archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Visie en doel | Gemeente Zwolle
  daardoor leefbaarder Dit sluit ook goed aan bij de identiteit van de deelgebieden De westelijke as heeft een stedelijk karakter en is de entree van de stad Het gebied tussen station en singel heeft een statig groen karakter De ingrepen zijn een combinatie van fysieke maatregelen aan de toegangswegen van de binnenstad en verkeersmanagement Samen moeten ze ervoor zorgen dat de drukte in de spits afneemt Het uitgangspunt is verkeersmanagement DVM waar het kan fysiek ingrijpen waar het moet Doorstroming voor álle verkeer Bij goede bereikbaarheid hoort het verbeteren van de doorstroming van het auto en busverkeer Dat geldt ook voor comfort voor de fietser en de voetganger Het verbeteren van de bereikbaarheid moet daarnaast hand in hand gaan met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle willen meer reizigers verleiden te kiezen voor het openbaar vervoer De aanleg van zogenoemde Hoogwaardige Openbaar Vervoerassen HOV met vrijliggende busbanen moeten daaraan bijdragen Hierdoor kunnen bussen beter op tijd rijden Bestuurlijke aanpak Eind 2009 is de gemeente gestart om in samenwerking met belangengroepen verenigd in het Mobiliteitsplatform de bereikbaarheid van de binnenstad en de doorstroming van het verkeer te verbeteren In oktober 2010 heeft het college het plan van aanpak en de probleemanalyse vastgesteld In het gebied ten westen van de binnenstad doen zich de meest ernstige verkeersknelpunten voor Deze worden nu gefaseerd in deelprojecten het eerste aanpakt Voor de realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer hebben gemeente provincie en rijk 15 miljoen euro beschikbaar gesteld Partners in Mobiliteitsplatform Vanaf het begin zijn partners van de gemeente op het gebied van bereikbaarheid vervoer en transport verenigd in het Mobiliteitsplatform nauw betrokken bij de visie en planvorming en de uitvoering Leden van dit platform zijn City Centrum Natuur Milieu de Fietsersbond de Zwolse gehandicaptenraad OV en vracht vervoersorganisaties

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bereikbarebinnenstad/visie-en-doel (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Stadsentree Katerdijk is gereed | Gemeente Zwolle
  en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Verkeer en vervoer Projecten Bereikbare Binnenstad Katerdijk Lees voor Stadsentree Katerdijk is gereed Sinds augustus 2013 is de herinrichting van de Katerdijk voltooid De oplevering van dit deelproject markeerde de eerste belangrijke stap naar een beter bereikbare Zwolse binnenstad Wethouder René de Heer en gedeputeerde Gerrit Jan Kok heropenden deze vernieuwde stadsentree Beter bereikbaar De verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer is één van de belangrijkste resultaten van de reconstructie stadsentree Katerdijk De aanleg van een vrij liggende busbaan in beide richtingen op de Katerdijk vergroot de betrouwbaarheid van de dienstregeling En door de nieuwe inrichting kunnen ook automobilisten fietsers én voetgangers zich sneller en veiliger door het gebied bewegen Tijdens de werkzaamheden bleef de binnenstad goed bereikbaar Dit was mogelijk door de inzet van onder andere verkeersregelaars en het gebruik van verkeerscenario s van de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel Via een speciale widget konden verkeersdeelnemers 24 uur per dag 7 dagen per week de stand van zaken van de werkzaamheden en de verkeersdrukte volgen De bedieningstijden van de Hofvlietbrug en de Holtenbroekerbrug waren tijdens de werkzaamheden beperkt zodat het wegverkeer gedurende de werkzaamheden kon blijven doorstromen Partners Belangrijke samenwerkingspartners van de gemeente Zwolle in de reconstructie van de stadsentree Katerdijk waren Citycentrum Zwolle de provincie Overijssel het waterschap Groot Salland Rijkswaterstaat en aannemer Van Gelder Labels Bereikbare binnenstad Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Jeugd onderwijs en studeren Leven reizen en papieren Meldingen klachten en bezwaren Natuur en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-vervoer/projecten/bereikbare-binnenstad/katerdijk (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Reconstructie Pannekoekendijk - Harm Smeengekade | Gemeente Zwolle
