en aanvragen Aanvragen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Bezoekerspas en bezoekersdagkaart aanvragen Gehandicaptenparkeerkaart Markten wegsleepregeling Parkeerabonnement voor bewoners en of medewerkers van bedrijven Parkeerbelasting Parkeerpas wijzigen kenteken Parkeervergunning bedrijven en specifieke beroepen Parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Parkeervergunning voor tijdelijke werkzaamheden Parkeren van grote voertuigen Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Natuur en milieu Veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Locaties en tarieven Bezoekerspas Gehandicapten Belparkeren Kentekenparkeren Parkeervoorschrift Veelgestelde vragen Projecten Fietsen Gladheidsbestrijding Verkeersbesluiten Verkeersveiligheid Wijken Vergunningen en aanvragen Aanvragen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Bezoekerspas

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/parkeren (2015-12-01)
  Open archived version from archive •