archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bijstandsfraude strenger bestraft vanaf 2013 | Gemeente Zwolle
  tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Werk en inkomen Bijstandsfraude Fraudewet Lees voor Bijstandsfraude strenger bestraft vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 geldt de nieuwe Fraudewet en wordt bijstandsfraude nog strenger bestraft dan eerst Twee keer zoveel terugbetalen In het kort gezegd komt het erop neer dat er voortaan een boete betaald moet worden die even hoog is als het gefraudeerde bedrag Iemand die fraudeert voor 1 000 krijgt ook een boete van 1 000 en zal dus 2 000 terug moeten betalen aan de gemeente Zwolle Extra boete bij herhaling Wanneer iemand opnieuw fraudeert wordt de boete nog extra verhoogd Deze boete wordt verrekend met de uitkering Dit kan betekenen dat iemand tijdelijk geen of weinig uitkering ontvangt Bijstandsfraude melden Bijstandsfraude in Zwolle kan telefonisch 038 4982136 en via internet gemeld worden Kijk hiervoor op zwolle nl bijstandsfraude Zie ook rijksoverheid nl bijstand weethoehetzit nl zwolle nl bijstandsfraude Labels Bijstandsfraude Delen Werk en inkomen Werk Uitkering en regelingen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/bijstandsfraude/fraudewet (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Gevolgen bijstandsfraude | Gemeente Zwolle
  Een maatregel is een verlaging van uw bijstandsuitkering Als u voor de eerste keer een maatregel krijgt opgelegd duurt dit meestal één maand Handelt u binnen een jaar weer verwijtbaar dan wordt de duur van de volgende maatregel verdubbeld of wordt uw uitkering met nog meer procent verlaagd Hoe ernstiger uw verwijtbare gedrag hoe hoger de maatregel Als u buiten uw schuld de voorwaarden niet bent nagekomen krijgt u geen maatregel opgelegd Wanneer u het niet eens bent met de maatregel kunt u bezwaar maken Voorbeelden waarin een maatregel wordt opgelegd u reageert niet op een uitnodiging voor een gesprek u solliciteert niet actief u weigert algemeen geaccepteerd werk u werkt niet mee aan een traject u levert het rechtmatigheidsformulier te laat in u komt de inlichtingenplicht niet na Terugvordering De gemeente Zwolle kan uw uitkering terugvorderen als u onterecht geld heeft ontvangen Soms kan er verrekend worden in plaats van terug te vorderen Tot drie maanden na ontvangst van uw inkomen kan dit nog Ook kan er teruggevorderd worden van gezinsleden en van partners waarmee u zonder het te vermelden samenwoonde Tot twintig jaar na dato kan een uitkering nog teruggevorderd worden daarna niet meer Als de vordering is ontstaan door een administratieve vergissing van de gemeente is dit twee jaar Als u het niet eens bent met de terugvordering kunt u bezwaar maken Voorbeelden waarin een uitkering wordt teruggevorderd u heeft ten onrechte te veel bijstand ontvangen u voldoet niet aan de aflossingsverplichtingen van een als lening verstrekte uitkering u heeft ten onrechte een voorschot op een uitkering ontvangen achteraf beschikt u over voldoende financiële middelen voor de periode waarin bijstand is verstrekt achteraf heeft u voor kosten waarvoor u bijstand heeft ontvangen een vergoeding gekregen van een andere instantie Premies en belasting Uitkering die wordt teruggevorderd moet