  kan vanaf 14 augustus 2015 weer rijden op de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade Tevens nemen de buslijnen vanaf 16 augustus 2015 de nieuwe halte Katwolderplein Centrum in gebruik In de afgelopen maanden zijn de beide stadsentrees naar de Zwolse binnenstad compleet gereconstrueerd Dankzij de extra inzet van de gemeente Zwolle en aannemer Roelofs is de omvangrijke reconstructie twee weken eerder gereed dan gepland Het stadshart van Zwolle is door de aanpassingen beter bereikbaar voor iedereen het verkeer kan beter doorstromen en er is een nieuwe centrumhalte voor de bussen Het gebied oogt bovendien mooier met brede voetpaden en veel groen Sinds maart 2015 vindt de uitvoering plaats van de reconstructie aan de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade Mede dankzij een succesvolle toepassing van omgevings en verkeersmanagement is de overlast in de ruim zes maanden durende wegwerkzaamheden tot een minimum beperkt Resultaat Tijdens de reconstructie is een vrijliggende tweerichtings busbaan met een centrumhalte en twee vrijliggende autorijstroken aangelegd Aan de Kamperpoort zijde is een vrijliggend tweerichtingsfietspad en een breed voetpad gerealiseerd Aan de centrumzijde is een voetpad aan de Pannekoekendijk en een drijvende steiger langs de Harm Smeengekade gerealiseerd De rotonde Pannekoekendijk Kamperpoortenbrug is tot een kruising met verkeerslichten omgebouwd en de rijrichting van de Hoogstraat is omgedraaid Tevens zijn nieuwe bomen met een innovatief watergeefsysteem aangeplant Foto s van de feestelijke afronding van de reconstructie op 10 september 2015 op de nieuwe bushalte Katwolderplein Centrum Bussen De centrumhalte functie van de halte Eekwal vervalt door de ingebruikname van de nieuwe halte Katwolderplein Centrum In plaats van via de Eekwal rijden veel buslijnen vanuit het NS station een nieuwe route via de Burgemeester van Roijensingel Harm Smeengekade en Pannekoekendijk Bereikbare Binnenstad Diverse maatregelen aan de westkant van de binnenstad zorgen voor een verbeterde doorstroming verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit Stadsentree Katerdijk als het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/pannekoekendijk (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Reconstructie Willemskade | Gemeente Zwolle
  Lees voor Reconstructie Willemskade Met de aansluiting op de toekomstige busbrug vormt het ontwerp voor de herinrichting van de Willemskade het sluitstuk voor de openbaar vervoer route met vrij liggende busbaan tussen het NS station en de Pannekoekendijk Katerdijk De reconstructie van de Willemskade staat gepland in de periode van maart 2017 tot en met november 2017 De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van de openbaar vervoer route Via deze pagina volgt u de ontwikkelingen in het project reconstructie Willemskade op de voet Definitief ontwerp Het definitief ontwerp Willemskade is een voortzetting van de nieuwe inrichting van de Harm Smeengekade en Pannekoekendijk die in de zomer 2015 is gerealiseerd De busbaan ligt daarbij in het midden met aan weerszijden een autorijbaan en aan de Kamperpoortzijde een vrij liggend twee richtingen fietspad Door de aanleg van extra en betere voetpaden meer bomen en groene bermen wordt het gebied aantrekkelijker In de onderstaande documenten vindt u tekeningen en beschrijvingen van het definitief ontwerp Tekening definitief Ontwerp Willemskade pdf Tekening definitief Ontwerp Willemskade pdf In de onderstaande tekening kunt u de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie op de Willemskade zien Definitief Ontwerp Willemskade ten opzichte van huidige situatie pdf Definitief Ontwerp Willemskade ten opzichte van huidige situatie pdf Vervolg De gemeenteraad heeft in augustus 2015 ingestemd op het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting voor de Willemskade Daarmee heeft de raad groen licht gegeven voor de uitvoering van de reconstructie die in 2017 plaatsvindt De volgende stap is het uitvoeren van een aantal voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen en het verbeteren van de fietsroute Van Roijensingel Emmawijk Op de hoogte Tijdens de uitvoering van maart 2017 tot en met november 2017 kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-vervoer/projecten/bereikbare-binnenstad/willemskade (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Planning en resultaten | Gemeente Zwolle
