archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Meer over mantelzorg | Gemeente Zwolle
  u meer over mantelzorg vindt u interessante berichten hierover regelingen die hierop betrekking hebben en verwijzingen naar andere websites wijzerartikel column gerrie hofman pdf wijzerartikel column gerrie hofman pdf Naam mantelzorg Grondlegger van de mantelzorg is Joop Hattinga Verschure Hij introduceerde het begrip mantelzorg in 1971 Hattinga Verschure was onder meer geneesheer directeur van een ziekenhuis in Amsterdam en hoogleraar ziekenhuiswetenschappen aan de universiteit in Utrecht Hij wilde met de term mantelzorg warmte uitdrukken want het gaat om zorg die je beschut en waarbij je je veilig voelt Mensen zorgen voor elkaar vaak onder moeilijke omstandigheden ze vervullen als het ware de rol van de warme mantel die om de schouders van de patient wordt gelegd om de pijn te verzachten Zo kwam hij uit op mantelzorg Het is niet mijn mantel maar de onze Hattinga Verschure noemt mantelzorg wederkerig gever en ontvanger kunnen nu of in de toekomst zelf mantelzorg nodig hebben Informele zorg vrijwilligerswerk mantelzorg Bij een hulpvrager zijn vaak veel mensen en organisaties betrokken We praten over formele zorg als deze wordt geven door betaalde medewerkers van organisaties zoals het maatschappelijk werk de Kern of Frion Informele zorg is onbetaalde zorg De ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers en mantelzorgers die daar dus niet voor betaald worden Hoewel vrijwilligers en mantelzorgers onbetaald ondersteuning bieden is er wel degelijk een verschil Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze Het werk wordt meestal gedaan in een organisatie de formele zorg zoals in een ziekenhuis Mantelzorg is geen keuze mantelzorg overkomt je zoals een ziekte de hulpvrager overkomt Mantelzorgers hebben een persoonlijke band met hen Dat kan een kind zijn een partner een broer een ouder of een ander familielid of naaste De zorg is vaak langdurig en intensief en gaat dus verder dan af en toe een boodschap doen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/mantelzorg/wat-is-mantelzorg (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Bouwen van mantelzorgwoning | Gemeente Zwolle
  u in huis te nemen Ook kunt u een zogenoemde mantelzorgwoning aan bouwen of plaatsen op het erf Bouwen van een mantelzorgwoning Een mantelzorgwoning is een woonvoorziening in of bij uw huis Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis U kunt een kant en klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis bijvoorbeeld een garage om laten bouwen tot mantelzorgwoning Vergunningvrij Vanaf 1 november 2014 is de wet gewijzigd U heeft misschien geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning Het maakt niet uit of het een aanbouw een verbouwing van een bestaand bouwwerk of het plaatsen van een kant en klare tijdelijke woonunit is Wanneer er geen vergunning nodig is voor de mantelzorgwoning hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten Maar we raden u aan om toch eerst een afspraak te maken een medewerker van de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle om misverstanden te voorkomen Zo bent u daarna zeker of u wel of niet een vergunning nodig heeft Bovendien gelden er wel bouwregels en moet er daadwerkelijk sprake zijn van mantelzorg De gemeente kan bij twijfel u vragen om dit aan te tonen bijvoorbeeld met een verklaring van een huisarts U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn op www omgevingsloket nl Moet u toch een vergunning aanvragen dan kan dat ook via dit online loket Vergunningplichtig Kunt u volgens de regels niet zonder vergunning aan bouwen dan wil dat niet zeggen dat het niet is toegestaan In veel gevallen krijgt u van de gemeente de vergunning Vraag er naar bij de afdeling

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/mantelzorg/mantelzorgwoning (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ondersteuning en waardering mantelzorgers | Gemeente Zwolle
  algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage U krijgt hulp van een thuishulporganisatie voor 10 euro per uur De gemeente vult dat aan met 12 euro Lees meer over de algemene voorziening HHT Steunpunt Mantelzorg Het zorgen voor of zorgen maken om de ander kan zwaar zijn Daarom staan de medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg klaar om mantelzorgers te ondersteunen Steunpunt Mantelzorg Zwolle geeft informatie over bijvoorbeeld het ziektebeeld wet en regelgeving verwijst naar instanties organiseert themabijeenkomsten biedt een luisterend oor bemiddelt naar praktische hulp van vrijwilligers in de thuissituatie Ook zijn er mogelijkheden voor respijtzorg en iemand tijdelijk de zorg overneemt Jonge mantelzorger Kinderen met bijvoorbeeld een gehandicapte broer of verslaafde ouder helpen vaak extra mee in het huidshouden of in de verzorging Dat gaat ten koste van hun vrije tijd of de tijd die ze aan school horen te besteden Maar het kan ook zwaar zijn Steunpunt Mantelzorg Zwolle organiseert elke maand samen met jongerencentrum t Wasdom een leuke activiteit voor jonge mantelzorgers Activiteiten voor jonge mantelzorgers Mantelzorgadviesraad Mantelzorgers in Zwolle hebben zich voor het behartigen van hun belangen verenigd in de mantelzorgadviesraad MAR Voor het opstellen van gemeentelijk beleid is de inbreng van deze groep van veel waarde Opvang Logeerzorg Mantelzorgers kunnen voor hun beginnend dementerende naaste logeerzorg regelen Cliënten verblijven kort in een zorginstelling en draaien mee in de huiselijke setting Het logeren in een zorghuis helpt vaak ook om de drempel naar speciale zorg voor dementerenden weg te nemen Daggast De cliënt kan ook een dag in het zorghuis verblijven en gebruik maken van alle faciliteiten Spreekuur Spreekuur Mantelzorg in De Oude Mars Mantelzorgers kunnen tijdens het spreekuur Mantelzorg van t Zand in het Theehuis van De Oude Mars in Zwolle Zuid binnenlopen voor vragen steun of hulp Mantelzorg OntmoetingsCafé in Zandhove Met andere mantelzorgers van gedachten

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/mantelzorg/ondersteuning-mantelzorgers (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Vrijwilligersverzekering | Gemeente Zwolle
  Voor organisaties in de gemeente Zwolle die met vrijwilligers werken en al een vrijwilligersverzekering hebben kan het een kostenbesparing opleveren en een administratieve lastenverlichting Soort verzekering De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken De eerste is de Vrijwilligers BasisPolis het gaat hierbij om een ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering Deze is aangevuld met de Vrijwilligers Pluspolis dat voorziet in een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers Ook verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand voor vrijwilligers valt onder deze verzekering Voor mantelzorgers geldt alleen de ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering uit de BasisPolis Wie komen in aanmerking De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger die bij een organisatie zoals een sportvereniging een zorginstelling actief is maar ook bij een moskee of in buurthuis onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verricht Ook mensen die op vrijwillige basis de zorg voor een naaste op zich nemen de zogenaamde mantelzorgers vallen onder deze regeling Het kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden De leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht is niet van belang De verzekering geldt niet voor scholieren die een maatschappelijke stage vervullen en niet voor de vrijwillige brandweer en politiemedewerkers Voor deze laatste groep is een speciale regeling getroffen scholieren zijn voldoende verzekerd via hun ouders en de school Voorwaarden Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering hoeft de vrijwilliger of de organisatie zich niet aan te melden of een ledenlijst te overleggen Organisaties moeten wel een vestigingsadres in de gemeente Zwolle hebben Schade en dan De schade meldt de vrijwilliger of organisatie zelf bij de gemeente Daarvoor vult de vrijwilliger of de organisatie samen met de vrijwilliger het digitaal schadeformulier in en mailt deze naar vrijwilligersclaims zwolle nl Het formulier is te downloaden door

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/vrijwilligers/regelingen/vrijwilligersverzekering (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Subsidieregelingen vrijwilligerswerk | Gemeente Zwolle