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/bijstandsfraude/gevolgen-bijstandsfraude (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Inkomsten en bijstandsfraude | Gemeente Zwolle
  Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Werk en inkomen Bijstandsfraude Inkomsten en bijstandsfraude Lees voor Inkomsten en bijstandsfraude Om het recht op een bijstandsuitkering te kunnen beoordelen moet u al uw inkomsten opgeven Uw inkomen wordt berekend door alle inkomsten van de personen die deel uitmaken van uw gezins uitkering bij elkaar op te tellen Dus ook het inkomen van kinderen Informatie over uw inkomen Naast de hoogte van uw inkomen moet u ook andere gegevens over uw inkomen verstrekken Dit kan gaan om informatie over uw werkgever of uitkeringsinstantie maar ook om gegevens over een zelfstandig bedrijf of alimentatie Zo bent u verplicht om te melden waar u werkt op welke dagen en welke tijd Als u zelfstandig opdrachten uitvoert wil de gemeente Zwolle weten wie uw opdrachtgever is Als uw kinderen heeft die werken moet u aangeven waar ze dat doen Voorbeelden van inkomsten inkomsten uit loondienst inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep uitkering studiefinanciering alimentatie voor uzelf of voor kinderen kinderbijslag inkomsten van ten laste komende kinderen die op uw adres verblijven voorlopige teruggave van de Belastingdienst huur onderhuur en kostgeld afkoopsom bij ontslag Lees op rijksoverheid nl bijstand meer over studiefinanciering en inkomen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/bijstandsfraude/inkomsten-en-bijstandsfraude (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Opsporing bijstandsfraude | Gemeente Zwolle
  de regio veel verbanden gelegd tussen vermoedens van fraude In Zwolle vormt de Sociale Recherche samen met de consulenten handhaving een team met een duidelijke taak het opsporen van uitkeringsfraude Het team werkt nauw samen met de politie het Openbaar Ministerie en diverse andere landelijke opsporingsdiensten Controle van gegevens De gemeente Zwolle vergelijkt de gegevens die u opgeeft met die van andere instanties De koppeling van gegevens en de nauwe samenwerking levert veel informatie op Voorbeelden van informerende instanties Belastingdienst UWV DUO IB Groep Kadaster Rijksdienst voor Wegverkeer RDW Zorgverzekeraars Huisbezoek Het is toegestaan om u thuis te bezoeken zonder u dit vooraf te laten weten Bij een huisbezoek wordt gecontroleerd of u woont op het adres wat u heeft opgegeven Ook wordt gekeken of er nog meer mensen in het huis wonen Themacontrole Regelmatig onderzoekt de gemeente Zwolle alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen op een bepaald thema Zo n onderwerp kan bijvoorbeeld het bezit van een auto zijn of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een dergelijk onderzoek kan dan gaan over het aantal auto s die iemand op zijn naam heeft staan en over de waarde van de auto Inlichtingenbureau De gegevens van uitkeringsgerechtigden worden ook verzameld door het landelijke Inlichtingenbureau Alleen gegevens die nodig zijn voor de wettelijk vastgestelde taken worden gebruikt Bij het gebruik van de gegevens is uw privacy wettelijk beschermd Iedere maand stuurt de gemeente Zwolle de Burgerservicenummers BSN van alle uitkeringsgerechtigden naar het Inlichtingenbureau Het gaat om het Burgerservicenummer van iedere persoon die betrokken is bij een uitkeringssituatie Samen met het Burgerservicenummer ontvangt het Inlichtingenbureau ook de begindatum van de uitkering en de eventuele einddatum Dit is omdat alleen de periode waarin uitkering wordt ontvangen onderzocht mag worden Voortdurend vergelijkt het Inlichtingenbureau hoe uw gegevens bekend zijn bij diverse instanties De

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/bijstandsfraude/opsporing-bijstandsfraude (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Vermogen en bijstandsfraude | Gemeente Zwolle
  hebben Maar de waarde van uw vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen Hoe hoog uw vermogen mag zijn verschilt per uitkeringsituatie De hoogte van het maximale bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld Berekening vermogen Als u een bijstandsuitkering aanvraagt wordt uw vermogen vastgesteld Dit wordt gedaan door de waarde van uw bezittingen te vergelijken met uw schulden Wanneer u meer schulden heeft dan bezittingen kunt u daarom ook een negatief vermogen hebben Bij de berekening van het vermogen worden de bezittingen meegeteld van alle personen die deel uitmaken van uw gezins uitkering Dus ook de bezittingen van kinderen Alles vermelden U bent verplicht om al uw bezittingen op te geven Als u dit niet doet is het mogelijk dat uw bijstandsuitkering beëindigd wordt en moet u de onterecht ontvangen uitkering terugbetalen Wanneer u geld ontvangt bijvoorbeeld door een erfenis of een loterij moet u dit melden Ook als uw bezittingen meer waard worden moet u dit melden Bijvoorbeeld als u aandelen heeft die in waarde stijgen Ook kan uw vermogen toenemen wanneer u minder schulden heeft dan eerst Bijvoorbeeld omdat u iets niet meer hoeft terug te betalen Het verschil tussen uw bezittingen en schulden wordt dan kleiner waardoor de waarde van uw vermogen stijgt Ook dit moet u melden Bezittingen in het buitenland Wanneer u bezittingen in het buitenland heeft moet u die ook vermelden Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vermogen dat u in Nederland heeft of in een ander land Dus de waarde van bijvoorbeeld een huis of stuk grond in het buitenland wordt opgeteld bij uw vermogen De gemeente Zwolle heeft middelen om te controleren of u waardevolle bezittingen heeft in het buitenland Vermogen tegoed Mogelijk heeft u vermogen waar u nog niet over kunt beschikken Na een relatiebreuk kan het soms even duren voordat