  van verkeersmaatregelen vindt plaats vanaf maart 2015 tot september 2015 Dan wordt gewerkt aan de herinrichting van de Pannekoekendijk en de Harm Smeengekade De start van reconstructie Willemskade als het laatste deelproject staat gepland in het voorjaar 2016 Enige overlast tijdens de uitvoering is daarbij onvermijdelijk De gemeente en de samenwerkingspartners spannen zich in om de overlast voor omwonenden belanghebbenden en verkeersdeelnemers tot een minimum te beperken Wanneer eind 2017 de werkzaamheden in dit gebied zijn afgerond is het klaar voor de aansluiting op de busbrug Als die eenmaal gerealiseerd is is de bereikbaarheid van de binnenstad helemaal klaar voor de toekomst Datum Activiteit Eind 2009 Start project Oktober 2010 Vaststelling probleemanalyse en plan van aanpak Juli 2013 Aanpak Katerdijk Aanpak Holtenbroekerbrug Maart december 2014 Aanpak Roelenweg Maart september 2015 Aanpak Pannekoekendijk en Harm Smeengekade Maart september 2017 Aanpak Willemskade Behaalde resultaten De afgelopen twee jaar is grote voortgang geboekt in het beter bereikbaar maken van de binnenstad De Katerdijk de Holtenbroekerbrug en de Roelenweg zijn aangepakt en zijn klaar voor de toekomst De werkzaamheden zijn vlot en zonder grote overlast voor het verkeer omwonenden en andere belanghebbenden verlopen Katerdijk gereed De herinrichting van de stadsentree Katerdijk is in juli 2013 afgerond De werkzaamheden zijn zelfs nog sneller verlopen dan voorzien Met de realisatie van de stadsentree is de eerste belangrijke stap gezet om de Zwolse binnenstad voor bezoekers beter bereikbaar te maken De aanleg van een vrijliggende busbaan in beide richtingen op de Katerdijk zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van de dienstregeling wordt vergroot Door de nieuwe inrichting kunnen ook automobilisten fietsers én voetgangers sneller en veiliger over de Katerdijk Als extra service konden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden weggebruikers gebruik maken van een widget Daarmee kon de weggebruiker 24 uur per dag 7 dagen per week de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bereikbarebinnenstad/planning-en-resultaten (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Gastvrije verkeersregelaars | Gemeente Zwolle
  Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Verkeer en vervoer Projecten Gastvrije verkeersregelaars Lees voor Gastvrije verkeersregelaars Zwolle heeft een pool van gastheren en vrouwen die ingezet wordt om het verkeer te regelen op plekken en momenten dat dit nodig is Het zijn verkeersregelaars met een gastvrije instelling en een goede kennis van de stad Wilt u dat uw bezoekers gastvrij worden ontvangen Ook voor bedrijven en organisaties in de regio Zwolle Kampen is het mogelijk om de pool van gastvrije verkeersregelaars in te zetten Dit tegen een voordelig tarief en gunstige voorwaarden Hierover heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt met het bedrijf Brink Verkeer die de verkeersregelaars levert en opleidt De sterke punten van verkeersregelaars U kunt uw klanten en bezoekers tijdens werkzaamheden evenementen of andere drukke momenten zo goed mogelijk van dienst zijn De verkeersregelaars zijn gegarandeerd gemotiveerd bekwaam en getraind en daarom een gastvrij en deskundig uithangbord voor uw bedrijf of evenement U kunt gebruikmaken van gunstige tarieven en voorwaarden die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Brink Verkeer 25 van de verkeersregelaars zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt u werkt dus mee aan het verbeteren van de werkgelegenheid U werkt mee aan een bereikbare en gastvrije binnen stad Samen voor een bereikbare regio De inzet van gastheren gastvrouwen maakt onderdeel uit het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad Binnen dit programma werken de gemeenten Zwolle en Kampen provincie Overijssel en het regionale bedrijfsleven aan een gastvrije en bereikbare regio Kijk voor meer informatie op www zwollekampennetwerkstad nl beterbenutten Meer informatie Meer informatie over de gastvrije verkeersregelaars of een aanvraag indienen U kunt hiervoor contact opnemen met Daniël Uenk tel 038 498 32 14 e mail