  vervoer Wijken Werk en inkomen Werk Uitkering en regelingen Schulden Bijstandsfraude Geldplan Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Vrijwilligersverzekering Subsidieregelingen vrijwilligerswerk Ondersteuning vrijwiligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Vrijwilligers Subsidieregelingen vrijwilligerswerk Lees voor Subsidieregelingen vrijwilligerswerk Subsidieregelingen vrijwilligerswerk De gemeente Zwolle heeft subsidieregelingen speciaal voor vrijwilligerswerk Subsidieregeling Jeugd en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Subsidieregeling voor en door studenten Subsidieregeling voor en door jongeren Of informeer bij het Subsidieloket Vrijwilligersregeling Subsidieregeling Jeugd en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Labels Vrijwilligers Delen Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Vrijwilligersverzekering Subsidieregelingen vrijwilligerswerk Ondersteuning vrijwiligers Dakloos Voor cliënten inwoners Vrijwilligersregeling Subsidieregeling Jeugd en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17 00 uur op donderdag 08 00 19 00 uur In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht U kunt online

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/vrijwilligers/regelingen/subsidieregelingen-vrijwilligerswerk (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ondersteuning vrijwilligers | Gemeente Zwolle
  voor Ondersteuning vrijwilligers Steunpunt Vrijwilligerswerk De Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet biedt ondersteuning aan vrijwilligers organisaties Dit steunpunt verzorgt onder meer scholing en training Ook kunt u er terecht voor informatie en advies bijvoorbeeld rond verzekeringen of de Maatschappelijke Stage Wilt u contact met het steunpunt Assendorperstraat 48 8012 CA Zwolle 038 422 52 00 info zwolledoet nl SportService Zwolle De Stichting SportService Zwolle is de organisatie die vrijwilligers organisaties in de sport ondersteunt met ondermeer een digitale kennisbank een helpdesk scholing en voorlichtingsbijeenkomsten Vrijwilligerswerk vacatures en aanbod De Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet aan de Assendorperstraat brengt vrijwilligers en organisaties die vrijwilligers zoeken bij elkaar U kunt zoeken in mappen maar ook in de digitale vacaturebank Maatschappelijke stage Alle middelbare scholieren zijn verplicht om tijdens hun schoolcarrière 30 uur vrijwilligerswerk te doen bij maatschappelijke organisaties zoals stichtingen verenigingen en zorginstellingen Het doel van de Maatschappelijke Stage MaS is dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en zich onbetaald inzetten voor anderen of de maatschappij Anders dus dan een reguliere stage met werkzaamheden die de leerling later voor zijn beroep zou kunnen doen Digitale vacaturebank Mas De Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet biedt leerlingen en docenten hulp bij het zoeken naar een geschikte plek om de maatschappelijke stage te doen Ook de stageaanbieders kunnen bij ZwolleDoet terecht Op www maszwolle nl is meer informatie te vinden over Mas en kan je zoeken naar geschikte stageplaatsen MOVISIE MOVISIE is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling Zij ondersteunt gemeenten en vrijwilligersorganisaties bij het versterken van de vrijwillige inzet in de eigen omgeving Mezzo Mezzo komt op voor de belangen van mantelzorgers organisaties die mantelzorgers ondersteunen en organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten Mezzo geeft steun informatie en advies NOV De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV is de brancheorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland Bij Vereniging NOV zijn 350 koepel organisaties

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/vrijwilligers/regelingen/ondersteuning-vrijwiligers (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Dakloos en onderdak | Gemeente Zwolle
  inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Dakloos Onderdak Lees voor Dakloos en onderdak Wie Waar Contact Soort opvang Opvang De Herberg Ribw Nijverheidstraat 1a 038 452 40 15 Laagdrempelige opvang Noodopvang Leger des Heils Burgemeester van Walsumlaan 1 038 467 19 40 Crisisinterventie Beschermd Woonvoorziening Nos Casa Leger des Heils Drostenstraat 2 038 467 19 40 Psychiatrische problematiek Stichting Limor Regiobureau Overijssel Dokter van Deenweg 4 038 455 40 20 Logeerhuis Zwolle Stichting Limor Woonvoorziening De Mulderij De mulderij 17 Hardenberg 0523 61 61 39 Woonvoorziening in Hardenberg Hostel Tactus Pannekoekendijk 101 038 456 07 60 Voor langdurige gebruikers van middelen Stichting Vrouwenopvang Overijssel 0900 433 33 33 5 cent p m Voor vrouwen die bedreigd of mishandeld zijn Extra informatie over alle opvangadressen Delen Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Onderdak Opvangadressen Inkomen Websites Beleid Voor cliënten inwoners Openingstijden en contactinformatie

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/dakloos/onderdak (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Opvangadressen | Gemeente Zwolle
  slaap zitruimte Het sanitair wordt gedeeld met 1 ander persoon Een van de voorwaarden voor plaatsing is een verblijfsindicatie van het zorgkantoor 4 Uitstroom Als het begeleidingsplan en de sociale activeringsactiviteiten succesvol zijn is uitstroom te realiseren naar de maatschappij middels o a plaatsing bij Bijzondere Woonvormenen Begeleid Wonen van het RIBW andere begeleidingsinstellingen of reguliere huisvesting Nijverheidstraat 1a 8031 DZ Zwolle 038 452 40 15 herbergzwolle nl Noodopvang Leger des Heils Mensen die in een acute noodsituatie verkeren kunnen voor opvang terecht bij de noodopvang van het Leger des Heils in Zwolle Dakloosheid of dreigende huisuitzetting is vaak de directe aanleiding voor een beroep op deze vorm van opvang Omdat aan de huisvestingsproblemen meestal andere problemen ten grondslag liggen combineert Leger des Heils Overijssel de opvang met begeleiding Richtpunten in de begeleiding zijn het herstel van de zelfstandigheid het vergroten van de zelfredzaamheid en de deelname aan de samenleving Leger des Heils Overijssel heeft voor Noodopvang een tweetal woonvoorzieningen en woningen in Zwolle beschikbaar Voor hulpvragen is het Leger des Heils 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar Burgemeester van Walsumlaan 1 8017 CC Zwolle 038 467 19 40 legerdesheils nl Beschermd Woonvoorziening Nos Casa Leger des Heils Mensen met meervoudige en complexe problemen waarvoor ze langdurig begeleiding nodig hebben kunnen terecht bij de beschermd woonvoorziening Nos Casa Vaak spelen psychische problemen en verslavingsproblemen een rol Nos Casa biedt een veilige woonomgeving met structuur en dagritme waarin de bewoners zichzelf mogen en kunnen zijn Vanuit deze acceptatie wordt de bewoner begeleid naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid en naar meer deelname aan de samenleving In Nos Casa hebben bewoners een eigen woonruimte maar kunnen ze ook gebruikmaken van de gezamenlijke ruimtes zoals de huiskamer de eetkamer en de keuken Drostenstraat 2 8011 MT Zwolle 038 467 19 40 legerdesheils nl Stichting Limor Regiobureau Overijssel Het logeerhuis is bedoeld voor dak en thuislozen die vanwege hun onstabiele huisvestingsituatie niet in aanmerking komen voor een klinische behandeling In het logeerhuis kunnen deze cliënten voor de duur van hun behandeling een kamer huren Een woonbegeleider van LIMOR zal in samenwerking met de cliënt zorgen voor een goede vervolghuisvesting en tijdens het verblijf nauwe contacten onderhouden met de cliënt en diens behandelaar Dokter van Deenweg 4 8025 BG Zwolle 038 455 40 20 limor nl Stichting Limor Woonvoorziening De Mulderij In woonvoorzieningen kunnen mensen met begeleiding zelfstandig wonen Soms zijn dat aparte opvangcentra soms zijn dat gewone woningen Woonvoorzieningen kennen een opklimmende graad van zelfstandigheid In de ene voorziening zijn er veel gezamenlijke activiteiten van ontbijt tot avondeten in een andere voorziening doen bewoners in principe alles zelf boodschappen doen eten koken de was enz In alle woonvormen is de begeleiding erop gericht mensen te laten toegroeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid De mulderij 17 7772 HH Hardenberg 0523 61 61 39 limor nl Behandel en activiteitencentrum Tactus Mensen die in een hostel gaan wonen hebben al veel pogingen en behandelingen achter de rug om af te kicken De meest mensen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/dakloos/onderdak/opvangadressen (2015-12-01)
  Open archived version from archive