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/bijstandsfraude/vermogen-en-bijstandsfraude (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Wonen en bijstandsfraude | Gemeente Zwolle
  voor het recht op bijstand Uw woonsituatie bepaalt voor een groot deel of u wel of niet een bijstandsuitkering kunt krijgen Ook de hoogte van de bijstandsuitkering wordt bepaald door uw woonsituatie Waar woont u Niet altijd is het adres waarop iemand staat ingeschreven ook het adres waar diegene woont en slaapt Vragen voor het vaststellen van het woonadres Woont u op het adres waarop u staat ingeschreven in de gemeente Zwolle Verblijft u in een inrichting instelling of gevangenis Huurt u een kamer woning woonwagen of woonboot Is de woning woonwagen of woonboot waar u woont uw eigen bezit Wie wonen op uw adres Het maakt uit of u alleen woont of met meerdere personen Vragen om vast te stellen wie op een adres verblijven Woont u samen Getrouwd of ongetrouwd Verblijven op uw adres kinderen van uzelf en of uw partner Heeft u broers zussen of ouders die op uw adres verblijven Zijn er andere personen die op uw adres verblijven zoals kamerbewoners of kostgangers Deelt u de kosten van het huishouden met iemand anders Bijvoorbeeld woonkosten en kosten van eten en drinken of gezamenlijk aangeschafte spullen Woont u samen met een ex partner waarmee u getrouwd bent geweest eerder mee hebt samengewoond of met wie u een samenlevingscontract hebt gehad Mits het geval hoe verklaart u dat u bij een andere instantie hebt aangegeven dat u met iemand samenwoont op uw adres Verblijft de vader of moeder van uw kind op uw adres terwijl u daar geen relatie meeheeft Woont er iemand bij u voor wie u zorgt of die voor u zorgt maar waarmee u geen relatie heeft In huis kijken De gemeente Zwolle kan u vragen om in uw huis te mogen kijken Zo n huisbezoek is bedoeld om uw leefsituatie vast te stellen Als

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/bijstandsfraude/wonen-en-bijstandsfraude (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Wmo-loket nu Sociaal wijkteam Zwolle | Gemeente Zwolle
  Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Wmo loket Individuele voorzieningen Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Wmo Wmo loket Lees voor Wmo loket nu Sociaal wijkteam Zwolle Het Wmo loket is op 1 januari 2015 opgegaan in het Sociaal wijkteam Zwolle Het Sociaal wijkteam is hét aanspreekpunt voor informatie advies en ondersteuning op het gebied van wonen welzijn en zorg Heeft u nu hulp via het Wmo loket Ook dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt Meld uw ervaring met de Wmo in Zwolle Labels Zorg Individuele voorzieningen Delen Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Wmo loket Individuele voorzieningen Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Meld uw ervaring met de Wmo in Zwolle Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17 00 uur op donderdag 08 00 19 00 uur

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wmo/wmo-loket (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Individuele voorzieningen | Gemeente Zwolle
  Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Wmo Individuele voorzieningen Lees voor Individuele voorzieningen Zelfstandig blijven wonen Even naar de supermarkt lopen of fietsen Zelf de ramen lappen Familie of vrienden bezoeken Het uitvoeren van een hobby of het reizen naar een sportvereniging Voor mensen met een lichamelijke verstandelijke of psychische beperking kunnen dagelijkse handelingen obstakels zijn Gelukkig is er ondersteuning bij het zelfstandig wonen en zijn er voorzieningen zoals vervoer een rolstoel of een aanpassing in de woning bijvoorbeeld een douchezitje zodat iedereen toch kan meedoen Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuning regelen De WMO maakt het mensen gemakkelijker om hulp of ondersteuning aan te vragen U ontvangt de hulp in natura als financiële tegemoetkoming of als een persoonsgebonden budget De hulpvoorzieningen moeten u in staat stellen om zelfstandig te blijven wonen een huishouden te voeren zich te verplaatsen in en om de woning zich lokaal te verplaatsen met een vervoermiddel als mantelzorger te worden ondersteund en ontlast medemensen te ontmoeten Als u hulp nodig heeft dient u eerst te proberen om zelf ondersteuning te regelen Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw familie buren of kennissen gebruik maken van een algemene voorziening zoals formulierenhulp of Tafeltje Dekje of het zelf inkopen van huishoudelijke ondersteuning Uitgangspunt is dat iedere inwoner zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en welzijn en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen Lukt dat niet meer dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle voor informatie en advies voorzieningen en ondersteuning Overige informatie Veel gestelde vragen Huishoudelijke Hulp Toelage Regelhulp www hetcak nl WMO meldpunt Zorgbelang Individuele voorzieningen Aanvragen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Diensten in en aan Huis Gehandicaptenparkeerkaart Rolstoelvoorzieningen Vergoeding woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen voor gehandicapten Deel uw ervaring over de Wmo

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wmo/individuele-voorzieningen (2015-12-01)
  Open archived version from archive •