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/verkeersregelaars (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beter Benutten, slimmer reizen | Gemeente Zwolle
  s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Verkeer en vervoer Projecten Beter benutten slimmer reizen Lees voor Beter Benutten slimmer reizen Bent u werkgever en of ondernemer in de regio Zwolle Kampen Wilt u ook uw locatie bereikbaarder maken tijdens de spits voor uw werknemers of bezoekers Vanuit Beter Benutten kunnen wij uw ideeën ondersteunen met kennis en middelen om reisalternatieven te creëren Digitaal magazine Bent u benieuwd naar wat Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad in de periode 2012 2014 heeft gedaan en welke resultaten dit heeft opgeleverd Bekijk dan ons digitale magazine Hierin geven we tevens een doorkijk naar het vervolg van Beter Benutten dat doorgaat tot en met 2017 U vindt het magazine in de kiosk app van gemeente Zwolle U installeert de app door naar www zwolle nl app te gaan en te kiezen voor de store die geschikt is voor uw apparaat Wanneer uw apparaat niet geschikt is voor de app kunt u hieronder het magazine bekijken in een digitale versie zoals deze ook te zien is in de app Digitaal magazine Beter Benutten Beter Benutten Zwolle maakt deel uit van het landelijke programma Beter Benutten In het programma Beter Benutten werken Rijk regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio s over weg water en spoor te verbeteren In de regio Zwolle Kampen werken we samen met werkgevers lokale ondernemers culturele en onderwijsinstellingen en overheid aan een gastvrije en bereikbare regio Samen gáán we voor een betere doorstroming van verkeer en OV op de vier belangrijkste knelpunten Bezoek onze website voor meer informatie Zie ook Subsidieregeling Bereikbaarheidsfonds beter benutten Zwolle Kampen Labels Bereikbare binnenstad Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-vervoer/projecten/beter-benutten-slimmer-reizen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Herinrichting Van Nahuysplein | Gemeente Zwolle
  met daarin oude monumentale bomen en een rijks monumentale fontein uit 1892 Rondom het parkje staan grote woningen uit de 19de eeuw Uitvoering De werkzaamheden aan het Van Nahuysplein vinden plaats van maandag 7 september 2015 tot naar verwachting eind oktober 2015 Tijdens de uitvoering zijn de aanliggende panden bereikbaar De activiteiten bestaan uit bestratingswerkzaamheden en vervolgens worden de groenvakken opnieuw beplant Beperkt parkeren Tijdens de uitvoering kan op het plein uitsluitend door de vergunninghouders aan het Van Nahuysplein geparkeerd worden Met borden attenderen wij de overige automobilisten op de tijdelijke wijziging in de parkeerbestemming Om tijdens de uitvoering voldoende parkeerplaatsen voor vergunninghouders te houden werken wij in vakken van ongeveer 30 tot 50 meter Gefaseerd Om de overlast voor bewoners bedrijven aan het Van Nahuysplein en de bezoekers zoveel mogelijk te beperken voeren wij het werk gefaseerd uit Indien nodig worden sommige activiteiten in overleg met de belanghebbenden buiten de kantoortijden uitgevoerd Nieuwe inrichting In de nieuwe situatie ligt rondom het parkje een rijloper met aan de gevelzijde parkeerplaatsen en een trottoir De parkeerplaatsen aan de gevelzijde worden op een logische wijze gesitueerd zodat er langs de gevels een volwaardig trottoir loopt De belangrijkste uitgangspunten voor de aanpassingen zijn Alle bomen staan in het gazon groen Betere groeiplaats voor enkele specifieke bomen Meer ruimte voor groen Verbeteren van de trottoirbreedte ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen Behouden zoveel mogelijk parkeerplaatsen Verharding De bestaande verharding is erg slecht en wordt in de nieuwe situatie vervangen door gebakken klinkerverharding in de vorm van een rijloper om het groen parkje heen Bomen Op het plein staan verschillende waardevolle en monumentale bomen De wortels van enkele bomen groeien onder de verharding en drukken de verharding omhoog Bij werkzaamheden worden de bomen zorgvuldig beschermd Waar mogelijk wordt bij enkele bomen grondverbeteringen aangebracht

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-vervoer/projecten/herinrichting-van-nahuysplein (2015-12-01)
  Open archived version from archive